Maak ckplus uw homepage Mail de webmaster CKPLUS
Vraag gratis toegangskaarten aan met code: ckplus2016


Naslag en Informatie sites over KUNST, een alfabetisch overzicht


Klik op uw keuze - of - doorzoek deze site met Ctrl+F

klik hier, sites op jaartal
klik hier, sites beginnend met: A
klik hier, sites beginnend met: B, C
klik hier, sites beginnend met: D
klik hier, sites beginnend met: E, F, G
klik hier, sites beginnend met: H, I, J, K, L
klik hier, sites beginnend met: M, N, O, P, Q
klik hier, sites beginnend met: R, S
klik hier, sites beginnend met: T, U
klik hier, sites beginnend met: V, W, X, Y, Z


 • 1900-1950 deel 1 klik hier
  *1900 tot 1950 De eerste helft van de twintigste eeuw met twee wereldoorlogen, en daartussen in een economische wereldcrisis. - De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie - Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en f ascisme/nationaal-socialisme- De crisis van het wereldkapitalisme - Het voeren van twee wereldoorlogen - Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden - De Duitse bezetting van Nederland - Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering- Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme

 • 1950-2000 deel 2 klik hier
  *1950 tot 2000 Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat de Koude Oorlog, maar ook is er sprake van ongekende economische groei en de opbouw van een Europese Unie - De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog -De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld - De eenwording van Europa - De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen- De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

 • 20 eeuwen Nederland Periodes klik hier
  * Periodes Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis. De jaartallen zijn uiteraard geen waterdichte scheidingen. 20 Eeuwen Nederland is een nieuwe historische website die twintig eeuwen sociaal-culturele Nederlandse geschiedenis zowel thematisch als chronologisch de revue laat passeren. Op deze website worden onderwerpen voorzien van heldere tekst, uitleg en meer dan duizend afbeeldingen. (Onderwerpen o.a.: mode en kleding, feesten en gewoontes, verkeer, misdaad en straf, vreemdelingen, ziekte en gezondheid en bouwkunst).Bovendien zijn alle thematische inleidingen geanimeerd en voorzien van gesproken woord.
  Prehistorie Romeinse tijd Vroege middeleeuwen Volle middeleeuwen Late middeleeuwen Gouden eeuw Republiek Napoleontische tijd Koninkrijk Eerste Wereldoorlog Interbellum Tweede Wereldoorlog Wederopbouw Nieuwe tijd

 • 20 Eeuwen Nederland Thema’s 20 Eeuwen Nederland
  * Twintig eeuwen in thema's Bekijk hier de geschiedenis van Nederland per thema 20 Eeuwen Nederland is een nieuwe historische website die twintig eeuwen sociaal-culturele Nederlandse geschiedenis zowel thematisch als chronologisch de revue laat passeren. Op deze website worden onderwerpen voorzien van heldere tekst, uitleg en meer dan duizend afbeeldingen. (Onderwerpen o.a.: mode en kleding, feesten en gewoontes, verkeer, misdaad en straf, vreemdelingen, ziekte en gezondheid en bouwkunst).Bovendien zijn alle thematische inleidingen geanimeerd en voorzien van gesproken woord.

 • A terug naar inhoudsopgave

 • Abstracte kunst Abstracte Kunst Platform abstracte kunst
  * Platform Abstracte Kunst Een mooie nieuwe site met aandacht en discussie over abstractie kunst. Het platform wil de uitwisseling stimuleren onder kunstenaars en kunstliefhebbers over perspectieven en nieuwe aanzetten tot een eigentijdse abstracte kunst.

 • Alexandra Radius en Hans van Manen en Rudi van Dantzig klik hier Radius en klik hier Van Manen en klik hier Van Dantzig <
  * Danseres Alexandra Radius en choreograaf Hans van Manen hebben hun eigen pagina’s op deze website. Deze website geeft met unieke beeld- en geluidsfragmenten, teksten, recensies en fotomateriaal op interactieve wijze een overzicht van het leven en de carrière van deze twee dansgrootheden. De website www.eenlevenlangtheater.nl waar al eerder grote Nederlandse theaterpersoonlijkheden als Wim Sonneveld, Ellen Vogel, en Louis Bouwmeester een plek kregen, zal straks onderdeel zijn van de digitale Theaterencyclopedie die Theater Instituut Nederland in het najaar lanceert. Deze website is tot stand gekomen met steun van VandenEnde Foundation en is gemaakt door Interakt, Amsterdam.

 • Amsterdam heel Nederland Zwanenmeer BijlmermeerII lees meer
  * Zwanenmeer Bijlmermeer II , Spitz meets street dance. Een coproductie van Het Nationale Ballet & Don't Hit Mama i.s.m. 5eKwartier. Familievoorstelling vanaf 12 jaar. Het is een vervolg op het educatie-project uit 2006 waar jonge dansers van scholen voor voortgezet onderwijs uit de Bijlmer een gedanste ontmoeting aan met dansers van Het Nationale Ballet. Dit gaf een mengeling te zien van ballet en op Afro-Amerikaanse dans gebaseerde vormen als street dance en hiphop. De bijzondere dansontmoeting mondde uit in uitverkochte voorstellingen.In 2009 brengen Het Nationale Ballet & Don’t Hit Mama Zwanenmeer Bijlmermeer II uit, maar nu in een landelijke tournee. Een ideale kans op een unieke ontmoeting van dansstijlen en uiteenlopende leefwerelden. Het educatieprogramma wordt aangeboden in alle steden waar de voorstelling speelt. Per stad richt het educatieprogramma zich op één klas van maximaal 30 leerlingen per dag voor jongeren tussen 14 en 16 jaar. Docentenmiddagen Op 1 en 3 oktober 2008 van 15.00 uur tot 17.30 uur zijn docentenmiddagen georganiseerd in Het Muziektheater voor docenten van het VMBO die meedoen aan het educatieproject maar ook bedoeld voor docenten die alleen het voorbereidend materiaal willen ontvangen. Op 10 oktober van 15.00 uur tot 17.30 uur is de docentenmiddag in Het Muziektheater voor docenten van HAVO/VWO waar u het voorbereidend materiaal ontvangt. U krijgt persoonlijke toelichting op het lesmateriaal en de mogelijkheid in te schrijven voor een speciale rondleiding en workshop. educatie@het-muziektheater.nl

 • Annemarie de Ruijter dans en drama lees meer
  * Annemarie de Ruijter, AdeR, biedt aan: activiteiten op het gebied van dans en drama in het voortgezet en primair onderwijs.
  Sinds 2004 neemt zij opdrachten aan als gastdocent en regisseur en sinds 2006 is zij helemaal “zelfstandig”.
  U kunt haar benaderen voor lessen, workshops en projecten op het gebied van dans, drama Show/Musical, dansgeschiedenis en theater maken.Ook houdt zij zich graag bezig met het regisseren van musicals.Langdurig of kortstondig, het is allemaal bespreekbaar.
  Zij werkte afgelopen schooljaar onder andere voor Vmbo-school Thamen en het Conservatorium in Alkmaar/ vakopleiding.
  Op de site vindt u de nodige informatie met betrekking tot ervaring en info/aanvraagformulieren.
  Contactgegevens: info@annemariederuijter.nl, tel.no: 06 - 11 442 972.
  Annemarie de Ruijter is gediplomeerd dansdocent met specialisatie acteren/drama.
  Zij studeerde in 1998 af aan de Hbo Show/Musical opleiding: Dansacademie Dalm, richting uitvoerend/theater en docent, na vijf jaar stage gelopen te hebben als showdanseres voor vele internationale Tv-programma’s en als stagiair op scholen.Na een jaar gewerkt te hebben in Showbizcity als Dance Captain vertrok zij in 1999 naar NYC, USA, om te studeren aan de toneelopleiding: the Lee Srasberg Theatre Institute.
  Na terugkeer in 2001 verbond zij zichzelf onder andere aan Dansacademie Dalm, Dansacademie Noord-Nederland, Vmbo-school Het Zuiderlicht, Havo/Vwo school Gerrit v.d. Veen, NKT Theaterschool, Sta, als dans-en dramadocent, stagebegeleider, regisseur/choreograaf.
  Zij regisseerde vele schoolmusicals en interne sfeervolle Kerstvoorstellingen en maakte dansen voor de jaarlijkse eindpresentaties. Met als hoogtepunt de gehele productie voor de voorstelling “ De tijd vliegt…!” voor de Kunstmagneetschool Oscar Carré, spelend in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam.

 • ANNO klik hier
  * Anno, het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis, wil VMBO-leerlingen enthousiasmeren voor geschiedenis. Dit doet Anno door instrumenten te ontwikkelen om docenten te ondersteunen bij de les. Kijk voor alle onderwijsprojecten en lesmateriaal van Anno op de site www.onderwijs.anno.nl.

 • Anno,Nieuwe website lees meer
  * Anno voor het onderwijs Met de komst van de nieuwe Anno website is er ook wat veranderd voor docenten. Vanaf nu is alle informatie geïntegreerd in 1 site. De inhoud van de onderwijsportal kunt u nu hier vinden, en nog veel meer! Alle speciale onderwijsproducten die anno maakt en verzamelt zijn als zodanig gemarkeerd en kunnen eenvoudig worden gevonden. Door de geïntegreerde presentatie worden er automatisch (inhoudsvolle) relaties aangebracht tussen onderwijsproducten en andere Anno artikelen. Hierdoor kan bij elk product automatisch verdieping worden geboden.
  De onderdelen op een rij
  Online lesmateriaal. De bekende verzameling online lesmateriaal is natuurlijk gebleven. De database groeit nog steeds. U kunt er apart in zoeken, maar de lessen zijn wel inhoudelijk gekoppeld aan Anno artikelen en producten.
  De geschiedenisgids. Wat is er vanavond op TV? Ook hier kunt u apart in zoeken. Bij elke uitzending krijgt u suggesties voor relevante Anno artikelen en producten.
  Anno onderwijsprogramma’s. Bij veel Anno producten worden educatieve programma’s aangeboden. Vaak zijn deze te vinden op de websites van de desbetreffende project. Op anno.nl kun u al deze educatieve producten voortaan overzichtelijk vinden onder de rubriek Anno lessuggesties.
  Zoeken op doelgroep Alle informatie op de site die bedoeld is voor docenten VMBO of basisonderwijs, wordt als zodanig aangemerkt. Zoeken op doelgroep docenten geeft een overzicht van alle relevantie informatie.
  Nieuwsbrief.De onderwijs nieuwsbrief is natuurlijk gebleven. U vindt hem in het service menu onder Nieuwsbrief

 • Archeos De onderwijs website van Archeos: Archeologie op school
  Het toont de geschiedenis van de prehistorie tot en met de Middeleeuwen aan de hand van wat archeologen hebben gevonden. Verder kunnen scholieren zien waar in de buurt opgravingen worden uitgevoerd, welke archeologische musea er zijn en de opgraving van een Romeins schip volgen.
  Schatten en scherven De cd-rom Schatten en scherven is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij Lannoo. Het computerspel werd uit het Zweeds bewerkt en voorzien van een Nederlandse handleiding. Met Schatten en scherven kunnen kinderen in de huid kruipen van de archeoloog en zelf opgravingen doen.
  * De leskist Een koffer vol scherven laat leerlingen in de brugklas van het voortgezet onderwijs kennis maken met het werk van de archeoloog en met archeologie als wetenschap. Door op school te werken met de leskist worden de leerlingen goed voorbereid op een bezoek aan een opgraving, museum of archeologisch depot.

  De docentensite van Archeos: Lespakket: Docentenhandleiding : Het project 'Archeologie in de klas' is ontwikkeld voor brugklasleerlingen door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG). Zie Lespakket Archeologie in de klas

 • Archieven PrelingerPrelinger archieven , ontvangen via
  Voor iedereen die film gebruikt als historische bron.Hier zijn de zogenaamde Prelinger archives toegankelijk gemaakt. Dit is een verzameling van rond de 4000 films, bijna allemaal in de categorie voorlichtings- en reclamefilm. De films beslaan de periode 1927 tot heden en geven een prachtig tijdsbeeld van de Amerikaanse maatschappij. De films zijn te downloaden.

 • Archieven.nl ARCHIEVEN.NL
  * Archieven.nl Op archieven.nl kunt u snel en doeltreffend zoeken in de Nederlandse Archieven. Op deze site vindt u eenvoudig de weg door de informatie uit een groeiend aantal archieven en inventarissen. Op deze website kunt u informatie vinden uit de archieven en inventarissen van een aantal archiefdiensten. In de komende tijd zal de groep van archiefdiensten en de hoeveelheid inventarissen nog sterk groeien. Op dit moment kunt u circa 2.500.000 beschrijvingen uit ongeveer 20.700 archieven en inventarissen doorzoeken.

 • Artwijs, denk actief na over beeldende kunst en verwoord je mening: CKV, Nederlands en Filosofie Bovenbouw VMBO, havo en vwo lees meer
  *Een project van niet minder dan 10 musea uit het hele land.. Er is een te downloaden lesbrief, een korte museumles en een aansluitend debat en een verwerkingsles. Kosten 6 euri pp en het duurt 2 uur

 • B terug naar inhoudsopgave

 • Barok, de kunstgeschiedenis klik hier
  * De beeldhouwkunst, schilderkunst, Rococo en de kunstenaars uit de barok komen aan de orde

 • Beeld en Geluid lees meer
  * Beeld en Geluid is ook contentleverancier voor ontwikkelaars van lesmethoden. De educatieve producten van Beeld en Geluid proberen wij vanzelfsprekend aan te laten sluiten bij de kerndoelen binnen het onderwijs. Een gedeelte van onze applicaties staat op externe sites, die u via het menu aan de rechterkant van deze pagina kunt bereiken. Hieronder vindt u tevens enkele applicaties die via deze site in de klas te gebruiken zijn, en waarmee u de lessen met audiovisueel materiaal kunt verrijken.
  VJ-tool Mix de beelden in een willekeurige volgorde. Gebruik speciale effecten, filters en dat alles terwijl je ook nog eens de muziek bepaald. Hoe interactief en multimediaal wil je het hebben? Studio BENG presenteert V-Beng!
  Scriptmachine De 'ScriptMachine' dient een tweeledig doel. Iedereen kan zelf een storyboard voor een soap, nieuws of reclame maken. Daarnaast vormt de ScriptMachine de basis voor de lessen die Beeld en Geluid aanbiedt.
  BEELD EN GELUID IN DE KLAS
  Teleblik Het project Teleblik stelt u in staat uw lessen met audiovisueel materiaal te verrijken.
  Bewegend Geheugen is een internetproject van Beeld en Geluid voor VMBO-, HAVO/VWO-leerlingen en voor docenten bij het vak geschiedenis en aardrijkskunde.
  Met Academia kunnen docenten en studenten online toegang krijgen tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs.

 • Beeld en Gluid - Games Games
  *Een online expositie over het medium videogame: de interactieve avonturen op de computer. Op de site zijn veel links en bronnen, videofragmenten uit het tv archief en gametrailers. Verder lesbrieven VO

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Ze zijn gerangschikt in de volgende disciplines: Beeldende Kunst 8, Bouwkunst 9, Cultureel Erfgoed 6, Dans 9, Film 5, Fotografie 6, Muziek 31, Theater 14, Toegepaste Kunst 14. De disciplines zijn weer verder onderverdeeld.
  Beeldende kunst [8] a) Beroepen en technieken [5] b)Nederlandse beroemdheden [3]
  Bouwkunst [9] a)Architecten [1] b)Beroemde gebouwen/architectuur [5] c)Beroepen en technieken [1] d)Binnenhuisarchitectuur [2]
  Cultureel erfgoed [6] a)Beroemdheden [1] b)Gewoontes, tradities en rituelen [2] c)Landschappen [1] d)Monumenten [1] e)Musea [1]
  Dans [9] a)Ballet [1] b)Beroepen en technieken [1] c)Moderne dans (1945-heden) [1] d)Stijldans [1] e)Streetdance [3] f)Werelddans [2]
  Film, televisie en radio [5] a)Computerkunst [1] b)Filmgenres [2] c)Televisiegenres [2]
  Fotografie [6] a)Beroepen en technieken [2] b)Genres [4]
  Muziek [31] a)Beroepen en technieken [4] b)Concertgebouwen, muziekcentra, musea [1] c)Klassieke beroemdheden (-1945) [1] d)Klassieke muziek (-1945) [1] f)Moderne beroemdheden (1945-heden) [2] g)Moderne muziek (1945-heden) [4] h)Muziekinstrumenten [18]
  Theater [14] a)Beroepen en technieken [5] b)Cabaret/kleinkunst [4] c)Dans [1] e)Musical [1] f)Theaters [3]
  Toegepaste kunst [13] a)Beroepen en technieken [3] b)Games en animaties [4] c)Grafische vormgeving [3] d)Industrieel ontwerpen [2] e)Mode [1]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Ze zijn gerangschikt in de volgende disciplines:.
  Beeldende kunst [8] a) Beroepen en technieken [5] b)Nederlandse beroemdheden [3]
  Bouwkunst [9] a)Architecten [1] b)Beroemde gebouwen/architectuur [5] c)Beroepen en technieken [1] d)Binnenhuisarchitectuur [2]
  Toegepaste kunst [13] a)Beroepen en technieken [3] b)Games en animaties [4] c)Grafische vormgeving [3] d)Industrieel ontwerpen [2] e)Mode [1]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Ze zijn gerangschikt in de volgende disciplines: Beeldende Kunst 8, Bouwkunst 9, Cultureel Erfgoed 6, Dans 9, Film 5, Fotografie 6, Muziek 31, Theater 14, Toegepaste Kunst 14. De disciplines zijn weer verder onderverdeeld.
  Beeldende kunst [8] a) Beroepen en technieken [5] b)Nederlandse beroemdheden [3]
  Bouwkunst [9] a)Architecten [1] b)Beroemde gebouwen/architectuur [5] c)Beroepen en technieken [1] d)Binnenhuisarchitectuur [2]
  Cultureel erfgoed [6] a)Beroemdheden [1] b)Gewoontes, tradities en rituelen [2] c)Landschappen [1] d)Monumenten [1] e)Musea [1]
  Dans [9] a)Ballet [1] b)Beroepen en technieken [1] c)Moderne dans (1945-heden) [1] d)Stijldans [1] e)Streetdance [3] f)Werelddans [2]
  Film, televisie en radio [5] a)Computerkunst [1] b)Filmgenres [2] c)Televisiegenres [2]
  Fotografie [6] a)Beroepen en technieken [2] b)Genres [4]
  Muziek [31] a)Beroepen en technieken [4] b)Concertgebouwen, muziekcentra, musea [1] c)Klassieke beroemdheden (-1945) [1] d)Klassieke muziek (-1945) [1] f)Moderne beroemdheden (1945-heden) [2] g)Moderne muziek (1945-heden) [4] h)Muziekinstrumenten [18]
  Theater [14] a)Beroepen en technieken [5] b)Cabaret/kleinkunst [4] c)Dans [1] e)Musical [1] f)Theaters [3]
  Toegepaste kunst [13] a)Beroepen en technieken [3] b)Games en animaties [4] c)Grafische vormgeving [3] d)Industrieel ontwerpen [2] e)Mode [1]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Ze zijn gerangschikt in de volgende disciplines:.
  Beeldende kunst [8] a) Beroepen en technieken [5] b)Nederlandse beroemdheden [3]
  Bouwkunst [9] a)Architecten [1] b)Beroemde gebouwen/architectuur [5] c)Beroepen en technieken [1] d)Binnenhuisarchitectuur [2]
  Toegepaste kunst [13] a)Beroepen en technieken [3] b)Games en animaties [4] c)Grafische vormgeving [3] d)Industrieel ontwerpen [2] e)Mode [1]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Zo ook
  Muziek [31] a)Beroepen en technieken [4] b)Concertgebouwen, muziekcentra, musea [1] c)Klassieke beroemdheden (-1945) [1] d)Klassieke muziek (-1945) [1] f)Moderne beroemdheden (1945-heden) [2] g)Moderne muziek (1945-heden) [4] h)Muziekinstrumenten [18]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Zo ook
  Muziek [31] a)Beroepen en technieken [4] b)Concertgebouwen, muziekcentra, musea [1] c)Klassieke beroemdheden (-1945) [1] d)Klassieke muziek (-1945) [1] f)Moderne beroemdheden (1945-heden) [2] g)Moderne muziek (1945-heden) [4] h)Muziekinstrumenten [18]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Zo ook:
  Theater [14] a)Beroepen en technieken [5] b)Cabaret/kleinkunst [4] c)Dans [1] e)Musical [1] f)Theaters [3]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Zo ook
  Dans [9] a)Ballet [1] b)Beroepen en technieken [1] c)Moderne dans (1945-heden) [1] d)Stijldans [1] e)Streetdance [3] f)Werelddans [2]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Zoo ok:
  Film, televisie en radio [5] a)Computerkunst [1] b)Filmgenres [2] c)Televisiegenres [2]
  Fotografie [6] a)Beroepen en technieken [2] b)Genres [4]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv.Zo ook
  Cultureel erfgoed [6] a)Beroemdheden [1] b)Gewoontes, tradities en rituelen [2] c)Landschappen [1] d)Monumenten [1] e)Musea [1]

 • Beeldbank School TV educatie VO lees meer
  *Ruim 100 verschillende ‘clips’ op de beeldbank van Schooltv. Zo ook:
  Toegepaste kunst [13] a)Beroepen en technieken [3] b)Games en animaties [4] c)Grafische vormgeving [3] d)Industrieel ontwerpen [2] e)Mode [1]

 • Beeldbank, Geheugen van Nederland klik hier
  * Beeldbank Het Geheugen van Nederland. In deze beeldbank zitten historische en culturele bronnen uit Het Geheugen van Nederland. Ze passen bij de lesstof uit het voortgezet onderwijs. Er is een overzicht gegeven met een groot aantal trefwoorden. Door middel van een link kom je op een site met een korte omschrijving van het kernbegrip en een groot aantal foto’s, tekeningen, posters en dergelijke. Van hieruit kan de tekst horende bij de afbeelding worden aangelinkt.

 • beeldfragmenten, muziekprogramma's en journaals van de tv Teleblik
  * Een enorm aantal beeldfragmenten komen voor het onderwijs online

 • Begrippen in beeld Begrippen in beeld, Extra ICT
  * Voor leerlingen bij CKV BEGRIPPEN IN BEELD. In de cd-rom worden beeldende begrippen die bij kunstbeschouwen gebruikt worden middels animaties in beeld gebracht. Een stem geeft een eenvoudige uitleg over een bepaald beeldend begrip, zoals bijvoorbeeld 'complementair kleurcontrast', terwijl in een animatie een schilderij of een beeld, een gebouw of een object, met de uitleg mee verandert. Met handige oefeningen en de toets kan een leerling zelfstandig bekijken of hij/zij de lesstof begrepen heeft. Ten slotte zijn bij een groot aantal onderdelen praktische opdrachten toegevoegd om een museum te bezoeken waar de besproken kunstwerken 'life' te bekijken zijn. Alle werken, uitgezonderd enkele gebouwen in Italië en Griekenland, zijn namelijk in Nederland te bekijken!
  Door de muziek, geschilderde achtergronden, jaartallen en introductiefilmpjes worden de besproken werken steeds in hun historische context geplaatst. Informatie over de werken en/of de musea kan eenvoudig opgevraagd worden. De opbouw van de cd-rom is chronologisch, terwijl daarbinnen de onderwerpen van CKV KuA (2) worden gebruikt, zoals cultuur van de kerk, hofcultuur en cultuur van het moderne.

 • Belasting en Douane Museum Databank Geheugen van Nederland Belasting en Douane Museum en Algemeen Belasting en Douane Museum De Schatkist van het Rijk
  * Educatie Het museum geeft op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in de geschiedenis van de belastingen in Nederland van de middeleeuwen tot heden. Het onderdeel van de Douane speelt daar ook een belangrijke rol in. Belasting en accijns leidt af en toe ook tot smokkel. Hoe men smokkelt en wat men zoal smokkelt wordt in onze tentoonstellingen toegelicht. De prikkelende geschiedenis krijgt bovendien aandacht door opdrachten, verschillende presentatievormen en filmpjes. Zo wordt het onderwerp op een didactisch verantwoorde manier voor de leerling verhelderd Voor de leerling staan speurtochten, films en aparte programma’s ter beschikking. Ook life optredens van douanebeambten met of zonder speurpond behoren tot de mogelijkheden. Voor de leerkracht is er veel lesmateriaal aanwezig. Er zijn meerdere invalshoeken voor een bezoek aan het museum te bedenken: de spreekwoorden en gezegdes, aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland, democratische beginselen, etc.Het is natuurlijk altijd mogelijk om aparte wensen kenbaar te maken. De realisatie ervan kan dan in overleg met de educator besproken worden.
  Het Geheugen van Nederland presenteert: De Schatkist van het Rijk Historische objecten uit de collectie van het Belasting & Douane Museum toegevoegd aan Het Geheugen Het Rotterdamse Belasting & Douane Museum digitaliseerde recent enkele honderden voorwerpen uit haar vaste collectie. Een fraaie selectie van de gemaakte scans en foto’s is te zien op www.geheugenvannederland.nl, dé schatkamer van het Nederlands verleden op Internet.
  Wie publieke interesse wil wekken voor een toch wat minder geliefde Hollandse traditie –het heffen van belastingen– moet van goeden huize komen. Gelukkig doet het Belasting & Douane Museum dat. Al jaren slaagt het Rotterdamse museum er in bezoekers op een leuke en toegankelijke manier kennis te laten maken met de geschiedenis van belastingen en douane. Een geschiedenis die erg ver terug gaat in de tijd; de oude Egyptenaren legden hun landgenoten al belastingmaatregelen op. In onze eigen regio kregen de Friezen rond het jaar 50 na Christus met het fenomeen te maken. Hen werd een vorm van belasting in natura opgelegd; ze moesten runderhuiden afstaan aan de Romeinse overheersers. Op deze eerste belastingmaatregel zouden in de loop der eeuwen velen volgen, tot en met de uitgebreide regelgeving die we vandaag de dag kennen toe.
  De Schatkist van het Rijk, te zien op Het Geheugen van Nederland, biedt aan de hand van talloze fraaie objecten een uitgebreide blik op de Nederlandse belastinggeschiedenis. De collectie laat zien hoe sterk belastingen verweven zijn met het leven van alledag. Bovendien wordt duidelijk dat belastingmaatregelen soms tot stevige maatschappelijke veranderingen hebben geleid. Van fraaie oude smokkelfietsen en rijkswapens tot het beroemde derde dinsdag koffertje: het is allemaal te zien,.
  Het Belasting & Douane Museum
  Het Belasting & Douane Museum in Rotterdam stelt zich ten doel meer belangstelling te wekken voor de geschiedenis van de belastingen en douane door zowel de materiële als de immateriële erfenis hiervan te verzamelen, te bewaren en te behouden, te beheren, te bestuderen en te presenteren. Het Belasting & Douane Museum ambieert een zo breed mogelijk publiek van de verzameling kennis te laten nemen, zowel voor wetenschappelijke en educatieve als voor recreatieve doeleinden

 • Boerderij typen in Nederland Boerderijen in Nederland
  * In Nederland kan men vier hoofdtypen boerderijen onderscheiden, het Friese type, het Saksische type, het Frankische type en het Vlaamse / Zeeuwse schuurtype. Prachtige site van Daniel van der Ree

 • Boerenerfgoed klik hier
  *Educatief project ‘Boerenerfgoed: plan je eigen ruimte’ van start ‘Leerlingen gaan als ruimtelijk ontwerpers met cultuurhistorie in de eigen leefomgeving aan de slag’ Boerenerfgoed is een provinciaal project vanuit het Limburgs Museum, Huis voor de Kunsten Limburg en de Toneelacademie Maastricht. Het heeft als doel het immaterieel erfgoed rondom de Reconstructie en het veranderende Limburgse platteland vast te leggen en door middel van lesprogramma’s, theater, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, vertelcafé’s en de website www.boerenerfgoed.nl zichtbaar te maken.

 • Brabants Orkest Brabants Orkest
  * Educatie: Meet the Symphony is het programma dat Het Brabants Orkest organiseert voor mensen die meer willen weten over klassieke muziek in het algemeen en het symfonieorkest in het bijzonder. Wat kun je in dit programma verwachten?
  Het Brabants Orkest heeft speciale activiteiten voor CKV-leerlingen. Diverse instanties organiseren muziekcursussen die aansluiten bij de concertprogramma's van Het Brabants Orkest. Soms maakt een repetitiebezoek deel uit van zo'n cursus.. Wil je eerst even op je gemak kennismaken met het symfonieorkest? Bekijk dan de cd-rom van Het Brabants Orkest.

 • Byzantijnse kunst klik hier
  * De term Byzantijnse kunst wordt zowel gebruikt voor de kunst en architectuur van het Oostromeinse rijk (395-1453) als voor de stijl die zijn wortels in Byzantium heeft. In 330 heeft Constantijn de Grote deze Griekse stad tot hoofdstad van het Romeinse rijk benoemd. De stad wordt in de daaropvolgend periode Roma Nova genoemd. Gewoonlijk wordt de naam Constantinopel gebruikt om deze hoofdstad aan te duiden ( Na de val van het rijk krijgt de stad de naam Istanbul). Zes jaar intensief bouwen is aan het verplaatsen van de hoofdstad voorafgegaan. Constantinopel is snel uitgegroeid tot de rijkste stad met het meest bepalende kunstcentrum van het rijk.. Aan de orde komen architectuur, beeldende kunst en iconen

 • CJP voor docenten en instellingen CJP voor relaties en docenten
  *De CJP Relatiesite is speciaal ontworpen voor docenten, CKV-acceptanten, kortinggevers, pers en zakelijke partners van CJP. Deze site staat boordevol informatie over CKV, CJP en kortingen. Zo kunt u goede voorbeelden bekijken, onderzoeken downloaden, discussiëren op het forum, belangrijke CKV-data opzoeken, reglementen opvragen en veel meer. Bovendien verschijnt er iedere week interessant nieuws voor docenten. Dat kunnen tips zijn, maar ook boeiende cijfers of opmerkelijke feiten..

