Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUS
CKplus Jheronimus Bosch site


Vraag
hier uw gratis CKplus Nieuwsbrief aan!

Deze site is opgezet rondom het Jheronimus Bosch Jaar 2016
Uiteraard zijn alle activiteiten beëindigd, de site, en haar titel, blijft bestaan.


Ga naar (klik op uw keuze):

 • 1. Biografieën over Jheronimus Bosch

 • 2. De schilderijen-het werk van J.Bosch

 • 3. Tijdgenoten Jeroen Bosch

 • 4. Musea met werk van Jheronimus Bosch

 • 5. Educatie rondom Jheronimus Bosch po en vo

 • 6. Filmpjes (9) over Jeroen Bosch

 • Jheronimus Bosch Biografieën

  1. Biografie Jheronimus Bosch lees meer
   * Biografie Jheronimus Bosch Levensloop Jheronimus van Aken Als Jheronimus van Aken wordt hij rond 1450 geboren in de Vughterstraat in ’s-Hertogenbosch (Nederland), in het huis van zijn grootvader en schilder Jan waar Jheronimus’ vader en ooms ook wonen en het familieatelier delen. Jheronimus, toen ook wel Jeroen of Joen genoemd, heeft twee broers: Jan en Goessen, en twee zussen: Herbertke en Kathrien. Vermoedelijk gaat Jheronimus naar de Latijnse school, wat hem onderscheidt van de meeste van zijn leeftijdgenoten. In 1462, als hij een jaar of twaalf is, kopen zijn ouders een huis aan de Markt (nummer 29, nu de Kleine Winst). Daar krijgen Jheronimus, Jan en Goessen hun schildersopleiding. In 1480/81 trouwt Jheronimus met Aleid, dochter uit de welgestelde en ontwikkelde familie Van de Meervenne. Ze betrekken Aleids huis aan aan de (chiquere) noordzijde van Markt (nummer 61, nu Invito), tegenover het schildersatelier van de familie Van Aken.
   Chronologie
   1450 (circa) geboortejaar Jheronimus van Aken
   1462 Familie-atelier op de Markt van ’s-Hertogenbosch
   1480 Huwelijk met Aleid van de Meervenne
   1488 Bosch wordt lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
   1488 Uiterlijk in dit jaar begint Jheronimus met het signeren als Jheronimus Bosch
   1504 Filips de Schone, hertog van Bourgondië en Brabant, bestelt bij Bosch een Laatste Oordeel
   1516 Bosch wordt begraven, de mis vindt plaats in de Sint-Jan kathedraal van ’s-Hertogenbosch
   2007 Eerste vergaderingen ter voorbereiding op het Bosch Research and Conservation Project en de Bosch-tentoonstelling in 2016

  2. Biografie Jeroen Bosch 1450-1516 lees meer
   * In opdracht van de sectie tekenen heb ik in dit werkstuk een beschrijving gemaakt van het leven en werken van een kunstschilder. Daarbij heb ik een poging ondernomen om in de geest van de bedoelde schilder een werkstuk te maken. Ikzelf heb de schilder Jeroen Bosch uitgekozen. Na mijn keuze te hebben gemaakt, ben ik die middag nog naar de bibliotheek gegaan. Daar heb ik in diverse boeken gekeken. Er waren veel boeken over Jeroen Bosch.

  3. Familie Van Aken Biografie lees meer
   * Familie Van Aken Jheronimus werd in of kort voor 1450 geboren als vierde kind in een gezin van vijf kinderen. De familie Van Aken kan met recht een schildersfamilie genoemd worden. Zijn overgrootvader, grootvader, vader en ten minste drie van zijn vier ooms waren schilder. Jheronimus en zijn twee broers zullen het schildersvak van hun vader geleerd hebben. Er werd in de familie veel samengewerkt, wat blijkt uit akten waarin gezamenlijk wordt opgetreden. Hun woon- en werkplek lag aan de Vughterstraat in 's-Hertogenbosch, de meest waarschijnlijke geboorteplek van Jheronimus. In 1462 verhuisde Anthonius, de vader van Jheronimus, naar de markt wat als een duidelijke vooruitgang gezien mag worden. In ieder geval heeft Jheronimus tot aan zijn huwelijk gewoond aan de markt en is daarna wellicht blijven werken in het aldaar gevestigde atelier

