Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUS


het jaar 1 9 1 7


Het jaar 1917 in 9 items.
Met o.a.100 jaar De Stijl, bekende kunstenaars, de Russische Revolutie en het einde van de Romanovs. Musea verzorgen hierbij exposities en educatieve activiteiten

Klik hier voor de uitgebreide versie ----------------- Opgeven gratis Nieuwsbrief


1917 De Stijl
Algemeen

1917-2017 De Stijl
Exposities

1917-2017 De Stijl
Educatie PO-VO1917 Einde van de
Romanov Dynastie

1917 de Russische
Revolutie

1917 Pacificatie
Nederland1917 Bekende
kunstenaars

1917 enkele bekende
architecten

1917 juweeltjes uit de
Klassieke Muziek

De Stijl 1917-1931 Een revolutie in vormgeving De beroemde 'rood-blauwe stoel' uit 1918 van Gerrit Rietveld is niet alleen rood en blauw: het onderstel is geel en zwart.
De stoel voldoet daarmee nog wel aan de eisen die de kunstenaars van De Stijl aan beeldende kunst stelden. Ze vonden dat alleen de drie primaire kleuren (rood, blauw en geel) en de drie 'niet-kleuren' (zwart, grijs en wit) mochten worden gebruikt. Verder moesten alle lijnen recht zijn en ook de hoeken.
Hun kleurprincipes zie je bijvoorbeeld nog terug in het werk van Dick Bruna ('Nijntje'). Inderdaad werd Dick Bruna beïnvloed door De Stijl, maar hij week meteen weer van de strenge uitgangspunten af door groen te gebruiken en ronde lijnen klik hier

De Stijl, het maandblad, alle 90 nummers De Stijlgroep en maandblad 'De Stijl' werden opgericht in 1917. Het valt te begrijpen dat juist tijdens de chaos van de Eerste Wereldoorlog een verlangen ontstond naar harmonie. Het maandblad bleef bestaan tot in 1931, toen de schilder Theo van Doesburg stierf. Daarna viel de groep uiteen. De kunstenaars van De Stijl vormden overigens niet een vaststaande groep: de samenstelling wisselde. De architect Gerrit Rietveld en de schilder Piet Mondriaan, twee van de belangrijkste leden, hebben elkaar zelfs nooit ontmoet. lees meer

De Stijl, een Nederlandse Kunstbeweging De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 in Leiden opgerichte tijdschrift De Stijl. De belangrijkste leden van De Stijl waren Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, J.J.P. Oud, Jan Wils, Robert van 't Hoff, Gerrit Rietveld en Georges Vantongerloo. De Stijl is vooral een project van kunstenaar en publicist Theo van Doesburg, de zelfbenoemde oprichter, redacteur en propagandist van De Stijl. De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren (primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs) en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving . lees meer

De Stijl. Hoe het ontstaat. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog hield een groeiend aantal Nederlandse kunstenaars zich in meer of mindere mate bezig met abstractie. Zij werden hiertoe aangezet door het kubisme en het futurisme, maar vooral de Russische kunstenaar Kandinsky vond in Nederland veel weerklank. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bleef Nederland neutraal. Omdat het land vier jaar lang afgesneden was van de rest van Europa, konden de Nederlandse kunstenaars zich in die periode wat onafhankelijker ontwikkelen, los van de invloed die Parijs van oudsher op hen uitoefende. Zo was Piet Mondriaan toen de oorlog uitbrak toevallig in Nederland en kon hij niet terug naar zijn woonplaats Parijs.[1] Daarnaast was Nederland een toevluchtsoord voor veel – met name Belgische – vluchtelingen, waaronder ook veel kunstenaars.. klik hier


De Stijl, een inleiding Een van de meest ingrijpende ontwikkelingen aan het begin van de 20ste eeuw was dat veel kunstenaars de uitbeelding van de werkelijkheid lieten voor wat ze was. Ze gingen abstract schilderen. Dit proces naar abstractie is goed te zien in het werk van Piet Mondriaan. Zijn vroege werk is nog sterk gebaseerd op de waarneming van de realiteit: hij schildert wat hij ziet. Geleidelijk wordt zijn werk steeds abstracter, totdat er alleen horizontale en verticale lijnen overblijven.
Mondriaan richtte in 1917 De Stijl op met Theo van Doesburg. Bart van der Lek, de architect Oud en Gerrit Rietveld sloten zich bij hen aan. Zij hadden contacten met het Bauhaus en de Russische constructivisten en gaven een tijdschrift uit.
Mondriaan richtte zich in zijn schilderijen vooral op problemen van esthetische aard, Rietveld probeerde zijn ontwerpen functioneel te benaderen. Oud vond dat hij als architect zijn ontwerpen niet uitsluitend uit esthetische overwegingen kon maken maar dat hij rekening moest houden met technische en maatschappelijke eisen. klik hier