 • CKV Docentenpas Docenten site van CKV-CJP
  Op de CKV-Docentensite geven ze u handige informatie over het vak CKV en alle mogelijkheden met de bonnen bij u in de buurt. Door op uw regio in de kaart te klikken, vindt u de informatie van uw regio. Naast handige informatie, verzamelen zij ook leuke en interessante aanbiedingen voor u. 50% korting, twee kaartjes voor de prijs van 1 of geheel gratis toegang tot culturele instellingen of een uitnodiging voor een premiere. Uw CKV-docentenpas wordt een echte vippas. CKV-CJKP docentenpas is hard bezig om zoveel mogelijk acties te verzorgen en om u een zo interessant mogelijk en vooral ook wisselend voordeel te kunnen bieden

 • CKV getoetst CKV, een kleurrijk vak
  * Nieuwe site over CKV1
  CKV1 (evenals CKV vmbo) is een kleurrijk vak. Als er één vak een veelheid aan vormen, inhouden en evaluatievormen kent, dan is dat wel CKV1. Dat ligt voor de hand, voorop staat de eigen keuze van de leerling. Dus eigenlijk ook een individuele leerroute met individuele inhouden. Hoe dicht komt uw programma bij dit ideaal? Cito, KPC Groep en SLO hebben in opdracht van het Ministerie van OCW gezamenlijk de vele mogelijkheden verkend, zowel in theorie als in de praktijk van scholen. Het resultaat is de website "CKV1 getoetst", een handreiking voor docenten CKV1.
  De website kan met behulp van keuzemenu's op verschillende manieren verkend worden. Voordeel is dat u de inhoud bekijkt vanuit uw eigen visie, interesse en vragen (en ook wel eens een "zijspoor" kunt aanklikken). Een ander positief aspect van dit medium is dat praktijkvoorbeelden van scholen (schema's en formulieren) kunnen worden gedownload en aangepast aan eigen wensen en situatie.
  Er is uit de oorspronkelijke syllabus "Culturele en kunstzinnige vorming 1 voor het schoolexamen in de tweede fase havo/vwo" (Cito, 1998) veel achtergrondinformatie opgenomen en geactualiseerd zodat de site dienst kan doen als naslagwerk.
  Daarnaast geeft de website ook informatie over mogelijke leerroutes. Die zijn gekoppeld aan overwegingen over leerstijlen, al dan niet aanwezige kennis, etc. waaruit overwegingen voor keuzes zijn af te leiden: voor elke leerling een route met een eigen kleur.

 • CKV project BiBaBo CKV-Project BiBAbO
  * In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium te Den Haag heeft Quink een lespakket ontwikkeld voor het vak CKV 1 en 3. Dit pakket bevat een boekje met lesmateriaal, een docentenhandleiding en een audio-CD. Binnenkort zal er ook een DVD beschikbaar komen, waarop de verfilming van het stuk BiBaBo te zien zal zijn. Dit werk is van de Nederlandse componist Simeon ten Holt (geb. 1923) en is gebaseerd op klankwoorden. Middels diverse opdrachten maken de leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen van een vocale compositie en leren ze muziek en tekst te combineren met het gebruik van de stem.

 • CKV project popmuziek voor het VMBO Let’s work 2gether
  *Het CKV-project Let´s Work 2gether van Conamus is speciaal bedoeld voor het vmbo. Het project stimuleert de voucherbesteding in het popmuziekcircuit. Artiesten en bands maken samen met de school een productie. Onderdeel van het project zijn workshops waarbij leerlingen helpen met de PR, de belichting, de techniek. Ook betreden zij samen met professionals het podium.
  Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende negen workshops: Artistiek - samenwerken met een artiest De geluidsinstallatie van een popzaal De lichtinstallatie van een popzaal Het samenstellen van het programma Publiciteit - Promotie Publiekszaken in een popzaal Rondleidingen in een popzaal Security bij popconcerten Verzorging van artiesten
  Duur van het project De workshops van LW2G duren ongeveer 4 weken. Tijdens de workshops krijgen leerlingen algemene informatie over het onderdeel dat ze gekozen hebben en voeren zij diverse opdrachten uit. Aan het eind van het project is er een afsluitingsfeest in een popzaal met optredens van bekende artiesten, leerlingen en (soms) docenten.

 • Classicisme en neoclassicisme klik hier
  * Het classicisme en het neo-classicisme zijn sterk beïnvloed door de antieke Griekse en of Romeinse cultuur. De term classicisme heeft een ruimere betekenis dan het woord neo-classicisme. Classicisme kan aangewend worden voor allerlei vormen van kunst die teruggrijpen naar de Griekse of Romeinse oudheid. De renaissance kan op deze wijze beschouwd worden als een vorm van classicisme.
  De term neoclassicisme verwijst specifiek naar het classicisme rond 1760 tot grofweg 1840. Deze stijl is een reactie op de overvloedige vormentaal die onder andere tot uiting komt in de rococostijl. Zuiverheid van vorm en harmonische proporties werden nagestreefd. Volgens vele kunstenaars, kunstkenners, architecten en architectuurliefhebbers was ideale schoonheid bereikt in de klassieke oudheid. De bouwkunst komt aan de orde

 • Clicken in het museum Cultclick
  * Clicken in het museum, speciale kijkopdrachten over de geschiedenis van Limburg voor basisvorming Havo-Vwo

 • Componisten Tijdlijn en beschrijvingen klik hier en klik hier
  * Componisten.net tijdlijn Vanaf de Middeleeuwen tem de Modernen / 20e eeuw zijn van alle perioden tijdlijnen gemaakt met daarop de componisten uit die tijd. Van alle componisten is een zeer heldere biografie opgenomen. Een heel eenvoudig menu helpt je op weg. De heer Van Duijvenbode heeft op zijn tijdlijn van de klassieke componisten weer een tijdlijn gemaakt met de belangrijkste werken.

 • Componistennet Compunistennet
  *Klassieke Muziek en e-Learning, opzet Componisten.Net is om op efficiënte en effectieve wijze informatie over klassieke en hedendaagse componisten beschikbaar te stellen, en hiermee een 'e-learning' omgeving te creëren voor het verspreiden van kennis over de klassieke muziek.
  Op Componisten.Net kun je op eenvoudige wijze zoeken naar componisten; kies een stijlperiode, land of trefwoord en je vindt informatie - afbeeldingen en biografieën - over componisten van klassieke muziek. Tevens is er per stijlperiode een handige tijdlijn. Deze is gekoppeld aan de kunst en wereldgeschiedenis.

 • Concert.nl Concert
  * Een hele brede site met veel informatie over theater, concert en film. Een handige zoekfunctie brengt je waar jew ezen wilt. Verder Tips, recensies, podia etc.

 • Conny Janssen Danst educatief materiaal Conny Janssen Danst Rotterdam
  *Ter voorbereiding op een bezoek aan de voorstellingen biedt Conny Janssen Danst de volgende lesmiddelen aan:
  1. Lesbrief downloaden De lesbrief die je nu kunt downloaden heeft betrekking op de voorstelling IN TWO MINDS. In deze lesbrief geven wij beknopt inzicht in het productieproces van een dansvoorstelling en laten we je kennis maken met de partijen die daarbij betrokken zijn. We willen je erop wijzen dat deze lesbrief gericht is op ons gezelschap. Ook in de dans geldt dat er ‘meer wegen naar Rome leiden’. Ieder gezelschap heeft zo zijn eigen aanpak. Nederland kent zo’n dertig dansgezelschappen en danskernen. Elk met zijn eigen gezicht. Conny Janssen Danst is er daar dus een van. Samen met onze collega gezelschappen zijn we lid van de Collectieve Danspromotie (www.dansserver.nl), daar kun je dus ook terecht als je meer over de dans in Nederland wilt weten.
  2. Video kijken titel Meet me, a Dancer | Álbum Familiar lengte 20 minuten Materiaal fragmenten uit de voorstellingen Meet me, a Dancer en Álbum Familar, aangevuld met korte interviews met Conny Janssen en enkele van haar dansers. prijs €8,50 (exclusief €1,50 verzendkosten)
  3. DVD kijken titel Waste&Glass (Vuil&Glass) lengte 80 minuten materiaal registratie locatievoorstelling Vuil&Glass in de Huisvuilcentrale NH in Alkmaar, Aangevuld met interviews met choreograaf Conny Janssen en dirigent Elias Arizcuren. prijs €20,- (exclusief €1,50 verzendkosten)
  4. DVD kijken titel Light (Licht) lengte 80 minuten materiaal registratie van de theatervoorstelling Licht en opgenomen in de Rotterdamse Schouwburg. Aangevuld met interview choreografe Conny Janssen en lichtontwerper Reinier Tweebeeke onder leiding van Maarten van der Leeden. prijs €20,- (exclusief €1,50 verzendkosten)
  5. Dansen én dichten titel Troost(ende) woorden materiaal Troost(ende) woorden is een lespakket dat kan worden ingezet binnen de lessen CKV, Nederlands en/of Dans. De school ontvangt een video van de voorstelling Troost, de lesbrief en het lespakket Troost(ende) woorden. Leerlingen worden uitgenodigd om het mooiste/ leukste/ indrukwekkendste moment uit de voorstelling Troost vast te leggen in een gedicht, rap of een andere vorm van taalcultuur. In Troost fungeren gedichten van Hagar Peeters en Martin Bril als rode draad.prijs €10,- (exclusief €1,50 verzendkosten)
  6. Dansen én fotograferentitel Lespakket I'M HEREmateriaal De stad is een dynamisch gebeuren en kent vele gezichten. In dit lespakket worden de leerlingen uitgedaagd om hun beeld van de stad te vertalen in twee contrasterende foto's. Eerst wordt besproken hoe de stad op de leerlingen overkomt.Vervolgens gaan de leerlingen de stad in om met een (digitale) camera foto's te maken. Het gaat er om dat er op zoek wordt gegaan naar twee tegenovergestelde sferen. Daarna wordt een kleine expositie gemaakt (als het kan in het theater) en de leerlingen laten zien hoe zij tot dit resultaat zijn gekomen. Dan bekijken de leerlingen de voorstelling I'M HERE en bespreken de voorstelling na in de klas.prijs na afloop tournee bekend
  7. Recensies voorstellingen Direct na de première van de voorstelling stelt Conny Janssen Danst voor het onderwijs de recensies en achtergrondverhalen over deze voorstelling beschikbaar. In verband met auteursrechten is het niet mogelijk om deze artikelen op de website te plaatsen. Het materiaal kan wél via het secretariaat telefonisch worden besteld.
  8. Vraaggesprek met Conny Janssen Artistiek leider Conny Janssen geeft, voor diegenen die nieuwsgierig zijn en meer willen weten, voorafgaand aan een aantal voorstellingen een inleiding. In de vorm van een vraaggesprek wordt onder leiding van een dansdeskundige of dansrecensent, o.a. ingegaan op de totstandkoming van de voorstelling.Data en tijdstippen zijn terug te vinden op de website.
  9. Bezoek studio Conny Janssen Danst Op afspraak is het mogelijk om in groepsverband een bezoek te brengen aan de studio van Conny Janssen Danst. Artistiek leider Conny Janssen geeft eerst een inleiding zodat de bezoeker met een 'geoefend' oog de verrichtingen van de dansers kan bekijken. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan zowel Conny Janssen als aan de dansers.

 • Consulent Erfgoededucatie Brabant Consulenten Erfgoededucatie in Brabant
  * Alles in Nederland is door mensenhanden aangeraakt, gemaakt of aangepast. In het landschap, in de gebouwde omgeving, in musea, in archieven, in bibliotheken en in het bodemarchief vinden we materiële overblijfselen van cultuur. Maar er zijn ook immateriële overblijfselen van cultuur: gewoonten, gebruiken, tradities, normen en waarden. Samen vormen zij een belangrijk deel van het culturele erfgoed. Leermiddel en leeromgeving.
  Landschap', gebouwen, archiefstukken, museale voorwerpen en archeologische vondsten vormen een rijke informatiebron en zijn dus als leermiddel te gebruiken. Erfgoed als een bonte verzameling culturele overblijfselen is tastbaar en concreet. Daardoor is erfgoed tevens geschikt als didactisch hulpmiddel.Bovendien bieden bibliotheken, archieven, musea, de gebouwde omgeving en het landschap mogelijkheden als plaatsen om te leren en te ervaren, als een verlengde leeromgeving van de school.Ga via onderwijs naar lesmaterialen

 • Cult Click Cultclick
  * Cultclick, een nieuwe educatieve site over het culturele erfgoed in Limburg.Deze website is bedoeld voor zowel leerlingen als leraren uit het voortgezet onderwijs, maar iedereen die belangstelling heeft voor de Limburgse cultuurgeschiedenis kan er naar hartelust grasduinen. Uit de enorme collectie van het Limburgs Museum zijn objecten geselecteerd die als kapstok fungeren om informatie over een bepaald thema of periode te geven.
  De site zal de komende jaren gevuld worden met afbeeldingen, wetenschappelijke of populair-wetenschappelijke artikelen, illustraties, filmpjes, restauratierapporten, internetlinks en literatuuropgaven. Met deze informatie kunnen docenten opdrachten vervaardigen voor hun leerlingen en die als digitale huiswerk op de website plaatsen. Een docentenhandleiding vertelt van de hoed en de hand.
  Een project van Limburgs Museum en Onderwijsgemeenschap Venlo en omgeving.

 • Culture Clash van Spacesoup klik hier
  *Culture Clash, het nieuwe lesprogramma van Spacesoup. Leerlingen van het VMBO Nederlandse nemen architectuur en vormgeving onder de loep. Spacesoup laat hen ontdekken dat wat typisch Hollands lijkt, vaak geïnspireerd is op andere culturen. En dat vormgevers uit andere landen zich ook maar al te graag door ons laten inspireren.Culture Clash laat zo zien dat multiculturaliteit niet alleen een begrip van deze tijd is en daagt leerlingen uit om zelf het ontwerpproces te doorlopen. Met als inspiratiebron hun eigen roots, cultuur en subcultuur, gaan zij aan de slag met hun eigen unieke ontwerp Culture Clash is met name bedoeld voor klas 3 en 4 van het VMBO en kan worden gebruikt tijdens de lessen CKV en Beeldende Vorming.

 • Cultuur Historisch Stadswandelingen Stadswandelingen
  * 350 stadswandelingen op CKplus, sommige zijn te downloaden, anderen zijn bewegwijzerd. Ook nieuw zijn de kunstroutes langs galerieën

 • Cultuur Uitjes Cultuur Uitjes
  *Georganiseerde cultuuruitjes door gerenomeerde bureaus in verschillende Nederlandse steden

 • Cultuurplein.nl Cultuurplein.nl
  * CULTUURPLEIN: de toegang tot cultuur en onderwijs Wat kan ik vinden op het cultuurplein? Cultuurplein.nl is de centrale plek voor alles dat te maken heeft met cultuur en onderwijs. Cultuurplein.nl wil de docent, de manager en de culturele instelling ondersteunen bij culturele activiteiten in de onderwijspraktijk. Vragen over kunst- en erfgoededucatie? Cultuurplein.nl geeft antwoord op veel vragen over cultuureducatie. Nieuwsbrief : Cultuurplein.nl publiceert verschillende nieuwsbrieven. Deze richten zich specifiek op een van de onderwijssectoren PO, VO of BVE. Bezoekers van de HO sector kunnen kiezen voor de PO of de VO nieuwsbrief

 • Cybertheater Cybertheater van Het Theater Instituut Amsterdam
  * Cybertheater is een site waar je online kennis kunt maken met theater door bijvoorbeeld een virtuele theaterscène te maken. Je kunt kiezen uit personages, decors, attributen, belichting en mis-en-scene. Het geeft veel informatie over de theaterwereld en met welke aspecten je te maken hebt.

 • D terug naar inhoudsopgave

 • dans en drama Annemarie de Ruyter lees meer
  * Annemarie de Ruijter, AdeR, biedt aan: activiteiten op het gebied van dans en drama in het voortgezet en primair onderwijs.
  Sinds 2004 neemt zij opdrachten aan als gastdocent en regisseur en sinds 2006 is zij helemaal “zelfstandig”.
  U kunt haar benaderen voor lessen, workshops en projecten op het gebied van dans, drama Show/Musical, dansgeschiedenis en theater maken.Ook houdt zij zich graag bezig met het regisseren van musicals.Langdurig of kortstondig, het is allemaal bespreekbaar.
  Zij werkte afgelopen schooljaar onder andere voor Vmbo-school Thamen en het Conservatorium in Alkmaar/ vakopleiding.
  Op de site vindt u de nodige informatie met betrekking tot ervaring en info/aanvraagformulieren.
  Contactgegevens: info@annemariederuijter.nl, tel.no: 06 - 11 442 972.
  Annemarie de Ruijter is gediplomeerd dansdocent met specialisatie acteren/drama.
  Zij studeerde in 1998 af aan de Hbo Show/Musical opleiding: Dansacademie Dalm, richting uitvoerend/theater en docent, na vijf jaar stage gelopen te hebben als showdanseres voor vele internationale Tv-programma’s en als stagiair op scholen.Na een jaar gewerkt te hebben in Showbizcity als Dance Captain vertrok zij in 1999 naar NYC, USA, om te studeren aan de toneelopleiding: the Lee Srasberg Theatre Institute.
  Na terugkeer in 2001 verbond zij zichzelf onder andere aan Dansacademie Dalm, Dansacademie Noord-Nederland, Vmbo-school Het Zuiderlicht, Havo/Vwo school Gerrit v.d. Veen, NKT Theaterschool, Sta, als dans-en dramadocent, stagebegeleider, regisseur/choreograaf.
  Zij regisseerde vele schoolmusicals en interne sfeervolle Kerstvoorstellingen en maakte dansen voor de jaarlijkse eindpresentaties. Met als hoogtepunt de gehele productie voor de voorstelling “ De tijd vliegt…!” voor de Kunstmagneetschool Oscar Carré, spelend in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam.

 • Dans in school Dagproject Educatie VO klik hier
  *Dagprojecten voortgezet onderwijs Voorafgaand aan elk dagproject ontvangt de school een draaiboek. Hierin staat een uitgebreide inhoudelijke en organisatorische beschrijving van het verloop van de dag. De school ontvangt deze informatie gelijktijdig met de bevestiging van het geboekte project. Een van de dansdocenten fungeert als dagcoördinator. Deze coördinator belt van tevoren met de school om de pauzes en eindtijd te overleggen en de laatste vragen te beantwoorden. De dag begint met een visuele presentatie en gezamenlijke opwarming. Daarna volgt elke groep een dansworkshop waarin aan een eigen choreografie wordt gewerkt. De workshops vinden plaats in leeggeruimde klaslokalen. Dans in School zorgt voor de benodigde geluidsapparatuur. Het project wordt afgesloten met een spetterende eindpresentatie van en voor alle deelnemende leerlingen. Voor de eindpresentatie is een grote ruimte nodig, zoals een gymzaal.

 • Dans in school Educatie VO klik hier
  *Projecten voortgezet onderwijs Voor het voortgezet onderwijs zijn projecten ontwikkeld op het gebied van werelddans en hedendaagse danstrends uit de jongerencultuur. Samen met de dansdocent maken de leerlingen een dansstuk.Er zijn twee projecten voor het voortgezet onderwijs: De Uitdaging Pulse

 • Dans in schoolWorkshops, Educatie VO klik hier
  *Workshops Dans in School verzorgt ook workshops op maat. Tevens verzorgt Dans in School, op verzoek, workshops bij voorstellingen van Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. Zo krijgen de leerlingen veel meer inzicht in de inhoud van de voorstelling en zullen ze die met andere ogen bekijken. Een trefzekere stimulans om vaker naar dansvoorstellingen te gaan! Wilt u een schoolvoorstelling boeken, neemt u dan contact op met Het Internationaal Danstheater: www.intdanstheater.net

 • Dansende Dichter De Dansende Dichters
  *DE DANSENDE DICHTERS OP SCHOOL
  Sinds het uitbrengen van hun programma ‘Anatomische Liedjes’ in het voorjaar van 2003, spelen de Dansende Dichters behalve in theaters ook op scholen in het middelbare onderwijs. In het kader van CKV en het verlevendigen van het literatuuronderwijs in de hogere klassen van havo en vwo, hebben zij in een reeks schoolvoorstellingen reeds veel succes geboekt bij leerlingen en docenten.
  Eigentijdse Show Door het hoge tempo van de voorstelling, de afwisseling van gedichten, liedjes en wonderbaarlijke dansjes zijn de Dansende Dichters in staat om een jong publiek een uurlang te boeien en te verleiden de confrontatie met gelaagde poëzie aan te gaan. De leerlingen worden voorzien van tekstboekjes zodat zij de voorstelling tekstueel op de voet kunnen volgen en na afloop wordt er met de Dichters nader op de gedichten ingegaan. Hoe een poëtische tekst tot stand komt en in hoeverre hun eigen interpretatie overeenkomt of verschilt met die van de schrijver zijn kwesties die de leerlingen telkens weer fascineren.
  Workshop: Ook bestaat er de mogelijkheid de voorstelling te combineren met een workshop waarin onder deskundige begeleiding van de Dansende Dichters een liedtekst wordt geschreven en uitgevoerd.
  Flexibel De enige benodigdheden voor de voorstelling zijn een piano en een ruim klaslokaal. Ook in een aula komt de voorstelling goed tot zijn recht. De voorstelling duurt 60 minuten maar kan ook ingekort worden. Met de workshop erbij zijn twee volle lesuren nodig.

 • Dansgezelschap De Stilte De Stilte Op locatie in heel Nederland
  Moderne dans behoort tot de wereld van de kunsten. Roept vragen op, kleine en grote. Draagt bij aan het leren kennen van onszelf. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Juist bij het beoefenen en beschouwen van kunst komen we erachter dat wij allen hetzelfde zijn en toch anders. Dat ieder mens zijn eigen beleving kent. En dat die verschillen bijzonder zijn. Niks is ‘gewoon zo’. De Stilte laat kinderen van dichtbij kennis maken met dans als kunstvorm door speciaal opgestelde educatieve programma’s (waaronder CKV-projecten). Deze programma’s bestaan onder meer uit inleidingen, danslessen en nagesprekken. De Stilte heeft ondersteunend materiaal in de vorm van lesbrieven en cd’s. De Stilte ziet het als taak kinderen middels herkenning mee te nemen in de wereld van kunst en zo kinderen te prikkelen hun eigen interpretatie te geven aan kunst en hun beleving te stimuleren. Onze organisatie biedt verschillende programma’s en voorstellingen aan voor verschillende doelgroepen die betrekking hebben op de jeugd.

 • Dansgezelschap De Stilte De Stilte Op locatie in heel Nederland
  Moderne dans behoort tot de wereld van de kunsten. Roept vragen op, kleine en grote. Draagt bij aan het leren kennen van onszelf. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Juist bij het beoefenen en beschouwen van kunst komen we erachter dat wij allen hetzelfde zijn en toch anders. Dat ieder mens zijn eigen beleving kent. En dat die verschillen bijzonder zijn. Niks is ‘gewoon zo’. De Stilte laat kinderen van dichtbij kennis maken met dans als kunstvorm door speciaal opgestelde educatieve programma’s (waaronder CKV-projecten). Deze programma’s bestaan onder meer uit inleidingen, danslessen en nagesprekken. De Stilte heeft ondersteunend materiaal in de vorm van lesbrieven en cd’s. De Stilte ziet het als taak kinderen middels herkenning mee te nemen in de wereld van kunst en zo kinderen te prikkelen hun eigen interpretatie te geven aan kunst en hun beleving te stimuleren. Onze organisatie biedt verschillende programma’s en voorstellingen aan voor verschillende doelgroepen die betrekking hebben op de jeugd.

 • Dansgroep Kriztina de Chatel klik hier
  * Dansgroep Krisztina de Châtel en CKV: VHS-band van de voorstelling Lara (33 minuten) Voor de choreografie Lara liet Krisztina de Châtel zich inspireren door Lara Croft, de heldin van het populaire computerspel Tomb Raider.. De interactie tussen de dans, live-muziek en live-camerabeelden wordt bepaald door het spel, zodat iedere voorstelling een ander verloop kent. Cd-rom Dance Venture Tijdens het Holland Dance festival 2003 lanceerde Dansgroep Krisztina de Châtel Dance Venture. Het is een internetapplicatie, een spel, waarin een bestaande choreografie is omgezet naar een virtuele. De choreografie Typhoon wordt in Dance Venture teruggebracht tot de essentie: het concept. Weergave van de patronen, lijnen, sfeerindrukken en muziek staan centraal, waarbij de bouwstenen duidelijk de signatuur van Krisztina de Châtel hebben.Inleiding: Verder is het mogelijk om bij klassikaal bezoek aan een voorstelling een inleiding te organiseren, waarin Krisztina de Châtel, een repetitor of één van haar dansers een toelichting geeft op de voorstelling

 • Dansgroep SJOQ en workshops of bij u op school lees meer
  *SJOQ komt naar je toe!, Het is een wervelende voorstelling special voor jongeren, het is afwisselend, veelzijdig en herkenbaar voor iedereen! Met behulp van filmprojectie worden allerlei soorten dans gepresenteerd. Modern, klassiek, flamenco, hip-hop….De voorstelling wordt gedanst door ervaren danseressen van Rampart Dance Company samen met stagiaires van het Nova Dans College. Op locatie wordt er een complete décor opgebouwd inclusief geluidsapparatuur. En dit alles voor een zeer aantrekkelijke prijs! Ze nemen het publiek mee en zullen ze 45 minuten niet meer los laten
  Het is mogelijk om in combinatie met een voorstelling een workshop te boeken met de optredende dansers. De workshop kan zowel vooraf als na de voorstelling gegeven worden, naar gelang het karakter van de workshop.
  Een workshop vooraf kan inleidend zijn met betrekking tot de dansstijlen en danssoorten die in de voorstelling naar voren komen. Een uitleg middels een dvd kan daarbij ook ingezet worden.Een workshop achteraf kan betrekking hebben op het oefenen van een van de dansstijlen - een open les - of het instuderen van ( een deel van ) een choreografie
  Op een school wordt op één dag (met soms meer dan 150 leerlingen tegelijkertijd ) een dansprojekt opgezet waarbij de dansen dezelfde middag ingestudeerd worden en 's avonds uitgevoerd op lokatie ergens in het gebouw.

 • Dansgroepen Dansgroepen
  *www.dansgroepen.nl bestaat uit drie dansgroepen. Eén groep is samengesteld uit klassen van het Nova Dans College te Haarlem: de dansgroep 'DANSIS'. Eén groep, afgestudeerde dansers vormt de dansgroep 'NIPPS'. De laatste dansgroep bestaat eveneens uit afgestudeerde dansers: dansgroep RAMPART DANCE Deze school verzorgt sinds 2002 de richting Dans voor MBO. Dé opleiding voor iedereen die van dans zijn beroep wil maken. Je leert er lesgeven en er is een specialisatie 'uitvoerend danser/docent' Beide dansgroepen zijn overal inzetbaar, op scholen, buurthuizen, culturele centra of zelfs buiten.
  Er is een optreden t/m 12 jaar van 30 tot 45 minuten en een optreden voor de oudste groepen die in 45 minuten tijd verschillende dansvormen laat zien. Alle optredens zullen op locatie gegeven en uitgevoerd worden. Dat maakt het zo bijzonder.
  De leden van de dansgroep kunnen vooraf of erna workshops dans geven of eventueel een nagesprek leiden.De dansen kunnen geanalyseerd worden aan de hand van een analysemodel dat uitgereikt zal Op locatie in één dag een dans instuderen met bijvoorbeeld alle brugklassen. Wij hebben dit eerder gedaan en er ligt een kant en klaar plan gereed dat aan uw eisen kan worden bijgesteld.
  Zzoom producties organiseert al ruim 20 jaar projecten op maat voor scholen, bedrijven en particulieren in de vorm van workshops, speciale projecten, voorstellingen en meer. Ook hebben wij een ruime keus aan free lance docenten, regisseurs, spelers en schrijvers voor elk project in elke creatieve richting.

 • Dansis klik hier
  * VOORTGEZET ONDERWIJS Dansgroepen.nl brengt twee nieuwe dansvoorstellingen voor het VO! De dansgroep SJOQ en de dansgroep DANSIS. SJOQ brengt een WERVELENDE multimediavoorstelling, met dans, met projectie. DANSIS gaat over alledaagse bewegingen, waarbij dit thema uitgewerkt is naar verschillende dansstijlen. Alle voorstellingen kunnen op scholen uitgevoerd worden, zonder extra voorzieningen! geschikt voor brugklassers, maar ook voor CKV-ers. info via www.dansgroepen.nl

 • DANSSERVER Dansserver, alles over dans in Nederland op internet
  * NIEUW met informatie over producties, voorstellingen, gezelschappen, opleidingen, dansfilms, agenda, nieuws etc.

 • Danstheater AYA Danstheater AYA
  Danstheater AYA speelt grensoverschrijdende danstheatervoorstellingen voor jeugd en jongeren. De jongerenvoorstellingen behandelen altijd 'grote onderwerpen' als verliefdheid, afgewezen worden, dood, geweld, agressie of angst. De voorstellingen zijn voor de jeugd vanaf 12 jaar. Danstheater AYA heeft een heel eigen, krachtige en directe stijl ontwikkeld. In een dynamische mix van verschillende dansvormen, spel en muziek speelt AYA voorstellingen voor jongeren door heel Nederland en Europa. Van breakdance tot buikdans, van klassieke muziek en pophits tot hiphop. En van zware kost tot humor. Danstheater AYA is opgericht door artistiek leider en choreograaf Wies Bloemen. Met een passie voor menselijke driften maakt zij met haar dansers danstheatervoorstellingen die je recht in je hart raken.

