Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUS


Opgeven gratis Nieuwsbrief

CKV-VO culturele-DOE- activiteiten,
bronnen en educatieve TIPS voor docent en student VO

Aangegeven is ook of de activiteit plaatsgebonden is of ook op locatie is ‘te boeken’.Klik op uw keuze - of - doorzoek deze site met Ctrl+F
Klik hier voor de docentenagenda en de nieuwste educatieve activiteiten van musea ed.

Beeldend
Willem de Kooning. klik hier
klik hier

Muziek
Guido van Arezzo  klik hier
klik hier

Theater
Theater Carré te Amsterdam klik hier
klik hier

Danskunst
Danstheater AYA klik hier
klik hier

Foto-Film-ICT
Filmpje klik hier
klik hier
Cult. Erfgoed
JHM: GJ Staller Vissteeg klik hier
klik hier
Moeilijk indelen
Panamarenko Noordpool-Arlikoop klik hier
klik hier
Niet zo makkelijk in te delen

Panamarenko Noordpool-Arlikoop


Naslag- Bronnen- en info- sites
algemeen


 • Culturele ontwikkeling in Nederland na 1945

 • Beeldbank Gouden Eeuw VOC, Michiel de Ruyter, De Republiek, Grachtengordel, Hugo de Groot, Rembrandt, Landschap, Binnenhuis, Welvaart, Geloof en Liefde

 • Leeuwarden Historisch Centrum Leeuwarden

 • Bestel de gratis Teleblik democratieposter!

 • Teleblik
 • Alg. Educatieve Activiteiten
  Sites met workshops, lespakketten, etc.


 • leskoffers voor scholen en bibliotheken over Vergeten oorlog, Zes nieuwe jeugdboeken over vergeten aspecten uit de WOII vanaf 11 jaar, Nieuw

 • Bruce Cerew Workshops op school

 • Cybrrr!!!

 • Digibordopschoo

 • De Digitalekrant.nl

 • Workshops Glasblazen speciaal voor scholen

 • Hoezo Loverboys

 • Voor de Jonge Jury kiezen leerlingen van 12 tot en met 15 jaar in heel Nederland hun favoriete titels uit het aanbod van jeugdboeken van het afgelopen jaar

 • Krant in de Klas

 • Lelystad Nieuw Land

 • Lespakket van Nationaal Monument kampVught

 • Overijssel Historisch Centrum Overijssel Educatie voortgezet Onderwijs

 • Piercing Poster Project van Teylers Museum, Haarlem. Doen Op uw school?

 • poëzie- en literatuureducatie workshops

 • Twintigtal spraakmakende educatieve materialen en projecten

 • Vlucht uit Sint Petersburg Boek Makkelijk lezen boek nieuw**

 • ’ Vroeger & Zo verhalen’. bestaat uit tien nieuwe gedramatiseerde afleveringen Schooltv Teleac nieuw

 • De Vooroordelenkoffer met 12 thema’s

 • Vredeseducatie Eindhoven is een project, dat is opgezet door Stichting Vredesburo Eindhoven.
 • Educ.Activiteiten in Musea ed.
  Plaatsgebonden


 • Amsterdam Nemo educatie

 • Amsterdam Nemo lesmateriaal

 • Arnhem Nederlands Openluchtmuseum VMBO schoolreis en educatie

 • Den Haag Museum Meermanno-Westreenianum | Huis van het boek workshops

 • Den Haag Museon educatie vo

 • Den Haag Museon Geologie & Techniek semi permanent

 • Lesaanbod vredeseducatie voor VO

 • Haarlem Het Dolhuys

 • Hengelo Heim Techniekmuseum

 • Hooghalen Herinneringscentrum Kamp Westerbork

 • LeeuwardenHistorisch Centrum Leeuwarden

 • Archief onderzoek in Leiden

 • Maastricht Natuurhistorisch Museum educatie

 • MuZIEum opent je de ogen nieuw*

 • Oudewater Museum de Heksenwaag lesbrief en bezoek

 • Interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel voor leerlingen van 10-14 jaar.

 • Rotterdam Natuurhistorisch Museum Educatieprogramma VO nieuw*

 • Schiedam Jenevermuseum vo project

 • Tilburg Natuurmuseum Brabant educatieve mogelijkheden vo

 • Utrecht Arboriginal Museum Utrecht Educatie programma VO


 • Culturele ontwikkeling in Nederland na 1945 lees meer
  * Met behulp van historische foto’s uit het Rijksmuseum maken de leerlingen korte interviews. De interviews publiceren ze in de vorm van een reportage of een e-card filmpje. Met de e-card kunnen leerlingen hun product ook gebruiken als presentatie. De foto’s zijn gerangschikt in vier thema’s: jongerencultuur, massacultuur, vouwenbeweging en multiculturele samenleving. Doelgroep: Geschiedenis vmbo 3 + 4 Sluit aan bij: GS/K/8 Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 De Rooij indeling: Het tijdperk van televisie en computer

 • Beeldbank Gouden EeuwVOC, Michiel de Ruyter, De Republiek, Grachtengordel, Hugo de Groot, Rembrandt, Landschap, Binnenhuis, Welvaart, Geloof en Liefde lees meer
  * Beeldbank Gouden Eeuw
  Op zoek naar ondersteunend beeldmateriaal voor uw (geschiedenis)lessen? Op het digitale schoolbord kunt u tijdens de les onderstaande afbeeldingen in hoge resolutie aan de leerlingen tonen. Het zijn 50 meesterwerken uit de Gouden Eeuw, allemaal te bewonderen in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. De afbeeldingen zijn gerangschikt in de volgende thema’s: VOC, Michiel de Ruyter, De Republiek, Grachtengordel, Hugo de Groot, Rembrandt, Landschap, Binnenhuis, Welvaart, Geloof en Liefde.

 • Leeuwarden Historisch Centrum Leeuwarden lees meer
  *De website is een selectie van historische bronnen en achtergrondinformatie over Leeuwarden. Aan de hand van honderd originele bronnen (portretten, schilderijen, prenten, tekeningen, foto's, boeken, documenten en voorwerpen) wordt de rijke geschiedenis van Leeuwarden zichtbaar gemaakt. De honderd bijzonderheden staan gegroepeerd onder tien hoofdthema's die elk weer uit tien subthema's bestaan. Op dit moment zijn de volgende hoofdthema’s op de site te zien: Bestuur, Sport, Oorlog, Beroemd, Handel, Geloof, Misdaad, Ambachten, Verkeer en Stadsgezicht. De website biedt de mogelijkheid om op drie verschillende manieren de aangeboden informatie op te zoeken: thematisch (thema’s en trefwoorden), chronologisch (tijdbalk) en geografisch (stadsplattegronden). De keuzeknop 'Educatief' biedt toegang tot een speciale versie voor het onderwijs.
  Leeuwarden Historisch Centrum Leeuwarden lees meer
  *Op deze site zijn duizenden historische afbeeldingen te vinden van Leeuwarden en de directe omgeving, zoals prenten, tekeningen, schilderijen, plattegronden, foto's, prentbriefkaarten en affiches. De afbeeldingen zijn grotendeels afkomstig uit de collecties van het Historisch Centrum Leeuwarden.

 • Bestel de gratis Teleblik democratieposter! lees meer
  * Bestel de gratis Teleblik democratieposter! De Teleblik poster over Democratie behandelt een groot aantal onderwerpen rond democratie en staatsinsinrichting. Hoe werkt de vorming van het parlement? Hoe komen wetten tot stand? Maar ook wat is de rol van media in een democratie? De verwijzingen naar ondersteunend materiaal van Teleblik zijn daarom uitstekend te gebruiken voor de vakken Maatschappijleer en Geschiedenis.

 • audiovisuele bronnen van o.a. de publieke omroep en het Polygoon journaal voor het onderwijs Teleblik
  * Algemene informatie Teleblik
  Wat is Teleblik?
  Teleblik is een website voor leerlingen en docenten waarmee op eenvoudige wijze audiovisuele bronnen uit de archieven van o.a. de publieke omroepen en het Polygoon-Journaal kunnen worden gezocht, opgevraagd en bekeken. Met die bronnen kunnen docenten en leerlingen hun activiteiten ondersteunen en een impuls geven aan aantrekkelijk en effectief onderwijs. Er zijn Teleblik versies voor het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de BVE sector en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
  Wat zit er in?
  Teleblik bevat duizenden uren radio en televisie materiaal. Historische en recente bronnen. Denk aan Willem Wever, fragmenten uit het Jeugdjournaal, de oude Polygoon Journaals en bijvoorbeeld het Klokhuis, maar ook aan de archieven SchoolTV.
  Er bestaan drie soorten bronnen:
  * Complete uitzendingen die door de redactie zijn beschreven en waar een niveau aan toegekend is. (Herkenbaar aan het ‘programma-icoon’);
  *Fragmenten uit programma’s die door de redactie zijn geselecteerd, beschreven en waar een niveau aan toegekend is. (Herkenbaar aan het ‘beelduitsnede-icoon’).
  * Bronnen die nog niet door de redactie zijn bewerkt, beschreven en aan een bepaald niveau ‘gehangen’. Dit zijn hele programma’s. (Herkenbaar aan het ‘testbeeldicoon’).
  Wat kun je ermee?
  Teleblik bronnen kunnen worden gebruikt door docenten bij oriëntatie-opdrachten of bij instructie en uitleg, maar ook door leerlingen in werkstukken, presentaties of webquests. De gebruiker kan bronnen eenvoudig selecteren, bekijken en bewaren (als favoriet of weblink).
  Een unieke mogelijkheid voor leerlingen en docenten is het zelf fragmenten uit programma’s ‘snijden’ en opslaan of doorsturen. Hierdoor biedt Teleblik naast een receptieve ook een actieve, constructieve en creatieve manier van leren. Het is dus meer dan alleen ‘televisie kijken’.
  Wie bepaalt wat er in Teleblik komt?
  De redactie van Teleblik maakt een selectie uit de honderdduizenden uren radio en televisie die worden beheerd door het Nederland Instituut voor Beeld en Geluid. Zij heeft docenten en leerlingen naar hun voorkeuren gevraagd. Iedereen die ideeën of wensen heeft is welkom en kan zijn/haar voorkeuren kenbaar maken via een speciaal formulier op de Teleblik-website.
  Wie staan achter Teleblik?
  Teleblik is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (zij beheren de collectie), TeleacNOT (zij zorgen voor de onderwijskundige aspecten) en Kennisnet (zij zorgen voor de techniek).
  Waarom inloggen?
  De bronnen in Teleblik zijn auteursrechtelijk beschermd. In de afspraken met de omroepen en het ministerie is vastgelegd dat alleen leerlingen en personeelsleden die zijn verbonden aan een onderwijsinstelling voor PO, VO of BVE gebruik mogen maken van hun radio- en televisieuitzendingen. Ook is afgesproken dat de bronnen alleen online (streaming) kunnen worden bekeken. Downloaden van bronnen kan dus niet, links opslaan en weer oproepen kan heel eenvoudig en mag wel.