Piet MondriaanHet eerste nummer van het tijdschrift 'De Stijl' verscheen in oktober 1917. Mondriaan (1872 - 1944) leverde vele theoretische bijdragen aan het tijdschrift.
Mondriaan wilde niet alleen maar origineel doen; het streven naar een eigen beeldwerkelijkheid op het doek was voor hem iets heel essentieels. Abstract denken ging meer en meer de plaats innemen van het visuele waarnemen. Parallel met zijn zoeken naar een nieuwe vorm van schilderkunst liep zijn zoeken naar een nieuwe levensbeschouwing. Hij raakte geïnteresseerd in de theosofie, een allesomvattende filosofie. Piet Mondriaan richt in 1917 samen met Bart van der Leck en Theo van Doesburg de beweging De Stijl op. lees meer

Theo van Doesburg Van Doesburg (1883-1931) was een veelzijdig kunstenaar: schilder, vormgever, architect, typograaf, bovendien schreef hij verhalen, gedichten en kunstbeschouwelijke artikelen. Hij is vooral bekend als oprichter en redacteur van het tijdschrift De Stijl, maar legde contacten met kunstenaars in heel Europa. Door zijn enthousiasme werden de uitgangspunten van de Stijl bekend, en werd hij uitgenodigd om lezingen te geven in het Bauhaus.
Van Doesburg wilde alle kunsten een gelijkwaardige plaats ten opzichte van elkaar geven binnen de Nieuwe Beelding. Hiervoor zocht hij ook aansluiting bij de internationale avant-garde. lees meer

Bart van der Leck Bart van der Leck Van der Leck was een Nederlands kunstschilder en vormgever. In 1916 ontmoette hij Mondriaan en in 1917 werd hij door Van Doesburg uitgenodigd om voor De Stijl te schrijven. Al in 1918 verliet hij de Stijl vanwege een artistiek meningsverschil over het gebruik van diagonale lijnen. Hoewel hij korte tijd abstract gewerkt had, ging het geheel loslaten van de realiteit hem toch te ver. Voor hem moest de werkelijkheid weliswaar geabstraheerd, maar wel zichtbaar blijven. ,,Schilderen is voor mij de representant van het visuele leven”, zou hij later zeggen. Van der Leck keerde terug naar zijn vroegere figuratieve stijl, waarin hij onderwerpen in geometrische vormen vertaalde.. lees meer

4 Exposities De Stijl Gemeentemuseum Den Haag
 • 11 februari tm 21 mei Piet Mondriaan en Bart van der Leck DE UITVINDING VAN EEN NIEUWE KUNST
 • 3 juni tm 24 september De ontdekking van Mondriaan
 • Doorlopende tentoonstelling over de wereld van Mondriaan en de Stijl
 • 10 juni tm 17 september De architectuur en de interieurs van de stijl lees meer

100 jaar De Stijl. Van Mondriaan tot Dutch Design - Museum De Lakenhal Leiden. lees meer 100 jaar De Stijl. Van Mondriaan tot Dutch Design - Museum De .Lakenhal Leiden. Nederland viert dit jubileum tijdens het manifestatiejaar Mondriaan tot Dutch .Design.. 100 jaar na De Stijl, met werk van hedendaagse kunstenaars in de buitenlucht.2 juni tm 27 augustus.


Museum Drachten 5 tentoonstellingen MuseumDr8888 is een bolwerk van moderne kunst en de thuisbasis van een belangrijke collectie met kunstwerken van De Stijl – maar ook dada is prima vertegenwoordigd.
 • Cesar Domela, De Stijl in kunst en typografie 29 januari > 2 april 2017
 • De Stijl in Drachten – Theo van Doesburg, kleur in architectuur 16 april > 25 juni 2017
 • De Stijl en expressionisme in de tropen: Sandberg, Rietveld, Chris en Lucila Engels op Curaçao 9 juli 2017 – 17 september 2017
 • Museum Dr8888 en RLS Eelde: De Stijl & constructivisme in Noord-Nederland 30 september 2017- 7 januari 2018 lees meer

Museum Kröller Müller 3 tentoonstellingen De evolutie van De Stijl in het Kröller-Müller Museum. Helene Kröller-Müller had een bijzondere werkrelatie met Van der Leck. Ze kocht 42 van zijn schilderijen en ongeveer 400 van zijn tekeningen. Ze gold ook als zijn beschermvrouwe (mecenas') van 1912 tot 1918 en de twee werkten nauw samen aan een reeks projecten.
 • De tentoonstelling 'Arp: The Poetry of Forms' (20 mei tot 17 september 2017) toont het avant-garde werk van De Stijl-collaborator Hans Arp
 • Van 14 oktober tot en met 2 april 2018 verkent 'De Mecenas en de 'Verversbaas'' de werkrelatie tussen Bart van der Leck en Helene Kröller-Müller.
 • Jachthuis Sint Hubertus Het gebouw, ontworpen door de vooraanstaande Nederlandse architect H.P. Berlage en opgeleverd in 1920, beschikt over een opmerkelijk interieur en kleurenschema van De Stijl-kunstenaar Bart van der Leck. Het hele jaar door zijn er rondleidingen, maar van 1 november 2016 tot en met 31 maart 2017 maakt de speciale De Stijl-themarondleiding door Jachthuis Sint Hubertus een bezoek extra de moeite waard. lees meer

