Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUSCKplus cultuur en kunstsite van Nederland voor onderwijs en de cultuurtoerist
JHERONIMUS BOSCH SITE - JEROEN BOSCH


Ga naar (klik op uw keuze):

 • 1. Biografieen over Jheronimus Bosch

 • 2. De schilderijen-het werk van J.Bosch

 • 3. Tijdgenoten Jeroen Bosch

 • 4. Musea met werk van Jheronimus Bosch

 • 5. Filmpjes over Jeroen Bosch


 • Jheronimus Bosch Biografieen

  1. Biografie Jheronimus Bosch lees meer
   * Biografie Jheronimus Bosch Levensloop Jheronimus van Aken Als Jheronimus van Aken wordt hij rond 1450 geboren in de Vughterstraat in s-Hertogenbosch (Nederland), in het huis van zijn grootvader en schilder Jan waar Jheronimus’ vader en ooms ook wonen en het familieatelier delen. Jheronimus, toen ook wel Jeroen of Joen genoemd, heeft twee broers: Jan en Goessen, en twee zussen: Herbertke en Kathrien. Vermoedelijk gaat Jheronimus naar de Latijnse school, wat hem onderscheidt van de meeste van zijn leeftijdgenoten. In 1462, als hij een jaar of twaalf is, kopen zijn ouders een huis aan de Markt (nummer 29, nu de Kleine Winst). Daar krijgen Jheronimus, Jan en Goessen hun schildersopleiding. In 1480/81 trouwt Jheronimus met Aleid, dochter uit de welgestelde en ontwikkelde familie Van de Meervenne. Ze betrekken Aleids huis aan aan de (chiquere) noordzijde van Markt (nummer 61, nu Invito), tegenover het schildersatelier van de familie Van Aken.
   Chronologie
   1450 (circa) geboortejaar Jheronimus van Aken
   1462 Familie-atelier op de Markt van s-Hertogenbosch
   1480 Huwelijk met Aleid van de Meervenne
   1488 Bosch wordt lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
   1488 Uiterlijk in dit jaar begint Jheronimus met het signeren als Jheronimus Bosch
   1504 Filips de Schone, hertog van Bourgondië en Brabant, bestelt bij Bosch een Laatste Oordeel
   1516 Bosch wordt begraven, de mis vindt plaats in de Sint-Jan kathedraal van s-Hertogenbosch
   2007 Eerste vergaderingen ter voorbereiding op het Bosch Research and Conservation Project en de Bosch-tentoonstelling in 2016

  2. Biografie Jeroen Bosch 1450-1516 lees meer
   * In opdracht van de sectie tekenen heb ik in dit werkstuk een beschrijving gemaakt van het leven en werken van een kunstschilder. Daarbij heb ik een poging ondernomen om in de geest van de bedoelde schilder een werkstuk te maken. Ikzelf heb de schilder Jeroen Bosch uitgekozen. Na mijn keuze te hebben gemaakt, ben ik die middag nog naar de bibliotheek gegaan. Daar heb ik in diverse boeken gekeken. Er waren veel boeken over Jeroen Bosch.

  3. Familie Van Aken Biografie lees meer
   * Familie Van Aken Jheronimus werd in of kort voor 1450 geboren als vierde kind in een gezin van vijf kinderen. De familie Van Aken kan met recht een schildersfamilie genoemd worden. Zijn overgrootvader, grootvader, vader en ten minste drie van zijn vier ooms waren schilder. Jheronimus en zijn twee broers zullen het schildersvak van hun vader geleerd hebben. Er werd in de familie veel samengewerkt, wat blijkt uit akten waarin gezamenlijk wordt opgetreden. Hun woon- en werkplek lag aan de Vughterstraat in 's-Hertogenbosch, de meest waarschijnlijke geboorteplek van Jheronimus. In 1462 verhuisde Anthonius, de vader van Jheronimus, naar de markt wat als een duidelijke vooruitgang gezien mag worden. In ieder geval heeft Jheronimus tot aan zijn huwelijk gewoond aan de markt en is daarna wellicht blijven werken in het aldaar gevestigde atelier