 • Bruce Cerew Workshops op school lees meer
  *Bruce Cerew, een voormalig oorlogskind, asielzoeker en schrijver.Hij zet zich al enkele jaren in om de betrokkenheid onder jongeren bij deze maatschappelijke thema’s te vergroten en ze meer kennis bij te brengen van de oorzaken en mechanismen van internationale migratie. Ternauwernood ontsnapte hij aan het bizarre oorlogsgeweld in Sierra Leone en Liberia. Hij ziet het als een belangrijke taak om de boodschap over te brengen door middel van een workshop bij de Nederlandse jongeren. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar krijgen een workshop aangeboden waarin zijn persoonlijk levensverhaal leidraad is. De jongeren krijgen zo kennis over de redenen voor migratie, de achtergrond en voordelen hiervan.

 • algemeen Cybrrrrrr
   In Cybrrr!!! dagen de acteurs de jongeren uit met elkaar in discussie te gaan over gewenst en ongewenst gedrag in cyberspace. In korte scènes wordt ingegaan op pesten, privacy en seksuele intimidatie

 • Theater A la Carte haar nieuwe jongerenvoorstelling ;-)Cybrrr!!!. klik hier
  * Via theater in discussie over internet en MSN
  Op verzoek van diverse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs ontwikkelde Theater A la Carte haar nieuwe jongerenvoorstelling ;-)Cybrrr!!!. Deze voorstelling ging in februari ‘07 in première en is te boeken door scholen in heel Nederland. Voor jongeren maken internet en MSN integraal onderdeel uit van ‘de echte wereld’. En net als in de rest van die wereld gebeuren daar leuke, maar ook minder leuke dingen. In ;-)Cybrrr!!! dagen de acteurs de jongeren uit met elkaar in discussie te gaan over gewenst en ongewenst gedrag in cyberspace. In korte scènes wordt ingegaan op pesten, privacy en seksuele intimidatie. Welke (fatsoens)regels zijn er of zouden er moeten zijn? Hoe geef je je eigen grenzen aan? Wat doe je als het uit de hand loopt? Welke verantwoordelijkheid heb je zelf als het gaat over MSN, profielsites en chatten? In ;-)Cybrrr!!! worden geen oplossingen gegeven, maar vragen gesteld. De oplossingen moeten vanuit de zaal komen.
  Praktische informatie
  ;-)Cybrrr!!! duurt ca. 90 minuten. Het project is geschikt voor leerlingen vanaf 12 jaar en groepen tot maximaal 150 leerlingen. Het wordt op locatie, dus op scholen, uitgevoerd. Theater A la Carte beschikt zelf over een (bescheiden) licht- en geluidsinstallatie, waar geen krachtstroom voor nodig is.
  De kosten bedragen: € 900,= voor één keer spelen € 1.350,= voor twee keer spelen op één dag en één locatie (Dit is exclusief reiskosten en 6% BTW en kan geheel of gedeeltelijk worden betaald met CKV-bonnen)
  Voor informatie en boekingen neemt u contact op met Theater A la Carte.
  ;-)Cybrrr!!! is een initiatief van Theater A la Carte en kwam tot stand met dank aan: Stichting Mijn kind online, Stichting De Kinderconsument, Pretty Woman, de Kindertelefoon en leerlingen en docenten van diverse middelbare scholen in Nederland.


 • Digibordopschool nu online Digibordopschool.nl
  *Digibordopschool.nl online
  Enige tijd geleden maakte Sipke Kloosterman (Meester Sipke) een pagina met verwijzingen naar online materiaal voor het digitale schoolbord op Internetwijzer Basisonderwijs en VOwijzer. Dit bleek een groot succes. De verwachting is dat in de loop van dit jaar het aantal scholen met één of meer digitale schoolborden alleen maar zal toenemen en het gebruik van deze pagina's dus ook. Tijd dus voor een nieuwe website met links naar online materiaal geschikt voor het digitale schoolbord: Digibord op School.
  De inhoudDigibord op School bevat nu al honderden verwijzingen naar bijvoorbeeld het laatste Jeugdjournaal, Klokhuis archief, BBC Headlines, British Library, Google Video, tientallen animaties geschikt voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, documentaires, etc. etc. Voorlopig is de site alleen gevuld met verwijzingen, maar het is de bedoeling dat bezoekers in de loop van dit schooljaar ook bestanden (flipcharts) kunnen uitwisselen voor het ACTIVboard.
  De doelgroep Digibordopschool.nl is gemaakt voor leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het materiaal is .. U kunt de inhoud van de site beinvloeden door in het menu op een van de volgende knopjes te klikken: PO, VO of Beide.
  De persoonlijke paginaUniek is de mogelijkheid om een persoonlijke pagina samen te stellen die u overal kunt raadplegen. U maakt zelf nieuwe rubrieken aan en voegt uw eigen favorieten toe. Verder kunt u links of complete rubrieken, die u aantreft op Digibord op School, Internetwijzer Basisonderwijs of VOwijzer, exporteren naar uw persoonlijke pagina. Iedereen kan gratis een persoonlijke pagina aanmaken. Handig voor docenten die thuis links willen klaarzetten voor de lessen op school, maar ook voor leerlingen, ouders, studenten, etc.
  De persoonlijke pagina is ook gekoppeld aan VOwijzer.nl en Internetwijzer Basisonderwijs.

 • De Digitalekrant.nl lees meer
  * Dedigitalekrant.nl: opdrachten over online nieuws voor vmbo en havo/vwo Naast opdrachten voor havo/vwo zijn er- nu ook opdrachten ontwikkeld die zijn gericht op het vmbo. Het doel van De Digitale Krant is tweeledig: om de informatievaardigheden van leerlingen te (helpen) verbeteren en om hun mediabewustzijn te vergroten. Hoewel jongeren online zeer actief zijn, hebben zij veel moeite om informatie op waarde te schatten of om de relevantie van zoekresultaten te bepalen. Door de opdrachten op www.dedigitalekrant.nl te maken, leren zij hoe zij online nieuwsbronnen en de bijbehorende archieven kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld werkstukken en presentaties. Bij De Digitale Krant staat het zelf kritisch verwerken van informatie centraal. Door de berichtgeving van dagbladwebsites te vergelijken, leren leerlingen de verschillen en de overeenkomsten tussen deze nieuwsmedia te onderscheiden. Zonder kranten – papier of online – is een educatief programma gericht op mediawijsheid niet compleet. De opdrachten en antwoordbladen kunnen kosteloos worden gedownload. De opdrachtenwebsite sluit naadloos aan bij de Krantenportal die Stichting Krant in de Klas eerder dit jaar lanceerde

 • Workshops en Entertainment gesmolten uit een combinatie van Vuur, Glas, Magic en Willem Buyse lees meer
  *>Willem Buyse Glasartiest bij extreem hoge temperatuur. GlasEntertainment, de naam zegt het al, is een zeer originele vorm van Entertainment gesmolten uit een combinatie van Vuur, Glas, Magic en Willem Buyse die in zeer korte tijd met een geweldige show een leuk glassouvenir blaast op vrijwel iedere locatie. Het publiek wordt op ludieke manier bij de show betrokken en blaast na 10 seconden uitleg zelf een blijvend glaskunstwerkje zoals bijvoorbeeld een drinkglaasje, waxinelicht houdertje of een eendje. Deze productjes zijn na 10 minuten afgekoeld waardoor iedere deelnemer met een leuk souvenir naar huis toe gaat.
  Willem creëerde GlasEntertainment, een spectaculaire vorm van glasblazen waarbij door samensmelting van vuur, glas en menselijk vernuft, fascinerende en onverwachte creaties ontstaan. In een moderne wereld waarbij gestreefd wordt naar steeds nieuwe en betere technologieën is een uitstervend ambacht gecombineerd met een spectaculaire show en uitleg over het ontstaan van glas:een geweldige attractie.
  De workshops voor scholen zijn als volgt opgebouwd. Sessies van 60 minuten beginnend met de uitleg over het ontstaan van glas en de wijze waarop de glasfabrieken het glas blazen en vormen. Daarna de uitleg van glasblazen boven de brander gevolgd door een demonstratieie waarbij nagenoeg alle facetten van het glasblazen boven de brander aan bod komen.
  Vervolgens gaan de leerlingen om de beurt een kunstwerkje blazen. Ze maken het glas zelf warm, blazen het zelf en krijgen een beetje hulp met het afwerken zodat er een gebruiksvoorwerp ontstaat. Per uur kunnen 10 leerlingen een kunstwerkje maken. Na afloop is er mogelijkheid tot vragen over glas en over de workshop. • Hoezo Loverboys Hoezo, Loverboys? Bij u op school. Dit voorlichtingsproject bestaat uit scènes afgewisseld met voorlichting algemeen Theater a la Carte Hoezo,'Lover'boys?
  *Confronterend project waarschuwt leerlingen voor ‘lover’boys
  In samenwerking met diverse professionele instanties op het gebied van voorlichting en preventie presenteert Theater A la Carte het voorlichtingsproject Hoezo, ‘lover’boys?. In dit confronterende project worden leerlingen gewaarschuwd voor de werkwijze van loverboys. In Nederland werken, volgens onderzoek, elk jaar ongeveer 1500 minderjarige meisjes als prostituee, waarvan driekwart onder dwang. Begin 2004 gaf de Tweede Kamer aan dat scholen voorlichting zouden moeten geven over loverboys
  Hoezo, 'lover'boys? is bedoeld voor VMBO-scholen, ROC’s en het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Interactieve voorlichting wordt afgewisseld met ‘Nancy en haar loverboy’, een indringende voorstelling over een meisje dat via haar vriendje in de prostitutie belandt. De combinatie van voorlichting met theater geeft niet alleen inzicht in de problematiek, maar maakt deze ook invoelbaar. Leerlingen krijgen informatie over de werkwijze van zogenaamde ‘loverboys’, maar worden ook uitgedaagd na te denken over hun eigen (seksuele) grenzen en weerbaarheid. Want hoever ga je zelf als je verliefd op iemand bent?
  Praktische informatie
  Hoezo, 'lover'boys? duurt ca. 90 minuten en bestaat altijd uit theater én voorlichting. Het project is geschikt voor groepen tot maximaal 150 leerlingen. Het wordt op locatie, dus op scholen, uitgevoerd. Theater A la Carte beschikt zelf over een (bescheiden) licht- en geluidsinstallatie, waar geen krachtstroom voor nodig is.
  Hoezo, 'lover'boys? kan ook worden uitgevoerd voor groepen docenten of anderen die beroepshalve met jongeren werken, bijvoorbeeld in het kader van deskundigheidsbevordering
  De kosten voor het project bestaan uit twee delen; de voorstelling en de voorlichting:
  De kosten voor de voorstelling bedragen:€ 900,= voor één keer spelen
  € 1.350,= voor twee keer spelen op één dag en één locatie
  € 1.800,= voor drie keer spelen op één dag en één locatie.
  (Dit is exclusief reiskosten en 6% BTW en kan geheel of gedeeltelijk worden betaald met CKV-bonnen)
  De voorlichting kan niet worden betaald met CKV-bonnen. Scholen ontvangen hiervoor een aparte factuur.
  De kosten voor de voorlichting bedragen:€ 160,= bij één keer spelen op één dag
  € 250,= bij twee keer spelen op één dag
  € 340,= bij drie keer spelen op één dag
  Voor Rotterdam gelden afwijkende prijzen
  Hoezo, 'lover'boys? is een initiatief van Theater A la Carte en kwam tot stand met dank aan: Steunpunt Seksueel Geweld van de GG&GD Amsterdam, Pretty Woman, Het Scharlaken Koord, Prostitutie Maatschappelijk Werk en Scala EXPERTISECENTRUM VOOR EMANCIPATIE EN PARTICIPATIE.
  Voor informatie en boekingen neemt u contact op met Theater A la Carte