Utrecht Centraal Museum Rietvelds Meesterwerk
 • 4 maart tm 11 juni De tentoonstelling Rietvelds Meesterwerk: Leve De Stijl!
 • zoomt in op Rietvelds leven tijdens De Stijl-jaren. Wie was deze man, in welke omgeving leefde hij en wat waren zijn drijfveren? Wat bracht hem tot het bouwen van dit Nederlands Werelderfgoed? De tentoonstelling schetst een profiel van Utrecht in de ‘roerige’ jaren twintig. Ook de omgeving van Gerrit Rietveld wordt belicht. Zijn contacten rondom het tijdschrift De Stijl, maar ook in het eigen Utrecht zoals Truus Schröder, Willem van Leusden, Willem Maas en Sybold van Ravesteijn zijn onmiskenbaar verbonden aan de ontwikkeling van deze bekende kunstenaar en de realisatie van zijn ’UFO van Utrecht’ lees meer


  Amsterdam Chris Beekman, de afvallige van De Stijl 8 apr - 17 sep 2017
 • Presentatie van het oeuvre van de vergeten Stijl-kunstenaar Chris Beekman, een van de meest politiek actieve kunstenaars verbonden aan deze beweging. Met circa 80 werken, uit de collecties van het Stedelijk Museum, Museum Kröller Müller en het Amsterdam Museum. Het Stedelijk besteedt aandacht aan het werk van Chris Beekman, een van de meest politiek actieve kunstenaars verbonden aan deze beweging. Voor het eerst is het oeuvre van deze vergeten Stijl-kunstenaar te zien, in een tentoonstelling met circa 80 werken, uit de collecties van het Stedelijk Museum, Museum Kröller Müller en het Amsterdam Museum. lees meer


 • Winterswijk Villa Mondriaan, 3 maart t/m 24 september . De Stijl herenigd met Piet Mondriaan in ‘Figuratie in Stijl’
 • De abstracte kunst van De Stijl is wereldberoemd. De primaire kleuren en de horizontale en verticale lijnen zijn iconisch voor het werk van onder meer Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Vilmos Huszár. Naast hun abstracte werk hebben deze leden van De Stijl gedurende hun kunstenaarscarrière ook realistisch en figuratief werk gemaakt. In het huis waar Piet Mondriaan opbloeide als kunstenaar is van 3 maart tot en met 24 september de tentoonstelling Figuratie in Stijl te zien. In Figuratie in Stijl worden de figuratieve werken van deze invloedrijke kunstenaars getoond. Het spanningsveld tussen realistische en abstracte vormen in hun oeuvre wordt in deze tentoonstelling uitgelicht. Ook zullen nooit eerder vertoonde werken van Bart van der Leck te zien zijn. lees meer


 • De Stijl 1917-1931 Een revolutie in vormgeving De beroemde 'rood-blauwe stoel' uit 1918 van Gerrit Rietveld is niet alleen rood en blauw: het onderstel is geel en zwart.
  De stoel voldoet daarmee nog wel aan de eisen die de kunstenaars van De Stijl aan beeldende kunst stelden. Ze vonden dat alleen de drie primaire kleuren (rood, blauw en geel) en de drie 'niet-kleuren' (zwart, grijs en wit) mochten worden gebruikt. Verder moesten alle lijnen recht zijn en ook de hoeken. klik hier

  Tijd van wereldoorlogen (1900-1950) Werk en filosofie van De Stijl leerjaar 1 VO LeerdoelenSpecifieke leerdoelen: De leerling kan werk en filosofie van De Stijl herkennen en in eigen werk toepassen. De leerling kan een werkstuk met de vormgevingsprincipes van De Stijl maken.
  Klassikale introductieIntroduceer de vormgevingsprincipes van De Stijl. Verwijs bijvoorbeeld naar de vormgeving van l'Oreal. Of laat een documentaire en reproducties zien over leven en werk van Mondriaan of andere kunstenaars van de Stijl. Voer vervolgens een onderwijsleergesprek over de Stijl.
  U kunt na de introductie twee lesuitvoeringen volgen: in 2 lesuren of in 10 blokuren. lees meer en download de les

  Educatie: Pakket lessuggesties
  Vanaf februari 2017 staat er op deze site een pakket met lessuggesties, bestemd voor leerkrachten van basisscholen . lees meer