 • Databank Dans Alle dansgezelschappen en producenten databank Première voorstellingen dans
  *Alle dansgezelschappen

 • Databank Dans en Theater databank Première voorstellingen dans
  *Database en Catalogus Welkom in de catalogus van Theater Instituut Nederland De databank en catalogus van Theater Instituut Nederland bieden online toegang tot beschrijvingen van producties en materialen uit onze collecties, zo mogelijk met afbeeldingen. Veel gegevens zijn onderling gelinkt, en u kunt doorklikken naar adresgegevens (ook weblinks) van professionele theater- en dansproducenten/gezelschappen en zalen

 • Databank Nederlandse Toneelschrijfkunst Databank Nederlandse Toneelschrijfkunst
  * Het Theater Instituut Nederland heeft vanaf nu een databank Nederlandse Toneelschrijfkunst op het web staan. Dit is een digitale presentatie van Nederlandstalige toneelschrijvers en hun teksten. De Databank Nederlandstalig Toneel: dé plek voor professioneel hedendaags Nederlandstalig toneelrepertoire in vertaling.Bent u op zoek naar een interessante nieuwe tekst van een Nederlandse of Vlaamse auteur? Op deze site vindt u tekstfragmenten van belangwekkende, hedendaagse Nederlandstalige toneelstukken in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans. Behalve fragmenten vindt u hier ook samenvattingen van de stukken en informatie over de toneelschrijvers. Alle toneelstukken zijn bovendien in Nederland of België door professionele gezelschappen opgevoerd. De website wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe tekstfragmenten en auteurs.Van diverse toneelteksten zijn samenvattingen en tekstfragmenten te raadplegen.

 • De Atlas van Nederland De Atlas van Nederland
  * Op een duidelijke en eenvoudige wijze is heel Nederland in woord en kaart in beeld gebracht. Twintig hoofdstukken worden steeds weer onderverdeeld in paragrafen. Letterlijk in woord en kaart wordt e.e.a. verklaard.

 • De Culturele Internetkrant De Culturele Internetkrant
  * De Culturele Internetkrant is een digitale krant van Mikel Adriaansen met artikelen en recensies over van alles dat met cultuur te maken heeft. Het kan gaan over theater, boeken, film, beeldende kunst, muziek, media, folklore, cultuurbeleid en actualiteiten. Uitgangspunt is: dagelijks ververst en vanuit een persoonlijke beleving geschreven.

 • De Digitale Architectuurgids Digitale Architectuur gids
  * Je kunt hier zoeken naar informatie over architecten, projecten en stromingen. Het is ook mogelijk om op architect, projecttype, plaats te zoeken. Ook is een selectie van projecten op stroming en thema geordend.
  Van diverse architecten(bureau´s) zijn er oeuvrelijsten beschikbaar. Van elke project is er fotomateriaal, een korte omschrijving van het project en projectgegevens aanwezig. Er zijn nu 281 projecten van 116 verschillende architecten (bureau´s) opgenomen.

 • De Digitalekrant.nl lees meer
  * Dedigitalekrant.nl: opdrachten over online nieuws voor vmbo en havo/vwo Naast opdrachten voor havo/vwo zijn er- nu ook opdrachten ontwikkeld die zijn gericht op het vmbo. Het doel van De Digitale Krant is tweeledig: om de informatievaardigheden van leerlingen te (helpen) verbeteren en om hun mediabewustzijn te vergroten. Hoewel jongeren online zeer actief zijn, hebben zij veel moeite om informatie op waarde te schatten of om de relevantie van zoekresultaten te bepalen. Door de opdrachten op www.dedigitalekrant.nl te maken, leren zij hoe zij online nieuwsbronnen en de bijbehorende archieven kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld werkstukken en presentaties. Bij De Digitale Krant staat het zelf kritisch verwerken van informatie centraal. Door de berichtgeving van dagbladwebsites te vergelijken, leren leerlingen de verschillen en de overeenkomsten tussen deze nieuwsmedia te onderscheiden. Zonder kranten – papier of online – is een educatief programma gericht op mediawijsheid niet compleet. De opdrachten en antwoordbladen kunnen kosteloos worden gedownload. De opdrachtenwebsite sluit naadloos aan bij de Krantenportal die Stichting Krant in de Klas eerder dit jaar lanceerde

 • De Gouden eeuw klik hier
  *1600 tot 1700 In de Republiek noemen we dit de Gouden Eeuw, een periode van ongekende economische bloei. In Europa hebben vorsten onbeperkte macht - Het streven van vorsten naar absolute macht - De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek - Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie - De wetenschappelijke revolutie

 • De hervormers klik hier
  *1450 tot 1600 Dit tijdperk gaat over de ontdekking van de wereld en de hervormers van het geloof - Het begin van de Europese overzeese expansie - Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling - De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid - De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had - Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

 • De Industriële Revolutie klik hier
  *1800 tot 1900 De tijd van de Industriële Revolutie in Europa, met alle gevolgen van dien - De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving - Discussies over de ‘sociale kwestie’ - De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie - De opkomst van emancipatiebewegingen - Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces - De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

 • De Perioden in de Geschiedenis Totaal overzicht
  Jagers en Verzamelaars JV klik hier

  *Tot 3000 voor Christus (v.C.) Dit tijdperk gaat over de eerste jagers en het ontstaan van de landbouw. - De levenswijze van jagers en verzamelaars - Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen - Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
  algemeen Grieken en Romeinen klik hier
  *3000 v.C. tot 500 n.C. Dit tijdvak gaat over de Grieken en Romeinen, twee hoogontwikkelde beschavingen - De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat - De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur - De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde - De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa - De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten
  algemeen Monniken en Ridders klik hier
  *500 tot 1000 Dit tijdperk gaat over de tijd van monniken en ridders - De verspreiding van het christendom in geheel Europa - Het ontstaan en de verspreiding van de islam - De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid - Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
  algemeen 1000 tm 1500 Steden klik hier
  *1000 tot 1500 Dit tijdperk gaat over de tijd van de eerste steden en het ontstaan van staten - De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving - De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden - Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

 • De Stilte klik hier
  *De Stilte. Moderne dans. De Stilte laat kinderen van dichtbij kennis maken met dans als kunstvorm door speciaal opgestelde educatieve programma’s (waaronder CKV-projecten). Deze programma’s bestaan onder meer uit inleidingen, danslessen en nagesprekken. De Stilte heeft ondersteunend materiaal in de vorm van lesbrieven en cd’s.

 • De Verlichting klik hier
  *1700 tot 1800 De tijd van de Verlichting, het redelijk denken en de pogingen om de macht van de vorsten te beperken - Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen- Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme - Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme - De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

 • Deadline.nl klik hier
  *Wie zijn wij? Deadline is hét persbureau voor jongeren met een onbevangen mening over kunst en cultuur. Vijfentwintig redactieleden tussen de 14 en 24 jaar recenseren, becommentariëren en beschrijven al het nieuwe op het gebied van film, muziek, theater, literatuur en kunst. Zoals alleen jongeren dat kunnen.

 • Deadline Deadline, persbureau voor jongeren
  *Deadline is in 2003 opgericht door Bekijk 't. Jongeren geven op www.deadline.nl hun mening over kunst, cultuur en media.
  Deadline-redactieleden zijn veertien tot twintig jaar. Een keer per maand komen zij bij elkaar in Amsterdam om nieuwe onderwerpen te bespreken. Naast deze vergaderingen krijgen de redactieleden journalistieke workshops, zoals interviewtechnieken, recensies en sfeerverslagen of creatief schrijven.
  Deadline wil de schakel zijn tussen de mening van jongeren en de media.

 • Den Haag Fotomuseum klik hier
  * Fotomuseum Den Haag : museumles over fotografie. Bijna alle mensen maken wel eens foto's, maar om een echt bijzonder resultaat te krijgen is er veel waar je op moet letten:.compositie, standpunt, scherpte-diepte en donker-lichtcontrast? Door goed te kijken naar foto’s van kunstenaars en zelf te fotograferen gaan deze begrippen voor de kinderen leven. Eén deel van de museumles bestaat uit het bekijken van de tentoonstelling, waarbij de kinderen als juryleden van een ‘officiële commissie’ uiteengaan om zich te beraden en zich tenslotte uit te spreken. Verder krijgt ieder twee- of drietal een specifieke foto-opdracht. Het ene groepje richt zich bijvoorbeeld op architectuur en legt interessante onderdelen van het gebouw vast, waarbij wordt geoefend met een hoog en laag standpunt. Een ander groepje maakt portretfoto's van elkaar vanuit verschillende hoeken. En face, en profil en driekwart aanzicht wisselen elkaar af. Het volgende groepje onderzoekt de effecten van in- en uitzoomen bij het fotograferen van een stilleven. Het digitale beeldmateriaal wordt na afloop van de les op een cd-rom gezet en naar de school gestuurd. In de bijbehorende lees- en verteltekst staan mogelijkheden beschreven voor een vervolgles in de klas. 070 - 33 81 120 educatie@gemeentemuseum.nl Deze les is permanent

 • Den Haag Gemeentemuseum webspel lees meer
  * Webspel: Partyfashionshow Het Gemeentemuseum Den Haag presenteert in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een onderwijsapplicatie voor het Geheugen van Nederland: De Partyfashionshow! Wanneer je naar een feest gaat wil je er graag goed uitzien. Je kiest je mooiste kleren uit. Wat je aantrekt hangt natuurlijk af van het soort feest. Wat voor soort kleren trokken modieuze mensen aan als ze in de 18de, 19de of 20ste eeuw naar een feest gingen? Speel het spel en test je kennis!

 • Design.nl Design.nl
  *Portal voor Nederlandse Vormgeving

 • Dichtvorm Dichtvorm
  * Dichtvorm, een bijzondere website In DICHT/VORM klassiekers zijn tien hoogtepunten uit zeshonderd jaar poëziegeschiedenis verbeeld in tien animatiefilms van twee en een halve minuut. De filmmakers kregen daarbij de opdracht zich voor de stijl te laten inspireren door de beeldende kunst uit de tijd van het gedicht. Het resultaat is een bijzondere en verrassende serie abstracte, figuratieve, verhalende, associatieve en bovenal poëtische films. Het is een multimediaal project dat bestaat uit: - De tien films, een documentaire van ruim 25 minuten, een dvd met de tien films en natuurlijk de website waarop de films on-line te zien zijn. Op de ‘making of’-pagina’s is allerlei informatie te vinden over het ontstaansproces van elke film: onder andere designs, storyboards en interviews met de makers. Tot slot is er een lespakket (incl. docentenhandleiding met suggesties voor 5 lesuren) voor de vakken Nederlands en CKV 1 en 2. Voor alle leerlingen is er een fullcolour geïllustreerde bloemlezing met alle gedichten.

 • Dichtvorm Dichtvorm website
  * In DICHT/VORM klassiekers zijn tien hoogtepunten uit zeshonderd jaar poëziegeschiedenis verbeeld in tien animatiefilms van twee en een halve minuut. De filmmakers kregen daarbij de opdracht zich voor de stijl te laten inspireren door de beeldende kunst uit de tijd van het gedicht. Het resultaat is een bijzondere en verrassende serie abstracte, figuratieve, verhalende, associatieve en bovenal poëtische films.
  DICHT/VORM klassiekers is een multimediaal project dat bestaat uit:
  - De tien films en een documentaire voor vertoning in de bioscoop en op televisie. De documentaire van ruim 25 minuten geeft een kijkje achter de schermen;
  - een dvd met de tien films en de documentaire in hoogwaardige beeld- en geluidskwaliteit;
  - een website www.dichtvorm.nl waarop de films on-line te zien zijn.
  Tevens is er informatie te vinden over de makers en het maken van animatiefilm en een agenda met de vertoningsdata van de films. Op de ‘making of’-pagina’s is allerlei informatie te vinden over het ontstaansproces van elke film: onder andere designs, storyboards en interviews met de makers;
  - een lespakket voor de vakken Nederlands en CKV 1 en 2.

  Over het lespakket:DICHT/VORM is een uniek multimediaal en interdisciplinair lespakket voor Nederlands en CKV1 en 2 in de tweede fase dat animatiefilm en poëzie combineert. Door de audiovisuele aanpak worden leerlingen op een eigentijdse, aansprekende en toegankelijke manier benaderd. De films lenen zich dan ook niet enkel voor les over poëziegeschiedenis, maar juist ook voor lessen over kunstgeschiedenis of animatiefilm.

  In de schriftelijke docentenhandleiding worden verschillende suggesties gedaan om het materiaal in vier à vijf lesuren toe te passen voor Nederlands, CKV1, CKV2 en als vakoverstijgend project. Voor alle leerlingen is er een fullcolour geïllustreerde bloemlezing met alle gedichten. Alle films (plus een minidocumentaire) staan op de dvd.

 • Digibord op school DIGIBORD op School
  *Digibord op School online
  De pagina op Internetwijzer Basisonderwijs rond het digitale schoolbord is een groot succes. De verwachting is dat in de loop van de jaren het aantal scholen met één of meer digitale schoolborden alleen maar zal toenemen en het gebruik van deze pagina's dus ook. Tijd dus voor een nieuwe website met links naar online materiaal geschikt voor het digitale schoolbord: Digibord op School.
  De site bevat nu al honderden verwijzingen naar bijvoorbeeld het laatste Jeugdjournaal, Klokhuis, tientallen animaties geschikt voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, filmpjes over Mozart of Rembrandt, etc.
  Voorlopig is de site alleen gevuld met verwijzingen, maar het is de bedoeling dat bezoekers in de loop van dit schooljaar ook bestanden (flipcharts) kunnen uitwisselen voor het ACTIVboard.

 • Digibordopschool nu online Digibordopschool.nl
  *Digibordopschool.nl online
  Enige tijd geleden maakte Sipke Kloosterman (Meester Sipke) een pagina met verwijzingen naar online materiaal voor het digitale schoolbord op Internetwijzer Basisonderwijs en VOwijzer. Dit bleek een groot succes. De verwachting is dat in de loop van dit jaar het aantal scholen met één of meer digitale schoolborden alleen maar zal toenemen en het gebruik van deze pagina's dus ook. Tijd dus voor een nieuwe website met links naar online materiaal geschikt voor het digitale schoolbord: Digibord op School.
  De inhoudDigibord op School bevat nu al honderden verwijzingen naar bijvoorbeeld het laatste Jeugdjournaal, Klokhuis archief, BBC Headlines, British Library, Google Video, tientallen animaties geschikt voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, documentaires, etc. etc. Voorlopig is de site alleen gevuld met verwijzingen, maar het is de bedoeling dat bezoekers in de loop van dit schooljaar ook bestanden (flipcharts) kunnen uitwisselen voor het ACTIVboard.
  De doelgroep Digibordopschool.nl is gemaakt voor leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het materiaal is .. U kunt de inhoud van de site beinvloeden door in het menu op een van de volgende knopjes te klikken: PO, VO of Beide.
  De persoonlijke paginaUniek is de mogelijkheid om een persoonlijke pagina samen te stellen die u overal kunt raadplegen. U maakt zelf nieuwe rubrieken aan en voegt uw eigen favorieten toe. Verder kunt u links of complete rubrieken, die u aantreft op Digibord op School, Internetwijzer Basisonderwijs of VOwijzer, exporteren naar uw persoonlijke pagina. Iedereen kan gratis een persoonlijke pagina aanmaken. Handig voor docenten die thuis links willen klaarzetten voor de lessen op school, maar ook voor leerlingen, ouders, studenten, etc.
  De persoonlijke pagina is ook gekoppeld aan VOwijzer.nl en Internetwijzer Basisonderwijs.

 • DIGISCHOOL Gratis lid worden van de community ckv/ckv1 van het vaklokaal CKV Digischool CKV1
  * Vakbroeders onder elkaar zowel docent als student vinden hier alles over en van CKV. Trainingen, lesmateriaal, technische ondersteuning, opmerkelijke zaken etc.etc.De Community managers en onderhoud vaklokaal CKV1 is Harry Baggen
  Er is een community en vaklokaal voor ieder vakgebied, zowel po als vo.

 • digischool vak community CKV ckv1 of ckv2 Voor opgave.

 • Digital Playground Digital-Playground
  * Boek zelf je Digital Playground workshop
  Welke workshops zijn er?
  Je kunt kiezen uit:
  - Moving: maak een korte film met digitale video opnamen
  - Still: maak een digitale flyer of kunstwerk met digitale foto's
  Alle workshops starten met het maken van digitale opnamen. Daarna verwerk je bij Digital Playground de opnamen tot je eigen digitale werkstuk. Dit komt daarna direct op internet te staan. De totale workshop duurt 3 uur.
  Samenwerken De workshop is voor 2 personen. Je doet allebei dezelfde workshop. Je werkt dus samen aan 1 werkstuk. In uitzonderingsgevallen kun je met 3 personen meedoen. Neem dan eerst even contact met ons op via reserveringen@digitalplayground.nl.
  Hoe werkt het? Kies de datum waarop je naar Digital Playground wilt komen en vul de overige velden in. Je volledige naam, de naam van degene waarmee je komt, jouw telefoonnummer, email adres, soort workshop en school zijn verplicht! Als je je opgeeft gaan we er wel van uit dat je komt. Als je dus toch niet kunt moet je ons dat wel laten weten.
  In de workshops van Digital Playground gaan jongeren zelf aan de slag. Ze maken in één dagdeel een korte film, een documentaire, een fotocollage of een animatiefilm. Er zijn verschillende soorten workshops, waarin de deelnemers aan de hand van tentoonstellingen, kunstroutes, thema’s of gerichte opdrachten een digitaal kunstwerk maken. Digital Playground levert ook maatwerk: er zijn voor elk leerjaar en elk onderwijsniveau vanaf VMBO (ook MBO) geschikte programma's.
  Een workshop begint met een korte introductie waarna de jongeren in groepjes naar buiten gaan om hun opnamen te maken. De workshopleiders leggen de werking van de apparatuur uit, geven inhoudelijke tips en helpen de jongeren op weg. In de workshop Animatie werken de deelnemers in het eerste deel van de workshop met de DP Animatietafels. Ze maken in een groep van max. 10 deelnemers samen een stop-motion-animatie met geluid en filmmuziek.
  DPtutorial In het tweede deel van de workshop werken de deelnemers in duo’s achter de computer, waar ze eerst oefenen met de DPtutorial, speciaal door Digital Playground ontwikkelde software. Met dit hulpprogramma leren ze de basisbeginselen van bijvoorbeeld het film- of fotobewerkingsprogramma. Daarna zijn ze in staat hun film of fotocollage geheel zelfstandig en in eigen tempo te monteren
  Door de deelnemers de (digitale) technieken te laten ervaren, toepassen en begrijpen, leren ze hoe ze met beelden kunnen verleiden, manipuleren en beïnvloeden. Ze worden gemotiveerd om zelf te spelen met betekenissen en met artistieke basisprincipes als vorm, kleur, compositie en ritme. Je kunt op de site een demo aanvragen
  Online De workshop wordt afgesloten met het vertonen van de resultaten op een groot scherm. Daarna staan alle werkstukken op de website van Digital Playground, zodat leerlingen en docenten de resultaten thuis of op school kunnen bekijken en nabespreken. De workshops worden begeleid door een team van jonge designers, fotografen en filmmakers. Ze geven hulp, tips en extra uitleg waar nodig.

 • Digital Playground Digital-Playground
  * Met behulp van de website DPages doen de deelnemers verslag en reflecteren zij op wat ze hebben gedaan tijdens de workshop. Het is een activiteitenverslag in de vorm van een profielpagina, zoals Hyves en MySpace. De leerlingen krijgen een platform om hun werkstukken te presenteren.
  De docent maakt een groeps-DPage aan, waarin alle DPages (profielpagina’s) van de leerlingen zijn te vinden. Leerlingen kunnen ook elkaars DPage bezoeken, feedback geven, stemmen en berichtjes plaatsen.
  Het gebruik van DPages is gratis, maar heeft alleen nut als er een workshop is gevolgd. De docent kan met DPages het totale workshoptraject beoordelen.

 • Digital Playground
  Digital Playground workshops
  Digital Playground workshops * Digital Playground organiseert multimedia workshops voor jongeren. In de workshoplocatie in hartje Rotterdam experimenteren jaarlijks meer dan 6000 leerlingen met film, fotografie, webdesign en geluid.

 • Digitale databank Geheugen van Nederland Geheugen van Nederland
  * Kennis als Kunst, botanische onderwijsplaten uit de periode 1870-1960
  Binnen de Nederlandse universiteiten worden duizenden botanische onderwijsplaten bewaard. De Stichting Academisch Erfgoed legde de diverse collecties naast elkaar en beoordeelde de kwaliteit van de platen. De fraaiste exemplaren zijn vanaf 9 december in digitale vorm te zien op www.geheugenvannederland.nl, de schatkamer van het Nederlands cultureel erfgoed op internet.
  Academisch Erfgoed zie ook hier
  * Stichting Academisch Erfgoed De Stichting Academisch Erfgoed is een gezamenlijk initiatief van de vier klassieke universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht), en de Technische Universiteit Delft. De Stichting houdt zich bezig met het wegwerken van conserveringsachterstanden. Daarnaast wil ze de toegankelijkheid en bekendheid van het Nederlands academisch erfgoed vergroten.

 • Digitale les Maritiem Museum download hier docentenhandleiding
  **Digitale Les De ondergang van de Zeehond Archeologen graven in Flevoland een schip op. Het blijkt een klein vrachtschip te zijn dat in de Zuiderzee is gezonken. De opvarenden van De Zeehond (de naam van het schip) vertellen hun verhaal. Wat gebeurde er op 3 mei 1886 met Annegien, Willem en Hylke? Luister naar hun verhalen! Doelgroep: Geschiedenis VMBO 3+4 Nederland en de industrialisatie Ook te gebruiken voor basisvorming

 • digitale lessen Geheugen van Nederland lees hier veel meer
  * Digitale Lessen De kant-en-klare digitale lessen van het Geheugen van Nederland kunnen worden gebruikt in de lessen CKV, Geschiedenis en Maatschappijleer. Ze sluiten aan bij de kerndoelen en exameneisen van het voortgezet onderwijs voor VMBO, Havo en VWO. De lessen duren ongeveer een uur en kunnen in het computerlokaal, de mediatheek of thuis worden gemaakt.

 • digitale lessen Geheugen van Nederland lees hier veel meer
  * Digitale Lessen De kant-en-klare digitale lessen van het Geheugen van Nederland kunnen worden gebruikt in de lessen CKV, Geschiedenis en Maatschappijleer. Ze sluiten aan bij de kerndoelen en exameneisen van het voortgezet onderwijs voor VMBO, Havo en VWO. De lessen duren ongeveer een uur en kunnen in het computerlokaal, de mediatheek of thuis worden gemaakt.

 • Direct opvraagbare lesmaterialen bij historische perioden klik hier
  * Direct inzetbaar lesmateriaal, ect heeeeel veeeel

 • Dit is Theater Dit is theater, de CD rom
  * Houd je van theater, wil je er alles van weten of wil je kijken wat je echt leuk vindt, dan is deze cd-rom iets voor jou. "Dit is theater" staat boordevol spellen, oefeningen en achtergrondinformatie om kennis te maken met de diverse kanten van het theater.Dus, ben je 12 en wil je oefenen met grimeren, ben je 15 en wil je een theatertekst schrijven of ben je wat ouder en kun je wel wat tips gebruiken voor een auditie, met deze cd-rom kun je direct aan de slag. Je hebt geen voorkennis nodig om "Dit is theater" te kunnen spelen. Ongemerkt word je door de spellen heen geloodst en na afloop weet je alles.

 • Djobuga Djobuga
  * les in West Afrikaanse dans en djembe. Breng de West Afrikaanse cultuur een stukje dichter bij huis. Djobuga organiseert workshops voor volwassenen maar ook kinderen. Tevens leer je het ritmische en muzikale Gambia kennen. De dansworkshops zijn een combinatie van drie traditionele dansen: djembe, sabar en bugarbu. Ze worden live begeleid op de burgabu een 4 trommelig percussie instrument.

 • Docenten Digischool Digischool Beeldonderwijs
  * De site voor beeldonderwijs, met zeer veel informatie. Docenten kunnen ook gratis lid worden van deze goed lopende community

 • docenten trainingen CKV ICT trainingen ook voor CKV docenten
  * Gratis en voor niets op uw school een ICT studiedag. er zijn drie programma's. Het is een volledig dagprogramma.
  1. De digitale camera (beginners) voor leerkrachten hoe ga je met een digitale camera om.
  2. Lesmateriaal via Internet (gevorderden) Met name voor scholen met een eigen website: maak je eigen startpagina
  3. Webbased lesmodule (voor meer gevorderden) Met opdrachten en toetsen

 • Docschool Nadav's Vrede van Eyal Avneri
  * In deze film probeert de 13 jarige Nadav met de door hem opgerichte vredesbeweging een brug te slaan tussen Israëlische en Palestijnse Kinderen.Deze film is op VHS of DVD te bestellen á 40 euro. Op de website is het aansluitende lesmateriaal te vinden; een vragenlijst voor de leerlingen, verschillende fragmenten uit de film en interviews met de regisseur.Duur 50 minuten

 • Docschool voor docenten Docschool
  *documentaire educatie. Bedoeld voor leerlingen VMBO en de basisvorming, lessen van een uur met vragenformulieren. De komende maanden komen er vijf titels, deze kunt u bestellen samen met het gedrukte lesmateriaal. De eerste zijn Zooey en Nadav's vrede.

 • Docschool documentaires Docschool
  * Actueel Belfast. U kunt de film 'In Belfast staat een Muur' bestellen via het videolabel op de site. Leerlingen kunnen op deze site zelf aan de slag met een vragenlijst, fragmenten uit de film en interviewfragmenten met de regisseur!
  Uiteraard zijn de documentaires 'Promises' en 'Nadav's Vrede' die het conflict tussen de Israëliërs en Palestijnen, vanuit de ogen van jongeren behandelen, sinds de ontruiming van de Gazastrook blijvend actueel en interessant. Ook deze titels worden uitgebreid op www.docschool.nl behandeld.
  Overigens is www.docschool.nl uitgebreid met docenteninformatie over het werken met documentaires in de klas, het videolabel met titels die u kunt bestellen en nog veel meer!

 • Documentaires Docschool Documentaires maken ed. klik hier
  *Docschool. Zo is er meer informatie voor docenten die met documentaires in de klas willen werken: vanaf groep 6 van het Primair Onderwijs t/m het gehele Voortgezet Onderwijs. Op de site is er ruimte om tips en ervaringen uit de praktijk uit te wisselen. Voor leerlingen is er nu de mogelijkheid korte documentaires op te sturen die zij zelf gemaakt hebben, bijvoorbeeld vanuit een project op school.
  Docschool is een uitgave van het International Documentary Film Festival (IDFA) en hoort bij de website www.docschool.nl onderdeel van het IDFA Scholierenprogramma.

 • Dutch Diva’s in de klassieke muziek / opera klik hier
  * Een chronologische beschrijving. Van de ‘Dutch Diva’s ‘ Vanuit deze site kom je bij een soort tijdlijn van en over Sopranen, Mezzo’s, Alten, tenoren, Baritons en Bassen inclussief een korte beschrijving

 • E, F, G terug naar inhoudsopgave

 • educatief Theater programma lees meer
  * CKV BACKSTAGE programma over theater maken
  Tekst, regie, spel, kostuum, decor, licht en geluid: bij een theatervoorstelling wordt overal over nagedacht. In dit programma ontdekken leerlingen hoe een theatervoorstelling tot stand komt.
  Periode: tot 19 december 2008 Doelgroep: CKV vwo/havo/vmbo Tijdsduur: 2 uur Groepsgrootte: 1 klas per keer (maximaal 25 leerlingen) Kosten: € 150,00 (incl. docentenhandleiding, dvd met theaterfragmenten en voor iedere leerling een theaterkrant)
  Algemeen Bij het maken van een theatervoorstelling komt meer kijken dan je in eerste instantie zou denken als je in de zaal zit. Over alles wat je op het podium ziet en hoort hebben de makers nagedacht. Hoe meer je begrijpt van wat die makers willen overbrengen, hoe leuker het wordt om naar een voorstelling te kijken en te luisteren.
  In het CKV programma BACKSTAGE krijgen uw leerlingen een kijkje in de keuken van het Nederlands theater. Op een leuke én actieve manier komen ze met verschillende onderdelen van een theatervoorstelling in aanraking. Hierdoor zijn uw leerlingen goed voorbereid op een bezoek aan het theater, één van de activiteiten binnen CKV.
  De verschillende onderdelen van het CKV programma:
  Tentoonstelling In het Theatermuseum bezoeken uw leerlingen Backstage; een tentoonstelling over theater maken. In een rondleiding ontdekken ze uit welke onderdelen (tekst, regie, spel, kostuum, decor, licht en geluid) een voorstelling bestaat. Op beeldschermen vertellen tientallen theatermakers, zoals Pierre Bokma, Sanne Wallis de Vries, Albert Verlinde en Chantal Janzen over hun vak en over hun passie voor theater. Vervolgens worden de zes onderdelen meer uitgediept. De stand van zaken binnen elk vakgebied wordt gekoppeld aan de geschiedenis ervan.
  Workshop In de aansluitende workshop gaan uw leerlingen als ‘theatermakers’ aan de slag: ze krijgen de kans om zelf als vormgever of acteur aan een scène uit Romeo en Julia te werken. Eén groep richt zich op de vormgeving en maakt in het atelier een kostuum, decor, licht- of geluidsontwerp. Zij doen dat in een speciaal daarvoor ontwikkeld tafeltheater, dit is de theaterstudio op schaal. De tweede groep richt zich op de uitvoering van een scène en werkt in de theaterstudio aan tekst, regie en spel. In de eindpresentatie worden de scènes op theatrale wijze aan elkaar gepresenteerd.
  Lespakket Voor het CKV 1 en CKV vmbo- onderwijs over de discipline theater heeft het Theatermuseum een lespakket ontwikkeld. Het lespakket bestaat uit een Theaterkrant, een dvd met fragmenten van hedendaagse theatervoorstellingen en een docentenhandleiding. Het pakket is gratis bij een boeking van het programma, maar is ook los verkrijgbaar.
  Speciale aanbieding! Los te bestellen: Lespakket: € 40,00 (incl. dvd met theaterfragmenten en 25 theaterkranten) Theaterkrant los (min. afname 10): € 2,00 Dvd los: € 30,00 Meer informatie over het lesmateriaal voor CKV1.