  4. Hieronymus Bosch 1450-1516 Duitsland lees meer
   *Nederland schilder. Bewijsstukken verbindt hem op verschillende perioden tussen 1480 en 1516 met zijn geboorteplaats Hertogenbosch (Bois-le-Duc), waar hij behoorde tot de Broederschap van de Heilige Maagd; Hij ontwierp de glas-in-loodramen en een kruisbeeld van de Kapel van de Broederschap (1511-1512) en was vermoedelijk een zeer gerespecteerd lid van de gemeenschap. Hij werd genoemd in zijn dood als de 'beroemde kunstenaar, die wordt bevestigd door een commissie in 1504 voor een Laatste Oordeel door Filips de Schone van Bourgondië. B. was een religieuze schilder met een sterk gebogen richting satire, pessimistisch commentaar en grote interesse in het dagelijks leven. Dit heeft zijn werk, een eenheid van vorm en inhoud, een van de laatste diepe uitingen van de middeleeuwse wereld uitzicht maakte. Landschap speelt een belangrijke rol in zijn composities, het zet de stemming en het wordt gezien met directheid. Religieuze iconografie is vrij geïnterpreteerd in de stemming van de populaire prenten, en de ongebreidelde fantasie van de kunstenaar verkent, niet zozeer de wereld van het onderbewuste, maar elke thematische variatie, toespeling en het symbool ter beschikking van zijn tijdgenoten. Deze werden geen foto's puzzel in hun tijd, maar prentenboeken die worden gelezen en begrepen kon. Alleen wanneer de traditie en het begrip verloren hebben ze steeds meer behoefte interpretatie van een soort, tot in onze eigen tijd, met de komst van het surrealisme, pogingen zijn om 'uit te leggen' B. door middel van droomanalyse gemaakt. Hij werd ook bedoeld als een ketter door latere generaties. Het is onmogelijk om de datum en het regelen van zijn werk in chronologische volgorde zoals veel van zijn originele werk is nu verloren, werden veel kopieen gemaakt in zijn leven en zelfs zijn handtekening vervalst

  5. Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Aken (c 1450 -. 9 augustus 1516) lees meer
   * Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Aken (c 1450 -. 9 augustus 1516) was een Vroege Nederlands schilder van de vijftiende en zestiende eeuw. Veel van zijn werken verbeelden zonde en menselijke morele tekortkomingen.
   Bosch gebruikte beelden van demonen, half mens dieren en machines op te roepen angst en verwarring om het kwaad van de mens portretteren. Zijn werken bevatten complex, zeer origineel, fantasierijk, en dichte het gebruik van symbolische figuren en iconografie, waarvan sommige was obscure zelfs in zijn eigen tijd. (Van Wikipedia)

  6. Hieronymus, of Hiëronymus Bosch, bc1450, d. Augustus 1516, lees meer
   *De kapitein van de monsterlijke ... de ontdekker van het onbewuste. - Carl Gustav Jung, op Hieronymus Bosch Hieronymus, of Hiëronymus Bosch, bc1450, d. Augustus 1516, bracht zijn hele artistieke loopbaan in het kleine Nederlandse stad Hertogenbosch, waaruit hij afkomstig zijn naam. Op het moment van zijn dood, werd Bosch internationaal gevierd als een excentrieke schilder van religieuze visioenen, die met name naar de kwellingen van de hel. Tijdens zijn leven waren werken van Bosch in de inventarissen van adellijke families van Nederland, Oostenrijk en Spanje, en ze werden nagebootst in een aantal schilderijen en prenten gedurende de 16e eeuw, met name in het werk van Pieter Bruegel de Oude.

  7. Jeroen Bosch Biografie lees meer
   * Er is weinig bekend over het leven van Jeroen Bosch, we weten dus niet veel en dat wat we weten vaak nog niet zeker. Jeroen Bosch is geboren in de Middeleeuwen, de tijd tussen de klassieke Oudheid en de Renaissance Bosch leefde in de turbulente wereld van het "herfsttij der Middeleeuwen" (late Middeleeeuwen dus),de vooravond van de Reformatie. Jeroen Bosch werd geboren als zoon van een kunstschilder Anthonius van Aken.Hij is waarschijnlijk omstreeks 1450 geboren in "s-Hertogenbosch. Alleen zijn sterfjaar staat vast 1516.
   Jeroen Bosch,ook wel Hieronymus of Jheronimus genoemd,werd geboren als Jheronimus van Aken en leefde vermoedelijk van 1450 tot 1516 in 's-Hertogenbosch en is daar in ieder geval op 9 augustus 1516 begraven.Hij was een laatmiddeleeuwse kunstschilder van de Noordelijke Renaissance en stond ook bekend als Hieronymus van Aken en El Bosco.Zijn werk is in te delen in Drieluiken,fragmenten van Drieluiken,losse Panelen en Tekeningen.

