Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUS
Doetinchem: Beelden enzo.
Beelden enzo is een stadswandeling van 2 km door het centrum van Doetinchem.
klik hier voor de plattegrond


We beginnen de wandeling tegenover de parkeergarage in de Van Nispenstraat nummer 4. In dit oude postkantoor (1920 Joseph Crouwel architect) zijn nu het VVV-kantoor, Stadsmuseum (open dinsdag t/m zaterdag en zondagmiddag) en restaurant Het Borghuis (open dinsdag t/m zaterdag) gehuisvest.


1. In het Stadsmuseum is een aantal bijzonder mooie maquettes te bewonderen van o.a. de stad Doetinchem in 1830 en een schooltje uit 1920.
Twee wapenstenen van Willem Brouwer sieren de voordeur
Bij het verlaten van het museum linksaf richting Xenos.
Op de T-splitsing rechtsaf tot cafetaria en met de bocht mee naar links tot het kruispunt. .

Rechts zien we Het Gevang – de voormalige gevangenis van de Landdrostambt Zutphen. Gebouwd in 1766 door Gerard Ravenschot. Boven de voormalige ingang een wapensteen van het Gelderse wapen.
Oversteken en pad door het plantsoen (Steek ook de nieuw aanglegde weg over.)tot het eind volgen ( kruispunt).
WEETJE: Halverwege het plantsoen zien we een zwerfsteen die hier bij de geboorte van prinses Wilhelmina is neergelegd (1880). Er naast staat nu een plaquette met een tekst over zinloos geweld,
WEETJE: Het Mark Tennant Plantsoen is vernoemd naar de Canadese kapitein van de Cavaly Highlanders, de bevrijders van Doetinchem aan het eind van WOII.
WEETJE: De meeste huizen in de Plantsoenstraat zijn van omstreeks 1886.

Aan het eind (op het trottoir) zien we aan de overzijde links School 1 uit 1895, gebouwd onder architect H.J.L Ovink uit Doetinchem. De school is opgetrokken in een eclectische trant
WEETJE: Eclectisch: hierbij worden elementen ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Bij deze school ligt de nadruk op de neo-renaissance.

Schuin tegenover School 1 de oude Doetinchemse bibliotheek van architect Davidse uit Den Haag (1975). Aanhanger van het structuralisme, gebouwen opgebouwd uit een aantal, veelal dezelfde, kleinere eenheden. Bijnaam: De Blokkendoos.
Door de architecten van DUOPLAN Doetinchem is het gebouw aangepast en huisvest thans innovatiecentrum STECK.
Op het kruispunt rechtsaf.


2. In het Plantsoen staat Vrijheidsmonument (1995) van Marius van Beek (1921-2003)
Tekst: Laat de vrijheid niet sterven. Doetinchem werd bevrijd op 1 en 2 mei. 9 Canadese militairen sneuvelden.
Voorzichtig de weg oversteken naar het stadhuis. Eerst gaan we naar de kopse kant van het zijgebouw.
3. In de vitrine zien we 1 van de 13 Circus Sgraffito’s uit aula de voormalige Algemene Technische School van Hans Gorter.

WEETJE: Sgraffito is een techniek waarbij in verschillend gekleurde pleisterlagen wordt gekrast en zodoende figuren e.d. ontstaan in verschillende kleuren.
Ga over het plein naar de trappen van het stadhuis

Het stadhuis (1969) is van architect Piet Tauber uit Alkmaar Devies: Beton is ook een materiaal
1968 werd het stadhuis uitgebreid met aanbouw.
Het plein en het stadhuis zijn gerenoveerd in 2011 door I’M Architecten uit Deventer.
4.In het bordes zijn Drie gevelstenen ingemetseld.
Weetje: Ze zijn afkomstig uit het in 1725-27 gebouwde gemeentehuis en verwoest op 21 maart 1945. Twee leeuwen en het stadswapen.
Ga nu Rechts langs het stadhuis
In dit wat weggestopte hoekje
5. Verbondenheid (1986) door Joop Haffmans
WEETJE: Toen de Provincie het beeld onder ogen kreeg, trokken ze de financiële bijdrage in: het beeld zou zomaar van de sokkel kunnen vallen. De Gemeente heeft toch doorgezet.
Verbondenheid tussen beide vleugels van het Raadhuis, de stad en haar inwoners en de industrie. Misset bv. Heft een schenking gedaan.
Keer om en terug langs het gemeentehuis tot de zebra met verkeerslichten en het nieuwe beeld uit juni 2019:

6.”De Groene Poort” (2019) van Eddy Boerakker uit Gaanderen
Weetje: Het beeld moet helemaal begroeid raken met “ ín “geplant groen.In de constructie van het beeld is een leiding ingebouwd om de planten water te geven.
Dit ontwerp is door de Doetinchemse burgerij gekozen uit de finalisten van de wedstrijd met inzendingen uit de hele gemeente.
Vroeger Hamburgerpoort_ vernoemd naar het Homburgerbroek (Al genoemd in 1128)
. Sla links af, je steekt dus over naar de ABNAMRO Bank, en loopt tot einde van de IJsselkade–links Bibliotheek – rechts de molen.

