Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUSRondOm Museum Dr8888
Drachten, Friesland


  Museum Drachten
Het Gebouw
Het museum is gevestigd in een voormalig franciscaner klooster in het centrum van Drachten. In september 1920 maakt Van Doesburg kennis met de Drachtster architect C.R. de Boer die als gemeentearchitect werkt aan een complex middenstandswoningen. De Boer vraagt Van Doesburg om kleuradviezen voor interieur en exterieur van de woningen. De woning aan Torenstraat 3 wordt een museumwoning waarbij de oorspronkelijke kleuradviezen van Van Doesburg voor interieur en exterieur weer toegepast zullen worden.

De Collectie
In de jaren twintig van de 20e eeuw waren de broers Evert en Thijs Rinsema, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg in Drachten actief. Theo van Doesburg was een van de oprichters van de avant-garde beweging De Stijl waarbij radicale nieuwe eisen werden gesteld aan alle vormen van kunst en in het bijzonder architectuur. Ze streefden naar een minimum aan kleuren en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving.
Kurt Schwitters was een Duitse dadast. Aan bestaande voorwerpen gaven zij net een andere betekenis. De kunstenaars van dada hielden zich bezig met mengvormen van beeldende kunst, pozie, theater en grafisch ontwerp.
Museum Dr8888 bezit een belangrijke verzameling werken van deze roemruchte en buitengewoon invloedrijke avant-gardestromingen van de 20ste eeuw.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat het Fries expressionisme waarvan de groep Yne line een goed voorbeeld is met kunstenaars als Jan van der Bij en Klaas Koopmans.

 De Rinsemavleugel

De Rinsemavleugel is vernoemd naar Thijs en Evert Rinsema. Hier is ook hun werk te zien evenals van tijdgenoten Kurt Schwitters en natuurlijk Theo van Doesburg.
Thijs Rinsema was naast schilder ook meubelontwerper, Evert Rinsema was de schrijver.

Museum Dr8888 www.museumdrachten.nl
Museumplein2, 9203 Drachten


Home