 • Educatiegids Theatergezelschappen klik hier
  * Educatiegids Theatergezelschappen De Nieuwe educatiegids is online In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten, zijn de educatieve programma’s van een groot aantal Theatergezelschappen gebundeld in de educatiegids. Deze educatiegids kunt u downloaden via deze site. De programma’s zijn ook gekoppeld aan de specifieke gezelschappen onder theatergroepen.

 • Eerste helft 20e eeuw: 1900-1950 klik hier
  *1900 tot 1950 De eerste helft van de twintigste eeuw met twee wereldoorlogen, en daartussen in een economische wereldcrisis. - De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie - Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en f ascisme/nationaal-socialisme- De crisis van het wereldkapitalisme - Het voeren van twee wereldoorlogen - Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden - De Duitse bezetting van Nederland - Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering- Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme

 • Entrée, een nieuwe website Entrée, vereniging voor jong publiek van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest
  * Entree is de jongerenvereniging van het Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest, en organiseert een aantal projecten per jaar die speciaal gericht zijn op jongeren onder de 27 jaar. Daarnaast bieden wij leden concertkaartjes aan voor maar 5 euro, ideaal voor ckv-ers dus.

 • Erfgoedhuis Zuid Holland Erfgoed Educatie Erfgoedhuis ZH
  * Erfgoededucatie wil kinderen en jongeren op het spoor zetten naar de geschiedenis van hun eigen omgeving. Ze krijgen op creatieve, educatieve en speelse wijze te maken met archiefdiensten, musea, historische verenigingen, monumenten, kastelen, kerken, archeologische werkplaatsen en industrieel erfgoed. Onze consulent Erfgoededucatie staat als intermediair tussen school en instelling in. Zij matcht aanbod en vraag tot interessante projecten voor uw school. Per project is gedetailleerde informatie op te vragen.
  producten voortgezet onderwijs:
  1) Romeins Zuid Holland;
  2)Oude kern, nieuwe eeuw;
  3) Op inspectie met de monumentenwacht (vmbo) en Streetwise - een ontdekkingsreis door het archief;
  4)Monumentenkist; Geloofwaardige gebouwen en Museummakkers

 • E-vent klik hier
  *E-vent Entertainment is een jong bedrijf met –workshops -shows/artiesten –evenementen –diensten en is CKV-acceptant.
  Mogelijk is
  Rap ( inclusief opname mogelijkheid ) Beatboxing ( inclusief opname mogelijkheid )Breakdance Salsa Streetdance Graffiti DJ’en Thaiboxen Jumpen Freerunnen
  1. Tijdens de workshop rap leren de deelnemers hoe ze een rap kunnen schrijven op muziek.Ze leren de basistechnieken, en leren hoe ze dit kunnen koppelen aan bepaalde onderwerpen Het is de bedoeling dat ze allemaal een raptekst verzinnen die ze samen ter plekke zullen opnemen met professionele opnameapparatuur. De opname zal op cd worden gebrand. De muziek die is opgenomen wordt als achtergrond muziek gebruikt van de bijgeleverde DVD clip.
  2. Tijdens de workshop streetdance leren de deelnemers de basisstappen van het streetdancen. Er word tijdens de workshop gewerkt naar een dans die de leerlingen aan het einde opvoeren. Deze dans wordt gefilmd en gemonteerd in de clip.
  3.Tijdens de workshop beatboxen leren de deelnemers de basisstappen van het beatboxen. Ze leren verschillende geluiden te maken met hun mond. Dit gebeurt door middel van opnamen met professionele opnameapparatuur.
  4.Tijdens de workshop breakdance leren de deelnemers de basisstappen van het breakdancing. Er word tijdens de workshop gewerkt naar een dans die de leerlingen aan het einde opvoeren. Deze dans wordt gefilmd en gemonteerd in de clip.
  5.Tijdens de workshop salsa leren de deelnemers de basisstappen van het salsa dansen.wordt gefilmd en gemonteerd in de clip.
  6.Tijdens de workshop graffiti leren de deelnemers de basisstappen van het graffitispuiten. Ze leren hoe ze graffiti eerst op papier moeten maken, welke technieken daarbij komen kijken en waar ze rekening mee moeten houden voor het uiteindelijke ontwerp op doek of wand. De kosten hiervan zijn inclusief spuitbussen. Tijdens de workshop leren de deelnemers ook hoe ze met spuitbussen om moeten gaan om zo, een zo goed mogelijk resultaat neer te kunnen zetten
  7.Tijdens de workshop DJ’en leren de deelnemers de basisstappen van het scratchen en mixen.. Ze leren met behulp van CD – of Platenspeler hoe ze een CD of Plaat kunnen scratchen, en leren hoe ze 2 CD’s of Platen door elkaar heen moeten mixen zonder dat de luisteraar dit in de gaten heeft. Tijdens de workshop leren de deelnemers ook hoe belangrijk ritme is om te kunnen scratchen en mixen.
  8. Tijdens de workshop Thai Boxen worden de deelnemers op vele vlakken op de proefgesteld. Het gaat hier om: conditie, kracht, techniek, stoten, schoppen, ademhaling en ontspanning. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens deze intensieve sport work-out volledig uitgeput zijn.
  9. Tijdens de workshop Freerunning leren de deelnemers de basisstappen van het Freerunnen.Ze leren met behulp ervaren begeleiding, en de aanwezigheid van grote matten hoe zij zichzelf over verschillende obstakels kunnen voortbewegen. Ook leren zijn verschillende salto’s en zal men proberen de deelnemers tegen de muur op een salto te leren maken Een gymzaal met matten is hiervoor wel vereist.

 • E-vent Entertainment met verschillende workshops klik hier
  *E-vent Entertainment is een jong bedrijf met –workshops -shows/artiesten –evenementen –diensten en is CKV-acceptant.
  Mogelijk is
  Rap ( inclusief opname mogelijkheid ) Beatboxing ( inclusief opname mogelijkheid )Breakdance Salsa Streetdance Graffiti DJ’en Thaiboxen Jumpen Freerunnen
  1. Tijdens de workshop rap leren de deelnemers hoe ze een rap kunnen schrijven op muziek.Ze leren de basistechnieken, en leren hoe ze dit kunnen koppelen aan bepaalde onderwerpen Het is de bedoeling dat ze allemaal een raptekst verzinnen die ze samen ter plekke zullen opnemen met professionele opnameapparatuur. De opname zal op cd worden gebrand. De muziek die is opgenomen wordt als achtergrond muziek gebruikt van de bijgeleverde DVD clip.
  2. Tijdens de workshop streetdance leren de deelnemers de basisstappen van het streetdancen. Er word tijdens de workshop gewerkt naar een dans die de leerlingen aan het einde opvoeren. Deze dans wordt gefilmd en gemonteerd in de clip.
  3.Tijdens de workshop beatboxen leren de deelnemers de basisstappen van het beatboxen. Ze leren verschillende geluiden te maken met hun mond. Dit gebeurt door middel van opnamen met professionele opnameapparatuur.
  4.Tijdens de workshop breakdance leren de deelnemers de basisstappen van het breakdancing. Er word tijdens de workshop gewerkt naar een dans die de leerlingen aan het einde opvoeren. Deze dans wordt gefilmd en gemonteerd in de clip.
  5.Tijdens de workshop salsa leren de deelnemers de basisstappen van het salsa dansen.wordt gefilmd en gemonteerd in de clip.
  6.Tijdens de workshop graffiti leren de deelnemers de basisstappen van het graffitispuiten. Ze leren hoe ze graffiti eerst op papier moeten maken, welke technieken daarbij komen kijken en waar ze rekening mee moeten houden voor het uiteindelijke ontwerp op doek of wand. De kosten hiervan zijn inclusief spuitbussen. Tijdens de workshop leren de deelnemers ook hoe ze met spuitbussen om moeten gaan om zo, een zo goed mogelijk resultaat neer te kunnen zetten
  7.Tijdens de workshop DJ’en leren de deelnemers de basisstappen van het scratchen en mixen.. Ze leren met behulp van CD – of Platenspeler hoe ze een CD of Plaat kunnen scratchen, en leren hoe ze 2 CD’s of Platen door elkaar heen moeten mixen zonder dat de luisteraar dit in de gaten heeft. Tijdens de workshop leren de deelnemers ook hoe belangrijk ritme is om te kunnen scratchen en mixen.
  8. Tijdens de workshop Thai Boxen worden de deelnemers op vele vlakken op de proefgesteld. Het gaat hier om: conditie, kracht, techniek, stoten, schoppen, ademhaling en ontspanning. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens deze intensieve sport work-out volledig uitgeput zijn.
  9. Tijdens de workshop Freerunning leren de deelnemers de basisstappen van het Freerunnen.Ze leren met behulp ervaren begeleiding, en de aanwezigheid van grote matten hoe zij zichzelf over verschillende obstakels kunnen voortbewegen. Ook leren zijn verschillende salto’s en zal men proberen de deelnemers tegen de muur op een salto te leren maken Een gymzaal met matten is hiervoor wel vereist.

 • Exto Kunstenaars op Internet Kunstenaars op internet
  * Kunstenaars op internet. Doel is het leveren van een dienst waarmee kunstenaars hun eigen site kunnen bouwen. Honderden hebben hier al gebruik van gemaakt en tonen een brede keur aan stijlen en werken.

 • Film in de klas Film in de klas
  * Kunstzinnige vorming Maar dan op een andere manier?
  Uw leerlingen een hoofdrol in hun eigen film? Natuurlijk kan dat! Film! verzorgt maatschappelijke filmprojecten voor en met leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en voor diverse vormen van jongerenwerk. De projecten dragen niet alleen bij aan kunstzinnige vorming, maar ook aan verdere bewustwording op het sociaal-, cultureel- en maatschappelijk vlak.
  Film! houdt de leerlingen een spiegel voor en leert ze eigen verantwoordelijkheid te nemen in maatschappelijke problemen zoals vandalisme, pesten, diefstal en drugsgebruik. Vanuit hun perspectief en in hun eigen woorden vertellen de leerlingen het filmpubliek een zelfbedacht, zelf geschreven en zelf geacteerd verhaal.
  Bel voor meer informatie naar 038-4525425

 • Filmeducatie Filmeducatie educatieve materialen.
  * Op deze site zeeeeeer veel info en educatief materiaal over films: inhoud, de filmmaker, de context en links. Bijvoorbeeld nieuw is een MovieZone informatiesheet over Apocalypse Now, het materiaal is gratis te downloaden op download via hier

 • Filmfestival Filmfestival site De site van het Nederlands Filmfestival.

 • Filmkrant De Filmkrant De site van de grootste filmkrant van Nederland. Kan je recensies vinden van en interviews over alle Nederlandse films van de afgelopen tien jaar.

 • Filmrecensies Recensies van films De site van één van de meest bevlogen filmjournalisten van Nederland, Oene Kummer. Met alle recensies van de nieuwste films, nog vóórdat ze überhaupt in de bioscoop draaien, en veel interviews! Wil je op de hoogte blijven van het laatste Nederlandse filmnieuws? Word dan lid van zijn nieuwsbrief!

 • films en acteurs films en acteurs Eén van de beste en meest complete filmsites op het net. Altijd al willen weten in welke films of series die ene acteur gespeeld heeft? Kan je hier vinden!

 • films en acteurs Nederland films en acteurs Nederland Het Nederlandse equivalent van de IMDB: vooral als je iets gedetailleerder wilt zoeken.

 • Filmwijzer BazarWeb klik hier
  *Filmwijzer (5 lessen)Filmwijzer biedt een lessenserie rond een filmvoorstelling. Dit materiaal gaat niet uit van een bepaalde film, maar is geschikt voor gebruik bij vrijwel alle films die gemaakt zijn naar aanleiding van een boek. U kunt zelf een keuze maken voor een boek en film.
  In les 1 oriënteren de leerlingen zich op films die ze gezien hebben en een aantal sleutelaspecten van soorten films
  In les 2 verdiepen de leerlingen zich in de inhoud van de film en bedenken ze hoe zij filmische aspecten zouden gebruiken.
  Les 3 staat in het teken van het bekijken van de film.
  In les 4 vergelijken de leerlingen de filmische aspecten met hun eigen opzet van de film.
  Les 5 is optioneel. Hierin vindt praktische verwerking plaats: muzikaal of beeldend

 • Flow Provider Flow Provider
  * Wij als stichting Flow Provider zijn al sinds 1997 actief in en betrokken bij het organiseren van verschillende Hip Hop activiteiten zoals Planet Rock Festival (het grootste indoor Hip Hop evenement van Europa), het Nederlands Kampioenschap Breakdance, International Breakdance Event, What’s da Flavor Tour en artists en tour management van bekende nationale en internationale rappers, breakdancers en dj’s. Door de jaren heen heeft Flow Provider een groot netwerk opgebouwd en heeft sinds de introductie van cultuureducatie mee kunnen groeien met de opkomst van het vak CKV op middelbare scholen.
  Flow Provider biedt scholen en culturele instellingen een breed scala van Hip Hop gerelateerde workshops, demonstraties en presentaties. Naast het actief participeren aan een Hip Hop activiteit vindt Flow Provider het belangrijk dat de leerlingen / deelnemers van de activiteit worden ingelicht over de sociale, culturele en historische achtergronden van de Hip Hop cultuur. Elke Flow Provider Hip Hop activiteit wordt vanuit deze werkwijze georganiseerd / gegeven.
  Zie ook voor workshops Klik hier

 • Frontaal Theaterbureau Frontaal Theaterbureau Het aanbod 2008-2009
  * Frontaal behartigt de belangen van een groot aantal dansgezelschappen..Voor alle dansvoorstellingen geldt dat er workshops mogelijk zijn van uiteenlopende aard. Van vechtsport (capoeira, karate) tot het leren van het verwoorden van gevoelens in taal en beweging. Van lesbrief tot het samen werken aan een dansvoorstelling die uiteindelijk gepresenteerd wordt. Alle educatieve activiteiten zijn er uiteindelijk op gericht om de jonge kijkers extra handvaten aan te reiken waardoor ze een beter begrip van een voorstelling en van de discipline kunnen ontwikkelen. Op aanvraag beschikbaar.
  Voor de beeldende/object voorstellingen bestaan er prikkelende lesbrieven en workshops rond de inhoudelijke thema's van de desbetreffende voorstellingen en creatieve opdrachten rond de thema's: film, theater, poppen -en schaduwspel en papieren theater, techniek (licht, projectie, mechanica), aardrijkskunde en geschiedenis. (Nederland, de aarde, zeevaart, klimaat)

 • Frontaal Theaterbureau Frontaal Theaterbureau
  * Frontaal behartigt de belangen van een groot aantal dansgezelschappen..Voor alle dansvoorstellingen geldt dat er workshops mogelijk zijn van uiteenlopende aard. Van vechtsport (capoeira, karate) tot het leren van het verwoorden van gevoelens in taal en beweging. Van lesbrief tot het samen werken aan een dansvoorstelling die uiteindelijk gepresenteerd wordt. Alle educatieve activiteiten zijn er uiteindelijk op gericht om de jonge kijkers extra handvaten aan te reiken waardoor ze een beter begrip van een voorstelling en van de discipline kunnen ontwikkelen. Op aanvraag beschikbaar.
  Voor de beeldende/object voorstellingen bestaan er prikkelende lesbrieven en workshops rond de inhoudelijke thema's van de desbetreffende voorstellingen en creatieve opdrachten rond de thema's: film, theater, poppen -en schaduwspel en papieren theater, techniek (licht, projectie, mechanica), aardrijkskunde en geschiedenis. (Nederland, de aarde, zeevaart, klimaat)

 • gedichten over kunstenaars klik ier
  * `trijntje fopkunst' gedichten voor docenten kunstgeschiedenis/nederlands en hun scholieren/studenten.’t Gaat om ruim 100 gedichten in de stijl van `trijntje fop', het pseudonym waaronder dichter kees stip bekend werd met korte vrolijke dierengedichtjes.De clou van ieder `trijntje fopkunst' gedichtje is een bekende kunstenaar of bekend kunstwerk.

 • Geheugen van Nederland met honderden fragmenten, foto’s ed. lees meer
  *Het Geheugen van Nederland is een grote digitale verzameling van illustraties, foto's, teksten, films en audiofragmenten, allemaal van eigen bodem.
  Op zoek naar afbeeldingen over een specifiek onderwerp? Gebruik de rode zoekbalk voor een snelle of uitgebreidere zoekopdracht.
  Verkennen Ontdek wat Het Geheugen te bieden heeft: kies een thema of collectie uit de lijst, of bezoek een van de webexposities.

 • Gelderland MijnGelderland.nl: het verleden vertelt.
  *MijnGelderland.nl: het verleden vertelt. De Dobbelman zeepfabriek, het mysterie van de man van Lent, plattelandsvrouwen, Jomanda, het ontstaan van Vitesse… Zomaar wat voorbeelden uit de omvangrijke verhalencollectie op MijnGelderland.nl.
  MijnGelderland.nl is de plaats waar informatiebronnen en verhalen over ons rijke Gelderse erfgoed op een nieuwe, aantrekkelijke manier bijeengebracht zijn. Bezoekers kunnen er dwalen door een schat aan thematisch gerangschikte verhalen, die geïllustreerd zijn met foto- en filmmateriaal, boekentips en links. Wie dat wil, kan zijn eigen ervaringen en belevenissen met anderen delen door ze aan een verhaal toe te voegen. Wij willen graag dat al die verhalen, foto’s, filmfragmenten, boeken en verwijzingen in MijnGelderland.nl de bouwstenen worden waarmee Gelderlanders hun eigen geschiedenis vormgeven en levend houden!
  MijnGelderland.nl is opgezet als een groeimodel. De komende jaren zullen vele regionale en lokale organisaties worden uitgenodigd om mee te gaan doen, zodat we nieuwe informatiebronnen en verhalen aan de website toe kunnen voegen. Het streven is dat inwoners van Gelderland straks alle culturele en historische informatie over hun omgeving op één plek kunnen vinden.
  Mijn Gelderland is een gezamenlijk initiatief van Het Gelders Archief, De Gelderland Bibliotheek, de Stichting Gelders Erfgoed, Omroep Gelderland, HRmedia en Biblioservice Gelderland. De website is met ondersteuning van Provincie Gelderland tot stand gekomen

 • Gelderland 80 erfgoed Clips Gelderland Binnenste Buiten
  *80 erfgoed clips. Via het menu kom je ook bij de thema’s. echt een aanrader.

 • Gelderland IGEM lees meer
  * IGEM toont religieuze voorwerpen in het kader van festival Geloven in Gelderland IGEM, dé website waar Gelderse musea hun collecties tonen en verhalen vertellen over bijzondere collecties en voorwerpen, toont het komende half jaar bijzondere religieuze voorwerpen van Gelderse Musea. In het kader van het aankomende festival Geloven in Gelderland is de website van IGEM vernieuwd. Op de eerste pagina kunt u nu direct een selectie van interessante religieuze voorwerpen zien, mét een verhaal.
  De selectie van voorwerpen die hier te zien is, wordt de komende maanden steeds verder uitgebreid. U kunt hierbij denken aan alledaagse en nostalgische voorwerpen als bidprentjes, altaarkleden, vaandels en relieken. Maar het kunnen ook gebruiksvoorwerpen zijn die te maken hebben met religieuze rituelen als kazuifels, doopjurken en kelken. Het festival Geloven in Gelderland biedt de kans te laten zien welke religieuze schatten er bij musea te vinden zijn. Ook voorwerpen van niet-christelijke oorsprong worden op IGEM belicht en van deskundig commentaar voorzien door onder andere Prof. Henk van Os.Op de festivalwebsite van Geloven in Gelderland www.geloveningelderland.nl is een directe link naar IGEM geplaatst.
  Op de website van IGEM tonen Gelderse musea hun collecties. Ook vertellen zij er verhalen over collecties en bijzondere voorwerpen. De bezoeker van de website kan er bovendien informatie vinden over de deelnemende musea en hun activiteiten. Elk deelnemend museum heeft een eigen museumpagina. Er is sprake van samenwerking en kennisuitwisseling met de verschillende instellingen. Met IGEM wordt het bereik van cultuur groter en zijn collecties digitaal toegankelijk voor een groot publiek. Daarnaast stimuleert dit project de samenwerking van musea onderling én erfgoedbreed.

 • geschiedenis Brontekstenper tijdvak klik hier
  *Grieken & Romeinen ( 20 items ) Monniken & Ridders ( 8 items ) Steden & Staten ( 29 items ) Ontdekkers & Hervormers ( 29 items ) Regenten & Vorsten ( 13 items ) Pruiken & Revoluties ( 19 items ) Burgers & Stoommachines ( 17 items ) Wereldoorlogen ( 33 items ) TV & Computer ( 16 items )

 • geschiedenis Clips en films per tijdvak klik hier
  * Jagers en Boeren ( 12 items ) Grieken en Romeinen ( 12 items ) Monniken en Ridders ( 14 items ) Steden en Staten ( 9 items ) Ontdekkers en Hervormers ( 9 items ) Regenten en Vorsten ( 19 items ) Pruiken en Revoluties ( 8 items ) Burgers en Stoommachines ( 16 items ) Wereldoorlogen ( 58 items ) TV & Computer ( 23 items )

 • geschiedenis Docenten bronnen per tijdvak klik hier
  * Wij bieden u hulp ter ondersteuning van de lessen Materiaal dat snel en eenvoudig is in te zetten. Aantekeningen ( 24 items ) Uitgewerkte aantekeningen. Beeldbank Tien Tijdvakken ( 32 items ) Afbeeldingen die bij de Tien Tijdvakken horen, ter ondersteuning van de lessen.Debat en Filosofie ( 9 items ) Zoekt u ondersteuning / training voor debatingactiviteiten voor docenten en leerlingen bij u op school? Neem contact met ons op via het contactformulier.Didactiek ( 30 items ) Tips, artikelen en websites over de didactiek van het vak geschiedenis.Godsdienst en Levensbeschouwing ( 9 items ) Kant en klare opdrachten voor de vakken Godsdienst en Levensbeschouwing. Kerkgeschiedenis ( 2 items ) Over kerkgeschiedenis.Lesmateriaal ( 173 items ) Direct inzetbaar lesmateriaal.Lesmethodes ( 3 items ) Kijk hier voor de lesmethodes in het geschiedenisonderwijs.Mens & Maatschappij ( 10 items ) Alles wat te maken heeft met de maatschappijvakken.Praktische Opdrachten ( 27 items ) Praktische Opdrachten voor onder- en bovenbouw van Histotheek.nl.Prent in beeld ( 5 items ) Cartoons als didactisch middel. Bekijk hier de verschillende bijdragen.Tips & Trucs Mentoraat ( 9 items ) Voor ondersteuning bij het mentoraat.Toetsenbank ( 5 items ) Kant en klare en methode onafhankelijke toetsenWebquests ( 9 items ) Zet uw leerlingen aan het werk met een webquest

 • Geschiedenis lessen CKV lessen van Geheugen van Nederland
  *ckv lessen om te downloaden! Portretfotografie
  Fotoportretten zagen er honderd jaar geleden heel anders uit dan portretten van nu. Je gaat in deze opdracht oude en moderne foto’s bekijken en vergelijken. Daarna maak je met klasgenoten foto’s van elkaar
  Liever dan…
  De omgeving waarin je woont lijkt elke dag hetzelfde, maar dat is schijn. Weet jij met je ogen en oren dicht, wat je hebt gezien en gehoord onderweg? Misschien dat je nu voor het eerst gebouwen, straten en pleinen echt 'ziet'.
  Party Fashion Show
  Ga je naar een feest, dan moet je kiezen wat je zal aantrekken. Tegenwoordig kun je van alles aan, vroeger niet. Door het spelen van de spellen leer je over feestkleding uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
  Ontdek het Mauritshuis
  Schilderijen vertellen veel over de tijd waarin het schilderij werd gemaakt. Je maakt een tocht door de kamers van het Mauritshuis en komt vanzelf vragen en opdrachten tegen over de schilderijen.
  Cybertheater
  Jij maakt een toneelstuk. Jij bepaalt hoe het doek er uitziet, wat de acteurs doen en welke teksten ze spreken. Zo leer je wat er op toneel te zien is en hoe daar van tevoren over is nagedacht.
  Mix en Match, PlingPlong, Digitaal orgel

 • geschiedenis Wetstrijd Wetstrijd
  *Wetstrijd Internetgame voor examenkandidaten havo/vwo
  Sinds begin januari is Wetstrijd online. Wetstrijd is een interactief spel, bestemd voor de examenkandidaten van havo/vwo. Het is ontwikkeld door het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam en sluit aan bij het nieuwe examenthema voor geschiedenis: Van kind tot burger, 1780 – 1901. Het spel is te zien op de site
  Spanning én historische informatie
  Het spel bevat vijf korte filmpjes met een schets van de politieke en sociaal-economische omstandigheden rond de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901. Na elk filmpje volgen vijf opdrachten (twee niveaus) waarmee de leerlingen kunnen laten zien wat ze ervan hebben opgestoken. De leerlingen worden uitgedaagd Wetstrijd binnen 40 minuten te spelen en hun score te mailen naar de toptien Daarmeegaan ze de strijd aan met andere examenkandidaten in het land.
  Wetstrijd, méér dan ’n wedstrijd
  Wetstrijd gaat in op onderwerpen als de Verlichting, de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de leerplichtwet en de ongelijkheid in de financiering tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Verder is er aandacht voor historische figuren als John Locke, Hiëronymus van Alphen, Johan Thorbecke, Abraham Kuyper, Samuel van Houten en de latere onderwijsvernieuwers Jan Ligthart en Theo Thijssen. Ook de tekenaars Jetses en Isings komen aan de orde.
  De filmpjes bevatten veel historische illustraties en boeken. ‘Kleine gedigten voor kinderen’ (1778) bijvoorbeeld, het eerste Nederlandse kinderboek. En verder o.a. ‘Brave Hendrik’ (1807), De historie van twee appeljongens (1863) en legendarische uitgaven van ‘het Nut’ uit de 19e eeuw. Ze zijn, in gedigitaliseerde vorm, volledig op de website terug te vinden onder de knop Bronnen. Daarmee is de website ook voor andere doelgroepen interessant, bijvoorbeeld voor PABO-studenten.
  Voor docenten bevat Wetstrijd een compacte handleiding met daarin veel praktische suggesties. Bij de ontwikkeling werd intensief samengewerkt met Het Geheugen van Nederland en Metamorfoze. Twee nationale programma’s van de Koninklijke Bibliotheek

 • Geschiedenisbank van Zuid-Holland Geschiedenisbank Zuid-Holland
  *Alle instelling die zich bezig houden met archeologie, archieven, historische verenigingen, oudheidkamers, etc. kunnen hier hun wetenswaardigheden kwijt.

 • Geschiedenisprogramma Vroeger & Zo Vroeger en Zo
  * Een geschiedenisprogramma voor groep 6 tm 8 en de basisvorming. Op de website zijn filmpjes te bekijken en is informatie te vinden over allerlei historische onderwerpen die in het programma aan de orde komen

 • Glossarium Glossarium
  * Glossarium Nederlandse landschapselementen Wat is een cope? Waar komen pingoruïnes voor? Wat is het verschil tussen een zetwal en een legakker? Het glossarium van landschapselementen geeft antwoord. Prachtige site van Daniel van der Ree

 • GOOD PRACTICE Site van docent en beeldend kunstenaar Joep de Graaff Ulenhof College Doetinchem De Dans van de Krokodil De dans van de krokodil is de persoonlijke homepage van Joep de Graaff. Deze website beoogt een forum te bieden voor beeldende kunst in Doetinchem en omstreken. De informatie is onder andere bestemd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende rubrieken waaronder ONDERWIJS. Hier is bijvoorbeeld een route door Doetinchem langs 11 monumenten uitgezet. Dit 11 beelden in Doetinchem wordt ondersteund door het stukje Kunst in openbare ruimte, met praktische opdrachten en culturele activiteiten. De site echter is veel completer

 • Gotiek klik hier
  * Het woord gotiek is afgeleid van gotico, een denigrerende Italiaanse term die door Vasari en anderen werd gebruikt (1511-1574) voor stijlvormen die geen relatie schenen te hebben met de klassieke oudheid. Men vond het barbaarse kunstuitingen en Goten werden beschouwd als barbaren. Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en beschrijving van de perioden in de Gotiek.

 • Grieken en Romeinen klik hier
  *3000 v.C. tot 500 n.C. Dit tijdvak gaat over de Grieken en Romeinen, twee hoogontwikkelde beschavingen - De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat - De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur - De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde - De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa - De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

 • H, I, J, K, L terug naar inhoudsopgave

 • Hans van Manen Alexandra Radius en Rudi van Dantzig klik hier Radius en klik hier Van Manen en klik hier Van Dantzig <
  * Danseres Alexandra Radius en choreograaf Hans van Manen hebben hun eigen pagina’s op deze website. Deze website geeft met unieke beeld- en geluidsfragmenten, teksten, recensies en fotomateriaal op interactieve wijze een overzicht van het leven en de carrière van deze twee dansgrootheden. De website www.eenlevenlangtheater.nl waar al eerder grote Nederlandse theaterpersoonlijkheden als Wim Sonneveld, Ellen Vogel, en Louis Bouwmeester een plek kregen, zal straks onderdeel zijn van de digitale Theaterencyclopedie die Theater Instituut Nederland in het najaar lanceert. Deze website is tot stand gekomen met steun van VandenEnde Foundation en is gemaakt door Interakt, Amsterdam.

 • Heel Nederland Theater Adhoc lees meer
  * tm december 2008 THEATER ADHOC #5 ZOOM Een voorstelling over de paradoxale geschiedenis van licht en (on-) zichtbaarheid. In Zoom neemt Theater Adhoc u mee naar de zomen van het licht. Naar de grenzen van het zien en het gezonde verstand. Naar daar, waar het licht onmogelijke lichtspelletjes speelt en de werkelijkheid niet meer is wat zij lijkt.Zoom is een interdisciplinair samenspel van wetenschap, podiumkunst en moderne lichttechnologie: theatraal, beweeglijk, dansant, licht.