 • Voor de Jonge Jury kiezen leerlingen van 12 tot en met 15 jaar in heel Nederland hun favoriete titels uit het aanbod van jeugdboeken van het afgelopen jaar lees meer
  *De Jonge Jury stimuleert leesplezier onder jongeren en zorgt ervoor dat zij een mening leren vormen over de boeken die ze lezen.
  Voor de Jonge Jury kiezen leerlingen van 12 tot en met 15 jaar in heel Nederland hun favoriete titels uit het aanbod van jeugdboeken van het afgelopen jaar. De vijf boeken met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury.
  Voorheen was het project geschikt voor havo- en vwo-leerlingen, in 2013 heeft de Jonge Jury een complete vernieuwing ondergaan en is het ook geschikt voor leerlingen van het vmbo.
  De feestelijke afsluiting van het Jonge Juryseizoen is de Dag van de Jonge Jury, een uniek eendaags literair festival, dit keer op 16 april 2014 in de Doelen in Rotterdam. Op deze dag wordt bekend gemaakt wie de Prijs van de Jonge Jury wint.
  Wanneer: september 2013 tot en met april 2014 Voor wie: leerlingen onderbouw middelbaar onderwijs; vmbo, havo en vwo

 • Krant in de Klas lees meer
  * 1 GRATIS KRANTENSERVICE
  Kranten zijn prachtige bronnen om te gebruiken in de les bij taalvaardigheid, mediawijsheid of burgerschapsvorming. Docenten kunnen voor een periode van twee weken gratis alle dagbladen laten bezorgen op school. Voor het voortgezet en volwassenenonderwijs is bezorging bij de leerling thuis ook mogelijk (zie leerlingenabonnement http://www.gratiskrantenservice.nl/site/krantenservice/leerlingenabonnement_vombo/) Tevens is er gratis ondersteunend lesmateriaal beschikbaar op verschillende niveaus, voor verschillende vakken. http://www.gratiskrantenservice.nl/
  2 GRATIS LESMATERIAAL Stichting Krant in de Klas heeft veel gratis lesmateriaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden in combinatie met de actualiteit. Belangrijkste focus van het lesmateriaal is gericht op taalvaardigheid, mediawijsheid, en burgeschap. Er is materiaal beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Het materiaal op verschillende niveaus en voor verschillende vakken kan gratis gedownload worden vanaf www.krantindeklas.nl. http://www.krantindeklas.nl/site/voortgezet_onderwijs/lesopdrachten/ Beschikbare bundels (alle opdrachten zijn los te downloaden en als bundel of tegen onkostenvergoeding kunnen ze ook opgestuurd worden)
  Nieuws maken
  Mediawijzer met de krant
  Kranten vergelijken
  Kranten lezen
  Literatuur in de actualiteit
  Nederland(s) ontdekken met de krant
  Geloof in de krant
  Extremisme in het nieuws - docent
  Extremisme in het nieuws - leerling
  Vrijheid in de actualiteit
  Verkiezingen in de krant
  Cartoons in de krant
  Normen en waarden
  Reclame in de actualiteit
  Wereld in de actualiteit
  Prinsjesdag VO
  3 STUDIEMIDDAGEN/ WORKSHOPs De workshop Werken met kranten in de klas helpt u aan praktische lesideeën en werkvormen. De workshop is in eerste instantie bedoeld voor secties Nederlands, maar docenten van andere secties zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Ook voor economie en maatschappijleer, bijvoorbeeld, zijn kranten ideaal lesmateriaal.Doel van de middag is dat u met uw sectie in korte tijd heel praktische lesideeën krijgt aangereikt die u in de klas kunt gebruiken. Resultaat van de workshop: korte opdrachten en lessenseries klaar voor gebruik in uw eigen praktijk. Voor deze workshop moeten we 500 euro vergoeding vragen (ongeacht het aantal deelnemers). http://www.krantindeklas.nl/site/docententrainingen/workshops/
  4 DE DIGITALEKRANT Leerlingen moeten goed overweg kunnen met online bronnen, waaronder nieuwswebsites. Met behulp van deze opdrachtenwebsite voor leerlingen worden ze wegwijs in de online nieuwsvoorziening door de dagbladen. Elke krant heeft een online variant. De ene online krant gebruikt precies de artikelen uit de papieren versie. De andere krant plaatst op de website videoreportages, en weer andere kranten gebruiken hun site vooral om reacties van lezers te vragen.Krant in de Klas heeft een opdrachtenwebsite ontwikkeld om leerlingen wegwijs te maken in het onlinenieuwsaanbod. De site is onderverdeeld in 12 thema’s die elk twee of drie opdrachten bevatten over online kranten. www.dedigitalekrant.nl
  5 KRANTENPORTAL.NL Via deze website kunnen docenten en leerlingen alle websites van de Nederlandse dagbladen raadplegen. Docenten die hun leerlingen willen laten werken met de (afgeschermde) krantenarchieven, kunnen bij Stichting Krant in de Klas (KiK) voor een periode van twee weken de benodigde inloggegevens aanvragen.www.krantenportal.nl
  6 NIEUWSQUIZ uit de Krant Maandelijks stelt Krant in de Klas een actualiteitenquiz samen met twaalf actuele nieuwsvragen. Vaste onderdelen zijn onder meer nieuwswoorden, spotprenten, infographics, krantenkoppen. Met de quiz kunt u regelmatig uw leerlingen testen op de nieuwskennis van uw leerlingen en hun begrip van krantenteksten. Er zijn twee versies: een moeilijke en een makkelijke. U bepaalt dus zelf welk niveau voor uw leerlingen het meest geschikt is. De quiz wordt gratis per email verstuurd.www.nieuwsquizuitdekrant.nl
  7 WEDSTRIJD NIEUWSMAKERS Stichting Krant in de Klas en opleidingen journalistiek dagen leerlingen in het VO uit om een nieuwsbericht voor de krant te schrijven. De artikelen worden beoordeeld door een deskundige jury. De inzenders maken kans op een laptop.http://www.nieuwsmakers.nl/
  8 SCHOLIERENPEILING: NIEUWSPERSOON EN NIEUWSITEM VAN HET JAAR Stichting Krant in de Klas organiseert elk jaar met een groot aantal scholen de scholierenpeiling van het nieuwsitem en de nieuwspersoon van het jaar. Doel van de Scholierenpeiling is om discussie in de klas te bevorderen over zowel de actualiteit als de berichtgeving daarover. De keuze voor de nieuwspersoon en nieuwsfeit van het jaar hangt voor een groot deel af van de media-aandacht die de personen en gebeurtenissen hebben gekregen. De leerlingen worden dan ook uitgedaagd na te denken - en met elkaar in gesprek te gaan - over de impact van nieuwsmedia. http://www.scholierenpeiling.nl

 • Lelystad Nieuw Land lees meer
  *Nieuw Land heeft de zestien onderwerpen uit de Canon van Flevoland in samenwerking met enkele docenten uitgewerkt in twee nieuwe museumlessen voor het basis- en het voortgezet onderwijs. In het museum zijn opvallende kwartetkaarten opgehangen die samengesteld zijn uit de geschiedenis van Flevoland. Leerlingen spelen hiermee een kwartetspel! Ook kunnen zij online hun eigen kwartetspel maken. Flevoland mag dan de jongste provincie van Nederland zijn, de geschiedenis gaat veel verder terug dan het verhaal van de droogmaking van de IJsselmeerpolders in de twintigste eeuw. Nieuw Land biedt met de bestaande tentoonstelling ‘Op de grens van land en water’ al aandacht aan de belangrijke aspecten van de geschiedenis van het Zuiderzeegebied. De Canon van Flevoland loopt daar nu als een rode draad doorheen. De levensgrote kwartetkaarten, voorzien van woord en beeld, lichten de zestien vensters toe. Met de museumles ‘Nieuw Land zet vensters open’ ontdekken leerlingen de grote kwartetkaarten als zij door het museum lopen. Aan de hand van vragen verzamelen zij zelf kwartetkaarten waarmee zij een kwartetspel tegen elkaar kunnen spelen in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte in de tentoonstelling. Ook kunnen leerlingen op school aan de slag met het online Canon kwartetspel. Groepen leerlingen worden uitgedaagd om het mooiste 'Canon van Flevoland' kwartetspel te maken. Zij zoeken op creatieve wijze beeldmateriaal en voegen dit toe aan de Flevolandse canon kwartetkaarten die na afloop professioneel worden geprint De Canon van Flevoland is een variant op de landelijke Canon van Nederland. Deze Canon, met de 50 vensters op de vaderlandse geschiedenis, is een instrument bedoeld om samenhang te brengen in de geschiedenis. Met de Canon van Flevoland is een leidraad gemaakt voor de geschiedenis van de Flevolandse omgeving. Omdat Flevoland een relatief jonge provincie is, heeft de Canon van Flevoland zestien vensters. Zo zijn de Hunebedden vervangen door onze 'eigen' Swifterbantcultuur en de Eerste Wereldoorlog door het plan van Cornelis Lely en de Zuiderzeevisserij

 • Lespakket van Nationaal Monument kampVught lees meer
  * Nieuw lespakket voor groep 7 en 8 primair onderwijs en voor onderbouw vo. Een rondleiding, een film, lesbrieven en een docentenhandleiding. Kosten incl. alles 45 euro. Rijk geillustreerd met foto’s brieven en illustraties.