  4. Hieronymus Bosch 1450-1516 Duitsland lees meer
   *Nederland schilder. Bewijsstukken verbindt hem op verschillende perioden tussen 1480 en 1516 met zijn geboorteplaats Hertogenbosch (Bois-le-Duc), waar hij behoorde tot de Broederschap van de Heilige Maagd; Hij ontwierp de glas-in-loodramen en een kruisbeeld van de Kapel van de Broederschap (1511-1512) en was vermoedelijk een zeer gerespecteerd lid van de gemeenschap. Hij werd genoemd in zijn dood als de 'beroemde kunstenaar, die wordt bevestigd door een commissie in 1504 voor een Laatste Oordeel door Filips de Schone van Bourgondië. B. was een religieuze schilder met een sterk gebogen richting satire, pessimistisch commentaar en grote interesse in het dagelijks leven. Dit heeft zijn werk, een eenheid van vorm en inhoud, een van de laatste diepe uitingen van de middeleeuwse wereld uitzicht maakte. Landschap speelt een belangrijke rol in zijn composities, het zet de stemming en het wordt gezien met directheid. Religieuze iconografie is vrij geïnterpreteerd in de stemming van de populaire prenten, en de ongebreidelde fantasie van de kunstenaar verkent, niet zozeer de wereld van het onderbewuste, maar elke thematische variatie, toespeling en het symbool ter beschikking van zijn tijdgenoten. Deze werden geen foto's puzzel in hun tijd, maar prentenboeken die worden gelezen en begrepen kon. Alleen wanneer de traditie en het begrip verloren hebben ze steeds meer behoefte interpretatie van een soort, tot in onze eigen tijd, met de komst van het surrealisme, pogingen zijn om 'uit te leggen' B. door middel van droomanalyse gemaakt. Hij werd ook bedoeld als een ketter door latere generaties. Het is onmogelijk om de datum en het regelen van zijn werk in chronologische volgorde zoals veel van zijn originele werk is nu verloren, werden veel kopieën gemaakt in zijn leven en zelfs zijn handtekening vervalst

  5. Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Aken (c 1450 -. 9 augustus 1516) lees meer
   * Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Aken (c 1450 -. 9 augustus 1516) was een Vroege Nederlands schilder van de vijftiende en zestiende eeuw. Veel van zijn werken verbeelden zonde en menselijke morele tekortkomingen.
   Bosch gebruikte beelden van demonen, half mens dieren en machines op te roepen angst en verwarring om het kwaad van de mens portretteren. Zijn werken bevatten complex, zeer origineel, fantasierijk, en dichte het gebruik van symbolische figuren en iconografie, waarvan sommige was obscure zelfs in zijn eigen tijd. (Van Wikipedia)

  6. Hieronymus, of Hiëronymus Bosch, bc1450, d. Augustus 1516, lees meer
   *De kapitein van de monsterlijke ... de ontdekker van het onbewuste. - Carl Gustav Jung, op Hieronymus Bosch Hieronymus, of Hiëronymus Bosch, bc1450, d. Augustus 1516, bracht zijn hele artistieke loopbaan in het kleine Nederlandse stad Hertogenbosch, waaruit hij afkomstig zijn naam. Op het moment van zijn dood, werd Bosch internationaal gevierd als een excentrieke schilder van religieuze visioenen, die met name naar de kwellingen van de hel. Tijdens zijn leven waren werken van Bosch in de inventarissen van adellijke families van Nederland, Oostenrijk en Spanje, en ze werden nagebootst in een aantal schilderijen en prenten gedurende de 16e eeuw, met name in het werk van Pieter Bruegel de Oude.

  7. Jeroen Bosch Biografie lees meer
   * Er is weinig bekend over het leven van Jeroen Bosch, we weten dus niet veel en dat wat we weten vaak nog niet zeker. Jeroen Bosch is geboren in de Middeleeuwen, de tijd tussen de klassieke Oudheid en de Renaissance Bosch leefde in de turbulente wereld van het "herfsttij der Middeleeuwen" (late Middeleeeuwen dus),de vooravond van de Reformatie. Jeroen Bosch werd geboren als zoon van een kunstschilder Anthonius van Aken.Hij is waarschijnlijk omstreeks 1450 geboren in "s-Hertogenbosch. Alleen zijn sterfjaar staat vast 1516.
   Jeroen Bosch,ook wel Hieronymus of Jheronimus genoemd,werd geboren als Jheronimus van Aken en leefde vermoedelijk van 1450 tot 1516 in 's-Hertogenbosch en is daar in ieder geval op 9 augustus 1516 begraven.Hij was een laatmiddeleeuwse kunstschilder van de Noordelijke Renaissance en stond ook bekend als Hieronymus van Aken en El Bosco.Zijn werk is in te delen in Drieluiken,fragmenten van Drieluiken,losse Panelen en Tekeningen.