 • Het Geheugen van Nederland klik hier
  *Het Regionaal Archief Leiden digitaliseerde een dertigtal fraaie uitgaven van de 19e-eeuwse illustrator Alexander Ver Huell. De romantische, komische, maar vaak ook inktzwarte prenten van de tekenaar zijn te zien op, de schatkamer van het Nederlands verleden op internet Alle bijzondere facetten aan het werk van Ver Huell komen aan bod in de nieuwe collectie op de Geheugenwebsite. Dertig bijzondere uitgaven van de tekenaar kunnen online van kaft tot kaft worden doorgebladerd. Speciaal voor de lancering van de Ver Huell collectie ontwikkelde Het Geheugen bovendien een heuse Leidse Stadswandeling; doorkruis het Leiden van nu aan de hand van Ver Huells fraaie scènes uit het 19e-eeuwse studentenleven.

 • Het Geheugen van Nederland Beeldbank online zie meer
  * De online beeldbank gaat haar tweede leven in. Eerder werd de techniek achter de site flink onder handen genomen; daarna was de vormgeving aan de beurt. Tegelijk met de compleet vernieuwde site lanceert het Geheugen ook een splinternieuwe collectie. In Schilderijen van het Rijksmuseum zijn topwerken te zien van binnen- en buitenlandse meesters als Rembrandt, Vermeer, Rubens en Botticelli. Het Geheugen van Nederland brengt de geschiedenis tot leven. Al vijf jaar lang zijn op www.geheugenvannederland.nl talloze historische foto’s, prenten, schilderijen, affiches, teksten en filmfragmenten te vinden, allemaal van eigen bodem. Ze komen uit de verzamelingen van musea, bibliotheken en archieven door het hele land. Bevatte het Geheugen in 2002 nog een tiental collecties, inmiddels zijn dat er zo’n zestig –samen goed voor vele honderdduizenden afbeeldingen –en dit aantal neemt alleen maar toe

 • Het Geheugen van Nederland Beeldbank online zie meer
  * Het Geheugen lanceert de nieuwe website feestelijk met de collectie Schilderijen van het Rijksmuseum. Zo’n 5.000 doeken uit de verzameling van Nederlands grootste museum voor kunst en geschiedenis zijn nu online te zien. De collectie biedt een overzicht van (Hollandse) schilderkunst van de late Middeleeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Het zwaartepunt ligt in de 17de eeuw, met werken van onder meer Rembrandt, Johannes Vermeer, Frans Hals, Jan Steen en Jacob van Ruisdael. Maar ook buitenlandse meesters als Rubens, Veronese en Botticelli zijn vertegenwoordigd. Op de nieuwe Geheugensite kan naar hartelust op alle meesterwerken worden ingezoomd; zo is het zelfs mogelijk de ring aan de vinger van het Joodse Bruidje te bestuderen.

 • Het Geheugen van Nederland Digitale lessen overzicht Het Geheugen van Nederland
  *is een project van de Koninklijke Bibliotheek dat zorgt voor de digitalisering van belangrijke bronnen van cultureel erfgoed. Een veertigtal erfgoed instellingen participeren en dienen zelf projectvoorstellen in waarbij de spreiding over musea, bibliotheken en archieven dient te worden bewaakt.
  Op de website is ook een educatief gedeelte voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Het te digitaliseren materiaal omvat afbeeldingen, teksten, geluid en bewegende beeld

 • Het Geheugen van Nederland Het Geheugen van Nederland
  *is een project van de Koninklijke Bibliotheek dat zorgt voor de digitalisering van belangrijke bronnen van cultureel erfgoed. Een veertigtal erfgoed instellingen participeren en dienen zelf projectvoorstellen in waarbij de spreiding over musea, bibliotheken en archieven dient te worden bewaakt.
  Op de website is ook een educatief gedeelte voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Het te digitaliseren materiaal omvat afbeeldingen, teksten, geluid en bewegende beeld.
  De volgende lessen zijn al kant en klaar:
  "De Spoorwegstaking van 1903" ( VMBO3-4)
  "J.L.Jordaan: politiek tekenaar en observator van zijn tijd" ( CSE Geschiedenis havo/vwo)
  "Duik naar het verleden" (geschiedenis basisvorming)
  "Ontdek het Mauritshuis" (CKV tweede fase)

  Daarnaast zijn er de volgende collecties:
  "Atlassen" landkaarten en vergezichten uit de Atlas Van der Hagen en de Atlas Beudeker
  "Nederland in portretten" ruim 30.000 portretfoto's begin 20e eeuw
  "De Nederlandse arbeidsbeweging tot 1918"
  "Collectie Jordaan" politiek tekenaar J.L.Jordaan 1920-1960
  "De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850"
  "Gravures en tekeningen uit de achttiende eeuw"

 • Historisch Huis Cultureel erfgoed Links Historisch Huis
  * Hier vindt u geordend per tijdvak en discipline online bronnen, online wetenschappelijke publicaties en sites over allerlei onderwerpen en deelgebieden. Plus sites van musea, onderwijsinstellingen, archieven, bibliotheken en antiquariaten die de historicus van dienst kunnen zijnOudheid Middeleeuwen Nieuwe geschiedenis 19de eeuw 20ste eeuw Kunst en Cultuur Economisch-Sociale Niet-Westerse Archeologie

 • Historische films Site van Digischool Historische Films
  *Via Albert van der Kaap van digischool/geschiedenis ontvingen we informatie over de volgende historische films: Animal Farm (met opdrachten),
  De historische film als praktische opdracht met opdrachten van Jan van Oudheusden
  The WAVE (op DVD, albert van der Kaap maakte de opdrachten
  Goodbeye Lenin met DIA onderwijsmateriaal (14 pagna's)
  Daens, Albert maakte ook hier opdrachten bij
  Een opsomming van heel veel historische film site.
  Oh ja, maak jezelf gratis lid van digishool GS, of CKV, PO7/8, Dans, Muziek, Nederlands of etc.etc.etc. D O E N


 • Historische kranten in beeld Historische kranten in beeld
  * Op deze site van de koninklijke bibliotheek is het mogelijk digitaal historische kranten uit de collectie van de Bibliotheek te raadplegen. Het zijn artikelen uit de periode 1910 tm 1945 uit het Centrum, de Nieuwe Rotterdamse Courant, het Vaderland en het Volk. Totaal 350.000 pagina's.

 • Historische wandelroutes Historische wandelroutes
  * historische wandelroutes
  Ontdek al wandelend de geschiedenis van het landschap. Loop langs hunebedden, terpen en prehistorische akkers. Loop in de voetsporen van een historische schrijver of een wandelende dominee.Lees over het verleden van het landschap. Bekijk op de oude kaarten van het gebied hoe het landschap was en gevormd is.
  Dit alles kan met wandelboekjes uit de serie Archeologische Routes van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De routes geven uitgebreide informatie over het landschap en landschapselementen als hunebedden en terpen, maar ook minder bekende als ringwalburchten en prehistorische akkers.
  De geografische routes van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) bevatten uitgebreide geografische informatie, uitklapbare hedendaagse en historische kaarten, een duidelijke routebeschrijving, illustratieve figuren en foto's in kleur, en hebben een handzaam formaat
  De site geeft veel informatie als u aanklikt op historische routes. Vervolgens zijn de routes via de site te bestellen. Deze routeboekjes zijn te bestellen op de Wandelzoekpagina.

 • Histotheek Perioden De hervormers klik hier
  *1450 tot 1600 Dit tijdperk gaat over de ontdekking van de wereld en de hervormers van het geloof - Het begin van de Europese overzeese expansie - Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling - De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid - De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had - Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
  algemeen De Gouden eeuw klik hier
  *1600 tot 1700 In de Republiek noemen we dit de Gouden Eeuw, een periode van ongekende economische bloei. In Europa hebben vorsten onbeperkte macht - Het streven van vorsten naar absolute macht - De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek - Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie - De wetenschappelijke revolutie
  algemeen De Verlichting klik hier
  *1700 tot 1800 De tijd van de Verlichting, het redelijk denken en de pogingen om de macht van de vorsten te beperken - Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen- Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme - Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme - De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
  algemeen De Industriële Revolutie klik hier
  *1800 tot 1900 De tijd van de Industriële Revolutie in Europa, met alle gevolgen van dien - De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving - Discussies over de ‘sociale kwestie’ - De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie - De opkomst van emancipatiebewegingen - Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces - De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme
  algemeen 1900-1950 klik hier
  *1900 tot 1950 De eerste helft van de twintigste eeuw met twee wereldoorlogen, en daartussen in een economische wereldcrisis. - De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie - Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en f ascisme/nationaal-socialisme- De crisis van het wereldkapitalisme - Het voeren van twee wereldoorlogen - Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden - De Duitse bezetting van Nederland - Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering- Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
  algemeen 1950-2000 klik hier
  *1950 tot 2000 Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat de Koude Oorlog, maar ook is er sprake van ongekende economische groei en de opbouw van een Europese Unie - De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog -De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld - De eenwording van Europa - De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen- De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
  algemeen Direct opvraagbare lesmaterialen bij historische perioden klik hier
  * algemeen geschiedenis webquest klik hier
  *Boerentoren, 7 wereldwonderen, vijf wereldgodsdiensten en de Zonnekoning

 • Hoorspelshop.nl Hoorspelshop
  * HOORSPELSHOP.NL NU ONLINE , Na het succes van Fonos.nl, is Beeld en Geluid gestart met nog een nieuwe site om zijn archieven te ontsluiten: www.hoorspelshop.nl. De vele hoorspelen uit de collecties worden zo voor het grote publiek toegankelijk gemaakt. . Hoorspelen uit de gouden tijd van het radiodrama. Thrillers, detectives en komedies. Hoorspelshop.nl conserveert en digitaliseert de oorspronkelijke opname, schrijft deze over naar een cd en wordt per post aan de klant geleverd. Een hoorspel is vanaf € 9,95 verkrijgbaar.
  In de hoogtijdagen van het hoorspel, de jaren ’50 en ‘60, zaten veel Nederlanders aan de radio gekluisterd. Op de twee Hilversumse zenders brachten de omroepen dagelijks verschillende hoorspelen voor kinderen en volwassenen zoals ‘Paul Vlaanderen’ (de straten waren uitgestorven!), ‘Sprong in het heelal’, ‘Saskia en Jeroen’ en ‘De jeugd vliegt uit’. Maar ook hoorspelen van Annie M.G. Schmidt zijn vanzelfsprekend terug te vinden op de site.
  Het hoorspel is op dit moment bezig met een comeback. Op de radio is bij de NPS dagelijks de 360-delige hoorspelversie van Het Bureau te beluisteren: het kantoorepos van J.J. Voskuil. Onlangs werd een hoorspelversie van Shakespeare’s Hamlet opgenomen door toneelgroep De Geest. Niet vanuit de studio, maar opgenomen in het theater als klassiek toneel-hoorspel. En ook een grote groep visueel gehandicapten beleeft veel plezier aan het hoorspel, wat moge blijken uit de ruim 35.000 uitleningen uit de audiotheek van Visio, de zorginstelling voor blinden en slechtzienden.

 • IDFA klik hier
  * IDFA heeft een uitgebreid scholierenprogramma wat uit verschillende onderdelen bestaat. Zo organiseren zij tijdens het festival Schoolvoorstellingen, bestaat er door het jaar heen een Videolabel met lesmateriaal voor in de klas, worden er workshops gegeven in de klas en organiseert IDFA met andere culturele organisaties en onderwijsinstellingen diversie projecten op maat. Informatie over al deze onderdelen is te vinden op www.idfa.nl onder educatie en uitgebreid op www.docschool.nl.

 • Impressionisme klik hier
  * stelt niets voor, allen een korte verklaring en een schilderij (het schilderij impressie dus) van Monet

 • Industrieel-erfgoed Industrieel Erfgoed
  * De portal voor het industrieel erfgoed heeft opnieuw een aantal mogelijkheden toegevoegd bij 'er op uit'.

 • Instrumentenweb Instrumentenweb
  *Instrumentenweb, een digitale encyclopedie. Op deze site kun je informatie vinden over ongeveer 250 muziekinstrumenten. Niet alleen instrumenten die tegenwoordig gebruikt worden, maar ook instrumenten van vroeger. Als er nieuwe (geluidsfragmenten van) instrumenten op de website staan, wordt dat links aangegeven. Instrumenten die al een tijdje op de website staan worden nog wel eens uitgebreid. Van sommige instrumenten zijn er geluidsfragmenten (in MP3-formaat).Er is een index van alle aanwezige instrumenten aanwezig.

 • Internationaal danstheater voor de jeugd klik hier
  *Stichting Dans in School organiseert dansprojecten in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast verzorgt DIS workshops bij voorstellingen van Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. Voor informatie kunt u contact opnemen met Lies Gosse via 020-6239116

 • Internationaal danstheater voor de jeugd De CKV Kijkwijzer klik hier
  *De Stiching Dans in School ontwikkelde een Dans-kijkwijzer met informatie over dans, de geschiedenis van dans en met vragen die als leidraad kunnen dienen bij het schrijven van je verslag

 • Internationaal danstheater voor de jeugd Educatie klik hier
  *Internationaal Danstheater voor de jeugd Schoolvoorstellingen. De voorstellingen die ze maken zijn gebaseerd op dansmateriaal uit alle windstreken en speciaal toegesneden op publiek van 8 tot 15 jaar en kunnen op diverse locaties worden gedanst. Docenten ontvangen gratis lesmateriaal dat kan dienen als leidraad voor de voor- en nabespreking bij de voorstellingen. Ook is er een mogelijkheid om een voorbereidende dansworkshop te boeken, georganiseerd door stichting Dans in School. Dans-kijkwijzer met informatie over dans, de geschiedenis van dans en met vragen die als leidraad kunnen dienen bij het schrijven van je verslag. Dansprojecten in het basis- en voortgezet onderwijs en workshops bij voorstellingen van Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. Dans in School ontwikkelt lesbrieven bij voorstellingen van Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. Ze zijn bedoeld als algemeen achtergrondmateriaal bij lessen en activiteiten rondom de voorstelling. De lesbrieven zijn te verkrijgen bij Het Internationaal Danstheater. Vóór en na afloop van een dansvoorstelling kunt u ook gebruikmaken van de Kijkwijzer. Op de Kijkwijzer vindt u vragen die helpen bij het voorbereiden en het nabespreken van de voorstelling. En dat vormt voor de leerlingen weer een goede aanzet bij het maken van een verslag over de voorstelling. Naar de kijkwijzer Het Internationaal Danstheater beschikt overigens over een uitgebreide collectie videobanden, cd’s en publicaties over internationale dans. Als u klikt op ‘Collectie Het ID’ kunt u een inhoudelijke beschrijving van dit materiaal downloaden

 • Internationaal danstheater voor de jeugd Lesbrieven klik hier
  *Dit gedeelte van de website bevat lesbrieven bij de voorstellingen van Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. U heeft hiervoor een wachtwoord nodig. Deze ontvangt u automatisch bij het boeken van een voorstelling

 • International Documentary Film Festival Amsterdam, hele land klik hier
  *IDFA Scholierenprogramma – Workshops – VO :
  Beschrijving van het project
  IDFA organiseert workshops in samenwerking met bijvoorbeeld Hal 4 (de Digital Playground workshops) en met One Minute Jr. Hierin kunnen leerlingen onder begeleiding van professionals een eigen één- minuut-documentaire maken. Deze resultaten zie je terug op de website Docschool in de online galerie WATCHDOC. Daar zijn ook resultaten en verwijzingen naar soortgelijke workshops te vinden zoals o.a. Expose your talent. Tevens organiseert IDFA projecten op maat met basis en middelbare scholen waarbij wij onze expertise en contacten inzetten en tevens meedenken om geschikte projecten tot stand te brengen.
  Periode/tijd/lokatie Gehele jaar, onderschool, op school en op locatie

 • Introdans educatie 2008-2009 klik hier
  * Introdans Educatie is de educatieve pijler van het dansgezelschap Introdans. De educatieve afdeling verzorgt een scala aan activiteiten voor jong en oud op scholen, in theaters en tijdens bijzondere evenementen. Het doel van deze educatieve activiteiten is scholieren en allen die betrokken zijn bij het onderwijs een positieve en stimulerende ervaring op te laten doen met dans. Daarnaast voert Introdans Educatie vele bijzondere activiteiten uit in samenwerking met het amateur danscircuit. Alle projecten van Introdans Educatie zijn nauw verbonden aan de voorstellingen van Introdans en Introdans Ensemble voor de Jeugd. Ook is Introdans Educatie regelmatig te gast in het buitenland voor het geven van workshops, masterclasses en deskundigheidsbevorderingprojecten op het gebied van educatie. Introdans Educatie klinkt als muziek in je ogen in seizoen 2008/09. Muziek en dans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van klassiek tot modern, muziek is een grote inspirator voor kunstenaars. Ook voor de choreografen van Introdans. In het seizoen 2008/09 brengt Introdans wederom diverse dansprogramma's met werken van wereldberoemde choreografen zoals Jirí Kylián en Hans van Manen. Vol opzwepende muziek en bijzondere composities van bijvoorbeeld Igor Strawinski, Henryk Mikolaj Górecki en Laurie Anderson. Ook dit seizoen heeft Introdans Educatie zich laten inspireren door dit fantastische repertoire. Het accent ligt meer dan ooit op de muziekbeleving en de inspiratie die muziek kan geven om te dansen en theater te maken. Muziek beweegt de mens. Wij nodigen iedereen uit om mee te bewegen met Introdans Educatie!Voor elk programma van Introdans en Introdans Ensemble voor de Jeugd is een KIJKWIJZER beschikbaar. Deze kunt u vinden op de downloadpagina onder het kopje Profusers.

 • Jagers en Verzamelaars JV klik hier
  *Tot 3000 voor Christus (v.C.) Dit tijdperk gaat over de eerste jagers en het ontstaan van de landbouw. - De levenswijze van jagers en verzamelaars - Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen - Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

 • Jeugdtheaterdagen lees meer
  * Jeugdtheaterdagen 2008 De voorbereidingen voor de Jeugdtheaterdagen zijn in volle gang. Meer dan 100 theaters in heel Nederland staan 10 dagen lang in het teken van Jeugdtheater. In 2008 zijn er maar liefst 2 edities van de Jeugdtheaterdagen, een in het voorjaar en één in het najaar (11 t/m 26 oktober 2008)

 • JH leskaarten aanvullende leskaarten CKV VMBO
 • algemeen CKV-VMBO CKV-VMBO leskaarten van Jorgen Hilgersom
  * De JHleskaarten voor VMBO-CKV bestaan uit 97 praktische opdrachten die tijdens de CKV les ingezet kunnen worden. Het zijn gevarieerde opdrachten zoals: computeropdrachten, knip- en plakopdrachten, fotografeer-, film-, muziek- en schrijfopdrachten. De leskaarten kunnen als aanvulling naast de huidige methodes gebruikt worden. Er kan in groepjes of individueel aan/mee gewerkt worden. De JHleskaarten bestaan uit
  * 59 leskaarten, kunnen na een discipline gemaakt worden
  * 38 verwerkingskaarten, te gebruiken na een bezoek aan een activiteit
  * kijkwijzers/ kunstdossiers
  * alle leskaarten op CD-rom
  workshops • John Lennon John Lennon
 • Algemeen The Beatles The Beatles
  * Polygoonfragmenten van het leven van John Lennon
  8 December 2005 is het 25 jaar geleden dat John Lennon voor zijn huis in New York werd doodgeschoten door Mark David Chapman. Beeld en Geluid besteed aandacht aan deze historische gebeurtenis door de archieven in te duiken en verschillende Polygoonfragmenten te laten zien.
  Er is veel Polygoonmateriaal over John Lennon en de Beatles in handen van Beeld en Geluid. Daarom grijpt het instituut deze gelegenheid aan om dit materiaal te tonen aan de fans en het grote publiek. Het oudste fragment komt uit 1967, in deze periode waren de Beatles enorm populair. Het nieuwste fragment komt uit 1980 kort na de dood van Lennon.
  Er staan vijf Polygoonfragmenten over Lennon op. In veel van deze oude bioscoopfilms komen de beroemde opnames voor van John Lennon en Yoko Ono in bed in het Hilton Hotel van Amsterdam. In 1969 hielden ze deze 'bed-in' tijdens hun huwelijksreis. Naast dit bekende materiaal zijn er fragmenten van een speciale auto die voor Lennon werd gemaakt en John Lennon zijn eigen litho tentoonstelling

  Naast deze fragmenten over John Lennon zijn er ook verschillende Polygoonfragmenten over de Beatles. Op de site staan 10 fragmenten waarin te zien is hoe populair en vooruitstrevend de Beatles waren als muzikanten.
  Alle fragmenten komen uit het archief van Beeld en Geluid. Dit is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Het instituut verzamelt en conserveert het Nederlandse audiovisuele erfgoed en stelt het beschikbaar aan programmamakers en aan het grote publiek. De Polygooncollectie vormt slechts een klein deel van de ruim 700.000 uur aan beeld- en geluidsmateriaal in het archief.

 • Jongeren Theater Verzamelsite Jongerentheater verzamelsite van STIP producties
  * Jongerentheater verzamelsite voorstellingen: wat speelt er onder de vlag van STIP producties op theatergebied of via speellijsten: welke voorstelling speelt in de buurt en reserveer kaarten.
  Een goede voorstelling moet voor zichzelf spreken. Niet altijd is educatieve ondersteuning nodig of vanzelfsprekend. Bij een aantal voorstellingen van de STIP gezelschappen wordt een educatief pakket aangeboden. Zo'n pakket kan bestaan uit workshops, interactieve websites, cd-rom, (spel)opdrachten en ander verwerkingsmateriaal voor de leerlingen en/ of leerkrachten van basisscholen en voortgezet onderwijs (CKV1/2). De voorstelling worden meestal gespeeld in het theater; een aantal producties kunnen in de klas/ gymzaal of aula van de school spelen. Kijk hiervoor op deze website bij voorstellingen/ bezoekers.

 • Jongeren websites Verzetsmuseum Amsterdam klik hier
  * Leerlingen die enige kennis hebben van de Tweede Wereldoorlog en de bezettingstijd steken meer van een museumbezoek op. Met de jongerenwebsite kunt u de leerlingen voorbereiden op een museumbezoek. Zo kunnen ze de quiz spelen of de vragen maken. De site is ook bruikbaar na een museumbezoek en nuttig bij het maken van een werkstuk of spreekbeurt.
  De Stichting Februari 1941 kan voor scholen voor voortgezet onderwijs bijdragen in de reiskosten. Subsidieaanvragen (in te dienen voorafgaand aan het museumbezoek) en verzoeken om nadere inlichtingen kunnen worden gericht aan: Stichting Februari 1941, p/a Herinneringscentrum Kamp Westerbork, t.a.v. de heer M. Smit, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen,

 • Kastelen Educatieve CD rom HEEL VEEL KASTEEL
  * Educatieve cd-rom "Heel veel Kasteel"; geschiedenis op zijn best!!!
  Hugo en Lisa komen terecht in de Middeleeuwen en laten de leerlingen kennismaken met de ontwikkeling van het Nederlandse kasteel en het leven op Nederlandse kastelen in de Middeleeuwen.
  De cd-rom, multimediaal en interactief, is bestemd voor leerlingen van de laatste klassen van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs, leeftijd 10-13 jaar.
  Bij de cd-rom hoort een mooie bouwplaat van Kasteel Ammersoyen. Uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting en Stichting Leerplan Ontwikkeling.
  De cd-rom inclusief bouwplaat kost € 27,50.
  Kijk op de site voor meer informatie en een demo om kennis te maken met dit educatieve lesprogramma over de middeleeuwen.

 • Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland
  *is een site waarop alle Nederlandse middeleeuwse kastelen zijn verzameld. Van ruim 1350 kastelen is de locatie gegeven en is een lijst met publicaties over het kasteel opgenomen. Voor zover aanwezig eveneens het url adres.
  Veel foto's, publicaties, een opsomming van evenementen in kastelen en een aantal links voor kinderen completeren de site

 • Kenmerkreeks van Zorn Kenmerk Reeks van Zorn
  * GET IT RIGHT: GRATIS bestellen bij Uitgeverij Zorn! Inclusief een docentenhandleiding.
  Het onderwerp van het lespakket is auteursrecht. Alle leerlingen vinden muziek, films, mode en tijdschriften leuk. En op al deze uitingen zitten auteursrechten. Door middel van populaire personen wordt het lespakket interessant voor de leerlingen. Zo kunnen ze de jongens van Di-rect aan het werk zien en hun manager Edwin Jansen (jurylid van Idols) of zien ze het reilen en zeilen van de hoofdredacteur van Break Out!
  Het volledige lespakket bestaat uit: een leerlingenmagazine met informatie en opdrachten, een videoband (met opnamen van o.a. Di-rect) en een website waarop de leerlingen handige tips kunnen vinden en verhalen van interessante personen in de film-, televisie- en muziekwereld. Maar ook tijdschriften, mode, boeken, websites en musea worden behandeld. Het adres van de website
  Doelgroep :Leerlingen van 14 tot 16 jaar van het vmbo, havo en vwo. Het is te gebruiken voor de vakken CKV, maatschappijleer, economie en Nederlands. De einddoelen voor het vmbo geschiedenis, maatschappijleer 1 en economie bieden veel aanknopingspunten.

  " De C van CKV" Bestelnummer: 635
  De C van CKV is speciaal ontwikkeld voor docenten en leerlingen in het vmbo, die zich gaan bezighouden met CKV. Het lespakket geeft u vier concrete lesvoorstellen om binnen CKV culturele activiteiten te ondernemen met uw leerlingen op het gebied van cultureel erfgoed. Het pakket bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding en een leerlingenmagazine
  Cultureel erfgoed bestaat uit vijf verschillende aandachtsgebieden: archeologische opgravingen, landschapsinrichting, musea, monumenten en archieven. In het lesmateriaal zijn deze vijf onderwerpen uitgewerkt in vier lesvoorstellen: • een les over landschapsinrichting en archeologie: Speur naar sporen uit het verleden! • een les over musea: Bezoek een museum! • een les over monumenten: Bekijk een monument! • een les over archieven: Spit in een archief! Elke lesvoorstel bestaat uit vijf stappen.
  Vmbo Titel: cultuurbehoud, wat is dat?Bestelnummer: 996
  Beschrijving: Deze uitgave gaat over het cultuurbezit in Nederland: musea, monumenten en archieven. Wat speelt er allemaal rondom dit cultuurbezit? Wie bepaalt wat wel en niet wordt bewaard? Jongeren die denken dat cultuur saai is, weten na het lezen van dit boekje wel beter! De bijbehorende video 'Vechten tegen verval' (€15,00) brengt het onderwerp op boeiende wijze in beeld.

 • Kenniscentrum Tropenmuseum Amsterdam klik hier
  * Interesse voor de wereldmuziek, leuke reizen gemaakt en op zoek naar meer achtergrondinformatie over tropische oorden? Een indiase Roman lezen. Specialistische kennis over volkeren, culturen, muziek en kunst uit verre landen vind je hier.

 • Kenniscentrum Tropenmuseum Amsterdam klik hier
  * Interesse voor de wereldmuziek, leuke reizen gemaakt en op zoek naar meer achtergrondinformatie over tropische oorden? Een Indiase Roman lezen. Specialistische kennis over volkeren, culturen, muziek en kunst uit verre landen vind je hier.

 • Kenniscentrum Tropenmuseum Amsterdam klik hier
  * Interesse voor de wereldmuziek, leuke reizen gemaakt en op zoek naar meer achtergrondinformatie over tropische oorden? Een indiase Roman lezen. Specialistische kennis over volkeren, culturen, muziek en kunst uit verre landen vind je hier.

 • Kennisnet site voor docenten VO educatie lees veel meer
  alle vakken

 • Klassieke muziek tijdlijn klik hier
  *tijdreis door de klassieke muziek Een tijdreis door de geschiedenis van de klassieke muziek: dat is wat de CDR u met deze tijdlijn wil bieden. U maakt deze reis heel eenvoudig door met uw muis over de afbeeldingen of de jaartallen te bewegen.U kunt deze geschiedenis echter niet alleen zien, maar ook horen. Wanneer u op één van de items klikt, dan ziet u in het linker benedenvak de CDR speler verschijnen. De speler geeft niet alleen toegang tot een muziekfragment, maar ook tot de betreffende cd in de catalogus van Muziekweb.Met behulp van de gele ‘schuiven’ kunt u de tijdlijn inschuiven of uitrekken. Naarmate u meer inzoomt ziet u ook meer items tevoorschijn komen.Let u ook op de toelichtingen onder Middeleeuwen, Renaissance, Barok, etc.. Deze toelichtingen vormen gezamenlijk een beknopte inleiding op de klassieke muziek

 • Kleinkunstig Impresariaat Impresariaat Kleinkunstig: cabaretiers, kindertheater, jeugdtheater en workshops. Gratis DVD jeugdtheater Presentatiedag
 • algemeen jeugdtheater, toneel voor de jeugd Kleinkunstig lees hier meer, hier kunt u ook boeken
  * "De Reis" van Patrick Heyte en Filip Haeyaert (jeugdtheater, 16+) Theatervoorstelling De reis vertelt over de deportatie van de Joden Auschwitz.
  Een DVD van de presentatiedag kunt u bij ons aanvragen: deze is volledig gratis


 • Kunst Stromingen klik hier
  *Een beknopt overzicht van de bekendste stromingen in de kunst in het algemeen. art deco - art nouveau - barok - biedermeier - classicisme - cobra - cubisme - dada - expressionisme - fauvisme - futurisme - gotiek - impressionisme - jugendstil - magisch-realisme - maniërisme - naturalisme - nieuwe zakelijkheid - pointillisme - pop-art - realisme - renaissance - rococo - romaans - romantiek - surrealisme - symbolisme

 • Kunsthistorische schets Tijdlijn klik hier
  *Kunsthistorische Schets in chronologische volgorde. Kunsthistorische stromingen door de eeuwen heen. Een bijzondere site. Ten eerste omdat het op een commerciële site staat en ten tweede omdat gestreefd is naar volledigheid.. Het is een soort tijdlijn waarin begrippen, de perioden, kunststromingen of een stijl wordt aangegeven op een overzichtelijk en heldere chronologische volgorde. Een korte beschrijving verklaart het begrip. Als je op het begrip klikt, krijg je een beschrijving van het onderwerp en de verwijzing naar een zeer groot aantal links. Er is een aparte lijst voor landen in Azië, Amerika, Oceanië, Afrika.