 • Overijssel Historisch Centrum Overijssel Educatie voortgezet Onderwijs lees meer
  * Geachte leerkracht of docent,
  Sinds 2006 is educatie een speerpunt voor het Historisch Centrum Overijssel. Bij ons ontdekken leerlingen op een actieve manier zelf aspecten van de geschiedenis van Zwolle en Overijssel.
  Wij hebben diverse programma’s ontwikkeld voor alle typen onderwijs: voor het primair, voortgezet (ook speciaal) en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Al onze programma's zijn in principe gratis. Op de navolgende pagina’s kunt u per type onderwijs ons aanbod bekijken.
  Staat daar niet bij wat u zoekt? Neemt u dan contact met ons op. In overleg met u ontwikkelen wij graag nieuw materiaal.
  Wat bewaren we in een archief? Wat bewaren we in een archief? Middels een keur aan archiefstukken ontdekken leerlingen wat het Historisch Centrum Overijssel bewaart. Welke gevaren bedreigen bronnen? En hoe gaat een archief met die gevaren om?Voor alle klassen voortgezet onderwijs Duur: 1 uur
  Duik in de Middeleeuwen Duik in de Middeleeuwen Leerlingen maken kennis met aspecten van de (Zwolse) Middeleeuwen aan de hand van een digitaal oorkondespel. De oorkonden die hierin zijn verwerkt zijn Zwolse oorkonden: ze vertellen over het Zwolle in de Middeleeuwen. Aan de hand van deze oorkonden is vervolgens een stadwandeling door Zwolle te lopen. Leerlingen kunnen dan voelen en beleven wat er is veranderd en wat het zelfde is gebleven.Klas 1, 2, en 3 van het voortgezet onderwijs Duur: anderhalf uur
  Westerborkportretten Westerborkportretten Leerlingen maken een biografie van een joodse Zwollenaar die in de oorlog is omgekomen. Deze biografie wordt geplaatst op de site www.Westerborkportretten.nl. Eerst volgen de leerlingen een introductie op het archief en vervolgens gaan ze gestuurd onderzoek verrichten. Klas 3-6 havo/vwo Duur: 2 middagen
  Leskisten Tweede Wereldoorlog voor in de klas Leskisten Tweede Wereldoorlog voor in de klas De leskist is een ideale manier om leerlingen te laten kennismaken met het verleden. Leskisten bevatten bronnen die leerlingen kunnen vastpakken en bestuderen. Elke kist bevat tien tot twaalf bronnen met bijbehorende opdrachten. De voorwerpen uit de kisten maken de oorlogsperiode tastbaar, zoals een smokkelboek, een voorwerp uit een concentratiekamp of een vals persoonsbewijs. De kisten vertellen het verhaal van de oorlog, ingedeeld naar thema: collaboratie verzet dagelijks leven jodenvervolging propaganda Met deze kisten en thema's wordt een les worden vervangen. Zoveel mogelijk wordt de Zwolse situatie belicht.We hebben leskisten voor het vmbo en de de onderbouw (klas 3) van havo/vwo. Ook de combinatie van een les met het bezoek van een gastdocent of ooggetuige in de klas is mogelijk.
  De Tweede Wereldoorlog in een circuit De Tweede Wereldoorlog in een circuit Aan de hand van verschillende typen bronnen ontdekken leerlingen het Zwolse stadsleven in de Tweede Wereldoorlog. Film, voorwerpen en ander bronmateriaal verlevendigen de lokale geschiedenis. Leerlingen wisselen steeds van bronmateriaal en werkvorm om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen.Klas 1-6 voortgezet onderwijs Duur: 1 uur
  Zwolle in oude films Zwolle in oude films Een compilatie van beelden uit twee films uit het filmarchief leiden de leerlingen door het Zwolle van 1930. Welke gebouwen stonden er toen al en nu nog? Hoe gingen de mensen gekleed? Thema's als de markt, vrije tijd en het leven in een kindertehuis komen aan de orde. Kijkvragen helpen de leerlingen verschillen en overeenkomsten te benoemen. Onderbouw VMBO Duur: 1 uur
  Circuitopdrachten over het dagelijks leven in Zwolle Circuitopdrachten over het dagelijks leven in Zwolle In vier groepen werken leerlingen met verschillende soorten bronnen die vertellen over het dagelijks leven aan het begin van de twintigste eeuw. Rond de thema's beroepen, advertenties, producten en de straat onderzoeken leerlingen verschillende bronnen. Welke beroepen van toen zijn er nu niet meer? En welk product is eigenlijk helemaal niet zo nieuw? Onderbouw VMBO Duur: 1 uur
  Website Tweede Wereldoorlog in Overijssel Website Tweede Wereldoorlog in Overijssel Deze website is ontwikkeld door de Lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Hij is bestemd voor klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.
  Digitaal lespakket Gelderman Digitaal lespakket Gelderman Dit lespakket bestaat uit bronnen en opdrachten over de opkomst en ondergang van textielfabrikant Gelderman in Oldenzaal. Dit pakket kan heel goed gebruikt bij de behandeling van de industriële revolutie en met name de sociale kwestie.
  Profielwerkstukken en andere opdrachten Profielwerkstukken en andere opdrachten In overleg is er veel mogelijk. Neem daarom contact op met Tineke de Danschutter van de afdeling Educatie.
  lespakketten voor het voortgezet onderwijs sluiten aan bij verschillende thema's die worden behandeld bij Geschiedenis en Mens en Maatschappij. Er zijn diverse nieuwe pakketten in ontwikkeling

 • Piercing Poster Project van Teylers Museum, Haarlem. Doen Op uw school? Piercing Poster Project Doen op uw school?
  * Het Piercing Poster Project van Teylers Museum bestaat uit 12 posters en een videoband, waarmee leerlingen een tentoonstelling op hun eigen school organiseren over de geschiedenis, betekenis en verzorging van piercings. Bij het project is een website gemaakt, www.piercingplek.nl, waar u het project kunt bestellen à € 50,-. Ook kunt u er de docenten- en leerlingenhandleiding downloaden.

 • poëzie- en literatuureducatie lees meer
  *Dichter in de klas Gerard Beentjes, dichter en bevoegd docent schrijven, heeft speciaal voor scholen een serie projecten ontwikkeld op het gebied van poëzie- en literatuureducatie.De projecten zijn gevarieerd van aanpak en inhoud. Projecten van slechts een dagdeel tot langer dan een week. Gericht op kinderen én op leerkrachten. De Literaire Werkplaats is cultuurkaart-acceptant. Scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen van de speciale regelingen via het CJP gebruik maken Telefonische informatie: Gerard Beentjes, 035 – 533 54 91.

 • Twintigtal spraakmakende educatieve materialen en projecten lees meer
  * een twintigtal spraakmakende educatieve materialen en projecten verschenen die op duizenden scholen en instellingen een structurele plek hebben gekregen.
  Fort De Bilt
  Het kantoor van de Stichting Vredeseducatie is gevestigd op Fort De Bilt in Utrecht. Het terrein, dat eigendom is van de stad Utrecht heeft een educatieve bestemming. De Stichting Vredeseducatie beheert op het fort een “Herinneringscentrum voor de toekomst”. Dit is vooral gericht op kinderen en jongeren. Ze maken kennis met het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook kunnen zij ontdekken hoe zij zich zelf kunnen inzetten voor andere mensen. In dit centrum is een interactieve tentoonstelling over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het heden gebouwd. In 2001 ontving de Stichting Vredeseducatie de Tolerantieprijs van de Stad Utrecht voor de educatieve activiteiten op Fort De Bilt.
  Zelf vrede leren maken
  Een klein gespecialiseerd pedagogisch team ontwikkelt de educatieve projecten. Docenten en jeugdwerkers uit de praktijk volgen het hele ontwikkelingsproces nauwgezet. Daar waar mogelijk worden kinderen en jongeren betrokken in de testfase wat de kwaliteit ten goede komt. De werkvormen zijn gericht op interactie, dialoog en stellen kinderen en jongeren in staat om zelf handelingsperspectieven te scheppen. Dat wil zeggen dat kinderen en jongeren in hun eigen leefomgeving aan vrede kunnen werken. In de korte geschiedenis van de Stichting Vredeseducatie (opgericht in 1993) is

 • lees meer
  *Precies honderd jaar na het uitbreken van de Russische Revolutie brengt uitgeverij Eenvoudig Communiceren een roman over die periode: Vlucht uit Sint-Petersburg. Het verhaal vertelt in makkelijke taal over de vlucht en ontberingen van een adellijke familie uit de kringen van de Romanovs. In Vlucht uit Sint-Petersburg beleven we door de ogen van Michail en zijn zusje Irini de Russische Revolutie. Hun adellijke familie woont in een paleis van de Romanovs. Michail en zijn zusjes spelen met de zoon van de tsaar. Maar opeens moeten ze allemaal vluchten. Met de reeks Veertien, de tijd van je leven brengt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren grootse gebeurtenissen uit het verleden dichtbij de belevingswereld van jongeren van nu. De verhalen uit de serie Veertien - de tijd van je leven zijn ook geschikt voor volwassen lezers die van verhalen over andere tijden houden.