  8. Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance lees meer
   * Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij zelfs opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jheronimus_BoschHoewel Bosch bij leven een beroemd schilder was, werd hij relatief laat nagevolgd. De enige kunstenaars waar hij bij leven invloed op had, waren de prentkunstenaar Alaert du Hamel, een stadsgenoot van Bosch, die enkele gravures maakte naar zijn tekeningen, en de schilders Joachim Patinir en Jan de Cock.[12]
   Via Jan de Cock kwam het werk van Bosch onder de aandacht van de groep Antwerpse maniëristen, waartoe onder meer Pieter Coecke van Aelst, Peter Huys, Herri met de Bles, Marcellus Coffermans, Jan Mandijn en zijn leerling Gilles Mostaert (I) worden gerekend, die een oneindige reeks van kopieën en parafrases van zijn werk maakten. Tot deze groep behoort ook een anonieme meester, aan wie Bosch-kenner Gerd Unverfehrt onder meer de Antonius met monsters en het Laatste Oordeel-fragment in München toeschreef. Ook de Mechelse schilder Frans Verbeeck is door Bosch beïnvloed, en van de Duitse schilder Lucas Cranach is bekend dat hij werk van Bosch kopieerde. De bekendste navolger van Bosch was echter Pieter Bruegel de Oude, die zich niet alleen Bosch’ stijl eigen maakte, maar ook diens thematiek verder uitwerkte. Friedländer verklaarde deze korte, maar heftige herleving vanuit een fascinatie voor het absurde, waar rond het midden van de 16e eeuw aan de Europese hoven sprake van was.
   In de Noordelijke Nederlanden is zijn invloed merkbaar in werken van onder meer Lucas van Leyden. Ook de De doornenkroning met stichtersportret, die mogelijk teruggaat op een verloren gegaan origineel van Bosch, is waarschijnlijk in Utrecht ontstaan. Maar de navolging zoals hij die kreeg in Antwerpen, heeft in het noorden nooit plaatsgevonden.[12] Ook surrealistische schilders als Salvador Dalí, Max Ernst en Joan Miró zijn schatplichtig aan Jheronimus Bosch te noemen.

  9. Den Bosch en Jeroen Bosch lees meer
   * Twee beroemde werken waarvan gedacht werd dat zij van schilder Jeroen Bosch waren zijn toch niet van Jeroen Bosch, zo is uit onderzoek gebleken. Het gaat om de schilderijen Kruisdraging van Christus en Zeven Hoofdzonden. Een opmerkelijke ontdekking: de werken werden gezien als belangrijke schilderijen van Bosch. Wie was deze schilder uit ‘s-Hertogenbosch?
   Een echte schildersfamilie
   Jeroen Bosch – geboren als Jheronimus van Aken – werd rond 1450 geboren in de Vughterstraat in ’s-Hertogenbosch. In het huis waarin Bosch geboren werd deelden de vader en ooms van Bosch het familieatelier: een echte schildersfamilie dus. Hoewel er niet veel zeker is over het leven van Bosch, wordt gedacht dat hij als schilder in opleiding ging in het atelier van zijn vader. Toen Bosch 12 jaar oud was, verhuisde het gezin naar een huis aan de Markt. Daar kregen Jeroen en zijn broer Goessen hun schildersopleiding. Rond 1480 trouwde Bosch met Aleid van de Meervenne, een vrouw uit een welvarende familie.
   Een elitair gezelschap
   Bosch was katholiek. Rond 1488 sloot hij zich aan bij De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De Broederschap werd in 1318 opgericht ter ere van Maria. Vanaf de 14e eeuw heeft deze organisatie een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch als muzikaal centrum van laat middeleeuwse muziek. Naast Bosch werden ook andere bekende en hoogstaande personen lid van deze organisatie, waaronder Willem van Oranje. Een elitair gezelschap dus.

  10. Jheronimus Bosch lees meer
   * De biografie Jeroen Bosch vindt zijn oorsprong in 's-Hertogenbosch. Op de markt staat dan ook een bronzen standbeeld van Jeroen Bosch. De meeste mensen kennen de beroemde Bossche schilder onder de naam Jeroen Bosch of Jheronimus Bosch. http://www.denbosch-cultuurstad.com/biografie-jeroen-bosch.htmlAan de ene kant is er veel te vertellen over de schilderwerken van Jeroen Bosch. Aan de andere kant is het veel giswerk, net zoals niet alles duidelijk is in de biografie van Jeroen Bosch. Wat wel duidelijk is, is dat Jeroen Bosch in een tijd leefde waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Jeroen Bosch oftewel Jheronimus Bosch leefde in de periode van de renaissance. Columbus ontdekte de nieuwe wereld en de Italiaanse architect, filosoof, schrijver en schilder Leonardo da Vinci liet zijn sporen na. http://www.denbosch-cultuurstad.com/schilderwerken-van-jeroen-bosch.htmlOp het plein voor de Sint Jacobskerk, het Jheronimus Bosch Art Center, staat een wonderlijk kunstwerk. Achter de houten deur van de kerk bevindt zich een museum met de wonderlijke wereld van de schilder Jeroen Bosch zich afspeelt. Waar fantasie en werkelijkheid tot leven komen. Waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht over Den Bosch en een locatie waar je de echte Bosschebol van bakkerij Jan de Groot kunt proeven.