 • Kunstkennis lees meer
  * Kunstkennis, beeldende kunst en architectuur Een zeer toegankelijke site om kennis te maken met kunst en kunstgeschiedenis. De volgende periodes worden behandeld: Byzantijnse kunst,Romaanse Kunst, Gotiek, Renaissance, Barok, Rococo, Classicisme, Romantiek, Impressionisme, Post-impressionisme, Moderne kunst, en Moderne kunst na 1940. Binnen deze periodes wordt onderscheid gemaakt tussen schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. Verder is er een overzicht van de kunstenaars

 • Kunststof klik hier
  *Deze website is bedoeld voor het vak CKV 2 op havo en vwo, maar is ook geschikt voor studenten in algemene, kunst- of cultuurgeschiedenis. Op deze site staan twee soorten teksten: beknopte samenvattingen en uitgebreidere toelichtingen. De samenvattingen helpen je om je snel in te lezen in bepaalde onderwerpen of om ze te leren. Verschillende stromingen worden op de site beschreven, zoals het fauvisme, expressionisme, Die Brücke, Der Blaue Reiter, kubisme, orfisme, suprematisme, constructivisme, De stijl , surrealisme en het dadaïsme. Bij iedere stroming ook werken en kunstenaars.

 • Kunststof Het Moderne klik hier
  * Cultuur van het Moderne De grote oorlog De Belle Époque Opmars van de techniek Theorieën over het individu De grote oorlog

 • Kunststof Romantiek klik hier
  *Romantiek en realisme Geest van de Romantiek Algemeen herkomst en betekenis van het woord Romantiek van het Franse romance

 • Kunststof voor CKV KuA (2) klik hier
  *Deze website is bedoeld voor het vak CKV op havo en vwo, maar is ook geschikt voor studenten in algemene, kunst- of cultuurgeschiedenis. Op deze site staan twee soorten teksten: beknopte samenvattingen en uitgebreidere toelichtingen. De samenvattingen helpen je om je snel in te lezen in bepaalde onderwerpen of om ze te leren
  Kunst-stof is verdeeld in 7 cultuurhistorische periodes. Elke periode heeft zijn eigen kleur. Navigeer tussen deze periodes via het snelmenu aan de linkerkant. Hierboven kun je snel bladeren tussen de verschillende disciplines. Van muziek tot architectuur
  Leren met de computer Maak je persoonlijke samenvatting De computer en de les

 • Kunststuk Massa Cultuur klik hier
  *Massa cultuur De welvaartsjaren: 1950-1970 Wederopbouw De Koude Oorlog The American Dream Jeugdcultuur vanaf de jaren vijftig Wederopbouw

 • Kunstwebsite De Kunsten Kunstwebsite DeKunsten
  * Kunstwebsite: DeKunsten houdt zich vooral bezig met de moderne beeldende kunst. Op de site staan vijftien moderne kunststromingen vanaf 1900, toegelicht in de vorm van korte tekstcitaten die zijn ontleend aan het heldere werk van Jacob Bendien. Bendien leefde en schreef in de decennia voor 1933 en was dus tijdgenoot en getuige van de opkomst van de moderne kunststromingen.

 • Kunstwijzer Centrum Beeldende Kunst Gelderland Kunstwijzer Kijkwijzer Beeldende Kunst
  * De Kunstwijzer Wanneer je meer wilt weten over een kunstwerk -uit de kunstuitleencollectie bijvoorbeeld- kun je de KUNST WIJZER gebruiken. Het biedt je een handvat om dingen in een kunstwerk te ontdekken die je eerst misschien niet zag.

 • Leesmij.nu een literaire webplek Klik hier
  * www.leesmij.nu, een literaire webplek voor scholieren. Op deze site is een serie grappige, ontroerende en spannende filmpjes over boeken te vinden. Het komende half jaar staan onder meer Joe Speedboot van Tommy Wieringa en Blauwe maandagen van Arnon Grunberg op het programma. Daarnaast kunnen jongeren met elkaar chatten over literatuur en achtergrondinformatie opvragen. Lees mij! is een samenwerking van het Letterkundig Museum met Stichting Lezen, Kennisnet, het ministerie van OCW en Viewpoint Productions

 • lesmateriaal Theater voor CKV en CKV vmbo klik hier
  * Lesmateriaal CKV 1 / CKV vmbo
  Voor het CKV 1 en CKV vmbo- onderwijs over de discipline theater heeft het Theatermuseum een lespakket ontwikkeld. Het lespakket bestaat uit een Theaterkrant, een dvd met fragmenten van hedendaagse theatervoorstellingen en een docentenhandleiding.
  Dvd
  Havo/vwo: de dvd bevat fragmenten van hedendaagse theatervoorstellingen, van klassiek teksttoneel tot moderne dans en van opera tot cabaret. Het geeft informatie over de verschillende vormen van theater die er in Nederland bestaan. In het bijbehorende toelichtingenboekje is te lezen welke fragmenten te zien zijn en waarom ze zijn gekozen. De fragmenten zijn in samenwerking met de gezelschappen geselecteerd.
  Vmbo: in samenwerking met uitgeverij Lambo is er een speciale dvd voor het vmbo gemaakt. Deze dvd sluit aan op de CKV methode Kunststof. De dvd met toelichtingenboekje bevat 13 fragmenten van hedendaagse theatervoorstellingen. De dvd is ook geschikt als illustratie bij het CKV vmbo-onderwijs over theater.
  Theaterkrant BACKSTAGEIn de theaterkrant wordt ingegaan op het maken van een theatervoorstelling. Wat is er nodig om een voorstelling te maken, uit welke onderdelen bestaat een voorstelling en wat is de functie ervan? Deze onderdelen worden afgewisseld met een theaterquiz, een strip waar leerlingen een dialoog kunnen schrijven en er is een interview met Chantal Janzen en Ruud Lanfermeijer (interaction designer). De teksten zijn in samenwerking met Bekijk ‘t geschreven.
  In de bijbehorende docentenhandleiding staan suggesties voor gebruik van de dvd en theaterkrant in de les.

  Lespakket: € 50,00 (incl. dvd met theaterfragmenten en 25 theaterkranten)
  Theaterkrant los (min. Afname 10): € 2,00
  Dvd los (zowel vmbo als havo/vwo): € 30,00
  (NB: Het totaalbedrag is exclusief verzendkosten)

  Bestellen Voor meer informatie en bestellingen kunt u op dinsdag t/m vrijdag tussen 13.00 –17.00 uur bellen naar 020 5513300 of stuur een e-mail naar educatie@tin.nl

 • Lespakket De Vrouw Beslist klik hier
  * Een interactief lespakket over de Tweede Feministische Golf. In de vorm van een ganzenbordspel

 • Leven Lang Theater Nieuwe website Louis Bouwmeester Ellen Vogel Wim Sonneveld Alexandra Radius Ko van Dijk John Kraaijkamp Sr. Erik Vos Hans van Manen Willem Nijholt Prachtige website
  * de website eenlevenlangtheater. De site geeft een overzicht van het werk en leven van grote Nederlandse theaterpersoonlijkheden. De website start met informatie over Mary Dresselhuys. Op deze website worden video- en geluidsfragmenten, teksten, recensies en fotomateriaal van een acteur, actrice, danser of andere theaterpersoonlijkheid verzameld. Zo krijgt het publiek op een aantrekkelijke en toegankelijke manier een overzicht van het werk en leven van deze personen. Ook bij de andere artiesten zullen rondleidingen langs de archieven gekoppeld zijn aan de presentatie van hun informatie op Artiesten wiens archieven gepresenteerd zullen worden, zijn: Louis Bouwmeester Ellen Vogel Wim Sonneveld Alexandra Radius Ko van Dijk John Kraaijkamp Sr. Erik Vos Hans van Manen Willem Nijholt
  Op deze website vindt u een overzicht van het werk en leven van grote Nederlandse theaterpersoonlijkheden als Mary Dresselhuys, Louis Bouwmeester, Wim Sonneveld, Ko van Dijk, Ellen Vogel, Willem Nijholt, Ton Lutz, Alexandra Radius, Hans van Manen, Johnny Kraaijkamp Sr, Henk van Ulsen, Jos Brink, Erik Vos, Louis Davids, Rudi van Dantzig en Albert van Dalsum.
  Naast zeldzame en niet eerder vertoonde beeld- en geluidsfragmenten vindt u biografische teksten, recensies en fotomateriaal op deze historische website.

 • M, N, O, P, Q terug naar inhoudsopgave

 • Manouck Events. Rotterdam klik hier
  * Manouck Events heeft voor het vak ckv een breed en uniek aanbod samengesteld voor het Voortgezet Onderwijs.Dit aanbod biedt de mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met nieuwe disciplines uit de wereld van kunst en cultuur De 34 workshops zijn op in alle categoriën disciplines uit het ckvdossier in te delen: dans, beeldende kunst, muziek, film, drama/toneel

 • maritieme musea Nederland Maritiem Nederland Digitaal
  * website www.maritiemdigitaal.nl is vernieuwd. Op deze website is een groot gedeelte van de collectie van het Zeeuws maritiem muZEEum digitaal te bekijken.
  De bezoeker kan digitaal kennis maken met allerlei voorwerpen uit de rijke maritieme geschiedenis. Verschillende voorwerpen uit het gezonken VOC-schip ’t Vliegent Hart zijn er bijvoorbeeld te bekijken. Ook allerlei archeologische vondsten van Fort Rammekens zijn er te zien. Per voorwerp is bijvoorbeeld op te zoeken wat de afmetingen zijn en hoe oud het is (als dat bekend is). Van diverse voorwerpen is ook een afbeelding te zien.
  WAT de website echt bijzonder maakt, is dat het een totaaloverzicht geeft van de maritieme collectie van heel Nederland. Alle toonaangevende maritieme musea hebben met de website de handen ineen geslagen. Daardoor is een gezamenlijke database ontstaan, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in de maritieme musea bevinden. Naast de collectie van het muZEEum zijn bijvoorbeeld ook de collecties van het Nederlands scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam op te zoeken via de website. Alle musea die meewerken aan dit project zijn terug te vinden

 • Maxmusic muziek en dans workshop Cabawraps klik hier
  * Workshop - 'CabaWraps' Jouw moeder is zo dik dat haar weegschaal ‘wordt vervolgd.....’ aangeeft. Populaire MTV shows zoals ‘Yo Mama’ en ‘Wild ´N Out’ laten zien dat humor en improvisatietheater een belangrijke plek hebben veroverd in de Hip-Hop en urban cultuur. In Nederland heeft rapper Ali B een grappige theatershow en wagen cabaretiers zoals Najib Amhali en Jörgen Raymann zich op hun beurt zich aan rap. In de dynamische workshop 'CabaWraps' ervaart men hoe woorden, ritme, humor en improvisatie kunnen samenvloeien in een creatieve waterval. Onder leiding van woordkunstenaar Skinfiltr8tr leren de deelnemers kokkerellen met klinkers en inktvissen, en wordt er O² gefrituurd (gebakken lucht). Doel van de workshop is spelen met taal en ruimte leren geven aan creatieve impulsen. Trek je woordgrapjas maar aan... 'CabaWraps' beslaat 1 of 2 lesuren, en wordt in klasverband gegeven voor alle leeftijden in het VMBO, Havo en VWO. De workshop kan vallen onder CKV, Nederlands, Engels en maatschappijleer, en is gemakkelijk aan te passen op speciale schoolthema's en projecten.

 • Maxmusic muziek en dans workshop Jazz klik hier
  * Jazz workshop – Voel De Jazz Tijdens het jazz workshopconcert wordt het publiek door de band Newday meegevoerd op een muzikale en interactieve reis door de jazzmuziek. Binnen een uur leert men hoe jazz begin 1900 in Amerika is ontstaan en hoort men muzikale voorbeelden van jazzstromingen zoals ragtime, dixieland, swing, bebop, fusion, en de hedendaagse vermenging met popmuziek. Het publiek wordt continu betrokken door onder meer het aanleren van zanglijnen en ritmes met behulp van klappen. Zo ervaart men direct wat bijvoorbeeld swing en latin inhouden. Door de concertvorm is deze jazz workshop ook geschikt voor grote groepen. De workshop kan voor of na het concert worden uitgebreid in klasverband waarbij dieper op de stof wordt ingegaan.

 • Maxmusic muziek en dans workshop Songwriting klik hier
  * Songwriting workshop - Schrijf je eigen hit 'Bohemian Rhapsody' van Queen, 'De Waarheid' van Marco Borsato; iedereen kent wel een song die hij geweldig vindt en nooit zat wordt. De tekst blijft raken en de melodie fluit je drie dagen later nog. Maar wat maakt zo'n liedje nou zo goed; is het de melodie, de tekst, of is het de X-factor? In de songwriting workshop wordt binnen een dubbel lesuur een overzicht gegeven van verschillende song stijlen en werkwijzen in het componeren en schrijven. Met de verkregen inzichten gaan de deelnemers aan de slag met een eigen song. Deze songs worden geëvalueerd, en de deelnemers krijgen handvatten mee om hun song verder te ontwikkelen. Wordt hier een nieuwe nummer-1 hit geboren? In een vervolgworkshop gaat men meer in op het componeren van muziek. Er wordt in kleine groepen en klassikaal geëxperimenteerd met verschillende melodieën en muziekgenres op zelf geschreven songteksten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige muziekinstrumenten, maar ook van instrumentale tracks in verschillende muziekgenres. Deze tracks kunnen de deelnemers eerder ook als voorbereiding gebruiken op de workshop.

 • Meekers uitgesproken dans klik hier
  *MEEKERS Uitgesproken Dans Bij iedere voorstelling ontwikkelen zij een educatietraject in de vorm van digitale lesbrieven, doe-het-zelf materiaal, DVD's en dansworkshops. Voor het primair onderwijs zijn er lesbrieven te downloaden. Er is een algemene lesbrief met informatie over dans als podiumkunst in het algemeen en over ons gezelschap. Ook zijn er doe-het-zelf materialen te bestellen. Per productie ontwikkelt MEEKERS een vorm die geschikt is bij de desbetreffende voorstelling. Dat kan een hoorspel zijn, een doe-boek, een bouwplaat of een ander geschikt materiaal. MEEKERS maakt dans vanuit een theatrale werkwijze; door de ogen van de choreograaf. In een dansworkshop is het thema van de voorstelling de leidraad voor de dansopdrachten. Er kunnen per workshop maximaal 20 kinderen deelnemen.

 • Mister Motley Tijdschrift Mister Motley
  * Mister Motley is een toegankelijk tijdschrift voor iedereen die nieuwsgierig is naar de hedendaagse beeldende kunst. Speciaal voor gebruik van het magazine in het onderwijs is er de website vol opdrachten en extra informatie.

 • Moderne Beeldende kunst 1945 1995 kijk hier
  * Deze unieke kunstencyclopedie geeft een overzicht van moderne beeldende kunst in de periode 1945-1995 uit de collecties van Belgische en Nederlandse musea. Het werk laat een bepaald patroon zien in de ogenschijnlijke wirwar van stromingen, stijlen, groeperingen die zijn ontstaan na 1945. Een simpel naslagwerk waarin men eenvoudig gegevens kan terugvinden over kunstenaars met hun werken en waar deze zich bevinden. Het unieke van deze website is met name dat aan de kunstenaars alle belangrijke kunstwerken zijn gekoppeld met de beschrijving van de titel, jaar en de afkorting van het museum. Dit naslagwerk is in principe toegankelijk voor een ieder die belangstelling heeft voor schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.
  Moderne beeldende kunst uit België en Nederland van 1945 –1995. Een virtueel museum onder de titel: “50 jaar verzameld”. Het is een ontdekking van moderne beeldende kunst in 5 zalen. De zalen hebben de volgende titels: Expressionisme, abstractie, kunst met fantasie elementen, het Métier en Postmodernisme. Ieder zaal kent weer de bijbehorende onderverdeling. In iedere zaal trekt een keur aan schilderijen/afbeeldingen voorbij. Door te klikken op de foto krijg je veel en kwalitatief goede informatie: beschrijving van de titel, jaar en het museum waar het werk te zien is in Nederland of België.De site laat een bepaald patroon zien in de ogenschijnlijke wirwar van stromingen, stijlen, groeperingen die zijn ontstaan na 1945. Een simpel naslagwerk waarin men eenvoudig gegevens kan terugvinden over kunstenaars met hun werken en waar deze zich bevinden

 • Moderne Kunst Kunst tussen 1890 en 1940 klik hier
  *Een dynamische vitaliteit beheerste de beeldende kunst en architectuur van de eerste vier decennia van de twintigste eeuw. Een drang tot vernieuwing vormde de basis voor diverse stromingen die in deze tijd ontstonden. Rond 1912 ontstonden de eerste abstracte schilderijen. De figuratieve kunst bleef echter in de meerderheid. Enkele bekende kunstenaars uit die tijd zijn: Matisse, Kirchner, Kokoschka, Max Beckmann, Kandinsky, Picasso, Georges Braque, George Grosz, Fernand Léger, Malevitsj, Mondriaan, Marc Chagall, Paul Klee, Marchel Duchamp, Max Ernst, Hans Arp, Henry Moore, Brancusi, Giacometti, Giorgio De Chirico, René Magritte, Dalí en Miró

 • Moderne kunst na 1940 een soort tijdlijn klik hier
  * In dit onderdeel van kunstkennis zijn verscheidene stromingen na 1940 beschreven. Centraal staat de schilderkunst en beeldhouwkunst. De stromingen uit de moderne kunst zijn heel divers, van minimalistisch tot decoratief en van abstract tot fotorealistisch. Enkele bekende kunstenaars die na 1940 hun belangrijkste prestaties hebben geleverd zijn; Karel Appel, Francis Bacon, Joseph Beuys, Christo, David Hockney, Gilbert & George, Anselm Kiefer, Jeff Koons, Henry Moore, Jackson Pollock, Gerhard Richter, Mark Rothko en Andy Warhol.

 • Molens klik hier.
  * Educatieve activiteiten en programma’s op deze site te vinden. Achtergrond info en ideeën voor een spreekbeurt. Docenten kunnen lessen, verhalen en liedjes over molens downloaden. Verder zijn er tips voor excursies.

 • Molens beschreven Beschrijving molens
  * Hoewel molens in meerdere landen voorkomen, hebben zich in Nederland de meeste variaties ontwikkeld en is de grootste perfectie in de constructie bereikt. Molens kunnen worden ingedeeld naar hun uiterlijk, naar hun taak en naar hun bedieningswijze. Tot de uitvinding van de stoommachine waren molens de belangrijkste energievoorzieners. In de 19e eeuw telde Nederland nog ruim 10.000 molens. Anno 1999 staan er, volgens de gegevens van de Nederlandse Molenstichting, 1035 windmolens (in 1981 nog maar 973!) en 106 waterradmolens in ons land. Van de windmolens is meer dan de helft een grondzeiler, zijn er ruim 300 stellingmolens en ruim 120 beltmolens. Voordat de windmolen in Nederland in de 13e eeuw zijn intrede deed, werd de benodigde energie voor het malen van graan vaak opgewekt door paarden in een zogenaamde rosmolen Prachtige site van Daniel van der Ree

 • Molens Zuid Holland lees meer
  * Zuid-Holland –Molens Deze site is speciaal voor het onderwijs gebouwd in het kader van het molen jaar (2007)

 • Monniken en Ridders klik hier
  *500 tot 1000 Dit tijdperk gaat over de tijd van monniken en ridders - De verspreiding van het christendom in geheel Europa - Het ontstaan en de verspreiding van de islam - De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid - Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

 • Monumentenkist Nederland DE MONUMENTENKIST voor geheel NEDERLAND - de adressen van alle provinciale verhuuradressen
  *'Terug naar de Toekomst': de Monumentenkist. Dit is een onderwijsproduct voor leerlingen in de basisvorming van het VMBO en HAVO/VWO. Met de leskist kunnen zij onderzoek doen bij een monument in de omgeving van hun school. Elke provincie krijgt een eigen Monumentenkist, die wordt ondergebracht bij een Steunpunt of Erfgoedhuis. Tegen een gering bedrag kan deze gehuurd worden

 • MovieZone educatief filmprogramma voor het voortgezet onderwijs 2008 2009 lees meer
  *MovieZone is het landelijke educatieve filmprogramma voor het voortgezet onderwijs. MovieZone selecteert jaarlijks ongeveer 30 bijzondere films die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren maar die ze niet vanzelfsprekend gaan zien. Films van eigenzinnige makers. Films uit verschillende culturen. Films met cinematografische kwaliteit. MovieZone wordt voor een belangrijk deel door jongeren zelf geprogrammeerd. Op alle grote filmfestivals in Nederland kiezen MovieSquad jongerenjury’s een film die het jaar daarna in MovieZone wordt opgenomen. De filmvoorstellingen van MovieZone kunnen in schoolverband (MovieZone schoolvoorstellingen) of individueel (MovieZone Circuit en MovieZone Festival) worden bezocht Het circuit kent 18 hoofdfilms en 3 voorfilms. De programmering wordt gedurende het seizoen aangevuld met een drietal actuele titels, de MovieZone Tips. De films rouleren wekelijks of in festivalvorm langs filmtheaters. Klik hier voor de locaties
  De circuit en festival voorstellingen zijn gericht op individueel filmbezoek buiten schooltijd. Leerlingen die het vak CKV 1 volgen kunnen een MovieZone voorstelling met een CKV- bon bezoeken en op die manier deelnemen aan een culturele activiteit in het kader van hun lesprogramma.
  Naast het circuit vertoont MovieZone jaarlijks ook films in de schoolvoorstellingen, in 50 bioscopen in 40 steden. Deze voorstellingen zijn gericht op collectief bioscoopbezoek onder schooltijd. Deelname vindt plaats via inschrijvingen vooraf. Klik hier voor de lokale en regionale instellingen die de schoolvoorstellingen bemiddelen.
  Bij alle MovieZone films vervaardigt het NIF lesmateriaal.Het materiaal dat bij de schoolvoorstellingen wordt aangeboden bestaat uit een docentenhandleiding en leerlingenblad waarin opdrachten staan die voorafgaand aan en volgend op het filmbezoek gemaakt kunnen worden. De website van MovieZone speelt nu ook een rol in het lesmateriaal bij schoolvoorstellingen. Hier kunnen leerlingen fragmenten bekijken en extra informatie vinden.Het materiaal bij de circuit voorstellingen bestaat uit informatiesheets per film die gratis gedownload kunnen worden en docentenhandleidingen filmanalyse, documentaire en animatie, die het NIF heeft ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Kijk hiervoor in het overzicht Educatieve Materialen.
  Het is ook mogelijk de aandacht voor MovieZone films op school te vergroten en verdiepen door een MovieZone Xpert naar school te halen. MovieZone Xperts geven een workshop of inleiding rond een specifieke film of rond een thema zoals Hollywoodfilm, filmgeschiedenis of literatuur en film. MovieZone Studio is een interactieve installatie die op scholen geplaatst kan worden en waarmee leerlingen in twee lesuren leren zelf film te maken.

 • Museumkennis Museumkennis
  * Een schat aan informatie over verre volken, oude culturen en de natuur. Een samenwerking van Rijksmuseum voor Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden en Naturalis.Aan de orde komen thema's als wetenschappelijke illustraties, de Middeleeuwse stad, verzamelaars, op jacht naar voedsel, dodencultus, Farao's, Romeinse keizers, Nederland prehistorie, Nederland Middeleeuwen etc. Daarnaast 166 artikelen over de meest uiteenlopende zaken en hel bijzonder"stel je vraag".

 • Musicalfan Musicalfan
  * Niet minder dan 185 musicals, 1398 liedjes en 1944 musical acteurs zijn op deze site bijeengebracht

 • MUZtheater MUZtheater
  * Theater MUZtheater theatervoorstellingen voor jongeren. Er wordt gespeeld op middelbare scholen en in theaters, maar ook locatietheater behoort steeds vaker tot het repertoire. MUZvoorstellingen kenmerken zich door het gebruik van muziek, multimedia en een fysieke speelstijl. Bij alle voorstellingen bieden ze educatiemateriaal aan.

 • MUZtheater lees meer
  * H.U.N.K.S. het MUZtheater Een voorstelling met een hoog klootzakgehalte vanaf 16 oktober ’08 t/m half februari 2009 door het hele land.

 • Naslag Museum Boijmans Van Beuningen Naslagsite Boijmans
  * Een zeer uitgebreide site met informatie over personen, eindexamens, diapresentaties, het museumwerk, Voortgezet onderwijs
  TENTOONSTELLINGEN
  Erasmus en de kunst van zijn tijd
  1. Interactieve rondleiding VMBO Erasmus leefde zo’n 500 jaar geleden, maar was zijn tijd ver vooruit. Zijn ideeën over bijvoorbeeld opvoeding of gelijkheid van mensen waren heel nieuw voor zijn tijd, en maken nu nog steeds veel los. En hij reisde veel, een echte wereldburger. Het is dan ook niet voor niets dat Erasmus is opgenomen in het Canon van de Nederlandse geschiedenis. Aan de hand van voorwerpen, verhalen en opdrachten maken leerlingen kennis met deze bijzondere man en zijn tijd. Daarbij staat de discussie centraal: onderwerpen en ideeën (uit de tijd) van Erasmus worden getoetst aan hun actualiteit: is oorlog zinloos, hoe hoor je je te gedragen, waarom zijn veel mensen nog steeds bang voor anderen onbekende volken? Duur: 1 uur. Periode: 8 november 08 – 8 februari 2009. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  2. Erasmus kijkwijzer bovenbouw HAVO/ VWO Aan de hand van leesteksten, opdrachten, leuke weetjes en vragen ontdekken de leerlingen op eigen gelegenheid meer over Erasmus, zijn tijd en de actualiteit van zijn ideeën. Dit programma hoort bij de tentoonstelling Erasmus en de kunst van zijn tijd. Duur: 60 tot 90 minuten. Periode: 8 november 2008 – 8 februari 2009. Zelfstandig bezoek. Kosten: € 1,- per kijkwijzer.

  Charley Toorop
  Charley Toorop kijkwijzer bovenbouw HAVO/ VWO De kunstenares Charley Toorop leefde in een bewogen tijd waarin veel veranderingen plaatsvonden. Toorop zelf was een krachtige en eigenzinnige vrouw, die midden in het culturele leven van haar tijd stond en middelpunt was van een grote groep toonaangevende kunstenaars. Maatschappelijke- en (kunst)historische ontwikkelingen hebben zich op een heel bijzondere manier vertaald in haar werk. De kijkwijzer die voor leerlingen bovenbouw HAVO/ VWO is ontwikkeld, belicht al deze aspecten vanuit diverse hoeken. Het bevat leesteksten, beeldmateriaal, opdrachten, vragen, extra informatie en interessante weetjes. Duur: 60 tot 90 minuten. Periode: 29 september 08 - 8 februari 2009. Zelfstandig bezoek. Kosten: € 1,- per kijkwijzer.