  De Stijl, Mijn Stijl Educatie Stedelijk Museum Amsterdam De stijl- Mijn stijl Waarom gebruikten kunstenaars van De Stijl zo vaak rechte lijnen en de kleuren rood, geel en blauw? Wat wilden zij daarmee veranderen aan de wereld? Dat ontdekken leerlingen aan de hand van beroemde schilderijen van Piet Mondriaan of een complete slaapkamer van Gerrit Rietveld. Samen maken ze een levensgrote Stijl-compositie met camera, beamer, grote kleurvlakken én zichzelf. De Stijl is een venster in de Canon van Nederland. lees meer

  Educatie Villa Mondriaan PO Bij Villa Mondriaan hoeven kinderen niet allerlei feitjes over Piet Mondriaan uit hun hoofd te leren. Villa Mondriaan vindt het vooral belangrijk dat kinderen plezier hebben in ons museum en een positieve (eerste) kennismaking met kunst beleven. Villa Mondriaan biedt een breed programma voor het primair onderwijs aan. Voor de allerkleinsten tot ouderejaars. Ga bijvoorbeeld tijdens de theaterrondleiding op avontuur in Villa Mondriaan onder leiding van Piet Mondriaan of leer tijdens de VTS-cursus (Visual Thinking Strategies) op een hele nieuwe manier naar kunst kijken! lees meer

  Utrecht educatie po en vo Centraal Museum
  • Rietveld en de revolutie. In de de rondleiding Rietveld en de Revolutie maken leerlingen kennis met Gerrit Rietveld en zijn tijdgenoten. VMBO, HAVO, VWO
  • Kijkwijzer VO Rietvelkd en de Stijl VO
  • Rietveld en De Stijl groep 7 en 8 PO Wat weet jij al van Gerrit Rietveld? lees meer

  De Stijl, Educatie + 5 + 6 video’s

  • Lessen Kunstgeschiedenis o.a. De Stijl. Onder op iedere bladzijde staan drie blauwe knoppen. De linkse is om terug te gaan naar de vorige bladzijde, wanneer je op de knop in het midden drukt, ga je terug naar de inhoud-pagina, en de rechtse is om naar de volgende bladzijde te gaan. Binnen de canon van Nederland is een venster 1 Gewijd aan de periode van De Stijl (1917 1931). lees meer

  • VOOR JUNIOR KUNSTKENNERS KIJK OP MONDRIAAN EN DE STIJL, LEES- EN VERTELTEKST s GROEP 7 en 8 lees meer

  • NIEUW: DADA Kunstkoffer Museum Dr8888 heeft naar aanleiding van de tentoonstelling Holland Dada en de Internationale Context een kunstkofferproject ontwikkeld door NHL-student docent beeldende kunst Berber de Haan. Maak kennis met 100 jaar DADA door een stedentip langs de DADA steden Zürich, Hannover, Parijs, New York en natuurlijk Drachten. Door te kijken en te praten over de kunstwerken en aan de hand van leuke opdrachten krijgen we inspiratie om ons eigen kunstwerk te maken tijdens de workshop. Voor ieder nivo PO en VO lees meer

  • Lijnen en vlakken Kunstencentrum EindhovenDeze lesbrief beschrijft een les beeldend voor het primair onderwijs. De activiteit is ontwikkeld in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven, aansluitend op de doorlopende leerlijn van De Culturele Ladekast. Met deze lesbrief kan de leerkracht zich op de activiteit voorbereiden. Als de les onderdeel is van een project of lessenreeks is er ook een algemene projectbeschrijving beschikbaar. lees meer

  • Dada en de Stijl. In deze les staat de vensterplaat over De Stijl centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat hoe de kunststroming De Stijl is ontstaan, waar zij voor stond en de belangrijkste mensen die erbij betrokken waren. De aflevering die Het Klokhuis maakte over De Stijl biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze kunst-stroming PO lees meer

  • Paulo en Mondriaan video PO groep 1-3 Papegaai Paulo woont in het museum en gaat vaak op ontdekkingstocht. Deze keer maakt hij kennis met een schilderij van Mondriaan, vol kleuren, vormen en lijnen. Wat gebeurt er als er een lijn verplaatst wordt? lees meer

  • Piet Mondriaan, 6 video’s Zes video’s van ArtTube over het werk van Piet Mondriaan lees meer

  • Rood Geel Blauw in het Stedelijk video voor het PO In dit filmpje gaan twaalf kinderen met een camera op een hoofd en een lijst met vragen het museum ingestuurd. Benieuwd wat ze vonden van de kunst die ze zagen? Bekijk het in deze video. lees meer

  • CKV Compositie in de kunst o.a. De Stijl video Conservatoren van verschillende musea vertellen meer over het begrip 'compositie' in de kunst en laten voorbeelden in het museum zien. 'Wat een schitterende compositie!' Heb je dit ook wel eens iemand horen zeggen over een kunstwerk? We vroegen drie conservatoren van belangrijke musea in Nederland uit te leggen wat het begrip compositie betekent. lees meer