 • ’ Vroeger & Zo verhalen’. bestaat uit tien nieuwe gedramatiseerde afleveringen lees meer
  *’ Vroeger & Zo verhalen’. bestaat uit tien nieuwe gedramatiseerde afleveringen over historische gebeurtenissen, mensen en feiten. De leerlingen zullen worden gegrepen door de karakters en wat ze meemaken. De inhoud wordt aangevuld met de broodnodige historische achtergrondinformatie. Onderwerpen zijn een graf voor de Farao, Het offer aan de Goden, De Vikingen komen, De zwarte dood, Vast in het poolijs, Het zonnestelsel van eise, Vincents Kleuren, Aletta’s strijd voor de vrouwen, Oorlog in de loopgraven en Oorlog in verscheurd Joegoslavië.

 • Project en zes nieuwe jeugdboeken Vergeten Oorlog lees meer
  Vergeten oorlog
  * Zes nieuwe jeugdboeken over vergeten aspecten uit de WOII
  * Nieuw en omvangrijk project op scholen & bibliotheken
  * Presentatiekaravaan door heel Nederland
  * Betrokken burgemeesters & commissarissen van de koningin
  Wat weten kinderen over de oorlog? Het project Vergeten Oorlog Voor kinderen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. Er zijn meer dan vierhonderd jeugdboeken over die periode verschenen. Het merendeel gaat over Jodenvervolging, verzet en onderduiken. Om te zorgen dat ook andere belangrijke aspecten van de Tweede Wereldoorlog niet vergeten worden, initieerden De Schrijvers van de Ronde Tafel het project Vergeten Oorlog met zes nieuwe jeugdboeken over vergeten aspecten van de Tweede Wereldoorlog.
  De zes nieuwe jeugdboeken vanaf 11 jaar*
  - Martine Letterie | Bommen op ons huis
  - Lydia Rood | Opgejaagd
  - Arend van Dam | Werken voor de vijand
  -Schrijvers van de Ronde Tafel | Vergeten oorlog
  - Theo Engelen | Oorlog in de klas
  - Joyce Pool | Kamp in de jungle
  Op vier locaties in Nederland wordt in april het project Vergeten oorlog gepresenteerd. Het project wordt via een speciale voorstelling onder de aandacht gebracht in bijzijn van auteurs, burgemeesters, commissarissen van de koningin en natuurlijk veel kinderen
  Samen met de Schrijvers van de Ronde Tafel ontwikkelde Cubiss leskoffers voor scholen en bibliotheken. Deze worden in april uitgeleverd en vanaf dit moment zullen honderden bibliotheken en scholen en duizenden kinderen actief betrokken raken bij het project Vergeten Oorlog.
  Op de website www.vergetenoorlog.nl vindt u de gratis lessuggesties die zich richten op de inhoud van de boeken.

  Vergeten oorlog. Bij Uitgeverij Leopold verschijnen zes nieuwe jeugdboeken over de Tweede Wereldoorlog die aansluiten bij het project Vergeten Oorlog:
  -->Martine Letterie – Bommen op ons huis
  Fien wordt wakker van het geluid van vliegtuigen. Het is oorlog! Ze vindt het eerst vooral spannend, maar een paar dagen later is dat anders. Bommen vallen op de stad Rotterdam en op haar huis, en met haar moeder en broertje moet ze vluchten naar haar tante in Middelburg. Zij konden niet weten dat ze zo een nieuwe bombardement tegemoet gaan...Prijs geb. € 13,95 Omvang 144 bladzijden ISBN 978 90 258 5325 9
  -->Lydia Rood – Opgejaagd
  Maira hoort bij de Sinti, die ‘zigeuners’ worden genoemd. De Duitse maatregelen tegen haar perron staat een trein klaar die hen naar Auschwitz zal brengen. En dan is daar opeens een man die Maira het bos in duwt. ‘Weg jij! Rennen en niet omkijken!’ Prijs geb. € 14,95 Omvang 144 bladzijden ISBN 978 90 258 5511 6
  -->Arend van Dam – Werken voor de vijand
  Albert droomt ervan om vrachtwagenchauffeur te worden. Die droom komt uit, maar op een heel andere manier dan hij had gehoopt. Net als 500.000 andere jongens en mannen wordt hij in Duitsland aan het werk gezet. Als hij na de bevrijding thuiskomt, is niemand geïnteresseerd in zijn verhalen. Tot zestig jaar later zijn kleinzoon Jori vraagt: ‘Opa, wat deed jij eigenlijk toen het oorlog was?’ Prijs geb. € 14,95 Omvang 144 bladzijden ISBN 978 90 258 5539 0
  -->Schrijvers van de Ronde Tafel – Vergeten oorlog
  Tien verhalen over kinderen die de Tweede Wereldoorlog meemaken in hun eigen land. De verhalen spelen zich af in landen waar nieuwe Nederlanders vandaan komen: China, Joegoslavië, Polen, Marokko, Indonesië, Nederlandse Antillen, Suriname, Sovjet Unie, Irak en Ethiopië. Prijs geb. € 15,95 Omvang 224 bladzijden ISBN 978 90 258 5538 3
  -->Theo Engelen – Oorlog in de klas
  Lex zit in de zesde klas van de lagere school als zijn vader lid wordt van de NSB. Lex heeft Joodse vrienden en worstelt met zijn loyaliteit. Als zijn vrienden in Kamp Vught gevangen worden genomen, moet hij ze helpen. Maar dat is ook het kamp waar zijn vader bewaker is… Prijs geb. € 14,95 Omvang 144 bladzijden ISBN 978 90 258 5540 6
  -->Joyce Pool – Kamp in de jungle
  Sinds 10 mei 1940 zitten Dieter Schmidt en zijn vader opgesloten in een gevangenenkamp op Java, omdat Dieters vader lid is geweest van de NSB. In januari 1942 worden ze met meer dan honderd andere gevangenen op een groot schip geladen. De bestemming is onbekend, en zowel Japanse als Duitse onderzeeërs liggen klaar om hun torpedo’s in de romp van het schip te jagen… Prijs geb. € 14,95 Omvang 144 bladzijden ISBN 978 90 258 5541 3

 • De Vooroordelenkoffer met 12 thema’s lees meer
  *Wat is 'De Vooroordelenkoffer'?
  De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met 12 thema's. Het is een aantrekkelijk leermiddel om met kinderen en jongeren in het onderwijs en jeugd en jongerenwerk vooroordelen te ontmaskeren en de kenmerken van burgerschap en democratie te onderzoeken. De tafeltentoonstelling is niet ingewikkeld maar ook niet kinderachtig. Wel verrassend, spannend en leuk om te doen. De werkvormen in de tafeltentoonstelling zijn uitdagend en interactief. Dat wil zeggen dat de kinderen op een creatieve manier betrokken raken bij de thema’s. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.
  Werkwijze
  De displays van de Vooroordelenkoffer worden op tafels gezet in het lokaal, zaal of gemeenschapsruimte. De deelnemers werken in tweetallen en krijgen een eigen routekaart. Dat is een klein boekje dat uit de handleiding gekopieerd kan worden. Er staan opdrachten in en de deelnemers kunnen aantekeningen maken. De deelnemers werken geheel zelfstandig. De tafeltentoonstelling is opgezet vanuit zelfsturend leren, daardoor zijn sommige werkvormen zelfcorrigerend. De rol van de bege¬leiders is een enthousi¬asme¬rende.
  Voor Kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar in het onderwijs en jeugd- en jongerenwerk. , Volwassenen in educatieve groepen (ouders, onderwijsgevenden, opvoeders, studenten)

 • Vredeseducatie Eindhoven is een project, dat is opgezet door Stichting Vredesburo Eindhoven. lees meer
  *Geachte Docent
  De wereld dringt overal in door. Door moderne communicatiemiddelen zijn we verbonden met alle plekken op aarde. We zien de opstanden in de Arabische wereld net zo makkelijk aan ons voorbijtrekken als het geweld dat in onze eigen straat voorkomt.
  Het Vredesburo heeft een breed aanbod als het gaat om voorlichting op het gebied van gewelds- en Vredesvraagstukken. Op deze site bevinden zich een aantal specifieke projecten, maar er kan ook een project op maat gemaakt worden als het gaat om onderwerpen, die gerelateerd zijn aan:
  Internationale betrekkingen Conflictsituaties Ontwikkelingsproblematiek Geweldsvraagstukken in de Nederlandse samenleving Geweldloos communiceren.
  Op aanvraag zal het Vredesburo een voorstel doen voor de lesinhoud en desgewenst ook zorg dragen voor ondersteunend materiaal (dvd/leerlingbladen/websiteverwijzingen).Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat we willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan, argumenten uitwisselen en proberen te komen tot een eigen standpunt. Wij zien het als onze taak om het gesprek met elkaar aan te gaan en er zorg voor te dragen dat iedereen een stukje van de puzzel kan aan- en bijdragen

 • Amsterdam science center Nemo science center NEMO
  * De spannendste schoolreisjes gaan naar het grootste science center van Nederland. In NEMO ruiken, horen, proeven, voelen en zien uw leerlingen hoe de wereld werkt. Alles is interactief. In NEMO geldt maar één regel: Verboden af te blijven! Hoogtepunten zijn de tentoonstelling Teen Facts over hoofd, hart en hormonen en You, Me, Electricity over het verband tussen elektriciteit en magnetisme. Om uw schoolbezoek te verdiepen kunt u gebruik maken van het gratis lesmateriaal (PO/VO) dat via www.e-NEMO.nl te downloaden is.
  NEMO accepteert CKV bonnen en biedt leerlingen de mogelijkheid tot het uitvoeren van CKV opdrachten, zowel individueel als in groepsverband.