  top

  Schilderijen – werken van Jeroen Bosch  1. Hieronymus Bosch, 276 schilderijen lees meer
   * Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Akeni geboren Jheronimus (of Jeroen) van Aken (betekent "van Aken"). Hij ondertekende een aantal zijn schilderijen als Bosch (uitgesproken Werkgever in het Nederlands). De naam komt uit zijn geboorteplaats, 's-Hertogenbosch, die algemeen wordt genoemd "Den Bosch". Weinig is gekend van het leven of de opleiding van Bosch. Hij liet geen brieven of dagboeken, en wat is geïdentificeerd is genomen uit korte verwijzingen naar hem in de gemeentelijke administratie van 's-Hertogenbosch, en in de boekhouding van de lokale orde van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Niets is gekend van zijn persoonlijkheid of zijn gedachten op de betekenis van zijn kunst. Geboortedatum Bosch is niet bepaald met zekerheid. Het wordt geschat op c. 1450 op basis van een hand getrokken portret (die een zelfportret kan zijn) maakte kort voor zijn dood in 1516. De tekening toont de kunstenaar op een geavanceerde leeftijd, waarschijnlijk in zijn late jaren zestig.
   Bosch was geboren en leefde al zijn leven in en in de buurt van 's-Hertogenbosch, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Brabant. Zijn grootvader, Jan van Aken (overleden 1454), was een schilder en wordt eerst vermeld in de verslagen in 1430. Het is bekend dat Jan had vijf zonen, vier van hen waren ook schilders. Bosch's vader, Anthonius van Aken (overleden c. 1478) trad op als artistiek adviseur van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het wordt algemeen aangenomen dat zowel de vader of één van zijn ooms Bosch leerde de kunstenaar te schilderen, maar geen van hun werken te overleven. Bosch verschijnt eerst in het gemeentelijke record op 1474, als hij wordt genoemd, samen met twee broers en een zus.

  2. Inspiratiebron van het surrealisme lees meer
   *Inspiratiebron van het surrealisme De cryptische taferelen en bizarre wezens in de schilderijen van Jheronimus Bosch zijn al even mysterieus als het oeuvre van de kunstenaar zelf. Kunsthistorici zijn er nog niet over uit welke schilderijen van zijn hand zijn, en wanneer deze precies zijn geschilderd. De kunstenaar werkte op het atelier waar ook zijn vader, broer, drie ooms en een neef werkten. Ongeveer dertig werken zijn nu aan Bosch toegeschreven. Deze werken zijn echter niet van een datum voorzien. Er is wel enig materiaal van opdrachtgevers, maar ook daarvan is niet exact bekend wat specifiek bij welke opdracht hoort. Het is daardoor lastig te bepalen welke ontwikkeling in stijl of hantering van materiaal de kunstenaar in zijn carrière heeft doorgemaakt. Wel is bekend dat hij een aantal panelen in opdracht van rijke burgers van zijn geboorteplaats ’s-Hertogenbosch vervaardigde. Kunsthistorici hebben grote verschillen in kwaliteit geconstateerd binnen een en hetzelfde werk, wat doet vermoeden dat er verschillende mensen aan gewerkt hebben. Dit maakt het bepalen van de maker en van de datering nog onzekerder.

  3. Lijst van schilderijen van Jheronimus Bosch lees meer
   * Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Deze Lijst van schilderijen van Jheronimus Bosch geeft een overzicht van alle schilderijen, die in verband worden gebracht met de Nederlandse schilder Jheronimus Bosch.

  4. Zijn werken lees meer
   * Over de werken van Jheronimus Bosch, beter bekend als Jeroen Bosch, is veel geschreven, gespeculeerd en gesuggereerd. De reden voor deze belangstelling is de raadselachtigheid van Bosch en zijn werken. Hij werd bekend als de ‘duivelmaker’, niemand evenaarde hem in het schilderen van duivels. Als geen ander kon hij monsters, rook en vlammen schilderen. Op deze themapagina wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere kunstenaar en zijn werken in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.

  5. Al zijn werken lees meer
   * De panelen van Jheronimus Bosch zijn verspreid over 15 steden Zie hier al zijn werken


  top

  Tijdgenoten  1. Jheronimus (Jeroen) Bosch behorend tot de Noordelijke renaissance zijn invloed lees meer
   * Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij zelfs opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jheronimus_BoschHoewel Bosch bij leven een beroemd schilder was, werd hij relatief laat nagevolgd. De enige kunstenaars waar hij bij leven invloed op had, waren de prentkunstenaar Alaert du Hamel, een stadsgenoot van Bosch, die enkele gravures maakte naar zijn tekeningen, en de schilders Joachim Patinir en Jan de Cock.[12]
   Via Jan de Cock kwam het werk van Bosch onder de aandacht van de groep Antwerpse maniëristen, waartoe onder meer Pieter Coecke van Aelst, Peter Huys, Herri met de Bles, Marcellus Coffermans, Jan Mandijn en zijn leerling Gilles Mostaert (I) worden gerekend, die een oneindige reeks van kopieën en parafrases van zijn werk maakten. Tot deze groep behoort ook een anonieme meester, aan wie Bosch-kenner Gerd Unverfehrt onder meer de Antonius met monsters en het Laatste Oordeel-fragment in München toeschreef. Ook de Mechelse schilder Frans Verbeeck is door Bosch beïnvloed, en van de Duitse schilder Lucas Cranach is bekend dat hij werk van Bosch kopieerde. De bekendste navolger van Bosch was echter Pieter Bruegel de Oude, die zich niet alleen Bosch’ stijl eigen maakte, maar ook diens thematiek verder uitwerkte. Friedländer verklaarde deze korte, maar heftige herleving vanuit een fascinatie voor het absurde, waar rond het midden van de 16e eeuw aan de Europese hoven sprake van was.
   In de Noordelijke Nederlanden is zijn invloed merkbaar in werken van onder meer Lucas van Leyden. Ook de De doornenkroning met stichtersportret, die mogelijk teruggaat op een verloren gegaan origineel van Bosch, is waarschijnlijk in Utrecht ontstaan. Maar de navolging zoals hij die kreeg in Antwerpen, heeft in het noorden nooit plaatsgevonden.[12] Ook surrealistische schilders als Salvador Dalí, Max Ernst en Joan Miró zijn schatplichtig aan Jheronimus Bosch te noemen.