  • Compositie video overde dynamiek video met Theo van Doesburg Theo van Doesburg Conservatoren van verschillende musea vertellen meer over het begrip 'compositie' in de kunst en laten voorbeelden in het museum zien. lees meer

  • Kunstuur in de Klas: De cultuur van het modern video De cultuur van het Moderne Malevitch en Mondriaan Kunstuur in de klas Presentator Lucas De Man gaat aan de hand van verschillende kunstwerken in op de eindexamenthema's van Kunst Algemeen. In deze video staan de stromingen binnen de Moderne Kunst centraal.
   Weg met tradities en leve de vrijheid! Dat dachten de kunstenaars aan het begin van de 20ste eeuw. Wereldoorlog I bracht heel wat ellende en verschrikking met zich mee. Er heerste een grote crisis en heel wat mensen waren straatarm. Maar ondanks deze ellende was er een hunkerend geloof in betere tijden. Een groep kunstenaars stond op om deze meer welvarende samenleving vorm te geven. Deze context zorgde voor het ontstaan van moderne kunst met kunstenaars als Piet Mondriaan (1872-1944) en Kazimir Malevich (1878-1935) als bekende voorbeelden. lees meer

  Video: De Stijl. Het klokhuis maakt geschiedenis voor het PO De Stijl maakt geschiedenis De Stijl. De Stijl is een stroming met bekende schilders en ontwerpers zoals Mondriaan en Rietveld. Lisa laat zien hoe je De Stijl kan herkennen bij huizen, meubels en schilderen. Wat is nou typisch De Stijl? lees meer  De Stijl , een mooie inleiding  Romanovs Tragisch Lot Miny Vroegindewey schreef een stuk over de laatste tsaar van Rusland: Nicolaas II. Een vorst die door zijn volk werd afgezet en gedood. Maar wie was hij?
  Op 17 juli 1918 werd tijdens de Russische revolutie door de communistische partij van Lenin, de Bolsjewieken op bloedige wijze een einde gemaakt aan de levens van de laatste Russische tsaar Nicolaas II Romanov, zijn echtgenote tsarina Alexandra Tjodorovna en hun vijf kinderen Olga, Tatjana, Maria, Anastasia en troonopvolger Aleksej Nikolajevitsj. BR>Lees verder over De tsaar en de tsarina, Pleitbezorger van de vrede, het Gezin, Ziekte, Executie, Anastasia, Identificatie en ten slot De Oranjes klik hier

  De geschiedenis van de Romanovs, 1613-1918. In het boek De Romanovs van 880 pagina’s beschrijft succesauteur en Ruslandkenner Montefiore de Russische geschiedenis van 1613 tot 1918 , met een kleine aanloop vanaf 862 en een vervolg tot 2016. Aan de orde komen de volgende onderwerpen die tevens kort zijn beschreven op de site.
  * De eerste Romanov-tsaar
  * Opvolgingskwesties
  * Peter de Grote, Catharina de Grote en Nicolaas II
  * Bemiddelaar God
  * Joden en antisemitisme
  * Moord op de Romanovs
  * Ballingschap
  * Rode tsaar Stalin en autocraat Poetin
  * Historisch huzarenstuk

  Meeslepend boek van Montefiore lees meer

  Hermitage Amsterdam 4 februari 2017 tm 17 september 2017 de tentoonstelling : 1917 Romanovs & Revolutie, Het einde van een monarchie Honderd jaar na het uitbreken van de Russische Revolutie opent de Hermitage Amsterdam in februari 2017 de tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie. Het einde van een monarchie. Met meer dan 250 objecten, afkomstig uit de Hermitage St.-Petersburg, het Russisch Staatsarchief in Moskou en het Artillerie Museum in St.-Petersburg, heeft deze tentoonstelling exclusiviteit voor West-Europa. Films, foto’s, schilderijen, toegepaste kunst en historische documenten vertellen het indrukwekkende en aangrijpende verhaal van het mondaine St.-Petersburg en de bloeiende kunst aan het begin van de twintigste eeuw, het tsarenpaar Nicolaas II en Alexandra en de explosieve politieke en sociale omstandigheden tijdens hun regering.
  lees meer

  Amsterdam Hermitage Amsterdam Educatief programma VO Bij 1917. Romanov & Revolutie. Het einde van een monarchie. (4 februari – 17 september 2017) Amsterdam Hermitage Amsterdam Educatief programma VO bij 1917. Romanov & Revolutie. Het einde van een monarchie. (4 februari – 17 september 2017) Educatief aanbod voortgezet onderwijs
  • Rondleiding Doelgroep: klas 1 t/m 6 (alle niveaus) Tijdsduur: 1 uur
  • Speurtocht Doelgroep: onderbouw vmbo Tijdsduur: 1 uur
  • Rollenspel Doelgroep: onder- en bovenbouw havo/vwo Tijdsduur: 1 uur in de tentoonstelling
  Reserveren/informatie: mail: educatie@hermitage.nl bel: 020 530 87 55 (vraag naar Niko Bos) Niko Bos Medewerker Educatie lees meer  Tsar Nicholas II Coronation - Russia's last Tsar Nicholas
  De Laatste Tsaar Russian investigators have exhumed the remains of the last Tsar Nicolas ll and his wife Alexandra, as part of a renewed investigation into their murders.