  Pipilotti Rist Pipilotti Rist interactieve rondleiding voor alle onderwijsniveaus Videokunstenaar Pipilotti Rist maakt films die soms in de hele ruimte te zien zijn, het publiek wordt onderdeel van de kunst. De video’s zijn over het algemeen net videoclips. In de vaak dromerige beelden toont Rist van alles dat te maken heeft met ‘vrouw zijn’, soms met een feministisch en maatschappijkritisch tintje. Leerlingen maken onder begeleiding van en museumdocent in een interactief gesprek kennis met het werk van Rist. Zij begeven zich tussen haar films, laten zich er door omgeven, worden er in mee gezogen. Wat zien ze, wat vertelt Rist, wat doet het met hen? Tijdens de extra workshop die besproken kan worden, gaan leerlingen zelf aan de slag als videokunstenaar. Duur: 1 uur. Met workshop 1,5 uur. Periode: 28 februari – 3 mei 2009. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.Met workshop € 65, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  VASTE COLLECTIE
  Alle onderwijsniveaus
  1. Van Bosch tot Beuys, hoogtepunten van de vaste collectie Als enige museum in Nederland biedt Museum Boijmans Van Beuningen een wandeling door de (kunst)geschiedenis, van de middeleeuwen tot nu. Een deel van de collectie is ook nog eens wereldberoemd: wie kent niet ‘De toren van Babel’ van Pieter Bruegel of ‘Het kleine danseresje’ van Edgar Degas? Of ‘Titus’, het schilderij dat Rembrandt zelf van zijn zoon maakte. Tijdens deze interactieve rondleiding maken leerlingen kennis met de topstukken van de collectie, en met hun makers. En de grote vraag daarbij is natuurlijk: vinden de leerlingen het ook topstukken? Na de interactieve rondleiding is er de mogelijkheid om een workshop te volgen. Leerlingen gaan in de educatieve ruimte van het museum zelf aan de slag met het maken van een topstuk. Duur: 1 uur. Met workshop 1,5 uur. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.Met workshop € 65, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  2. Geen kunst aan! In samenwerking met Digital Playground Wat is kunst, of waar is geen kunst aan? Dat is de moeilijkste vraag die je over kunst kunt stellen. Door de tijd heen kunnen de ideeën over wat kunst is en wat niet, sterk wisselen. Jongeren gaan in het museum op zoek naar iets wat volgens hen geen kunst is en iets wat ze juist wel kunst vinden. Zal het tot felle discussies leiden? De leerlingen maken beeld- en geluidsopnamen van hun reacties en ervaringen. De opnamen verwerken ze in het tweede deel van de workshop bij Digital Playground tot een eigen film of fotocollage. Zie de rechter kolom voor twee voorbeelden bij de tentoonstelling Vreemde Dingen. Groepsgrootte: max. 40 leerlingen Duur: 3,5 uur, waarvan de eerste 60 minuten in het museum. Kosten en reserveringen: informeer bij Digital Playground, telefoon 010-4126031 of via reserveringen@digitalplayground.nl
  3. Droomkunst In samenwerking met Digital Playground Museum Boijmans Van Beuningen staat bekend om zijn collectie bizarre surrealistische kunst. Een lippenbank, een lichaam vol laatjes, schilderijen vol dromen… Dromen en fantasieën zijn echter niet alleen van de surrealisten. Door de eeuwen heen inspireerden fantasieën en verhalen kunstenaars mateloos. Tijdens het project Droomkunst zien leerlingen in het museum allerlei kunst vol dromen. Wat inspireerde de kunstenaar, wat heeft hij of zij er mee willen vertellen? Is het te begrijpen, of een heel persoonlijke droom en voor anderen dan ook totaal onbegrijpelijk? Geïnspireerd door de dromen en fantasieën maken leerlingen film- of foto-opnamen. Deze opnamen verwerken ze in het tweede deel van de workshop bij Digital Playground tot een reportage of een eigen korte surrealistische droomfilm of -fotocollage. Groepsgrootte: max.. 40 leerlingen. Duur: 3,5 uur, waarvan de eerste 60 minuten in het museum. Kosten en reserveringen: informeer bij Digital Playground, telefoon 010-4126031 of via reserveringen@digitalplayground.nl

  Programma's VMBO
  1. Interactieve rondleiding Tijdens het bezoek krijgt de leerling informatie en vragen over kunstwerken en kunstenaars. Onze benaderingswijze is interactief, de leerlingen worden door de begeleider geprikkeld en op een nieuw denkspoor gezet. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  2. Het museum werkt! Tijdens dit interactieve project maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepen die in een museum te vinden zijn. Wie werken er voor en achter de schermen? Wat doen ze, welke spullen gebruiken ze daar bij? Misschien ontdekken de leerlingen wel een beroep dat ze zelf later ook zouden willen uitoefenen. Na de interactieve museumles is het mogelijk om een workshop te volgen. Leerlingen ondervinden in deze workshop aan den lijve hoe het is om als een medewerker van het museum aan de slag te gaan. Kunst inpakken als depotmedewerker? Prenten restaureren? Een tentoonstelling inrichten? Leerlingen doen het ‘in het klein’ de educatieve ruimte van het museum. Duur: 1 uur. Met workshop 1,5 uur. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.Met workshop € 65, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  Programma's VMBO/ en onderbouw HAVO/ VWO
  1. Kijken met je Oren Beeld en muziek aan elkaar gekoppeld: in de videoclips op TMF gebeurt niet anders. Voor het project 'Kijken met je oren' is dit principe als uitgangspunt genomen. Leerlingen koppelen muziek aan andere beelden dan videoclips, namelijk aan schilderijen. Met een leen-mp3-speler en opdrachtenboekje gaan zij op zoek naar een schilderij dat bij hun favoriete muziekfragment past. Deze muziekfragmenten lopen qua stijl erg uiteen: van folk en wereldmuziek via klassiek tot pop en rock. Zijn het de kleuren, het verhaal, het gevoel of juist iets heel anders dat maakt dat een schilderij volgens de leerling bij bepaalde muziek hoort? Ter afsluiting laten de leerlingen zich door de muziek inspireren en maken zelf een kunstwerk. Duur: 30 tot 60 minuten. Kosten: € 2,70 per leerling. De leerlingen bezoeken op eigen gelegenheid het museum. Reserveren verplicht.
  2. Blik op kunst We leven vandaag de dag in een beeldcultuur. Overal om ons heen zijn foto ’s, films, cartoons. Toch hebben deze beelden vaak niet een heel ander effect dan de schilderijen die soms al eeuwen bestaan: ze doen wat met de toeschouwer, roepen emoties op. Daarnaast kan een beeld soms opeens een heel andere betekenis en associatie krijgen als je opeens de titel of onderschrift van een schilderij of foto te weten komt. Tijdens deze interactieve museumles koppelen leerlingen actuele krantenfoto’s, filmposters en reclamebeelden aan schilderijen: waarom vinden zij het bij elkaar passen? Komt het door een gevoel, een verhaal, de kleuren? Hun bevindingen en ideeën presenteren ze aan elkaar. Na de interactieve museumles is het mogelijk een workshop te volgen. Leerlingen maken naar aanleiding van een krantenkop, onderschrift of titel een pakkende collage van diverse beelden (kunst, film, reclame, mode). Duur: 1 uur. Met workshop 1,5 uur. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.Met workshop € 65, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  3. Colors of love In samenwerking met de SKVR Schilderijen zijn beelden in verf. Poëzie en songteksten kunnen beelden in woorden zijn. Leerlingen koppelen tijdens het project Colors of love schilderijen aan (liefdes)gedichten. In het museum zoeken zij een schilderij of beeld dat volgens hen goed bij een bepaald gedicht of songtekst past. Vervolgens vertelt ieder elkaar waarom ze tekst en beeld zo goed bij elkaar vinden passen. In de educatieve ruimte van het museum laten de leerlingen zich daarna inspireren door een schilderij uit de collectie van het museum en schrijven zelf een gedicht met als thema liefde. Met als resultaat een prachtig raamgedicht om mee naar huis te nemen. Duur: 2 uur 45 minuten. Periode: voorjaar 2009. Meer informatie en boekingen: SKVR (tel: 010 – 2718 346)
  Programma Bovenbouw VMBO en midden/ bovenbouw HAVO/ VWO Artwijs, landelijk kunstdebat Ook komend schooljaar vindt de interscholaire debatwedstrijd ARTWIJS plaats in verschillende musea in Nederland. Prikkelende stellingen helpen leerlingen zich een beeld en mening te vormen over moderne en hedendaagse beeldende kunst. In een debat verwoorden en verdedigen zij hun mening. Een deskundige jury beoordeelt: welke klas debatteert het sterkst? Het project wordt afgesloten met een landelijke finale. Voorafgaand aan het debat in het museum kunt u het project met uw leerlingen op school voorbereiden aan de hand van lesmateriaal in de vorm van de ARTWIJS docenten- en leerlingen-website (www.artwijs.nl). Eenmaal in het museum krijgen de leerlingen eerst een ‘warming-up’ op zaal onder begeleiding van een museumdocent. Vervolgens is het tijd voor het echte werk: het debat tegen een andere school. Duur: 120 min. Data: 28 en 29 oktober 2008. Groepsgrootte: min. 15 leerlingen, max.. 30 leerlingen. De school zorgt voor minimaal 1 begeleider per 15 leerlingen Kosten: € 7,50 per leerling. Informatie / inschrijvingen: Inèz Veldman, +31 (0)10-4419477, veldman@boijmans.nl

  Programma's Midden/ bovenbouw HAVO/ VWO
  1. Interactieve rondleiding Tijdens het bezoek krijgt de leerling informatie en vragen over kunstwerken en kunstenaars. Onze benaderingswijze is interactief, de leerlingen worden door de begeleider geprikkeld en op een nieuw denkspoor gezet. Kosten € 35 per rondleiding, max. 15 leerlingen per museumdocent.
  2. Tussen kunst en klank In samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Unieke privé-concerten midden tussen de kunst… Op 14 en 15 april 2009 geven musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in verschillende samenstellingen speciaal voor uw leerlingen in het museum korte concerten. Kleine ensembles van koperblazers, strijkers, houtblazers en slagwerkers hebben zich voor dit unieke project laten inspireren door een kunstwerk in het museum, en brengen hun gekozen muziekstuk bij het kunstwerk op zaal ten gehore. Een klas volgt twee miniconcerten en gaat vervolgens met de musici over hun keuzes in gesprek. Museumdocenten zorgen voor de nodige uitleg en interactie.Duur: 1,5 uur. Periode: dinsdag 14 april en woensdag 15 april 2009 Kosten: € 5,- per leerling. Reserveren verplicht, VOL= VOL!
  Praktische informatie Bel voor meer informatie naar afdeling Educatie en Publieksbegeleiding via telefoonnummer +31 (0)10 44.19.471 of mail naar: educatie@boijmans.nl.

 • Nationaal Archief Nationaal Archief Verzetstrijders uit Oranjehotel '40-'45
  *Voortgezet Onderwijs Lespakketten. Historische informatie voor een spreekbeurt of werkstuk kun je zelf opzoeken. Een lespakket biedt de mogelijkheid om met de klas of een groep leerlingen een project rondom een thema te doen. De bronnen uit de lespakketten kunnen ook worden gebruikt voor praktische opdrachten.

 • Nationaal Archief klik hier
  * Nationaal Archief bereikt mijlpaal op weg naar virtuele studiezaal 1700 gedigitaliseerde archieftoegangen op site
  Het project Digitalisering Toegangen van het Nationaal Archief heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: 1700 archieftoegangen zijn nu online raadpleegbaar. Hiermee vergroot het Nationaal Archief zijn toegankelijkheid en digitale dienstverlening. De professionele onderzoeker en de geschiedenisliefhebber kunnen nu via internet sneller en eenvoudiger de documenten vinden die ze zoeken. <>Eerste stap Een van de speerpunten van het Nationaal Archief is het toegankelijk en zichtbaar maken van de collectie zodat steeds meer mensen gebruik kunnen gaan maken van de archieven die het Nationaal Archief bewaart. De digitalisering van 1700 toegangen is een belangrijke eerste stap op weg naar de ‘virtuele studiezaal’. Het Nationaal Archief heeft de ambitie om alle zesduizend toegangen met 2,2 miljoen beschreven archiefstukken in 2010 online te hebben staan. Er is nu prioriteit gegeven aan de archiefcollecties die vaak worden geraadpleegd, zoals het archief van de Staten-Generaal tot 1796, de Zuid-Hollandse archieven en de archieven van de Tweede Wereldoorlog.

 • Nationaal Archief Eindexamen VO Archief in de Klas
  * Welk onderwerp ook aan de orde komt op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis, altijd zijn er wel aspecten waarover veel bronnen zijn te vinden in het Nationaal Archief.
  2009-2010: Dynamiek en stagnatie in de Republiek
  Hoe kan het dat de Republiek een zo lange periode van welvaart meemaakt in de zeventiende en achttiende eeuw? Dit is de kernvraag in de stofomschrijving voor het centraal examen geschiedenis voor de jaren 2009 en 2010. Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de ontwikkelingen telkens vanuit drie invalshoeken bekeken. Deze drie gezichtspunten zijn: de overheid, de economie en de maatschappelijke verhoudingen.Bij het zoeken naar bronnen voor deze website hebben wij als inspiratiebron de recent verschenen archiefgids ‘Baltic Connections’ gebruikt. Hierin zijn staan alle relevante inventarisnummers opgenomen, die betrekking hebben op de relaties met en tussen de Oostzee-landen, inclusief die in Nederlandse archiefbewaarplaatsen.In deze archiefgids staan tal van verwijzingen naar minder bekende archieven, die verrassende bronnen opleveren.De te bestuderen periode van de zeventiende en achttiende eeuw laat zich echter moeilijk kennen zonder een politieke context. Daarom hebben wij een aantal kenmerkende documenten uit de staatkundige geschiedenis van de toenmalige Nederlanden opgenomen. Te meer omdat zij nu eenmaal behoren tot iconen van de Nederlandse geschiedenis en daarmee de status van ‘topstuk’ van het Nationaal Archief hebben verworven.De te examineren stof beslaat een periode van drie eeuwen, van 1500 tot 1800. Dit gegeven, samen met de telkens wisselende invalshoek, heeft er toe geleid dat wij ons verder hebben beperkt tot de lijst met vetgedrukte begrippen, de bijlage B van de stofomschrijving.
  2008-2009: Ten Oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen
  Oorlog is het centrale thema in de geschiedenis van deze 'lange negentiende eeuw'. In overeenstemming met de stofomschrijving presenteren wij meer dan 60 bronnen uit vier oorlogen: de Coalitieoorlogen, de Krimoorlog, de Frans-Duitse oorlog en de Eerste Wereldoorlog. Hierbij hebben wij gezocht naar bronnen, die politieke, dan wel economische of maatschappelijke invalshoeken kunnen illustreren. Hoewel Nederland alleen bij de Coalitieoorlogen actief betrokken is geweest - in de andere oorlogen weet ons land de neutraliteit te handhaven – hebben alle negentiende eeuwse conflicten in meer of mindere mate hun sporen in onze archieven nagelaten. Voor de Coalitieoorlogen hebben wij ruimschoots geput uit bijvoorbeeld de Jaarboeken van de Bataafse Republiek, de in druk uitgebrachte wet- en regelgeving tijdens de Bataafs-Franse periode. Daarnaast hebben wij gebruikt gemaakt van de wat minder bekende provinciale archieven van Zuid-Holland, die immers ook in het Nationaal Archief berusten.De Krimoorlog en de Frans-Duitse oorlog zijn vooral goed te volgen in de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in de Legatiearchieven van de Nederlandse vertegenwoording in het land van de strijdende partijen. Maar vergeet ook niet de dagbladen, die in die tijd al de krijgshandelingen in Europa op de voet volgen.Bronnen uit de periode 1914-1919 laten zien dat het neutrale Nederland in allerlei opzichten te maken krijgt met de oorlog in de buurlanden.Naast archieven van de diverse overheden en instellingen zijn het opnieuw particuliere archieven, die vaak verrassende zaken tonen.

 • Nationaal Toneel NTT
  *Gratis try-outabonnement Elk jaar biedt NTTribune docenten voor try-outvoorstellingen van het Nationale Toneel in de zaal van de Koninklijke Schouwburg één vrijpluskaartje (à e 3,-) per onderwijsinstelling aan. Als u samen met anderen één van onze try-outs wilt bezoeken betalen diegenen per kaartje slechts e 8,- Zo kunnen docenten zich vroegtijdig op de hoogte stellen van onze voorstellingen Informatieavond voor Docenten en NT-Ambassadeurs Al jaren organiseert NTTribune voor docenten en NT-Ambassadeurs een ontmoetingsavond in combinatie met een bezoek aan een (try-out) van een voorstelling. De afgelopen drie jaar werd de avond begonnen met een gezamenlijke maaltijd in de Guido de Moorzaal en een inleiding door de regisseur op de te bezoeken voorstelling.Door sloop en nieuwbouw van de gebouwen van het NT en de Guido de Moorzaal zijn wij dit jaar gedwongen de Informatieavond in een ander jasje te steken. Plannen hiervoor zijn in de maak, maar de datum en voorstelling zijn al wel bekend, dus noteer alvast in uw agenda!

 • Nationale Krakercompetitie lees meer
  * Nationale Krakercompetitie Op 31 oktober 2008 gaat de Nationale Krakercompetitie van start. De competitie is een gratis online zoekwedstrijd waar individuen, teams (maximaal 4 personen) en bibliotheekteams aan kunnen meedoen. De competitie is gepland van 31 oktober november tot en met 28 november 2008 en omvat 4 ronden met 7 vragen die met multiple choice kunnen worden beantwoord. Er zijn aantrekkelijke prijzen te verdienen zoals de hoofdprijs: een reis voor twee personen naar Istanbul. De competitie is een uitstekende manier voor de deelnemers om hun kennis en vaardigheden van het internet aan te scherpen. Deelnemers van de vorige editie kenmerkten de competitie als verslavend, leuk en leerzaam. INSCHRIJVEN Voor deelnemers die alle ronden willen spelen is het gewenst zich in te schrijven voor 1 november. Het is mogelijk zich in te schrijven voor de afzonderlijke rond(en) Definitieve sluitingstermijn voor meespelen afzonderlijke ronde 21 november. . Deze spannende internetzoekwedstrijd wordt online gespeeld waarbij de deelnemers moeilijke vragen (hersenkrakers) met behulp van internet oplossen. De hoofdprijs is een weekend Istanbul voor 2 personen.

 • Nationale Toneel Nederland Theaterland Workshops meer info
  * Theaterworkshops Vind je het leuk om met anderen voorstellingen van het Nationale Toneel te bezoeken in de Koninklijke Schouwburg of het NT Gebouw? Heb je zin om voorafgaand aan dit voorstellingsbezoek tijdens een Theaterworkshop aan de slag te gaan met de te bezoeken voorstelling? Ben je nieuwsgierig om te weten hoe een voorstelling gemaakt wordt? Zo ja? Doe dan een keer mee aan een Theaterworkshop van NT Educatie! Speciaal voor theaterenthousiaste en –nieuwsgierige jongeren tussen de 16 en 30 jaar en (CKV/KCV-) docenten organiseert NT Educatie diverse Theaterworkshops. Deze vinden plaats in de avonduren of in het weekend in het Nationale Toneel Gebouw. Vormen als improvisatie en rolinleving komen aan de orde. Je repeteert met de andere deelnemers en gebruikt onder andere dezelfde toneeltekst die je tijdens de voorstelling zult horen! Daarna bezoeken we gezamenlijk de voorstelling. Informatie over de workshops verschijnt op www.nationaletoneel.nl/educatie en in NTEN. Voor Theaterworkshops wordt een vergoeding per deelnemer berekend afhankelijk van vorm en duur van de workshop. Meer info over Workshops: bel Lejo 070-3181485
  Workshop voor (CKV/KCV)docenten De Workshop vindt plaats in de avonduren of in het weekend in het gebouw van het Nationale Toneel of in één van de externe repetitieruimtes. Deelnemers oriënteren zich gedurende de workshop op één bepaalde voorstelling. Het gezamenlijk lezen van (scènes uit) de tekst, gesprekken met de makers, bespreken van lesideeën voor leerlingen en uitwisseling van thema’s en aanpak behoren tot de mogelijkheden. Het Theaterlesproject wordt met docenten aan de praktijk getoetst. Ook wordt er een bezoek aan de voorstelling gebracht, gevolgd door een nabespreking. Data en tijden worden tijdig bekend gemaakt op deze website en in NTEN.
  Workshop voor Schoolkrantmedewerkers De workshop vindt plaats in de avonduren of in het weekend. Tijdens deze workshop leren schoolkrantmedewerkers alles over het schrijven van een toneelrecensie. Toneelrecensenten van bekende kranten en tijdschriften worden gevraagd hun medewerking te verlenen. De deelnemers bezoeken ook een voorstelling en schrijven een recensie die beoordeeld wordt. De resultaten worden gepubliceerd op deze website. In de toekomst krijgen schoolkrantmedewerkers "pers"-uitnodigingen (inclusief foto- en tekstmateriaal) voor de try-out voorstellingen van het Nationale Toneel. Data en tijden worden tijdig bekend gemaakt op deze website en in NTEN

 • Nederland Theaterland meer info
  * Nederland Theaterland In het kader van Boek&Theater staat er op www.theaterland.nl de Projectensite Eline Vere, met veel informatie over Couperus, zijn leven en werk, de tijd waarin hij leefde, over de bewerking van boek naar toneelstuk en een aantal links naar interessante websites. De website bevat verder een overzicht van de belangrijkste theatergroepen in Nederland en een archief met voorstellingen van de afgelopen jaren. Bovendien ontwikkelen diverse gezelschappen speciaal voor CKV/ KCV leerlingen en –docenten Projectensites rond de eigen voorstellingen. Deelnemers (minimaal 12 – maximaal 25) krijgen door middel van theatrale werkvormen inzage in acteren, theatermaken, een scène, de tekst, een thema, de vormgeving of de speelstijl van de te bezoeken voorstelling. Een Theaterlesproject op school duurt twee klokuren, in het theater ongeveer tweeëneenhalf uur (inclusief een rondleiding in de zaal en op het toneel). Voor het project op school is een ruim leslokaal, waar stoelen en tafels aan de kant kunnen, noodzakelijk

 • Nederland Theaterland meer info
  * NT Educatie ontwikkelt dit seizoen Projectensites voor Liaisons Dangereuses en As You Like It (in februari online)

 • Nederland Theaterland meer info
  * Theaterlesprojecten NT Educatie organiseert Theaterlesprojecten in Den Haag én in het land
  NT Educatie organiseert tal van praktijkgerichte projecten en workshops in Den Haag én in het land. De activiteiten zijn het meest gericht op leerlingen en docenten uit de bovenbouw Voortgezet Onderwijs, studenten en docenten uit het Middelbaar- en Hoger Beroepsonderwijs en jongeren die op eigen initiatief interesse tonen in toneel. Steeds meer docenten en jongeren weten inmiddels de weg naar het Nationale Toneel Gebouw te vinden, dat samen met de Koninklijke Schouwburg het Toneelkwartier Den Haag vormt, in het hart van de stad. Laat u zich vooral ook eens verleiden om met uw leerlingen bij ons een voorstelling te bezoeken. Het nieuwe seizoen biedt daarvoor volop mogelijkheden. Naast de voorstellingen vinden er bijzondere activiteiten plaats, zoals Theaterlesprojecten, Workshops, Informatieavonden, initiatieven van acteurs of openbare repetities. We hopen u hier vaak te mogen ontmoeten

 • Nederlands Centrum voor Voor Volkscultuur klik hier
  * Nederlands Centrum voor Volkscultuur Volkscultuur gaat over de cultuur van het dagelijks leven vroeger en nu. Bij volkscultuur horen alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen, normen en waarden, roots en identiteit. Het Centrum voor Volkscultuur heeft een aantal tentoonstellingen gemaakt die te huur zijn voor musea, bibliotheken, scholen, buurthuizen en andere geïnteresseerden

 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Beeld en geluid polygoon
  * Terug in de tijd met het polygoonjournaal op internet. Iedere week wordt rondom een thema oude journaals op de site gezet. De thema's sluiten zoveel mogelijk aan bij de realiteit. Er zijn ruim 2500 filmpjes gedigitaliseerd. Verder zijn er week- en jaaroverzichten opgenomen.

 • Nederlands Instituut voor FILMEDUCATIE Nederlands Instituut voor Filmeducatie
  * Cd-rom mov(i)e up voor vmbo verkrijgbaar, Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) heeft een nieuw interactief project ontwikkeld voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in het vmbo, de cd-rom Mov(i)e up. De cd-rom biedt vmbo-scholieren een kijkje in de wereld van film door filmfragmenten, uitdagende games en korte teksten met quizvragen.
  Het totale filmeducatie programma van het NIF staat op de website.

 • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD klik hier
  *Nieuwe NIOD-website en nieuwe Actueel-service Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie is er trots op dat de geheel vernieuwde website in de lucht is. Nog meer gemakkelijk toegankelijke informatie over de Tweede Wereldoorlog, met nieuwe rubrieken als Vandaag in … en WO 2 Thema’s. Veel gegevens over lopend en reeds afgesloten onderzoek. Met name de rubriek Actueel wordt steeds vaker bezocht. Vanaf nu is het mogelijk een kosteloos (en direct opzegbaar) abonnement op de Actueel-berichten te krijgen. Als er een bericht is, krijgt u die via uw e-mail toegezonden. U kunt zich opgeven via de aanmeldingsbalk rechtsonder op de site

 • Nederlandse brieven Koninklijke Bibliotheek en Zeeuws Archief klik hier
  * Brieven Betje Wolff en haar neef in Sailing Letters Door de Koninklijke Bibliotheek is de database van ruim 38.000 historische Nederlandse brieven en andere oude archiefstukken op de website beschikbaar gesteld, de eerste vrucht van het project ‘Sailing Letters’. Naar aanleiding hiervan zal het Zeeuws Archief vandaag op haar website Zeeuws Archief publiceren - in het Nederlands en in het Engels - het resultaat van een onderzoek op basis van informatie uit dit belangrijke bestand. De tekst bevat saillante feiten over de familie van de bekende, in Vlissingen geboren schrijfster Elisabeth Wolff-Bekker (1738-1804).
  De database werd door de Koninklijke Bibliotheek vervaardigd op basis van de door historicus en journalist Roelof van Gelder in Londen verzamelde gegevens. De brieven, als zeepost onderweg naar de bestemming, werden samen met scheepsdocumenten en archiefstukken van opvarenden, gedurende de Engelse Oorlogen en de Bataafs-Franse Tijd door Engelse kapers buitgemaakt. Gelukkig bleven ze bewaard en bevinden ze zich thans in groten getale in de depots van The National Archives in de Britse hoofdstad. Een aanzienlijk deel van de geschriften is van de hand van Zeeuwen. De stukken zullen zeker wat betreft de personalia van de inwoners van Middelburg en Vlissingen, in ruime mate kunnen voorzien in de leemte die is veroorzaakt door het verlies van grote delen van de stads- en kerkarchieven van deze plaatsen.

 • Nederlandse dirigenten van het Concertgebouw Orkest klik hier
  * in de periode van 1888 tot 1988. Een kleine tijdlijn, maar uitgebreide informatie over Willem Kes, Willem Mengelberg, Eduard van Beinum, Bernard Haitink en het Concertgebouw Orkest. Bevat lijsten met alle opnames, in de handel verkrijgbare cd's, biografieën en talrijke zeldzame foto's.

 • Nederlandse Vestingsteden 16 Nederlandse Vestingsteden
  * 16 Nederlandse Vestingsteden presenteren zich op een zeer aantrekkelijke wijze op deze site.
  Iedere stad heeft zo zijn eigen historie en daarmee zijn eigen verhalen. U kunt dit verleden nog op vele plekken ervaren. Op de site is veel informatie over de bezienswaardigheden, routes, het verleden, ontstaan en vestingbouw. Ook een tijdbalk en info over de geschiedenis van Nederland is vertegenwoordigd.

 • Nederlandstalig Toneel, Databank Databank Nederlandstalig toneel
  *Databank Nederlandstalig Toneel: dé plek voor professioneel hedendaags Nederlandstalig toneelrepertoire in vertaling.
  Bent u op zoek naar een interessante nieuwe tekst van een Nederlandse of Vlaamse auteur? Op deze site vindt u tekstfragmenten van belangwekkende, hedendaagse Nederlandstalige toneelstukken in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans. Behalve fragmenten vindt u hier ook samenvattingen van de stukken en informatie over de toneelschrijvers. Alle toneelstukken zijn bovendien in Nederland of België door professionele gezelschappen opgevoerd. De website wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe tekstfragmenten en auteurs.

 • Netherlands Cinema History Cinema History
  * Bioscoopgeschiedenis van Nederland. Met alle bioscopen die ooit ergens in Nederland hebben gestaan, vanaf het eerste begin tot de dag van vandaag. Met namen van mensen en bedrijven die in deze bioscopen actief zijn geweest, toen en nu. Meer dan 1500 bioscopen, meer dan 3100 mannen en vrouwen, in 400 steden, van 1906 tot heden. Hier vind je de filmgeschiedenis van je eigen stad. Site van Karel Dibbets

 • Nieuwsbrief Beeldbank Geef je hier op voor de nieuwe Nieuwsbrief van Beeldbank
  *Schooltv-beeldbank met ondersteuning van Kennisnet ruim 130 extra clips kunnen maken.. De clips zijn verdeeld over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en biologie.In de rubriek Geschiedenis [142] 01. Jagers en boeren (tot 3000 v. Chr.) [10] Europa [4] Nederland [3] Wereld [3]
  02. Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 n. Chr.) [12] Europa [8] Nederland [1] Wereld [3]
  03. Monniken en ridders (500 - 1000) [8] Europa [3] Nederland [3] Wereld [2]
  04. Steden en staten (1000 - 1500) [20] Europa [3] Nederland [13] Wereld [4]
  05. Ontdekkers en hervormers (1500 - 1600) [8] Europa [3] Nederland [3] Wereld [2]
  06. Regenten en vorsten (1600 - 1700) [14] Nederland [8] Wereld [6]
  07. Pruiken en revoluties (1700 - 1800) [8] Europa [3] Nederland [3] Wereld [2]
  08. Burgers en stoommachines (1800 - 1900) [18] Europa [4] Nederland [6] Wereld [8]
  09. Wereldoorlogen (1900 - 1950) [35] Europa [6] Nederland [22] Wereld [7]
  10. Televisie en computer (vanaf 1950) [9]

 • Nieuwsbrief en Muziek op Beeldbank Geef je hier op voor de nieuwe Nieuwsbrief van Beeldbank
  *\ Schooltv-beeldbank met ondersteuning van Kennisnet ruim 130 extra clips kunnen maken. De clips zijn verdeeld over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en biologie. Ze omvatten tal van onderwerpen, waaronder politiek, de middeleeuwen, leven op de zuidpool en het menselijk lichaam. Er zijn ook een twintigtal clips voor peuters en kleuters toegevoegd. Voor muziek ga naar ckv: muziek. Onderwerpen Beroepen en technieken [4] Concertgebouwen, muziekcentra, musea [1] Klassieke beroemdheden (-1945) [1] Klassieke muziek (-1945) [1] Moderne beroemdheden (1945-heden) [2] Moderne muziek (1945-heden) [4] Muziekinstrumenten [18]

 • Nijmegen Grote Broer Kunst educatie lees meer
  * Het jonge, enthousiaste én professionele team van Grote Broer verzorgt buiten de eigen circus- en theaterschool een tal van workshops en projecten op het gebied van kunsteducatie. Zij verzorgen op diverse scholen; theaterprojecten, De Stuntschool, soapacteren, camera-acteren, improvisatietheater, acrobatiek, streetdance, capoeïra. Daarnaast kunt u bij Grote Broer kunsteducatie terecht voor het huren van één van de studio’s. Grote Broer kunsteducatie bereikt meer dan 18.000 kinderen en jongeren per jaar met diverse circus- en theaterprojecten. Grote Broer kunsteducatie vindt u aan de Prins Hendrikstraat 7 te Nijmegen. (de voormalige St. Jorismavo) Op onze site leest u meer over de mogelijkheden bij Grote Broer kunsteducatie.

 • Nijmegen Grote Broer Kunst educatie lees meer
  * Het jonge, enthousiaste én professionele team van Grote Broer verzorgt buiten de eigen circus- en theaterschool een tal van workshops en projecten op het gebied van kunsteducatie. Zij verzorgen op diverse scholen; theaterprojecten, De Stuntschool, soapacteren, camera-acteren, improvisatietheater, acrobatiek, streetdance, capoeïra. Daarnaast kunt u bij Grote Broer kunsteducatie terecht voor het huren van één van de studio’s. Grote Broer kunsteducatie bereikt meer dan 18.000 kinderen en jongeren per jaar met diverse circus- en theaterprojecten. Grote Broer kunsteducatie vindt u aan de Prins Hendrikstraat 7 te Nijmegen. (de voormalige St. Jorismavo) Op onze site leest u meer over de mogelijkheden bij Grote Broer kunsteducatie.

 • Noorderlicht klik hier
  * Noorderlicht Lespakket Waarheid en Werkelijkheid in de fotografie, ckv lessen voor havo/vwo en vmbo. Over de werking en invloed van fotografie, over de waarheid van een foto die niet altijd de werkelijkheid is: Zelf zien, zelf doen en zelf ervaren. Vooral de vmbo-versie gaat uit van al doende leren. Aan de hand van voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe een foto is opgebouwd, waarom een foto statisch of dynamisch is, en hoe kleur werkt.