  8. Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance lees meer
   * Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij zelfs opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jheronimus_BoschHoewel Bosch bij leven een beroemd schilder was, werd hij relatief laat nagevolgd. De enige kunstenaars waar hij bij leven invloed op had, waren de prentkunstenaar Alaert du Hamel, een stadsgenoot van Bosch, die enkele gravures maakte naar zijn tekeningen, en de schilders Joachim Patinir en Jan de Cock.[12]
   Via Jan de Cock kwam het werk van Bosch onder de aandacht van de groep Antwerpse maniëristen, waartoe onder meer Pieter Coecke van Aelst, Peter Huys, Herri met de Bles, Marcellus Coffermans, Jan Mandijn en zijn leerling Gilles Mostaert (I) worden gerekend, die een oneindige reeks van kopieen en parafrases van zijn werk maakten. Tot deze groep behoort ook een anonieme meester, aan wie Bosch-kenner Gerd Unverfehrt onder meer de Antonius met monsters en het Laatste Oordeel-fragment in München toeschreef. Ook de Mechelse schilder Frans Verbeeck is door Bosch beïnvloed, en van de Duitse schilder Lucas Cranach is bekend dat hij werk van Bosch kopieerde. De bekendste navolger van Bosch was echter Pieter Bruegel de Oude, die zich niet alleen Bosch’ stijl eigen maakte, maar ook diens thematiek verder uitwerkte. Friedländer verklaarde deze korte, maar heftige herleving vanuit een fascinatie voor het absurde, waar rond het midden van de 16e eeuw aan de Europese hoven sprake van was.
   In de Noordelijke Nederlanden is zijn invloed merkbaar in werken van onder meer Lucas van Leyden. Ook de De doornenkroning met stichtersportret, die mogelijk teruggaat op een verloren gegaan origineel van Bosch, is waarschijnlijk in Utrecht ontstaan. Maar de navolging zoals hij die kreeg in Antwerpen, heeft in het noorden nooit plaatsgevonden.[12] Ook surrealistische schilders als Salvador Dalí, Max Ernst en Joan Miró zijn schatplichtig aan Jheronimus Bosch te noemen.

  top

  Schilderijen – werken van Jeroen Bosch  1. Hieronymus Bosch, 276 schilderijen lees meer
   * Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Akeni geboren Jheronimus (of Jeroen) van Aken (betekent "van Aken"). Hij ondertekende een aantal zijn schilderijen als Bosch (uitgesproken Werkgever in het Nederlands). De naam komt uit zijn geboorteplaats, 's-Hertogenbosch, die algemeen wordt genoemd "Den Bosch". Weinig is gekend van het leven of de opleiding van Bosch. Hij liet geen brieven of dagboeken, en wat is geïdentificeerd is genomen uit korte verwijzingen naar hem in de gemeentelijke administratie van 's-Hertogenbosch, en in de boekhouding van de lokale orde van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Niets is gekend van zijn persoonlijkheid of zijn gedachten op de betekenis van zijn kunst. Geboortedatum Bosch is niet bepaald met zekerheid. Het wordt geschat op c. 1450 op basis van een hand getrokken portret (die een zelfportret kan zijn) maakte kort voor zijn dood in 1516. De tekening toont de kunstenaar op een geavanceerde leeftijd, waarschijnlijk in zijn late jaren zestig.
   Bosch was geboren en leefde al zijn leven in en in de buurt van 's-Hertogenbosch, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Brabant. Zijn grootvader, Jan van Aken (overleden 1454), was een schilder en wordt eerst vermeld in de verslagen in 1430. Het is bekend dat Jan had vijf zonen, vier van hen waren ook schilders. Bosch's vader, Anthonius van Aken (overleden c. 1478) trad op als artistiek adviseur van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het wordt algemeen aangenomen dat zowel de vader of één van zijn ooms Bosch leerde de kunstenaar te schilderen, maar geen van hun werken te overleven. Bosch verschijnt eerst in het gemeentelijke record op 1474, als hij wordt genoemd, samen met twee broers en een zus.