  De Russische Februari Revoltie 1917 De Februarirevolutie van 1917 was het begin van de Russische Revolutie. In de Sovjet-Unie werd de Februarirevolutie ook wel de Democratische Bourgeoisierevolutie van 1917 genoemd. Het resultaat van de Februarirevolutie was het gedwongen aftreden van tsaar Nicolaas II. De revolutie vond plaats van 8 tot 15 maart (23 februari tot 2 maart oude kalender). In Petrograd (toenmalige naam van Sint-Petersburg) vielen er 1.443 dodelijke slachtoffers. lees meer

  Aanleiding Russische Revolutie WOI De Russische deelname aan de Eerste Wereldoorlog leidde tot meer dan twee miljoen doden onder de Russische soldaten. De bevoorrading van het front was slecht en de Russische wapenindustrie had niet genoeg capaciteit om voldoende munitie en wapens te produceren. Russische soldaten moesten zich beperken tot tien schoten per dag. De Russische kampementen werden geteisterd door epidemieën van vlektyfus en cholera.[2] lees meer

  Voorspel Revolutie januari en februari 1917 Het meelprobleem Op 9 januari 1917 was er een staking met 140.000 stakers tegen de slechte omstandigheden en als herdenking van de Bloedige Zondag van 1905.[6] De economische problemen zorgden ervoor dat er in de steden een tekort ontstond van brandstof, kleding, vlees en brood. De bakkerijen in Petrograd hadden een tekort aan brood, omdat de meeltoevoer en brandstoftoevoer haperden door problemen op het spoor. Mensen moesten urenlang in lange rijen staan om aan brood te komen. Sommige vrouwen hadden een hele nacht in de vrieskou om ’s morgens te horen dat er geen brood was. klik hier

  De Val van het Tsaristische Regime In Moskou viel het tsaristische regime na twee dagen demonstraties, waarbij er bijna geen doden vielen.[1]
  Op 2 maart stuurde de Doema twee afgevaardigden naar tsaar Nicolaas II met de eis dat hij aftrad ten gunste van kroonprins Aleksejev. De jongste broer van tsaar zou als regent optreden. De meeste generaals gaven aan de tsaar het advies om af te treden. De tsaar vroeg aan de hofarts of dat de ziekte van de kroonprins te genezen was. klik hier en lees meer

   Amsterdam Stedelijk Museum Constructie van de nieuwe mens 27 jan - 1 mei 2017 .Honderd jaar geleden brak de Russische revolutie uit, en het Stedelijk kijkt daar op terug met affiches, drukwerk, films en beeldende kunst uit de collectie.
  Na de revolutie en de erop volgende burgeroorlog (1917-1922) zette het regime economische hervormingen in gang met affiches en film als propagandamiddel. De filmkunst was na de revolutie in een stroomversnelling geraakt. Per jaar werden meer dan honderd films uit de gehele wereld uitgebracht, samen met werk van Russische regisseurs als Sergei Eisenstein en Dziga Vertov. Ontwerpers volgden de nieuwe ideeën over filmmontage in hun affiches en voegden er constructivistische elementen in samen. Op bevel van Stalin werd in 1932 een einde gemaakt aan deze revolutie in de affichekunst en werd realisme de norm. De presentatie in het Stedelijk omvat twee zalen. In beide zalen is een suprematistisch schilderij van Malevich te zien uit 1917-18, die de tijd van de revolutie markeert klik hier en lees meer

  De VS mengt zich in de strijd, 1917 Eerste Wereldoorlog: 1914-1918 De deelname van de Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog was een belangrijk keerpunt in de Eerste Wereldoorlog. De Fransen, Britten en Duitsers waren oorlogsmoe. De Amerikanen daarentegen begonnen net. Hun soldaten waren nog enthousiast en pepten het moreel van de geallieerde troepen op.
  Op 6 april 1917 raakten de Amerikanen bij de oorlog betrokken. In 1915 bracht een Duitse onderzeeër het Amerikaanse passagiersschip Lusitania tot zinken. Bijna 1200 opvarenden kwamen om het leven. Dit leidde bijna tot een oorlogsverklaring van de Verenigde Staten.. klik hier

  De Pacificatie van 1917 Toen Nederland nog dacht een lichtend baken in de wereld te zijn, een land dat op overtuigende wijze liet zien hoe onderlinge tegenstellingen onder controle gehouden moesten worden, was de Pacificatie van 1917 het sleutelvoorbeeld.. Er was eens een land dat lange tijd met grote problemen worstelde. De problemen stapelden zich op en de verschillende zuilen kwamen steeds scherper tegenover elkaar te staan. Eind 1913 werden er twee commissies ingesteld, de ene om de schoolstrijd op te lossen en de andere om het eens te worden over het algemeen kiesrecht. lees meer

