Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUSRondOm Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden Friesland

Onder De Oldenhove,een enorme en scheve klomp baksteen uit 1529, parkeren we de auto. Dicht bij het leuke winkelstraatje De Kleine Kerkstraat, het centrum en het museum.

Het Stadspaleis

Het voormalige kleine stadspaleis kent een rijke geschiedenis. Het oudste gedeelte stamt uit 1622. Samen met de restanten van de uit 1400 stammende Paginastins kwam het in 1644 in bezit van het adelijke Friese geslacht Aylva.
De naam Princessehof dank het gebouw aan Marie Louise van Hessen-Kassel, de weduwe van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland die het gebouw als residentie aankocht in 1731. Zij begon met het verzamelen van keramiek, de basis voor de huidige collectie.
Later werd het gebouw in drie woonhuizen opgesplitst. In het middelste daarvan is in 1898 de befaamde graficus M.C. Escher geboren.
De Collectie

Het museum omvat zon 35.000 objecten. Naast Aziatische en Europese keramiek uit de jaren 1400-1900 waaronder de meest gevarieerde verzameling Chinees porselein is er een veelzijdige collectie moderne en hedendaagse keramiek.
Hieronder bevindt zich Nederlandse art nouveau en art deco keramiek uit de periode 1880-1930, werk van bekende kunstenaars als Lucebert, Karel Appel, Picasso, Armando maar ook van designers als Hella Jungerius, Marcel Wanders, Piet Hein Eek en Wieki Somers.

Nanne Ottema (1874-1955) was een groot verzamelaar van porselein en aardewerk. In 1917 kreeg hij van de gemeente Leeuwarden de beschikking over het gebouw en richtte hij museum het Princessehof op waar zijn collectie de basis vormde. Zijn zeer uitvoerige bibliotheek die vooral betrekking heeft op ceramiek is overgedragen aan Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum. Na het overlijden van de kinderloze Ottema kwam zijn verzamelingen en zijn vermogen in het bezit van de Ottema-Kingma Stichting teneinde zijn werk voort te zetten.


Keramiek Museum Princessehof www.princessehof.nl
Grote Kerkstraat 11, 8911 DZ Leeuwarden


Home