 • Amsterdam Nemo lesmateriaal klik hier
  * Lesmateriaal NEMO heeft educatief materiaal dat u naar eigen wens kunt integreren in uw lesprogramma's. Het meeste materiaal is hier gratis te downloaden. Gebruik de zoekfunctie om een selectie te maken. Klik op groep 7-8 als u op zoek bent naar educatief materiaal voor de bovenbouw. Klik op op school & bij NEMO als u materiaal zoekt dat aansluit bij een tentoonstelling in NEMO en ook op school te gebruiken is. U kunt meerdere selecties (voor wie, gebruik, soort) tegelijkertijd aanzetten.
  Voor het uitzetten van de selecties klik op opnieuw. Of gebruik de mogelijkheden in de meest rechtse kolom (allemaal, alle gebruiken, alle soorten).
  Projecten
  Lespakket Energie NEMO heeft rond het thema Energie voor de Onderbouw van het Voortgezet Onderwijs een viertal activiteiten ontwikkeld. Als leerlingen dit programma hebben doorlopen hebben ze een goed beeld van de energiebronnen die wij gebruiken en de problemen die daarbij optreden. Ook zijn uw leerlingen bekend met de energiedrager waterstof en de voor- en nadelen daarvan.
  GAPP GAPP is een Europees onderzoeksproject dat zich richt op HAVO- en VWO-leerlingen van 14 tot 18 jaar. De centrale onderzoeksvraag is: Waarom kiezen zo weinig leerlingen (en vooral meisjes) voor bèta en techniek? Voor wie: VO, klas 3-6 Meer info: http://www.gendergapp.eu
  Science Center op School Wij dagen uw leerlingen uit om in projectteams exhibits te bouwen voor een eigen science center op school. Bij de opening van het science center kunnen de kinderen uitleggen hoe hun onderdeel werkt en wat de wetenschappelijke verklaring ervoor is. Voor wie: PO, groep 7-8 / VO, klas 1-3

 • Arnhem Nederlands Openluchtmuseum VMBO schoolreis en educatie klik hier
  * VMBO Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft een interessant aanbod voor leerlingen van de onderbouw van het VMBO. Bent u op zoek naar een leuke schoolreisbestemming? Of maakt het bezoek aan het museum deel uit van een projectweek? Komt u met één klas of de hele onderbouw? Een dag of een dagdeel? Alles is mogelijk. Ons aanbod sluit prima aan bij de vakken geschiedenis en techniek. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden voor het VMBO op de site

 • Den Haag Museum Meermanno-Westreenianum | Huis van het boek lees meer
  * Het museum over boekvormgeving sluit aan bij verschillende vakken.
  -Scriptoriumarrangement
  Na luisteren toe aan praktijk? In het middeleeuwse scriptorium op de zolder van het museum kunnen de leerlingen een kalligrafieworkshop krijgen. Gehuld in monnikspij leren ze Gotische letters kalligraferen met een echte ganzenveer. Eventueel kan deze workshop uitgebreid worden met bladgoud. Na een korte pauze wordt vervolgens begeleid het museum bekeken. En wordt (na hun eigen poging) gekeken hoe de monniken in de middeleeuwen boeken kopieerden en verluchtten.
  -drukkerijarrangement
  Museum Meermanno heeft ook een drukkerij met verschillende drukpersen. Gezamenlijk wordt er een tekst bedacht die vervolgens gezet wordt en afgedrukt op één van de persen. In combinatie met een rondleiding door het museum de ideale combinatie van theorie en praktijk.
  Zowel het scriptorium als het drukkerijarrangement duurt twee uur. Voor scholen zijn de kosten € 25,- per groep van maximaal 20 personen. (Bij meer dan 20 leerlingen worden het twee groepen.) Reserveren kan direct via www.meermanno.nl, of stuur een mail naar: reserveringen@meermanno.nl

 • Den Haag Museon educatie vo Museon
  * Educatie Voortgezet onderwijs:
  1) Introductieweken en educatieve schoolreizen. Voor een kennismaking met het Museon als geheel of voor een bezoek aan een tijdelijke tentoonstelling, bijvoorbeeld tijdens projecten, maar ook de tentoonstellingen op zich zijn educatief van opzet.
  2) Er zijn verschillendeleskisten beschikbaar

 • Den Haag Museon Geologie & Techniek semi permanent lees meer
  * Deze educatieve tentoonstelling maakt, aan de hand van interactieve presentaties, moderne mediatoepassingen en museumvoorwerpen, de belangrijkste geologische processen in de aarde en de aardkorst inzichtelijk. Bovendien wordt het belang van research en technologische innovatie voor geologisch onderzoek en de exploratie van aardolie en gas duidelijk. Ook voor actuele thema’s als het vraagstuk van de energievoorziening voor de toekomst en maatschappelijke aspecten met betrekking tot de winning van delfstoffen is aandacht. De tentoonstelling vormt een belangrijke aanvulling op de overige geologische presentaties van het Museon.
  De komende jaren zullen duizenden leerlingen uit primair en secundair onderwijs onder deskundige leiding museumlessen volgen in de nieuwe presentatie.
  Online lessen voor po en vo Land van Heden en Verleden Onder de titel "Land van Heden en Verleden" heeft het Museon een aantal educatieve interactieve programma's voor leerlingen uit de hoogste groepen van het primair onderwijs en de basisvorming ontwikkeld. Ze hebben de vorm van een ontdekkingsreis met daarin vragen en opdrachten die zich automatisch aan het niveau van de leerlingen aanpassen.

 • Lesaanbod vredeseducatie voor VO lees meer
  * Voor het voortgezet onderwijs:* elk project wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen/studenten.
  1. een aangepaste versie van het pesten en treiteraanbod, maar nu geënt op de belevingswereld van 12 – 18 jarigen (met extra aandacht voor de rol van sociale media). In dit project is ook aandacht voor vragen die te maken hebben met seksuele identiteit, respect en tolerantie;
  2. Vluchtelingen: “een verhaal”. In samenwerking met andere Eindhovense groepen geven wij voorlichting over dit vraagstuk aan de hand van persoonlijke verhalen, filmfragmenten, lesbrieven en toneelopdrachten. Wij proberen het vraagstuk een persoonlijke dimensie te geven en dicht bij de leerlingen te brengen;
  3. Het Midden-Oosten en de Arabische lente: wie is wie, en waarom zijn de ontwikkelingen daar van groot belang in de hele wereld. We doen dit aan de hand van een spel in de klas, waarbij leerlingen zich moeten verplaatsen in de diverse groepen die onderdeel van het conflict zijn. Naast deze specifieke projecten zijn er uiteraard ook andere onderwerpen waar wij ons mee bezighouden en waarover we lessen verzorgen: Zinloos geweld & geweld in het uitgaansleven
  Op aanvraag zal het Vredesburo een voorstel doen voor de lesinhoud en desgewenst ook zorg dragen voor ondersteunend materiaal (dvd/werkbladen/websiteverwijzingen). Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat we willen dat mensen met elkaar in gesprek gaan, argumenten uitwisselen en proberen te komen tot een eigen mening. Mocht U geïnteresseerd zijn in een project dat bedoeld is voor een andere leeftijdsgroep, dan is het altijd mogelijk om het aan te passen.
  De lessen worden verzorgd door ervaren en gediplomeerde medewerkers. Er is geen vastgelegde “lesprijs”. Deze wordt bepaald op basis van onkosten en beschikbare middelen van de instelling. We gaan uit van het standpunt dat financiën geen drempel mogen vormen om een les aan te vragen.
  Via onderstaande adresgegevens kunt u een les boeken of meer informatie verkrijgen.
  Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven tel. + fax : 040-2444707 info@vredesburo.nl www.vredesburo.nl

 • Haarlem Het Dolhuys klik hier
  * In haar vaste presentatie laat het Dolhuys zien hoe in Nederland door de eeuwen heen met ‘waanzin’ is omgegaan en hoe psychiatrie en de positie van de patiënt veranderde. Daarnaast zijn er wisselende presentaties. Museum Het Dolhuys heeft speciale lesprogramma’s voor leerlingen van de basisschool en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In Het Dolhuys, nationaal museum van de psychiatrie, staat ontmoeting met de ander centraal. Leerlingen maken door middel van een rondleiding kennis met een andere wereld, met elkaar en met zichzelf. Gebleken is dat leerlingen een duidelijke mening hebben over de thema’s in Het Dolhuys. Wat is normaal en wat is abnormaal? Is wat je ziet wel wat je ziet?
  Meer informatie over de lesprogramma’s voor het voortgezet onderwijs: De Bovenkamer Lesprogramma’s Tot hier en Stel je voor- Rondleidingen vindt u op de site

 • Hengelo Heim TechniekmuseumTechniek Museum Heim - Hengelo's Educatief Industrie Museum
  Op de afdeling Spel der Techniek en Junioren Techniek is de informatieve en educatieve functie voor de jeugdige bezoekers bij elkaar gebracht. Rondleidingen, demonstraties en uitleg wordt op aanvraag graag gegeven.
  Wij komen naar uw school om een inleiding te geven over het project 'Science Center op school'. De leerlingen brengen vervolgens een bezoek aan ons museum om de exhibits (opstellingen waarmee je iets kunt doen en ontdekken) van het Spel der Techniek te onderzoeken. Daarbij beantwoorden zij vragen als: 'Met welk onderwerp uit de wetenschap heeft deze exhibit te maken?' en 'Wat vind je aantrekkelijk aan deze exhibit?'. Na het museumbezoek gaan de leerlingen op school zelf een exhibit ontwerpen en maken. Dat doen zij in groepjes, waarbij iedere leerling een duidelijke taak heeft; manager, researcher, builder en set dresser. Als alle exhibits af zijn vormen ze samen een Science Center op uw school. Ouders en medeleerlingen kunnen de exhibits bekijken en uitproberen. Uiteindelijk worden de beste exhibits tijdelijk tentoongesteld in ons museum. Het lesmateriaal is gratis te downloaden via www.sciencecenteropschool.nl.
  Voor de diverse museumzalen zijn Kijkwijzers ontwikkeld. Aan de hand van deze Kijkwijzers bekijken de leerlingen zelfstandig de collectie en beantwoorden zij diverse soorten vragen. Er is een Kijkwijzer voor de Textielzaal, Werktuigbouwzaal, Elektrozaal, Communicatiezaal en Radar&Detectiezaal. Ook bij het Spel der Techniek zijn opdrachten ontwikkeld. Er zijn Kijkwijzers op twee verschillende niveaus. Het bezoek aan de hand van Kijkwijzers kunt u ondersteunen door een rondleider in te huren. Hij zal een inleiding geven over het onderwerp en geeft naar behoefte extra uitleg. Aansluiting vakken en kerndoelen Een museumbezoek aan de hand van Kijkwijzers sluit prima aan bij de vakken NaSk, techniek en geschiedenis. Kerndoelen Nederlands 4 en 5. Mens en Natuur 30. Mens en Maatschappij 40. Duur programma: 2 uur (of naar eigen wens) Doelgroep: klas 1, 2 en 3 VMBO/HAVO/VWO Prijs per leerling: € 5,50 Toeslag: € 35,- per rondleider/museumzaal