  De Schoolstrijd Video Andere Tijden
  *


  Er is een boeiende inleiding bij deze video lees de inleiding


  Constructivisme Constructivisme; de wens om mee te helpen aan een nieuw Rusland.. Kunst maken die een reflectie moest zijn van de nieuwe dynamische wereld. Zij wilden kunst scheppen die zou passen bij de vertechniseerde wereld. Het Constructivisme (Rodchenko, El Lissitzky en Tatlin) wil de kunstzinnige expressie enkel bepaald zien door de beeldende middelen zelf. Daarom worden compositie, vorm en kleur als zelfstandige elementen beschouwd die niet meer verwijzen naar de traditionele inspratieborn van de kunst, namelijk de zichtbare werkelijkheid.
  Het Suprematisme van Malevich houdt zich bezig met het losmaken van de vorm en wordt steeds abstracter. lees meer

  Abstracte kunst vanaf 1916 Malewitch en Kadinsky “Kunst die de overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid vermijdt”. Zo omschrijft Van Dale abstracte kunst. Abstract is dus een woord voor Kunst die geen overeenkomsten vertoont met de werkelijkheid. Dat is het doel van abstracte kunst ook niet. Abstracte kunst wil prikkelen en vervormen, tot alleen de essentie overblijft. Figuratief en non-figuratief zijn woorden die vaak gebruikt worden als men spreekt over herkenbare of niet-herkenbare voorstellingen op schilderijen of van beeldhouwwerken..
  Kandinsky De Russische kunstenaar Wassily Kandinsky was één van de eersten die abstract begon te schilderen. BR>Suprematisme en Constructivisme
  Malevich was de grote kracht achter het constructivisme en het suprematisme. Een andere belangrijke kunstenaar achter het constructivisme is avant-gardist Vladimir Tatlin. klik hier

  Dadaisme In 1915 verzamelde zich in Zürich een groep kunstenaars rond de Roemeense dichter Tristan Tzara, die in 1918 het eerste manifest van het dadaïsme publiceerde. In 1916 richtten zij het Cabaret Voltaire op, een overwegend literaire club met een expositiezaal waarin het tijdschrift Dada werd geredigeerd. Tot deze groep behoorden naast Tzara o.m. Hugo Ball (schrijver), R. Hülsenbeck (schrijver) en Hans Arp (schilder). Vlak daarna, onafhankelijk van elkaar en toch vrijwel gelijktijdig, ontstonden in New York, Berlijn, Keulen, Hannover en Parijs gelijkgerichte bewegingen, met als belangrijkste figuren Marcel Duchamp, Francis Picabia, George Grosz, Max Ernst, Kurt Schwitters, André Breton, Philippe Soupault, Paul Eluard en Louis Aragon.
  In Nederland geldt Theo van Doesburg als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het dadaïsme. lees meer

  Tatlin, grondlegger Constructivisme Vladimir Jevgrafovitsj Tatlin (Moskou, 1885-1953) geldt als grondlegger van het constructivisme. Met zijn Monument voor de Derde Internationale (1919) zette hij de paden uit voor de verdere evolutie van de constructivistische architectuur.
  Multitalent
  Tatlin werd als schilder opgeleid aan academies in Moskou en Penza (1902-1910), maar ontpopte zich na zijn scholing zoals zoveel constructivisten als multitalent. Algauw manifesteerde Tatlin zichzelf als schilder, beeldhouwer, architect en theoreticus en ontwikkelde zich daarnaast als ontwerper van decors en diverse gebruiksvoorwerpen, van servies tot behang en kleding. Tussen 1929 en 1932 bouwde Tatlin zelfs een vliegmachine, die hij de naam 'de Letatlin' meegaf lees meer

  Architectuur rond 1917 bijv. Berlage Aan het eind van de negentiende eeuw wordt duidelijk dat Amsterdam zich niet ongelimiteerd concentrisch kan uitbreiden. Met name de revolutiebouw in lange smalle straten, een technocratische vertaling van het laissez faire-principe van het liberalisme, is onhygiënisch en eentonig. Berlage wordt in 1900 aangezocht om een plan voor de zuidelijke uitbreidingen te ontwerpen. lees meer

  Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld Rietveld (1888-1964) was van oorsprong meubelmaker in Utrecht. Hij begon in de avonduren een architectenopleiding. In 1919 vestigde Rietveld zich als zelfstandig architect, en hetzelfde jaar werd hij lid van De Stijl. De leden van de Stijl waren enthousiast over een stoel waarin Rietveld als het ware de ruimte zichtbaar had gemaakt. Het was een uitdrukking van 'het elementaire zitten'. Het geheel was opgebouwd uit zelfstandige onderdelen: vlakken, rechte lijnen en haakse hoeken. De leden van De Stijl waren er enthousiast over. Het leek werkelijk mogelijk de ideeën van De Stijl praktisch toe te passen. De stoel werd dan ook in 1919 afgedrukt in het septembernummer van De Stijl. lees meer