  top

  Musea met werk  1. Brussel – België Kon.Museum voor Schone Kunsten lees meer
   *Brussel – België Kon.Museum voor Schone Kunsten

  2. Gent – België Museum voor Schone Kunsten lees meer
   * Gent – België Museum voor Schone Kunsten

  3. Rotterdam – Nederland Boijmans van Beuningen lees meer
   * Rotterdam – Nederland Boijmans van Beuningen

  4. Den Bosch Noordbrabants Museum lees meer
   *Den Bosch NoordBrabants Museum


  top

  Educatie met als onderwerp Jheronimus Bosch voor PO en VO

   http://www.bosch500educatie.nl/

  1. Alle educatieve activiteiten tijdens het Boschjaar 2016 lees meer
   *Op een buitengewoon overzichtelijke site vindt u alle educatieve informatie tijdens het Boschjaar. Altijd up-to-date. Een handig schema helpt u de juiste activiteiten te vinden passend bij leeftijd / groep leerlingen en niveau, maar ook per discipline. Van harte aanbevolen Er is een aparte zoekdiscipline voor docenten/leerkrachten

  2. Abelseiland presenteert De hutkoffer van Jeroen PO groep 1 tm 4 en SO. Heel Nederland lees meer
   *Abelseiland presenteert De hutkoffer van Jeroen PO groep 1 tm 4 en SO. Heel Nederland In de huid kruipen van een duiveltje, engel of ander vreemd figuur uit een schilderij van Jeroen Bosch? Dat kan! Onder leiding van decor- en kostuumontwerper Judith Abels duiken we in de hutkoffer van Jeroen.
   Vroeger, wanneer mensen op reis gingen, bewaarden ze hun persoonlijke bezittingen in een hutkoffer of scheepskist. We weten niet of Jeroen Bosch ook gereisd heeft, maar in zijn hoofd heeft hij in elk geval mooie én monsterlijke fantasiewerelden bezocht en gecreëerd. Samen gaan we kijken en luisteren naar een beeldverhaal in de hutkoffer van Jeroen, waarmee we een reis maken door zijn hoofd.
   Vervolgens maken we onder leiding van decor- en kostuumontwerper Judith Abels een levend schilderij. Eerst ontwerpen en maken we een deel van een kostuum, zoals een hoofddeksel of masker. Dan maken we een compositie van spullen en verkleden we ons, met onze eigen kunstwerken en met attributen en kledingstukken uit de hutkoffer. Hiermee creëren we een nieuw werk in de stijl van Jeroen Bosch, vol bizarre en wonderlijke creaties. Een levend schilderij! En dat leggen we natuurlijk vast op camera. Een lust om naar te kijken, stof genoeg om over te praten, te bewonderen en om als leerling of leerkracht weer op ideeën te komen om nieuw werk te maken.

  3. Basisschool Jheronimus Bosch Artcenter Den Bosch lees meer
   * Basisschool Jheronimus Bosch Artcenter
   De programma’s voor de basisschool zijn in overleg aan te passen aan speciale wensen. De programma’s duren ongeveer vijf kwartier..
   Groep 7-8 Deze leerlingen krijgen na een introductie een rondleiding langs de beroemdste schilderijen van Bosch, ze spelen een spel waardoor inzicht ontstaat in de symboliek van Bosch en ze discussiëren over wat goed en wat slecht is rondom het tafelblad met de 7 hoofdzonden.
   Een schoolbezoek dient uiterlijk drie weken van tevoren worden aangevraagd.
   Leerlingen en studenten die werkstukken, spreekbeurten en presentaties over Jheronimus Bosch goed willen voorbereiden, kunnen daarvoor terecht in de bibliotheek van het Art Center. Hier is de grootste collectie artikelen en boeken met betrekking tot Jheronimus Bosch te raadplegen.
   Het bibliotheekbezoek is alleen mogelijk op afspraak: bibliotheek@jheronimusbosch-artcenter.nl