 • Hooghalen Herinneringscentrum Kamp Westerbork LEES MEER via /educatie
  * Herinneringscentrum Kamp Westerbork Rondleidingen voormalig kampterrein Voor groepen is het mogelijk een rondleiding te volgen over het voormalig kampterrein. Op deze plek met zijn bijzondere geschiedenis neemt de educatief medewerker de groep mee terug in de tijd. De rondleider vertelt over het leven in het kamp aan de hand van persoonlijke verhalen van kampgevangenen. De monumenten vormen een tastbare herinnering aan de meer dan honderdduizend slachtoffers. Het kampterrein en het museum liggen 2,7 kilometer van elkaar verwijderd. Dit betekent dat binnen het programma ruimte wordt ingepland voor de wandeling van en naar het kampterrein (tweemaal 45 minuten). Hooghalen

 • LeeuwardenHistorisch Centrum Leeuwarden lees meer
  *In Leeuwarden ligt de geschiedenis letterlijk op straat. Voor leerlingen die in Friesland op school zitten is het zonde zijn om een onderwerp als de Gouden Eeuw uitsluitend te behandelen met behulp van hoofdstuk zoveel in de lesmethode. In plaats daarvan kunnen zij ook naar de hoofdstad van de eigen provincie toegaan, waar diverse sporen in de historische binnenstad herinneren aan het glorierijke verleden van zowel het gewest Friesland als de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ten behoeve van het onderwijs heeft het Historisch Centrum Leeuwarden een website met doe-het-zelf stadswandeling ontwikkeld: www.10x10leeuwarden.nl/goudeneeuw. De website is bedoeld voor groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen maken kennis met economische, politieke, sociale en culturele aspecten van de Gouden Eeuw in de Friese hoofdstad. En krijgen tegelijkertijd inzicht in het feit dat het hedendaagse Leeuwarden het resultaat is van personen, verschijnselen, gebeurtenissen en ontwikkelingen uit het verleden. 'Leeuwarden in de Gouden Eeuw' werkt met de volgende tien thema’s: Werk, Verkeer, Stadsgezicht, Arm & rijk, Wie is de baas?, Misdaad & straf, Dagelijks leven, Kunst, Geloof en Beroemde Leeuwarders. Binnen deze thema’s wordt elke uitwerking aan een bepaalde plek in de stad opgehangen. Zo wordt in het thema ‘Werk’ bij het plein de Brol het onderwerp ‘Handel en gilden’ behandeld. In het thema ‘Wie is de baas?’ komt bij het gebouw De Kanselarij de Spaanse overheersing aan bod. En in het thema ‘Beroemde Leeuwarders’ wordt bij de Ossekop nummer 11 verteld dat dit het ouderlijke huis was van Saskia van Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt.

 • Maastricht Natuurhistorisch Museum Maastricht Natuurhistorisch Museum Maastricht
  * zowel het basis- als het voortgezet onderwijs kan in overleg een keuze gemaakt worden.
  Werkbladen. Natuurlijk kun je de exposities zo maar bezoeken: er is een schat aan informatie te vinden. Voor leerlingen is het echter aantrekkelijker om "gestuurd" hun weg door het museum te vinden. Dat kan heel goed met behulp van werkbladen. De komende weken worden de oude werkbladen geheel herzien.
  Ieder werkblad behandelt en stukje uit de exposities. Door een keuze te maken uit de beschikbare werkbladen kan de docent zelf bepalen hoe het programma voor de leerlingen er uit komt te zien. De werkbladen kunnen in pdf-format gedownload worden en (op school) in de gewenste oplage worden geprint of gekopieerd. Daarbij kan zelf gekozen worden hoe dit gebeurt: zwart-wit, in kleur
  Momenteel zijn de volgende werkbladen beschikbaar: Een reis door de tijd, Graven naar het verleden, Leven in de Krijtzee, Bèr, de nieuwe mosasaurus. Vogels van het hellingbos, Vogels van de grindgaten, Vissen
  Rondleidingen: Neem een virtuele rondleiding door het museum, door de mergelgrotten of door de tuin van het museum. Zie site.

 • MuZIEum opent je de ogen lees meer
  *MuZIEum opent je de ogen
  In het kelders en de foyer van de Nijmeegse Stadsschouwburg is een spannend en inspirerend museum: het muZIEum. Het muZIEum is een ervaringsmuseum en doemuseum in één.
  In het ervaring-gedeelte trakteer je je zintuigen op een rondleiding in het donker met een blinde gids. Voel, proef, ruik en beluister het dagelijkse leven, maar dan door de ogen van een niet-ziende persoon. Opeens ben jij als ziende afhankelijk van een niet-ziende gids. Je ervaart wat het is om je zintuig zien uit te schakelen en je zult ervaren wat dat doet met je andere zintuigen. De tocht duurt ongeveer een uur en we weten zeker dat het een ervaring is die je niet snel zult vergeten.
  In het doe-gedeelte leer je meer over de historie van het blind zijn. We laten je op een inspirerende en interactieve manier kennis maken met alle nieuwe mogelijkheden die er zijn voor blinden. Het doe-gedeelte heeft allerlei manier om je bewust te laten worden en je leert heel veel over je zintuigen. Het muZIEum opent je de ogen! Komt dat [niet] zien.
  In de donkerbeleving ervaren de leerlingen aan den lijve hoe het is om blind te zijn. In de absolute duisternis ervaren ze hun andere zintuigen veel beter en leren ze hoe ze die moeten gebruiken. Ze worden begeleid door een blinde gids.
  Met behulp van opdrachten komen allerlei vaardigheden aan bod. Natuurlijk maken ze ook hier gebruik van alle zintuigen. Het lespakket is gratis!
  Vanaf 8 jaar

 • Oudewater Museum de Heksenwaag klik hier
  *Lesbrief over heksen, is bedoeld voor groep acht van het basisonderwijs en de eerste klas van VMBO/HAVO/VWO. Zoals wellicht bekend werden vroeger mensen die van hekserij beschuldigd werden niet zachtzinnig behandeld. Daarom komen onderwerpen aan de orde die deze lesbrief beslist niet geschikt maakt voor kinderen onder de elf jaar oud.
  De lesbrief bestaat uit tien opdrachten en kan gemakkelijk worden uitgeprint en gekopieerd voor de hele klas. Het is handig om de blaadjes aan elkaar te nieten. Het is de bedoeling dat de docent het antwoordvel bij zich houdt. Als de leerlingen klaar zijn met het invullen van alle vragen dan kan de lesbrief afzonderlijk of klassikaal worden nagekeken. Omdat de antwoorden nog veel informatie verschaffen, heeft een klassikale behandeling de voorkeur. De lesbrief leent zich voor geschiedenisonderwijs maar kan tevens gebruikt worden voor projecten over pesten.De lesbrief laat zich goed combineren met een bezoek aan de Heksenwaag in Oudewater. Het is aan te raden om de lesbrief voor het bezoek door de leerlingen te laten invullen. Dit is een goede voorbereiding. Na het lezen en leren over de weegproef is het natuurlijk heel leuk als de leerlingen ook zelf gewogen kunnen worden. Om de lesbrief te kunnen maken, is een bezoek echter niet noodzakelijk.

 • interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel voor leerlingen van 10-14 jaar. lees meer
  *ProDemos zal vanaf 1 januari 2017 de activiteiten die Stichting Vredeseducatie in Fort De Bilt organiseerde voortzetten. Fort De Bilt biedt een interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel voor leerlingen van 10-14 jaar. De geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt op dit voormalige militaire fort aan de actualiteit en de leefwereld van kinderen gekoppeld. ProDemos organiseert door het hele land activiteiten over de werking en het belang van de democratie en de rechtsstaat.
  Beladen plek
  Fort De Bilt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als fusilladeplaats. Honderdveertig mannen, voornamelijk verzetsstrijders, werden hier doodgeschoten. In de tentoonstelling wordt deze geschiedenis gekoppeld aan hedendaagse voorbeelden van onrecht en verzet, maar ook aan het zondebokverschijnsel en het verschil tussen feit en mening.
  Interactieve tentoonstelling
  De educatieve tentoonstelling is interactief. Leerlingen gaan in tweetallen zelf aan de slag op hun eigen tempo en niveau. Zij mogen overal aankomen: ze moeten knoppen indrukken, kleppen optillen, zakjes op een weegschaal leggen, bordjes verhangen. Op die manier gaan zij op zoek naar informatie, lossen puzzels op en leggen verbanden. Ook worden zij uitgedaagd om stil te staan bij hun eigen gedrag en gewoonten en om hun eigen mening te vormen.
  Voor vragen aan de stichting Vredeseducatie kunt u contact opnemen met: Jan Durk Tuinier 06 57 41 74 25 vrede@xs4all.nl

 • Rotterdam Natuurhistorisch Museum Educatieprogramma VO lees meer
  * Verboden toegang? Niet voor jou! (alle leerjaren Voortgezet Onderwijs en hoger)
  Bij deze rondleiding worden de deuren van het collectiedepot geopend, de ruimte waar het museum haar wetenschappelijke collectie bewaart. De leerlingen ontdekken hoe het museum aan zijn collectie komt en hoe alles wordt geconserveerd, bewaard en geordend. Niet voor leerlingen (en docenten) met een zwakke maag!
  Horen met je … zwemblaas?! (onderbouw Voortgezet Onderwijs)
  Waarom verdwaalt een mol niet ondanks zijn slechte ogen? Hoe werkt het sonarsysteem van een vleermuis? Wel eens de tong van een konijn onder de loep genomen? In deze museumles ontdekken leerlingen de werking en het nut van zintuigen bij dieren én mensen. Met gerichte vragen en kijkend door de microscoop komen ze in het museum dieren met verschillende zintuigen tegen.
  Evolutie in een koffer (onderbouw vmbo)
  We gaan op reis! We treden in de voetsporen van Darwin. Bijna 200 jaar geleden maakte hij de reis van zijn leven. Leerlingen ontdekken wie Darwin was, waarom hij over de wereld voer en wat zijn ideeën waren over het ontstaan van soorten. Leerlingen werken met fossielen, ordenen en onderzoeken net als Darwin dieren en komen erachter hoe natuurlijke selectie werkt.
  Stadsnatuur (onderbouw Voortgezet onderwijs)
  Na een inleiding over de dieren in het museum en het thema Stadsnatuur, waarbij verschillende typen natuur in de stad worden toegelicht, gaan de leerlingen zelf in groepjes op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen als: Welke soorten zijn er in de stad te vinden? Is stadsnatuur alleen maar leuk of zijn er ook nadelen? Hoe passen soorten zich aan aan een stadse omgeving en hoe komen nieuwe soorten in de stad terecht? Wat doet de Rotterdamse natuur met afval? Beleving en tastbare voorbeelden maken deze les aansprekend. Deze les is te boeken in combinatie met een leskist voor op school van de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam, waarin in wordt gegaan op besef en waardering van natuur in de stad.
  Rondleiding (alle leerjaren Voorgezet Onderwijs)
  Leerlingen krijgen een rondleiding door de museumzalen waar talloze opgezette dieren en skeletten tentoongesteld staan. Een educatief medewerker vertelt smeuïge en spannende verhalen bij de geprepareerde dieren: de ijsbeer is via de douane binnengekomen, giraffe Como leefde vroeger in Diergaarde Blijdorp, de 15.000 jaar oude mammoetbotten zijn opgevist uit de Noordzee.
  Thematische les
  Een combinatie van ‘Verboden Toegang? Niet voor jou!’ en een eigen thematische les is mogelijk. Als docent kunt u samen met de afdeling educatie een passende les samenstellen voor specifieke groepen. Bent u bezig met het thema skelet & stevigheid, voortplanting of biodiversiteit? Verrijk de theoretische stof zoals deze in de klas wordt aangeboden met een bezoek aan het museum.
  Vragenrondje
  Om een museumbezoek gestructureerd te laten verlopen, of om te zorgen dat leerlingen tijdens een bezoek alle zalen bekijken, is een vragenrondje ontwikkeld. Het rondje is ontwikkeld als aanvulling op een bezoek met de rondleiding Verboden Toegang, maar er is ook een uitgebreidere versie beschikbaar voor overige groepen.