  Architect JJP Oud Jacobus Oud . J.J.P. Oud (1890-1963) is bekend geworden als lid van De Stijl en voorvechter van de moderne architectuur. Zijn betekenis als pionier van het Nieuwe Bouwen is vergelijkbaar met die van Le Corbusier en Gropius, toch keerde hij zich later af van De Stijl, omdat hij vond dat ze nog maar weinig met architectuur te maken had. Als jonge socialist was Oud een voorstander van de internationale tendens naar functionalisme. Hij schreef artikelen, trad op als correspondent voor architectuurtijdschriften in de Sovjet Unie, en schreef een boek over Nederlandse architectuur voor de serie Bauhausbücher. lees meer

  Amsterdamse School De Amsterdamse School begon als een vriendenclub die in 1916 de macht overnam in het Amsterdamse architectengenootschap Architectura et Amicitia. Hemelbestormers als De Klerk, Kramer, Van der Mey, Staal, Gratama en Wijdeveld hadden grootse en politieke idealen om tot vernieuwende architectuur en stedenbouw te komen. lees meer

  Lied van de nachtegaal, 1917 Igor Stravinski (1882-1971) Igor Stravinski is de Picasso van de klassieke muziek zo plakte en knipte de kleine Rus zijn muziek aan elkaar alsof het een filmmontage betrof. Als een muzikale ekster jatte hij muzikale stijlen uit heden en verleden (De Machaut, Bach, Pergolesi, Tsjaikovsky, Webern, Russisch orthodoxe kerkmuziek, ragtime, tango). Met groot gevoel voor understatement werden deze stijlen zodanig gedemonteerd en geherstructureerd dat ze onmiskenbaar als Stravinski klonken. Stravinski brak in Parijs door met de balletten L'Oiseau de Feu, Pétrouchka en Le Sacre du Printemps. Met de rituele kracht van Les Noces (1914-1923) en de sardonische ironie van Histoire du Soldat (1918) ontwikkelde Stravinski een moderne, antiromantische stijl, die van grote invloed is geweest op Nederlandse componisten als Louis Andriessen, Otto Ketting, Klaas de Vries en Daan Manneke lees meer


  Lied van de Wolgaslepers Stravinski In de landen waar Wereld Oorlog I direct huis hield, Rusland en Duitsland, in iets mindere mate Oostenrijk-Hongarije, is 1917 het jaar waarin de kansen kerenHet Lied van de Wolgaslepers is een arrangement van de Russische volksmelodie voor blaasinstrumenten en slagwerk (2.2.2.3 – 4.3.3.1 – pauken en slagwerk) door Igor Stravinsky. Het werk werd op verzoek van Serge Diaghilev geschreven voor een galaconcert ten bate van het Italiaanse Rode Kruis in het Teatro Constanzi te Rome als opening van een Russisch seizoen. De partituur is gedateerd 8 april 1917. klik hier

  De Klassieke van Sergej Prokofjev's

  Symfonie nr. 1 in D majeur, opus 25 , ook wel De Klassieke is Sergej Prokofjev's eerste symfonie.

  Prokofjev begon met schrijven in 1916, hoewel hij het grootste deel van de symfonie in 1917 schreef. De symfonie ging in première op 21 april 1918 te Petrograd. Prokofjev dirigeerde zelf. Het werk bestaat uit vier delen: Allegro - Larghetto Gavotta: - Non troppo allegro - Finale: Molto vivace
  Prokofjev schreef de symfonie tijdens een vakantie op het platteland als oefening om te componeren zónder gebruik te maken van de piano, tegen zijn gewoonte in om aan de piano een stuk te componeren. Prokofjev hield hier eerder aan vast, daar hij immers een zeer begaafd pianist was. kijk hier

  Satie – Parade video met het ballet van Picasso and Dance

  Met zijn onafscheidelijke bolhoedje, zijn paraplu en puntige sikje zwierf de Franse componist Erik Satie (1866-1925) bij nacht en ontij door het Parijse uitgaansleven.
  . Ondanks dat hij zich soms als een wereldvreemd figuur gedroeg, werd hij omringd door de groten van de kunstwereld. Zo ontwierp de kunstschilder Pablo Picasso de decors en kleding voor zijn Parade en schreef Jean Cocteau het scenario. De première van zijn ballet Parade in mei 1917 veroorzaakte veel ophef. Satie gebruikte in het stuk ‘instrumenten’ die eigenlijk niets met muziek te doen hadden: een schrijfmachine, een sirene en een rad van fortuin. Dit werk leek een satirisch commentaar te zijn op het mistige impressionisme van diverse landgenoten.. kijk hier


  Home