  4. DE WERELD VAN JEROEN BOSCH Een samenwerking tussen Het Noordbrabants Museum en Muzerije Primair Onderwijs Den Bosch lees meer
   * DE WERELD VAN JEROEN BOSCH Een samenwerking tussen Het Noordbrabants Museum en Muzerije
   Zowel Het Noordbrabants Museum als Muzerije vinden het belangrijk dat scholen het bekijken van de tentoonstelling van Jeroen Bosch kunnen combineren met een actieve workshop. Gedurende de tentoonstelling kan dat niet zoals gewoonlijk in het museum, maar wel bij Muzerije! Door deze bijzondere combinatie van Museum en Muzerije gaan de leerlingen helemaal op in de wereld van Jheronimus Bosch en worden de receptieve-, creërende-, analyserende en reflecterende competenties allemaal aangesproken: het tentoonstellingsbezoek beklijft beter en leerlingen kunnen zich beter verplaatsen in de wereld van Bosch.In combinatie met het bezoek aan Het Noordbrabants Museum kunnen scholen aansluitend- op loopafstand van het museum- bij Muzerije een workshop van 1,5 uur afnemen.
   Tijdens de workshop bekijken we de wereld van Jheronimus Bosch vanuit het perspectief van de leerling in de hedendaagse wereld; we springen heen en weer tussen het hier en nu en de wereld en de tijd van Bosch en spreken graag onze fantasie aan. Muzerije docenten onderzoeken samen met de leerlingen hoe de wereld van Bosch er uit zag en wat er in de wereld van nu nog is terug te vinden van Bosch.
   Primair onderwijs, beschikbaar voor groep 1 t/m 8 Je kunt hierbij kiezen uit de volgende traditionele en hedendaagse technieken: Schilderen;Mixed media (schilderen + collage technieken) Digitaal tekenen. Beschikbaar maart tm mei
   Algemene informatie Duur workshop: 1,5 uur Beschikbaarheid workshops: in de periode maart – april – mei 2016 Maximaal aantal leerlingen per workshop: 15 Kosten: € 97,50 per workshop, inclusief materiaalkosten Begeleiding vanuit school: 1 leerkracht per klas Locatie workshops: Muzerije, Hinthamerstraat 74, 5211 MR ’s-Hertogenbosch

  5. DE WERELD VAN JEROEN BOSCH Een samenwerking tussen Het Noordbrabants Museum en Muzerije VO en MBO onderwijs, beschikbaar voor alle klassen HAVO, VWO, VMBO en MBO, zowel onderbouw als bovenbouw Den Bosch lees meer
   * DE WERELD VAN JEROEN BOSCH Een samenwerking tussen Het Noordbrabants Museum en Muzerije
   Zowel Het Noordbrabants Museum als Muzerije vinden het belangrijk dat scholen het bekijken van de tentoonstelling van Jeroen Bosch kunnen combineren met een actieve workshop. Gedurende de tentoonstelling kan dat niet zoals gewoonlijk in het museum, maar wel bij Muzerije! Door deze bijzondere combinatie van Museum en Muzerije gaan de leerlingen helemaal op in de wereld van Jheronimus Bosch en worden de receptieve-, creërende-, analyserende en reflecterende competenties allemaal aangesproken: het tentoonstellingsbezoek beklijft beter en leerlingen kunnen zich beter verplaatsen in de wereld van Bosch.In combinatie met het bezoek aan Het Noordbrabants Museum kunnen scholen aansluitend- op loopafstand van het museum- bij Muzerije een workshop van 1,5 uur afnemen.
   Tijdens de workshop bekijken we de wereld van Jheronimus Bosch vanuit het perspectief van de leerling in de hedendaagse wereld; we springen heen en weer tussen het hier en nu en de wereld en de tijd van Bosch en spreken graag onze fantasie aan. Muzerije docenten onderzoeken samen met de leerlingen hoe de wereld van Bosch er uit zag en wat er in de wereld van nu nog is terug te vinden van Bosch.
   VO en MBO onderwijs, beschikbaar voor alle klassen HAVO, VWO, VMBO en MBO, zowel onderbouw als bovenbouw
   Je kunt hierbij kiezen uit de volgende traditionele en hedendaagse technieken:
   Schilderen;Mixed media (schilderen + collage technieken);Photoshop en/of digitaal tekenen; Design: welke voorwerpen zijn ‘Bosch proof’? We herontwerpen gebruiksvoorwerpen uit de tijd ; van Bosch naar moderne maatstaven en denken daarbij ook na over duurzaamheid.
   In combinatie met het museumbezoek sluiten deze workshops aan bij de volgende competenties:
   Receptief vermogen (de leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen); Creërend vermogen (de leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze); Reflectief vermogen (de leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen); Analyserend vermogen (de leerling kan informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk, eventueel met betrekking van andere kerndoelen, bijvoorbeeld uit taal of de OJW).
   Algemene informatie Duur workshop: 1,5 uur Beschikbaarheid workshops: in de periode maart – april – mei 2016 Maximaal aantal leerlingen per workshop: 15 Kosten: € 97,50 per workshop, inclusief materiaalkosten Begeleiding vanuit school: 1 leerkracht per klas Locatie workshops: Muzerije, Hinthamerstraat 74, 5211 MR ’s-Hertogenbosch