  2. Inspiratiebron van het surrealisme lees meer
   *Inspiratiebron van het surrealisme De cryptische taferelen en bizarre wezens in de schilderijen van Jheronimus Bosch zijn al even mysterieus als het oeuvre van de kunstenaar zelf. Kunsthistorici zijn er nog niet over uit welke schilderijen van zijn hand zijn, en wanneer deze precies zijn geschilderd. De kunstenaar werkte op het atelier waar ook zijn vader, broer, drie ooms en een neef werkten. Ongeveer dertig werken zijn nu aan Bosch toegeschreven. Deze werken zijn echter niet van een datum voorzien. Er is wel enig materiaal van opdrachtgevers, maar ook daarvan is niet exact bekend wat specifiek bij welke opdracht hoort. Het is daardoor lastig te bepalen welke ontwikkeling in stijl of hantering van materiaal de kunstenaar in zijn carrière heeft doorgemaakt. Wel is bekend dat hij een aantal panelen in opdracht van rijke burgers van zijn geboorteplaats s-Hertogenbosch vervaardigde. Kunsthistorici hebben grote verschillen in kwaliteit geconstateerd binnen een en hetzelfde werk, wat doet vermoeden dat er verschillende mensen aan gewerkt hebben. Dit maakt het bepalen van de maker en van de datering nog onzekerder.

  3. Lijst van schilderijen van Jheronimus Bosch lees meer
   * Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Deze Lijst van schilderijen van Jheronimus Bosch geeft een overzicht van alle schilderijen, die in verband worden gebracht met de Nederlandse schilder Jheronimus Bosch.