7. Aornt Peppelenkamp (1980)van Armand Batavier.
WEETJE: Aornt was de hoofdfiguur in de boeken van dialectschrijver Herman van Velzen-Frans Roes.
Voormalige Algemeen Technische School. Later de naam ‘t Brewinc, een voormalig hof van Graaf Otto II, Het Goed werd geschonken aan klooster Bethlehem omstreeks 1236, zij kregen burgerrechten.
De Walmolen is herbouwd in 1851, is in 1965 opgeknapt na een aktie van de inwoners. Het was een zgn. Run-molen. Run is gemalen eikenschors (looizuur) voor de vele leerlooierijen in Doetinchem.
Loop terug tot je links Claussport ziet. Ga deze straat in richting IJssalon Friul. . Na zo’n dertig meter linksaf. Ter hoogte van huisnummer 30 en Micha’s Boulangerie aan de overkant:
1934 werd de doorbraak bij Claus pas gemaakt.
8. Muurschildering.(2018) Een graffiti werk is altijd van een “onbekende” kunstenaar. Slechts ingewijden herkennen de handtekening. (Maar hij komt uit Dieren.)
Loop door tot de kruising, hier rechts af (Gart Seevinckgang).
Het appartementen gebouw links was meubelfabriek Mogendorff uit 1910, één van de industrieën binnen de stadsmuren. In 1943 gestopt omdat de Joodse eigenaren werden opgepakt. Na de oorlog opnieuw gestart, is eind 1971 gestopt omdat er geen opvolger was, er werkte toen 50 man personeel.
Op de T-splitsing links af tot stadshotel De Graafschap. Links van het hotel bevindt zich:
9. Joods Monument (2007) van Wigger Bierma. . Hij was vormgever voor boeken en teksten, tevens hoogleraar in Hamburg.
WEETJE: De 9 cirkels zonder bomen verbeeldt dat deel van de gevallen/vermoorde Doetinchemse joden. De 4 bomen verbeeldt dat deel van de Doetinchemse joden die de oorlog heeft weten te overleven. Er woonden in 1941 175 joden in Doetinchem. In de randen zijn verhalen uit de oorlog beschreven.
Bij KoffieBlom rechtsaf en blijf rechts van de boompjes tot Stadscafé Simons, voorheen redactie dagblad De Graafschapbode. Hier bevindt zich:
10. De Graafschapbode lezer (1980) van Don Dekker
In 1873 kwam Misset naar Doetinchem en startte in 1879 de Graafschapbode.
Loop nog zo’n 25 meter verder en kijk rechts de Hamburgerstraat in. Hier staan:


11. De Pedomobiles van Theo van Koot (1954-2015)
Theo van Koot was officieel Stadskunstenaar.
Ga naar een van de lantaarnpalen rondom het Simonsplein

11. Lantaarnpalen met gedichten van Nederlandse dichters van Theo van Koot
Vanaf 1976 kent Doetinchem een voetgangersgebied en werd het hele plein Simonsplein, genoemd naar Simons een azijnfabrikant die in 1847 burgemeester van Doetinchem werd.
Aan de andere kant van de kerk (ten opzichte van de Graafschapbodelezer):


13. De Wachter (1973) van Nic Jonk
Het beeld verwijst naar Niké, de Griekse Godin van de overwinning. Het gaat dus om het onsterfelijke, de verhevene Geest: de engel. Het gat in het lichaam is het onsterfelijke schild van de bewaker.
Houd De Wachter in je rug en ga de Grutstraat (Hét eetstraatje van Doetinchem) in . Loop door tot het eind van de Grutstraat. Aan het eind links:
14. D-Tower (2004) van QS Serafijn en Lars Spuybroek

WEETJE: Het is een interactieve toren die ’s avonds d.m.v. kleuren de stemming van de Doetinchemmers weergeeft. Een paar honderd Doetinchemmers vullen op internet een vragenlijst in over hoe ze zich voelen vandaag. Zij bepalen uiteindelijk de kleur van het kunstwerk.. Rood-liefde; groen-haat; blauw-geluk.
Op kruising rechtsaf.

Op de hoek staat:
De Gruitpoort, centrum voor kunst, cultuur en kunstzinnige vorming en jongerencentrum; 1999 architect/meubelontwerper Mart van Schijndel
Ga voor de Mediamarkt rechtsaf


Links: bioscoop, casino en Schouwburg Amphion (2010) onder architectuur van Mecanoo – Francine Houben
Rechts staat de in 1881 gebouwde kapel Predik het Evangelie.

WEETJE: Gebouwd in opdracht van dominee J.van Dijk. De kapel is gebouwd in eclectische stijl en heeft daarbij neoclassicistische en neogotische kenmerken en was een onderdeel van het Gymnasium/Lyceum complex waar later ook de christelijke Groen van Prinsterer Kweekschool, jongens- en een meisjes internaat er bij werden gebouwd.
loop door tot u links weer het oude postkantoor ziet.

Heel veel foto’s hebben we via google overgenomen van René en Peter van der Krogt. We zijn ze dankbaar dat ze zoveel ‘cultuur’ hebben vastgelegd.
Deze wandeling is samengesteld door Wil en Hans Weikamp, redactieleden van de cultuursiteDe wandeling staat op https://www.ckplus.nl/doetinchem.php

Invalsroute Zeddam- Braamt- Autobaan
Verenigd van Piet Killaars bij de spoorwegovergang
Invalsroute Terborg Gaanderen
Wachtende reizigers van Dick de Wit bij het NS Station

Invals route Huet Keppel Doesburg
Metzo College architect Erick van Egeraat
Invals route Huet Keppel Doesburg
Shall we dance van Floris Schoonderbeek

Invals route Zelhem Varsseveld
Keuvelende boertjes van Adri de Waard bij Markt
Invals route Varsseveld Zelhem Modulaire Waterval van Marijke de Goey bij Graafschap college


Ga naar het overzicht met 625 stadswandelingen en beeldenroutes in heel Nederland https://www.ckplus.nl/stadswandeling.php klik hier


Home