  6. Den Bosch Jheronimus Bosch Art Center Jheronimus Bosch: zijn symboliek en de 7 hoofdzonden Onderbouw VO en PO groep 7-8 lees meer
   *Den Bosch Jheronimus Bosch Art Center Jheronimus Bosch: zijn symboliek en de 7 hoofdzonden Onderbouw VO en PO groep 7-8 De betekenis van Bosch’ bekende paneel De Tuin der Lusten wordt uitgelegd en zijn symboliek wordt duidelijk middels een modern spel. Na een inleiding worden de leerlingen opgedeeld in drie groepen. Zij maken een rondgang langs enkele beroemde panelen, waaronder De Tuin der Lusten. Er wordt gediscussieerd en een spel gedaan rond het tafelblad met De zeven hoofdzonden, om de beeldtaal en moraal van Jheronimus Bosch te begrijpen. Zijn symboliek komt aan de orde met behulp van moderne pictogrammen en iconen in spelvorm.

  7. Drieluiken Bureau Babel Voortgezet en Primair Onderwijs Lesbrief lees meer
   * Drieluiken Bureau Babel Voortgezet en Primair Onderwijs Lesbrief
   Jheronimus Bosch schilderde meerdere drieluiken, waaronder De hooiwagen, De aanbidding der Koningen en De verzoeking van de heilige Antonius. Het is mogelijk om één van deze drieluiken voor de periode van een week op school tentoon te stellen. Leerlingen en scholieren kunnen in de bizarre wereld van Jheronimus Bosch duiken en zijn werken ontdekken. Bij de drieluiken wordt een lesbrief aangeboden, waarmee in de klas aan de slag kan worden gegaan. In deze lesbrief is op verschillende niveaus een verhaal te vinden. Het verhaal geeft meer informatie over het drieluik. Daarnaast worden er lessuggesties gegeven voor hoe de leerkrachten met de leerlingen naar de werken kunnen kijken.
   Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en Monnikenwerk bieden bij deze drieluiken workshops aan. Zie hiervoor de projecten Thinking routines en Bosch’ Reizend Rariteitenkabinet op deze website.

  8. Voortgezet onderwijs Jheronimus Bosch Art Center Den Bosch lees meer
   * Voortgezet onderwijs Jheronimus Bosch Art Center Voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs heeft het Jheronimus Bosch Art Center programma’s. In overleg zijn de programma’s aan te passen aan de wensen van de docenten. Veel middelbare scholen nemen een bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center op in allerlei projecten, bijvoorbeeld de middeleeuwse stad.
   Brugklasleerlingen en leerlingen uit klas twee Voor deze leerlingen is er een programma met een introductie, en rondleiding en een creatieve verwerkingsopdracht.
   Klas 3 en bovenbouw Deze leerlingen krijgen een thematische rondleiding langs de hoofdwerken van Bosch al dan niet in combinatie met teken- of schilderopdrachten.
   Hoge School en Universiteit Voor studenten zijn er diverse rondleidingen. In overleg is te bepalen waarop tijdens de thematische rondleiding accenten worden gelegd.
   Een schoolbezoek dient uiterlijk drie weken van tevoren worden aangevraagd. Leerlingen en studenten die werkstukken, spreekbeurten en presentaties over Jheronimus Bosch goed willen voorbereiden, kunnen daarvoor terecht in de bibliotheek van het Art Center. Hier is de grootste collectie artikelen en boeken met betrekking tot Jheronimus Bosch te raadplegen.
   Het bibliotheekbezoek is alleen mogelijk op afspraak: bibliotheek@jheronimusbosch-artcenter.nl

  9. Den Bosch De Wonderlijke Wezens Theaterworkshop PO Op school. Heel Nederland Buro Alsof lees meer
   * De Wonderlijke Wezens uit de schilderijen van Jeroen Bosch komen tot leven in deze fantasierijke theaterworkshop. We kruipen in de huid van verschillende wezentjes en creëren ook ons eigen wezentje. Onder leiding van de theaterdocent gaan we op avontuur in de wonderlijke wereld van Jeroen Bosch. En daar is veel te beleven... De mysterieuze schilderijen van Jeroen Bosch spreken tot onze verbeelding en prikkelen onze fantasie. We gaan met de kinderen op een speelse en fysieke manier kennismaken met de werken van Bosch, door met elkaar op ontdekkingstocht te gaan.Niets is gek genoeg, de oneindige fantasie staat voorop! De kinderen maken zelf een levend schilderij. Vragen als ‘hoe noem jij jouw wezentje?’, ‘hoe loopt of danst het?’, ‘wat doet het als het boos is, of juist blij?’ komen hierbij uitgebreid aan bod. Een klein avontuur door de grote, wonderlijke wereld van Jeroen Bosch, voor de hele klas.