  4. Zijn werken klik hier voor zijn werken in Boijmans Van Beuningen
   * Over de werken van Jheronimus Bosch, beter bekend als Jeroen Bosch, is veel geschreven, gespeculeerd en gesuggereerd. De reden voor deze belangstelling is de raadselachtigheid van Bosch en zijn werken. Hij werd bekend als de ‘duivelmaker’, niemand evenaarde hem in het schilderen van duivels. Als geen ander kon hij monsters, rook en vlammen schilderen. Op deze themapagina wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere kunstenaar en zijn werken in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Jeroen Bosch werd waarschijnlijk rond 1450 geboren in Den Bosch als Jheronimus van Aken. Toen zijn faam als schilder eenmaal over Europa verspreidde nam hij de naam van de stad aan waar hij woonde en werkte. Jeroen Bosch was een vernieuwer van de beeldtraditie van de middeleeuwen. Zijn werken zijn satirisch, maar ook geestig en ontroerend. Ongeveer vijfentwintig werken, verspreid in musea over de hele wereld, worden tegenwoordig als werken van Bosch beschouwd. Enkele werken zijn drieluiken of delen hiervan. Museum Boijmans Van Beuningen bezit vier werken van zijn hand.Museum Boijmans Van Beuningen heeft, als enige museum in Nederland, diverse schilderijen van Jheronimus Bosch in de collectie. Ook bezit het museum twee tekeningen van Bosch, waaronder een van zijn mooiste: Het uilennest. Al tijdens zijn leven was Bosch een zeer gewaardeerd kunstenaar. Zijn werken bevonden zich in kunstcollecties van diverse aanzienlijke personen. Zo bezat de landvoogdes Maria van Oostenrijk een schilderij van hem en bestelde Philips de Schone, hertog van Bourgondië, in 1504 bij hem een drieluik met het laatste oordeel.
   Bosch werd omstreeks 1450 geboren in s-Hertogenbosch, de stad waarin hij zijn hele leven zou wonen en werken. Hij was afkomstig uit een echte schildersfamilie. Niet alleen zijn vader, van wie hij het vak waarschijnlijk leerde, maar ook zijn broer, neef en enkele ooms werkten in het familieatelier aan de Bossche markt. Een belangrijke opdrachtgever was de Lieve Vrouwe Broederschap. Voor de herinrichting van haar kapel in de kathedraal van Sint Jan heeft Bosch verschillende kunstwerken vervaardigd. Daarnaast adviseerde hij de Broederschap bij opdrachten aan andere kunstenaars of ambachtslieden, en beoordeelde hij soms geleverd werk.
   Al tijdens zijn leven kopieerden kunstenaars werken van Bosch. Ook schilderden ze in zijn stijl en verkochten ze hun schilderijen soms onder zijn naam. Kort na Bosch’ dood werden kopers gewaarschuwd voor de vele vervalsingen die in omloop waren. Wereldwijd worden nu slechts ongeveer 25 panelen als een ‘authentieke Bosch’ beschouwd. Jarenlang rekende men het schilderij De bruiloft in Kana, dat in het bezit is van het museum, tot deze groep. Na een jaarringmeting van het paneel bleek echter dat het hout pas in 1544, dus 28 jaar na het overlijden van Bosch, kan zijn gekapt. Waarschijnlijk is het paneel een kopie naar een verloren gegaan origineel van de meester zelf.
   Hoe aantrekkelijk Bosch’ fantasierijke schilderijen ook zijn, over de ware betekenis ervan tasten kunsthistorici vaak in het duister. Veel van zijn werken, zoals het schilderij De heilige Christophorus, tonen de meest waanzinnige werelden en figuren. Lopende vissen, demonen en monsters zijn beeldelementen die in zijn oeuvre een grote rol spelen. Bosch liet zich verschillende keren inspireren door eigentijdse bronnen, zoals het populaire Narrenschip van Sebastian Brant. In zijn werken staat vaak de zonde van de mensheid centraal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het beroemde paneel De marskramer. Hoewel niet alle kunsthistorici het hierover eens zijn, neemt men over het algemeen aan dat het werk het levenspad van de mens verbeeldt. De marskramer op het schilderij is dan de mens die met de zonde op zijn rug door het leven loopt en de wereldse verleidingen, zoals het bordeel op de achtergrond, moet weerstaan.( Auteur: Peter van der Coelen (2012-12-13))


  top

  Tijdgenoten  1. Jheronimus (Jeroen) Bosch behorend tot de Noordelijke renaissance zijn invloed lees meer
   * Jheronimus (Joen) Bosch ('s-Hertogenbosch, circa 1450 – aldaar begraven, 9 augustus 1516), postuum ook Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch genoemd, geboren als Jheronimus van Aken, was een Zuid-Nederlands kunstschilder behorend tot de Noordelijke renaissance. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk vandaag de dag onbekend is. Hoewel hij al tijdens zijn leven een beroemd schilder was, en hij zelfs opdrachten van het hertogelijk hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jheronimus_BoschHoewel Bosch bij leven een beroemd schilder was, werd hij relatief laat nagevolgd. De enige kunstenaars waar hij bij leven invloed op had, waren de prentkunstenaar Alaert du Hamel, een stadsgenoot van Bosch, die enkele gravures maakte naar zijn tekeningen, en de schilders Joachim Patinir en Jan de Cock.[12]
   Via Jan de Cock kwam het werk van Bosch onder de aandacht van de groep Antwerpse maniëristen, waartoe onder meer Pieter Coecke van Aelst, Peter Huys, Herri met de Bles, Marcellus Coffermans, Jan Mandijn en zijn leerling Gilles Mostaert (I) worden gerekend, die een oneindige reeks van kopieen en parafrases van zijn werk maakten. Tot deze groep behoort ook een anonieme meester, aan wie Bosch-kenner Gerd Unverfehrt onder meer de Antonius met monsters en het Laatste Oordeel-fragment in München toeschreef. Ook de Mechelse schilder Frans Verbeeck is door Bosch beïnvloed, en van de Duitse schilder Lucas Cranach is bekend dat hij werk van Bosch kopieerde. De bekendste navolger van Bosch was echter Pieter Bruegel de Oude, die zich niet alleen Bosch’ stijl eigen maakte, maar ook diens thematiek verder uitwerkte. Friedländer verklaarde deze korte, maar heftige herleving vanuit een fascinatie voor het absurde, waar rond het midden van de 16e eeuw aan de Europese hoven sprake van was.
   In de Noordelijke Nederlanden is zijn invloed merkbaar in werken van onder meer Lucas van Leyden. Ook de De doornenkroning met stichtersportret, die mogelijk teruggaat op een verloren gegaan origineel van Bosch, is waarschijnlijk in Utrecht ontstaan. Maar de navolging zoals hij die kreeg in Antwerpen, heeft in het noorden nooit plaatsgevonden.[12] Ook surrealistische schilders als Salvador Dalí, Max Ernst en Joan Miró zijn schatplichtig aan Jheronimus Bosch te noemen.