 • Schiedam Jenevermuseum klik hier
  * Voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs heeft het Jenevermuseum (nog) geen speciaal lespakket ontwikkeld. Het lesmateriaal van ons lespakket SCHIEDAM BRANDEND VERLEDEN (zie info Basis Onderwijs) is echter ook goed te gebruiken voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Binnenkort zal dit lespakket, bestaande uit een docentenhandleiding en losse opdrachten, te downloaden zijn vanaf deze plek.

 • Tilburg Natuurmuseum Brabant educatieve mogelijkheden voNatuurmuseum Tilburg-Brabant
  De Reis, speurtocht 'Hoezo seks?' Klas: klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Duur: ongeveer 3/4 uur De zaal 'Hoezo seks?' behandelt het thema van seksualiteit en voortplanting. Centraal staan man en vrouw bij mens en dier. Er is aandacht voor verschillen tussen de twee typen, relatievorming, man-vrouw verhoudingen en het vookomen van een SOA. De vele variaties en mogelijkheden komen op een luchtige wijze aan bod. Docenten kunnen naar eigen inzicht of samen met de museumdocenten een programma samenstellen.
  De Reis, speurtocht 'Van hot naar her' Duur: ongeveer 3/4 uur Klas: klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Planten en dieren worden volwassen en gaan op zoek naar een eigen plek. Ze zoeken een plaats waar ze zich veilig voelen en waar genoeg voedsel is. Daarnaast bestaat de onweerstaanbare behoefte om zich te verplaatsen en nieuwe kansen te benutten. Op de fiets kunnen leerlingen de afstand trappen die verschillende dieren afleggen voordat ze hun plekje gevonden hebben en bij de ‘gokautomaat’ van het migratiespel maken ze de juiste combinatie van soort, land van herkomst, reden van vertrek en bestemming. Ook in deze zaal een duidelijke knipoog naar de mens. Docenten kunnen naar eigen inzicht of samen met de museumdocenten een programma samenstellen.
  De Reis, speurtocht 'Overleven en uitsterven' Duur: ongeveer 1 uur las: alle klassen van het voortgezet onderwijs Ondersteunend didactisch materiaal: Leskist fossielen. Dit onderwerp valt in twee delen uiteen. Eén zaal behandelt de evolutie aan de hand van de verschillende uitsterfperioden, de andere zaal heeft als centraal thema de mineralenkringloop. Wat doen planten en dieren om de dood zo lang mogelijk uit te stellen en welke gevaren liggen allemaal op de loer? Docenten kunnen naar eigen inzicht of samen met de museumdocenten een programma samenstellen.
  Oertijdlab Klas: klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Duur: 1,5 tot 2 uur (workshop en bezoek tentoonstelling met speurtocht) Datum: Op aanvraag Ondersteunend didactisch materiaal: Leskist ‘Fossielen’ Toeslag: € 0,50 p.p.
  De kinderen leren wat fossielen zijn en hoe sommige fossielen ontstaan. Ook wordt verteld wat er in de bodem van Zuid-Limburg aan fossielen te vinden is in de mergel. Ze gaan daarna zelf aan de slag om fossielen uit mergel te halen. De gevonden fossielen krijgen de kinderen mee naar huis. Deze activiteit is prima te combineren met de permanente tentoonstelling ‘Overleven en Uitsterven’.
  Veldwerk in de Kaaistoep klas: HAVO/VWO 3-4-5-6 Duur: ongeveer een dagdeel Datum: april t/m oktober, met uitzondering van de schoolvakanties Kosten: gratis voor scholen binnen subsidiërende gemeenten, daarbuiten € 90,- per groep. Natuurmuseum Brabant verzorgt veldwerklessen in natuurontwikkelingsgebied 'de Kaaistoep' (Blaak = Tilburg-Zuidwest) en in de 'Dongevallei' (Reeshof). De leerlingen onderzoeken planten, dieren, de bodem, het weer en de omgeving.
  Bovenbouw havo/vwo aan de slag als ruimtelijke ontwikkelaars Natuurmuseum Brabant heeft in samenwerking met de Stichting Brabants Erfgoed i.o. ‘Plan je Eigen Ruimte Brabant’ ontwikkeld. In dit project gaan aardrijkskundeleerlingen als een echte planoloog aan het werk met actuele (her)inrichtingsvraagstukken. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen regio onderzoeken zij het verleden en heden van een plek als inspiratie voor de toekomstige ruimtelijke inrichting. De leerlingen verwerken de resultaten in een eigen inrichtingsplan, dat zij presenteren aan de klas. Zij doen zo kennis op van hun eigen woonomgeving en de cultuurhistorische elementen daarin. Verder maken zij kennis met complexe besluitvormingsvraagstukken en leren waardering op te brengen voor het culturele erfgoed in hun eigen omgeving. Plan je Eigen Ruimte (PjER) levert zo een bijdrage aan burgerschapsvorming; leerlingen leren verantwoording te nemen voor de kwaliteit van de inrichting van de eigen leefomgeving.
  Voor docenten biedt Plan je Eigen Ruimte de gelegenheid leerlingen onderzoeksvaardigheden te laten opdoen, zoals oefenen interview- en presentatievaardigheden en ICT-gebruik. Omdat historische, biologische en economische aspecten vanzelfsprekend een rol zullen spelen in het onderzoek van de leerlingen, is Plan je Eigen Ruimte zeer geschikt voor vakoverstijgende projecten. Niet alleen docenten van verschillende disciplines werken samen, Plan je Eigen Ruimte geeft de school kans om samen te werken met gemeentes, bewoners en belangengroepen. Plan je Eigen Ruimte Brabant is op dit moment ontwikkeld voor het gebied Moerenburg, een buitengebied ten oosten van Tilburg, grenzend aan Nationaal Landschap Het Groene Woud. In een eerste onderzoeksfase kruipen de leerlingen in de huid van een belangengroep: agrariërs, natuurbeheerders of cultuurhistorici. Via de website www.pjerbrabant.nl hebben de leerlingen toegang tot bronnenmateriaal. Dit zijn stukken uit verslagen, inventarisaties, krantenartikelen etc. Zo krijgen zij een indruk van het heden en verleden van het gebied en de verschillende belangen die er spelen. Daarnaast brengen de leerlingen ook een bezoek aan het gebied en gaan ze zelf op zoek naar bronnen. Hiertoe kunnen ze verschillende instanties bezoeken die hun medewerking verlenen, waaronder Waterschap De Dommel, Regionaal Archief Tilburg en Gemeente Tilburg. In de tweede fase worden de belangengroepen gemengd. De gemengde groepen krijgen als taak een inrichtingsplan op te stellen. Belangen en visies zullen botsen, maar de leerlingen moeten er wel samen zien uit te komen.
  Bij de ontwikkeling van het lesmateriaal hebben aardrijkskundeleraren van Durendael in Oisterwijk en het Cobbenhagencollege in Tilburg commentaar en advies geleverd. Binnenkort gaan de eerste leerlingen van Durendael aan de slag. Het streven is meer Plan Je Eigen Ruimte-projecten in Brabant in de toekomst te ontwikkelen. Natuurmuseum Brabant en Erfgoed Brabant nodigen andere partijen mee te werken aan uitbreiding van PjER Brabant met andere locaties. Overkoepeld thema hierbij is ‘Stadsrandproblematiek in relatie tot de natuur’.

 • Utrecht Arboriginal Museum Utrecht Educatie lees meer
  *AAMU Educatie Voor het Voortgezet Onderwijs ontwikkelt het AAMU bij iedere tentoonstelling een nieuw educatief programma. De rondleiding wordt ingedeeld in verschillende en afwisselende werkvormen. Het bezoek begint met een introductie en een kort filmpje over Aboriginal kunst, daarna volgt er een rondleiding door de tentoonstelling en het museumbezoek eindigt met een creatieve activiteit in de speciale educatieve ruimte. Dit kan een didgeridoo workshop zijn of ons nieuwe educatieve project Sound bites Art. Tijdens deze opdracht gaan leerlingen gewapend met MP3-speler en bijbehorende opdrachten-/informatieflyer zelf de tentoonstelling verkennen. Momenteel zijn ze druk met de ontwikkeling van een stop-motion animatieworkshop, hierin vormen de Aboriginal symbolentaal en het vogelvluchtperspectief het uitgangspunt. Deze workshop kan vanaf januari 2012 afgenomen worden. Daarnaast bieden ze rondleidingen op maat aan. Utrecht AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst


  Op CKplus vind je
 • CKplus.nl: geeft info over 1300 Nederlandse musea, bezoekerscentra, arboreta ed. Zoeken op trefwoord
 • CKplus-search: 's werelds eerste cultuur naslagwerkzoeker. Zoeken in 275.000 cultuur-webdocumenten
 • CKplus- expositie bijlage: maandelijkse bijlage met ruim 350 beschreven exposities ook rechtstreeks: klik hier

  Reacties en tips of gratis abonnement op maandelijkse expositie-overzicht, mail naar de webmaster (zie home page)


 • Home