  10. Introductiefilm en lesmateriaal Jeroen Bosch in de Klas PO en VO lees meer
   * Introductiefilm Docentenhandleiding. In januari 2016 ontvangt de docent de docentenhandleiding per post. Een digitale versie kunt u tegen die tijd hier downloaden.
   Werkbladen In januari zijn de werkbladen hier te downloaden als actieve pdf. U kunt er op drie manieren mee werken: Uitprinten en op papier laten invullen en inleveren; Openen op uw digibord en klassikaal digitaal invullen; Zelfstandig laten downloaden, invullen, en e-mailen. Tips voor reflectie en creatieve verwerking in de klas vindt u in de docentenhandleiding.
   Antwoordboekje In januari 2016 ontvangt de docent het antwoordboekje van de werkbladen per post. Bij de lessen voor po en VO
   Nog meer Bosch in de klas Ga naar www.bosch500educatie.nl en kies bijvoorbeeld: Kik is op Mik Dit boek en bijbehorende Ap is speciaal ontwikkeld om de leesvaardigheid van kinderen in groep 3 te bevorderen. We Like Bosch Deze leskist is in samenwerking ontwikkeld door de Kunstbalie, Het Noordbrabants museum, het SM's en de Muzerije. De leskist is geschikt voor groep 5 t/m groep 8.
   Nog meer Bosch in de stad
   Muzerije Tijdens Bosch zijn er in het museum geen workshops. Vijf minuten lopen van het museum kunt u aansluitende Bosch-workshops volgen bij de Muzerije.
   SM's Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch biedt een onderwijsprogramma aan bij de door Jheronimus Bosch geinspireerde kunstenaar Jeroen kooijmans.
   Jheronimus Bosch Art Center Zoals altijd kunt u in het Jheronimus Bosch Art Center terecht voor diverse Jheronimus Bosch onderwijs activiteiten
   Het Groot Tuighuis Het Groot Tuighuis toont u de archeologische wereld van de middeleeuwse kunstenaar Jheronimus Bosch. Neem contact op voor de onderwijsmogleijkheden.
   Stadsarchief 's-Hertogenbosch Veel van wat we weten over het leven van Jheronimus Bosch staat geschreven in bronnen die worden bewaard in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch. Neem contact op voor de onderwijsmogleijkheden.


  top

  Filmpjes over Jeroen Bosch
  1. Hoe voelt het om de lasten van de wereld op je schouders te dragen? De schilder Jeroen Bosch kon zich er wel iets bij voorstellen. Tussen 1490 en 1505 maakte hij het schilderij met de heilige Christophorus. Te zien is hoe de sterke reus een klein kind naar de overkant van een rivier wil dragen, terwijl hij bijna bezwijkt onder het onverwacht zware gewicht. Het blijkt het Christuskind te zijn, dat alle zonden van de wereld met zich meedraagt. Het schilderij prikkelde de animator Chris de Krijger tot een geheel eigen interpretatie. Letterlijk neemt hij een ‘duik’ in het schilderij en voert ons mee in een spannende tocht door het landschap van Jeroen Bosch. De animatie is het resultaat van de ArtTube video pitch, die in het voorjaar van 2010 werd uitgeschreven. Uit de tientallen inzendingen kwam die van Chris de Krijger als de meest veel belovende uit de

  2. The Mysteries of Hieronymus Bosch  3. * Jheronimus Bosch, een introductie voor het onderwijs - Het Noordbrabants Museum  4. Vijfhonderd jaar geleden waren er in De Nederlanden een aantal kunstenaars die de schoonheid zagen van het dagelijkse leven. En meer dan dat: deze kunstenaars waren zo getalenteerd dat ze er met hun voorstellingen van het alledaagse in slaagden ook anderen ervoor ontvankelijk te maken. Daar en toen, in de 53 jaar tussen de dood van Jheronimus Bosch (1516) en die van Pieter Bruegel de Oude (1569) ligt de oorsprong van onze niet aflatende belangstelling voor onszelf, het afwijkende en de ander. Deze animatiefilm, gemaakt uit beelden van kunstwerken waarvan vele op de tentoonstelling te zien zijn, geeft een bijzondere introductie op ‘De ontdekking van het dagelijkse leven – Van Bosch tot Bruegel’. In Museum Boijmans Van Beuningen t/m 17 januari 2016.


  5. Den Bosch SM-s The Fish pond Song Jeroen Kooijmans 19 december t/m 5 juni Geinspireerd door Jheronimus Bosch en de wereld sinds 9/11


  6. tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie. De tentoonstelling is van 13 februari t/m 8 mei 2016 te zien in Het Noordbrabants Museum. De tentoonstelling is onderdeel en hoogtepunt van het Nationaal Evenementenjaar Jheroniumus Bosch Deze groots opgezette overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch (ca. 1450 's-Hertogenbosch 1516) is gebaseerd op het omvangrijkste en wereldwijde onderzoek dat naar het relatief kleine oeuvre van Bosch is gedaan. Nooit eerder keerden zoveel werken van Bosch terug naar zijn stad ’s-Hertogenbosch waar ze ooit gemaakt zijn.

  7. Film Jeroen Bosch


  8. Wie is de Nederlandse kunstschilder Jeroen Bosch uit 's-Hertogenbosch


  9. Jeroen Bosch film


  top  . .
  Home