  top

  Musea met werk  1. Brussel – België Kon.Museum voor Schone Kunsten lees meer
   *Brussel – België Kon.Museum voor Schone Kunsten

  2. Gent – België Museum voor Schone Kunsten lees meer
   * Gent – België Museum voor Schone Kunsten

  3. Rotterdam – Nederland Boijmans van Beuningen lees meer
   * Rotterdam – Nederland Boijmans van Beuningen

  4. Den Bosch Noordbrabants Museum lees meer
   *Den Bosch NoordBrabants Museum


  top

  Filmpjes over Jeroen Bosch
  1. Hoe voelt het om de lasten van de wereld op je schouders te dragen? De schilder Jeroen Bosch kon zich er wel iets bij voorstellen. Tussen 1490 en 1505 maakte hij het schilderij met de heilige Christophorus. Te zien is hoe de sterke reus een klein kind naar de overkant van een rivier wil dragen, terwijl hij bijna bezwijkt onder het onverwacht zware gewicht. Het blijkt het Christuskind te zijn, dat alle zonden van de wereld met zich meedraagt. Het schilderij prikkelde de animator Chris de Krijger tot een geheel eigen interpretatie. Letterlijk neemt hij een ‘duik’ in het schilderij en voert ons mee in een spannende tocht door het landschap van Jeroen Bosch. De animatie is het resultaat van de ArtTube video pitch, die in het voorjaar van 2010 werd uitgeschreven. Uit de tientallen inzendingen kwam die van Chris de Krijger als de meest veel belovende uit de

  2. The Mysteries of Hieronymus Bosch  3. * Jheronimus Bosch, een introductie voor het onderwijs - Het Noordbrabants Museum  4. Vijfhonderd jaar geleden waren er in De Nederlanden een aantal kunstenaars die de schoonheid zagen van het dagelijkse leven. En meer dan dat: deze kunstenaars waren zo getalenteerd dat ze er met hun voorstellingen van het alledaagse in slaagden ook anderen ervoor ontvankelijk te maken. Daar en toen, in de 53 jaar tussen de dood van Jheronimus Bosch (1516) en die van Pieter Bruegel de Oude (1569) ligt de oorsprong van onze niet aflatende belangstelling voor onszelf, het afwijkende en de ander. Deze animatiefilm, gemaakt uit beelden van kunstwerken waarvan vele op de tentoonstelling te zien zijn, geeft een bijzondere introductie op ‘De ontdekking van het dagelijkse leven – Van Bosch tot Bruegel’. In Museum Boijmans Van Beuningen t/m 17 januari 2016.


  5. Den Bosch SM-s The Fish pond Song Jeroen Kooijmans 19 december t/m 5 juni Geinspireerd door Jheronimus Bosch en de wereld sinds 9/11


  6. tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie. De tentoonstelling is van 13 februari t/m 8 mei 2016 te zien geweest in Het Noordbrabants Museum. De tentoonstelling is onderdeel en hoogtepunt van het Nationaal Evenementenjaar Jheroniumus Bosch Deze groots opgezette overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch (ca. 1450 's-Hertogenbosch 1516) is gebaseerd op het omvangrijkste en wereldwijde onderzoek dat naar het relatief kleine oeuvre van Bosch is gedaan. Nooit eerder keerden zoveel werken van Bosch terug naar zijn stad s-Hertogenbosch waar ze ooit gemaakt zijn.


  top  . .
  Home