 • Olga’s Gallery OLGA'S GALLERY
  Deze site is zo uitzondelijk goed dat we haar opnemen in onze Nederlandse database Olga's Gallery is een meer dan fantastische site van de Russische Olga. Meer dan 8000 (8 duizend ) kunstwerken zijn verzameld van over de hele wereld. Naast een biografie zijn er ook heel veel werken opgenomen. Je kunt zoeken op land, naam, stroming ed

 • Operabase Operabase
  * Een zoekmachine waarin je kunt zoeken naar details van meer dan 26 duizend operavoorstellingen. Verder kunt u zoeken naar uitvoerders, de producties, kritieken, biografieën en discografieën. Heel opvallend is de opera tijdslijn.

 • Oudheidkamers CKplus special: oudheidkamers
  * -> oudheidkamers. Ons cultureel erfgoed wordt goed beschermd door vrijwilligers die Oudheidkamers en Historische Verenigingen beheren. Daarnaast kent iedere streek haar eigen museum waarin het cultureel erfgoed bewaard wordt. Een opsomming en sites van heemkundige en oudheidkundige verenigingen , musea en oudheidkamers zijn hier bijeengebracht

 • Overijssel Nieuwsbrief Historisch Centrum
  *Nieuwsbrief Historisch Centrum Overijssel . Geef je via de site op voor Nieuwsbrief

 • Overzicht kunstenaars tijdlijn klik hier
  * Tijdlijn overzicht kunstenaars Van alle kunstenaars die binnen ‘Kunstkennis’ zijn opgenomen is een tijdlijn gemaakt. Er wordt op deze manier een beeld gegeven van wanneer een bepaalde kunstenaar heeft geleefd Naast een chronologisch overzicht is ook aangegeven tot welke stroming de kunstenaar behoort. Door op de naam van de kunstenaar te klikken krijg je zeer bruikbare informatie in de vorm van een mini-biografie en zijn enkele werken te zien

 • Photoshop Elements Photoshop Elements.
  Twee CKV-docenten hebben een pakket ontwikkeld met vier workshops voor VMBO, havo en vwo. De workshops bestaan uit een boekje met een cd-rom. Ieder boekje bevat een beeldende opdracht. Door het uitvoeren van verschillende stappen maken de leerlingen zich de mogelijkheden van het fotobewerkingsprogramma Photoshop Elements eigen.
  Op de begeleidende cd-rom zijn alle gebruikte technieken als filmpje te bekijken. Vanuit de cd-rom zijn er ook links naar relevante websites. De leerlingen kunnen een workshop kiezen, maar je kunt er ook klassikaal mee aan de slag. Het pakket bevat de workshops : droom (surrealisme); animalfun (Cobra); patronen (pop-art); cover (ice-art) en de cursus Photoshop Elements.


 • Piercing Poster Project van Teylers Museum, Haarlem. Doen Op uw school? Piercing Poster Project Doen op uw school?
  * Het Piercing Poster Project van Teylers Museum bestaat uit 12 posters en een videoband, waarmee leerlingen een tentoonstelling op hun eigen school organiseren over de geschiedenis, betekenis en verzorging van piercings. Bij het project is een website gemaakt, www.piercingplek.nl, waar u het project kunt bestellen à € 50,-. Ook kunt u er de docenten- en leerlingenhandleiding downloaden.

 • Piercing poster Project
  Piercing Poster project doen op school
  Piercing Poster Project van Teylers Museum, Haarlem. Doen Op uw school? Piercing Poster Project Doen op uw school?
  * Het Piercing Poster Project van Teylers Museum bestaat uit 12 posters en een videoband, waarmee leerlingen een tentoonstelling op hun eigen school organiseren over de geschiedenis, betekenis en verzorging van piercings. Bij het project is een website gemaakt, www.piercingplek.nl, waar u het project kunt bestellen à € 50,-. Ook kunt u er de docenten- en leerlingenhandleiding downloaden.


 • PlayBack lees meer
  * PlayBack In schooljaar ‘08-2009 speelt PlayBack vier interactieve theatervoorstellingen:
  1*Hot Spot (12+) – drank en drugsmisbruik
  2* Cash (14+) – schulden en consumptiedrift
  3* Gucci en Gabbana (12+) – schoonheidsidealen, de invloed van de media en prestatiedruk
  4* Web (12+) – internet en msn-terreur Naast de reguliere voorstellingen biedt PlayBack ook:a) interactieve (theater)workshops voor jongeren of volwassenen; b) voorstellingen of scènes op maat gemaakt, c) diverse trainingen op maat, bijv. over onze werkwijze met jongeren; d) trainingsacteurs.. PlayBack speelt op middelbare scholen en bij (culturele) instellingen door heel Nederland: in de aula, gymzaal, dramalokaal of in een theater bij u in de buurt. In het nagesprek houdt PlayBack rekening met het niveau en de leeftijd van de leerlingen:
  Meer informatie over de voorstellingen: u kunt altijd contact opnemen met Marieke Simons, medewerker marketing en publiciteit. E-mail: marieke.tgplayback@gmail.com, telefoon: 06-21256635.

 • PLUG OUT site voor jongeren klik hier
  *Plug Out: uitgaansinformatie voor jongeren in Noord-Holland van start Plug Out voorziet jongeren in Noord-Holland van uitgaansinformatie via de website en een wekelijkse full colourpagina in alle regionale dagbladen van Noord-Holland. Het bijzondere van deze website en de wekelijkse pagina is dat jongeren (inmiddels meer dan 160!) in de leeftijd van 15 tot 25 jaar zelf recensies en artikelen schrijven en ander nieuws aanleveren voor de website en krantenpagina. Zij hebben ook een doorslaggevende stem bij de totstandkoming van de inhoud en vormgeving van het project.

 • Pop/rock Workshop - Zo werkt een band Workshop - Zo werkt een band
  *Pop / Rock Workshop - Zo werkt een band Of het nu gaat om Kane, Sugababes of Jan Smit; jongeren houden van pop en rock muziek. Hierbij spelen de pakkende melodieen en teksten, de energie, de emotie en de vaak hippe lifestyle van de artiesten een grote rol. Maar wat maakt een liedje eigenlijk leuk om naar te luisteren, en hoe werken instrumenten en zang samen om tot een goed geheel te komen? In de pop / rock workshop maken leerlingen van 13-15 jaar kennis met een complete band bestaande uit professionele jonge rock muzikanten. Binnen een lesuur krijgen de leerlingen inzicht in, en denken ze actief mee met het functioneren van een muziekgroep.

 • Popinstituut Popinstituut
  * Alles over pop: een encyclopedie, de concertagenda, veel adressen en links, een mediatheek etc. vindt u overzichtelijk op deze site

 • Popmuziek van nu en toen klik hier
  Nederland rockt. Overal in ons land zijn bandjes die muziek maken. En dat gebeurt al vijftig jaar. In dit project lees je alles over Nederpop.Wie had in 1960 als eerste in Nederland succes met een rocknummer? Welke band zorgde begin jaren tachtig voor een opleving van de Nederlandstalige muziek? En waar komt het woord 'house' vandaan? Het anwoord op al deze vragen vind je op deze projectpagina. Bekijk de infoblokken, beeldbankclips en de tijdlijn Nederpop!De zomer is bij uitstek de tijd voor muziek. Op festivals kan je in de buitenlucht genieten van optredens. Lees het infoblok over de geschiedenis van het popfestival!

 • Portal CKV CKV Portal op Startpagina
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student en ls docent aardig mee uit de voeten kunt.

 • Portal CKV CKV Portal
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student aardig mee uit de voeten kunt. Je zoekt vanuit de titel van een pagina.

 • Portal CKV CKV Portal
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student aardig mee uit de voeten kunt. Je zoekt vanuit de titel van een pagina.

 • Portal CKV CKV Portal
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student aardig mee uit de voeten kunt. Je zoekt vanuit de titel van een pagina.

 • Portal CKV CKV Portal
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student aardig mee uit de voeten kunt. Je zoekt vanuit de titel van een pagina.

 • Portal CKV CKV Portal
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student aardig mee uit de voeten kunt. Je zoekt vanuit de titel van een pagina.

 • Portal CKV CKV Portal
  * Een prachtige en overzichtelijke portal waar je als CKV student aardig mee uit de voeten kunt. Je zoekt vanuit de titel van een pagina.

 • Post Impressionisme klik hier
  *Een verzamelnaam voor diverse reacties op het impressionisme van kunstenaars die een impressionistische fase hebben gehad. Post-impressioniseme is ontstaan midden jaren 80 van de 19de eeuw. Bekende kunstenaars zijn Toulouse-Lautrec, Seurat, Van Gogh, Césanne, Redon en Gaugin. Deze kunstenaars worden dan ook besproken.

 • Powerpoint presentaties Aardrijkskunde klik hier
  * Op deze weblink staan alleen maar "Power-Point" presentaties van verschillende makers. Deze presentaties zijn vrij te downloaden

 • Powerpoint presentaties Geschiedenis klik hier
  *Op deze weblink staan alleen maar "Power-Point" presentaties van verschillende makers. Deze presentaties zijn vrij te downloaden. Lesprogramma’s WereldOrientatie/ geschiedenis

 • Powerpoint presentaties Kunst en CKV klik hier
  * Op deze weblink staan alleen maar "Power-Point" presentaties van verschillende makers. Deze presentaties zijn vrij te downloaden

 • Pro-Phaistos klik hier
  * Theater Pro-Phaistos uit Groningen, speelt een voorstelling over pesten voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs genaamd Game Over. Deze voorstelling werd in het verleden al ruim 1500 keer gespeeld met veel succes. door Theater Benjamin uit Groningen met groot succes op scholen in het voortgezet onderwijs door heel Nederland. Theater Benjamin bestaat helaas sinds 2004 niet meer.Het artistiek team van voormalig Theater Benjamin, verantwoordelijk voor het maken van ‘Game Over’, is echter doorgegaan in een nieuwe theaterstichting Pro-Phaistos (faistos) Naast de nieuwe productie ‘Een liefde, een oorlog’ voor de leeftijdsgroep 15 tot en met 18 jaar, gaat Pro-Phaistos ‘Game Over’ weer spelen voor jongeren van 12-15 op scholen in het hele land vanaf januari ‘07. ‘Game Over’ is een voorstelling over pesten. De voorstelling zal worden vernieuwd om het actueel en up-to-date te maken. Hoewel de basis van de voorstelling gelijk blijft, voegen we elementen als pestgedrag via mobieltjes en het internet toe. In ‘Game Over’ laten wij door middel van snelle, indringende scènes de gevolgen van pesten zien. Wanneer is iets een geinte en wanneer wordt het terreur? De voorstelling laat vier belangrijke partijen bij het pesten zien. Marjolein (de gepeste), Sylvia (de pester), Andries (de meeloper) en Peter (de zo belangrijke zwijgende middengroep). Door snelle, afwisselende scènes in een schoolsituatie worden jongeren direct geconfronteerd met hun eigen gedrag. ‘Game Over’ spreekt geen oordeel uit en biedt geen oplossingen. ‘Game Over’ zet het publiek aan tot denken, zelfreflectie en discussie over wat pesten met jou en anderen doet

 • R, S, terug naar inhoudsopgave

 • Rap / Hip-Hop workshop – Maak je eigen ‘Rhyme’ Rap / Hip-Hop workshop – Maak je eigen ‘Rhyme’
  *Rap / Hip-Hop workshop – Maak je eigen ‘Rhyme’ Internationale Rap / Hip-Hop artiesten zoals Kanye West, 50 Cent, en Eminem verkopen al jaren miljoenen cd's. Ook rappers zoals Ali B, Yes-R, en Lange Frans & Baas B die in de Nederlandse taal rappen, genieten grote populariteit. Hebben we hier slechts te maken met een hoop stoerdoenerij en sinterklaasrijm op een simpele drumbeat, of is dit een serieuze kunstvorm waar we iets van kunnen leren? In de Rap / Hip-Hop workshop maken de deelnemers kennis met Rivelino. Deze professionele rapper vertelt over de geschiedenis van de rap muziek, en de verschillende vormen en stijlen. Vervolgens gaan de deelnemers onder begeleiding van Rivelino zelf aan de slag met het schrijven van een 'rhyme'. De workshop kan binnen een (les)uur worden gegeven.

 • Reclame Arsenaal Virtueel museum Virtueel Museum Reclame Arsenaal
  * Het virtuele museum van het reclamearsenaal. Hier vind je een werkelijk virtueel museum met ruim 13.000 items, op mooie grote kwaliteit! Een museum dat overigens op een conventionele manier niet kan bestaan. Voor het onderwijs is er ook een game in opgenomen.

 • Renaissance kunst klik hier
  *Renaissance is Frans voor wedergeboorte. Aan het einde van de 14e eeuw en gedurende de 15de eeuw werd door Italiaanse humanisten het idee verspreid dat er een wedergeboorte van de klassieke cultuur plaatsvond. Deze wedergeboorte volgde volgens hun op de 'duistere middeleeuwen'. Hiermee bedoelden ze de gehele periode na de val van het Romeinse rijk tot de aanvang van de renaissance
  Deze periode werd door hun zwaar onderschat, zowel op cultureel als intellectueel gebied. Het getuigt wel dat men in de renaissance er bewust van was niet meer in de middeleeuwen te leven. Het is voor het eerst dat de mens zich collectief bewust is te leven in een ander tijdvak. De Renaissance deelt men doorgaans in de vroege renaissance (ca. 1400-1500, centrum Florence),hoge renaissance (1500-1530 in Florence, Rome, Milaan) en het Maniërisme (of late renaissance) (1530-1600).
  Behandeld met voorbeelden wordt Beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur en Noord Europa

 • Rijksmuseum Lessenserie documentairefotografie voor jongeren klik hier
  * Lessenserie documentairefotografie voor jongeren
  Voor de derde en vierde klassen (vmbo-t, havo en vwo) in het voortgezet onderwijs heeft het Rijksmuseum Amsterdam een lessenserie ontwikkeld over documentairefotografie. De lessenserie bestaat uit drie workshoponderdelen (een thema-, een fotografie- en verdiepingsonderdeel) en een online fotoprogramma. De workshop dient als voorbereiding op het maken van een fotomentary. Dat is een serie documentairefoto's die samen één verhaal vertellen over een bepaald thema. Nadat de leerlingen de workshop hebben doorlopen en een eigen fotomentary hebben gemaakt, kunnen ze deze publiceren via een fotoprogramma, de zogenaamde fotomentarytool. Via deze tool kunnen de leerlingen tevens de foto's die op andere scholen zijn gemaakt bekijken, aan hun fotomentary toevoegen en becommentariëren. Zo ontstaat er een uitwisseling van foto's en gedachten van leerlingen door heel Nederland over een bepaald thema!
  De workshop documentairefotografie is vakoverstijgend in te zetten voor de vakken beeldende vorming/CKV1 en maatschappijleer en kan zowel online worden doorlopen als in pdf-bestanden worden gedownload. Zie voor meer informatie de site
  Culturele activiteit Aansluitend aan deze lessenserie is een tentoonstelling te zien van documentairefoto’s die zijn gemaakt door jongeren over het thema ‘verborgen armoede in Nederland’. Dit thema is leidend geweest bij de workshop. Parallel aan deze tentoonstelling zijn de foto’s te zien die documentairefotograaf Geert van Kesteren maakte over dit thema. Alle foto’s zijn te zien in Huis Marseille in Amsterdam, klik hier

 • Romaanse kunst klik hier
  * Dit is de benaming voor de Europese kunst tussen ca 1000 en 1200. Kenmerkend voor de Romaanse architectuur is het gebruik van ronde bogen. Het gehele bouwwerk maakt een horizontale indruk. De muren zijn dik en zwaar en de vensters klein. De kerken hebben meestal een basilicaal grondplan met transept. Het beeldhouwwerk staat in dienst van de architectuur. Dit geldt ook voor de monumentale schilderkunst die in de vorm van fresco's op de muren waren aangebracht. De Romaanse kunst heeft een sterk religieus karakter waardoor er in die tijd weinig profane werken vervaardigd zijn.
  Aan de orde zijn hier Architectuur, beeldhouwkunst, Karolonische Kunst, Ottoonse kunst en overige kunstvormen als wandschilderkunst, mozaïek en Glasschilderkunst

 • Romantiek klik hier
  * De romantiek valt het best te omschrijven als een geesteshouding die zich ontwikkelde tegen het eind van de 18e eeuw en tot het midden van de 19e eeuw zeer invloedrijk was. Ze had een enorme invloed op beeldende kunst, muziek en literatuur. Het gevoelsleven staat centraal als reactie op het rationalisme. Vaak is dit gepaard aan een geïdealiseerd verleden , ver weggelegen geromantiseerde oorden en verlangen naar de eeuwigheid en of de natuur. Het menselijke bestaan wordt volgens hun gedomineerd door ongrijpbare en onverklaarbare bronnen, zoals religie en het onbewuste.Dergelijke onderwerpen maken dan ook vaak deel uit van de kunst. De neostijlen die m.n. in de bouwkust van de negentiende eeuw een grote rol speelde worden vaak beschouwd als een onderdeel van de romantiek. Anderen zien daarentegen het neoclassicisme al een tegenpool van de romantiek. Een belangrijk verschil is dat classicisten kunst waarderen volgens vastgesteld maatstaven romantici terwijl geen welbepaalde stijl navolgen. Classicisten zochten naar het eeuwige en universele terwijl in de romantiek het subjectieve centraal stond.De bekendste kunstenaars die tot de romantiek gerekend worden begeven zich op het terrein van de 2-dimensionale kunst. Bekende schilders die tot de romantiek worden gerekend zijn: Friedrich, Delacriox, Géricault, Blake en Goya, Constable en Turner. Zij worden behandeld en beschreven

 • Romeinse Rijk Kunst en Architectuur klik hier
  * Romeinse Rijk: Kunst en Architectuur Een beknopte tijdlijn van het Romeinse Rijk.800 v.Chr. tot 540 na Chr. Door op een zin te klikken ga je naar een hoofdstuk waar dit onderwerp behandeld wordt.Er zijn tijdlijnen met de onderwerpen: Rome en Italië, Kunst en architectuur, Latijnse Letterkunde, de uitbreiding van het Rijk.

 • Rudi van Dantzig Alexandra Radius en Hans van Manen klik hier Radius en klik hier Van Manen en klik hier Van Dantzig <
  * Danseres Alexandra Radius en choreograaf Hans van Manen hebben hun eigen pagina’s op deze website. Deze website geeft met unieke beeld- en geluidsfragmenten, teksten, recensies en fotomateriaal op interactieve wijze een overzicht van het leven en de carrière van deze twee dansgrootheden. De website www.eenlevenlangtheater.nl waar al eerder grote Nederlandse theaterpersoonlijkheden als Wim Sonneveld, Ellen Vogel, en Louis Bouwmeester een plek kregen, zal straks onderdeel zijn van de digitale Theaterencyclopedie die Theater Instituut Nederland in het najaar lanceert. Deze website is tot stand gekomen met steun van VandenEnde Foundation en is gemaakt door Interakt, Amsterdam.

 • Scapino Ballet DVD’s klik hier
  *Een voorstelling van dans Wat is dans? Dans is beweging die in ruimte en tijd is gestructureerd Met die wetenschappelijke definitie schiet je niet veel op als je naar een dansstuk kijkt en meer wilt weten over het hoe en waarom van deze kunstvorm.Wie echter gaat kijken naar wat er allemaal gebeurt voordat een dansvoorstelling op de planken staat, komt al een stuk verder. In hun ongedwongen film ‘Een voorstelling van dans” volgen filmer Chip Yuen en dansjournalist Martin Bijkerk Scapino Ballet Rotterdam in hun voorbereidingen, ontwikkelingen, en uiteindelijke presentatie van dansvoorstellingen. De dvd kost € 11,50 (excl. verzendkosten)
  Een blik op dans ´Een blik op dans´ is de titel van de 30 minuten durende educatie-dvd theaterdans voor het CKV-onderwijs. Het is de opvolger van de dvd ´Een voorstelling van dans´ van Scapino. Het scenario voor de film is gebaseerd op de lezing die danscriticus Martin Bijkerk in opdracht van het Scapino Ballet Rotterdam al een aantal seizoenen in theaters en op scholen houdt over dit onderwerp. 'Een blik op dans´ biedt een handleiding voor het beschouwen van de verschillende verschijningsvormen van de moderne theaterdans.´Een blik op dans´ kijkt nadrukkelijk naar de dans zelf: wat is het, wat doet de mens met dans en wat doet dans met de mens.Doel is het verruimen van de blik op dans en vooral het uit de weg ruimen van allerlei misverstanden over hoe te kijken naar dans.De dvd kost € 15,- (excl. verzendkosten)

 • Scapino Ballet Lespakket klik hier
  * Het Scapino Dans-lespakket: Wat er allemaal bij komt kijken voordat een voorstelling op het podium staat. In dit uitgebreide pakket komen naast het maken van dans ook de andere disciplines aan de orde, zoals o.a.: - kostuumontwerp - muziek ´componeren´- productieleiding- licht - decorbouw - affiche-ontwerp - schrijven van programmatekst De leerlingen kunnen zich naar hartelust uitleven op al deze disciplines, individueel, of in samenwerking.Het pakket bevat verschillende opdrachten die individueel, maar ook met meerdere deelnemers uitgevoerd kunnen worden.

 • Scapino Ballet workshops 2008-2009 Scapino Ballet
  * Scapino 3 Dans-workshops Scapino biedt dit seizoen drie workshops aan. Het doel is om leerlingen de vaardigheden aan te reiken waarmee ze een dansstukje kunnen maken, en hen inzicht te verschaffen in hoe een dans in elkaar steekt.Deze workshops kunnen in de Scapino-studio's plaatsvinden of op locatie, bij voorkeur in een dansstudio, maar eventueel ook in een kleine gymzaal.Geluidsinstallatie met cd-speler en dvd-speler met tv-scherm of beamer dienen daar aanwezig te zijn.
  In vogelvlucht door de dans. De workshop wordt gegeven door danser(-es)/choreograaf/dansdocent Jacqueline Bongers of Martin Bijkerk. Deze nieuw ontwikkelde workshop is geschikt voor leerlingen en docenten en neemt cursisten in 1,5 uur mee op een reis door de ontwikkeling van theaterdans. Door middel van theorie (o.a. fragmenten uit dansopnames) en door zelf te dansen, komt de geschiedenis en ontwikkeling van de dans tot leven en wordt duidelijk hoe en waarom dans zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is. * Workshop is voor minimaal 8, maximaal 30 leerlingen * Kosten: € 150,- (excl. reiskosten) * Duur: 1,5 uur * Geschikt voor (bijna) alle onderwijsvormen * De workshop kan in de Scapino-studio's plaatsvinden of op locatie, bij voorkeur in een dansstudio, maar eventueel ook in een kleine gymzaal * Geluidsinstallatie met cd-speler en dvd-speler met tv-scherm of beamer dienen aanwezig te zijn.
  Dans en Choreografie voor HAVO VWO De workshop wordt gegeven door danser/choreograaf/dansdocent Jacqueline Bongers. De workshop begint met een gezamenlijke opwarming. Daarna wordt de inhoud besproken van de worskhop: wat gaan we doen, wat betekent het thema voor hen? Wat is choreografie? Het componeren, creëren van een dansstuk.Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met verschillende opdrachten. Deze opdrachten komen rechtstreeks voort uit het thema van de workshop. Met het materiaal dat de leerlingen uit die opdracht aanreiken wordt verder gewerkt, en komen echte choreografie-aspecten aan de orde als ruimtegebruik, voortbeweging, tempo & ritme, formaties, vloerpatronen, bewegingskwaliteiten, energie, emotionaliteit en compositie.Een en ander is afhankelijk van wat de dansdocent aantreft en welk thema wordt uitgewerkt. Zo zal de dansdocent meestal aspecten als ruimtegebruik, voortbeweging en ritme aan de orde stellen. Ook het verschil tussen individueel improviseren en als groep samenwerken komt aan de orde.Hoe sneller de leerlingen het oppikken, hoe verder de docent zal ingaan op het improvisatie-niveau.Het doel is om de leerlingen de vaardigheden aan te reiken waarmee ze een dansstukje kunnen maken, en hen inzicht te verschaffen in hoe een dans in elkaar steekt. Toch is het ook leuk en belangrijk om tenslotte met zijn allen (delen uit) het gecreëerde in elkaar te zetten en het gezamenlijk te dansen.* Workshop is voor minimaal 8, maximaal 15 leerlingen * Kosten: € 150,- (excl. reiskosten) * Duur: maximaal 2,5 uur * De dansworkshop kan bij voorkeur in een dansstudio worden gegeven, maar eventueel ook in een kleine gymzaal * Geluidsinstallatie met cd-speler en/of dvdspeler en een beamer dienen aanwezig te zijn. * De school kan, indien gewenst, een thema kiezen voor de workshop.* Voor HAVO/VWO geldt choreografie ook als thema
  Workshop Dans en Choreografie VMBO De workshop wordt gegeven door danser/choreograaf/dansdocent Jacqueline Bongers. De workshop voor het VMBO begint met een gezamenlijke opwarming, gevolgd door een bespreking van de inhoud van de workshop. De leerlingen krijgen verschillende opdrachten, waarin ze leren werken met ruimtegebruik, het abstraheren van het dansthema en hoe ze tot danscompositie kunnen komen.De opdrachten en improvisaties worden uitgevoerd in groepjes, met de bedoeling een stukje dansmateriaal te creëren dat geïnspireerd is op een thema. Uiteindelijk worden de dansen aan elkaar getoond en, indien er tijd is, aan elkaar geleerd.Feitelijk komt dus hetzelfde aan bod als bij de workshop dans en choregrafie voor HAVO/VWO-leerlingen, maar worden de dingen niet zo zwaar benoemd en meer spelenderwijs benaderd.* De Workshop is voor minimaal 8, maximaal 15 leerlingen* Geschikt voor VMBO * Kosten: € 150,- (excl. reiskosten) * Duur: maximaal 1,5 uur * De workshop kan bij voorkeur in een dansstudio worden gegeven, maar eventueel ook in een kleine gymzaal * Geluidsinstallatie met cd-speler en/of dvdspeler en een beamer dienen aanwezig te zijn. * Er kan aan de hand van een thema worden gewerkt

 • schooltv beeldbank Nieuwsbrief en de Beeldbank
  * In de nieuwsbrief waarop u zich gratis kunt abonneren staan tips over clips en educatieve tips.

 • schooltv beeldbank Nieuwsbrief en de Beeldbank
  * In de nieuwsbrief waarop u zich gratis kunt abonneren staan tips over clips en educatieve tips.

 • Shop4Media
  Shop4Media: webwinkel over media
  algemeen Rotterdam Shop4Media Digital Playground en De Nieuwe Website: Shop4Media
  * Digital Playground presenteert nieuw product: Shop4Media
  Shop4Media.nl is een educatieve website waar leerlingen van alles kunnen leren over media en mediatoepassingen! Met Shop4Media kan in de klas een introductieles over media worden gegeven. De site geeft in woord, (bewegend) beeld en gesproken tekst, uitleg over mediageschiedenis, beeld, montage, geluid, vormgeving en beeldtaal. Leerlingen kunnen zelf experimenteren met deze onderwerpen in een interactieve leeromgeving. De website is gratis te gebruiken, bedoeld voor alle leerjaren van het voortgezet onderwijs vanaf VMBO-niveau en kan zowel individueel als klassikaal worden gebruikt.
  Webwinkel
  Shop4Media is opgezet als een ‘webwinkel’, die in verschillende hoofdstukken informatie geeft over media. De informatie is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden. Zodra de leerling de informatie heeft beluisterd of gelezen, breekt de experimenteerfase aan. Met de knop ´try b4 u buy´ komt de leerling in een omgeving waarbij hij zelf kan ervaren hoe de principes van dat onderwerp werken. Door te klikken, schuiven en proberen kan men experimenteren met de werking van media, om zelf te ondervinden wat de effecten zijn van andere keuzes en oplossingen. Er is géén vaste volgorde waarin de onderdelen behandeld moeten worden.
  Leerlingvolgsysteem
  De website is uitgerust met een ‘leerlingvolgsysteem’. Hierbij maakt de docent een virtueel klaslokaal aan, waarin de leerlingen zich registreren. Zo kan de docent bijhouden welke leerlingen de site al hebben bezocht en welke onderdelen van de website zij met goed gevolg hebben doorlopen. Wanneer de leerling alle onderdelen van de site heeft bezocht, kan een persoonlijk verslag van bevindingen worden opgeslagen en geprint. Dit verslag kan worden toegevoegd aan het CKV-dossier.
  Studiemiddag
  Digital Playground, ontwikkelaar van Shop4Media, organiseert studiedagen voor docenten over praktische media-educatie en het nieuwe leren.

 • Speelfilms Nederlandse speelfilms Zeer compleet en overzichtelijk overzicht van alle Nederlandse speelfilms vanaf 1895 tot nu! Ook met lange analyses over het filmklimaat, alle Gouden Kalf-winnaars en alle andere prijzen die Nederlandse films ooit hebben gewonnen.

 • Stadswandelingen Stadswandelingen
  * Stadswandelingen in Nederland, aangegeven is of de wandeling is uit te printen, of deze is te downloaden en er zijn kunstroutes opgenomen die minimaal 1x per maand worden georganiseerd

 • Steden 1000 tm 1500 Steden klik hier
  *1000 tot 1500 Dit tijdperk gaat over de tijd van de eerste steden en het ontstaan van staten - De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving - De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden - Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben

 • Stichting FILMSET De Stichting Filmset
  * Filmset zet zich in voor filmeducatie vanuit de praktijk. Deze praktijkgerichte vorm van cultuureducatie is een primeur binnen de sector film en onderwijs. Het zijn de jonge scenarioschrijvers en/of cameramensen die bij u in de klas komen en geven workshops.
  Voor CKV lopen er verschillende projecten zoals de Masterclass Documentaire. Scholen kunnen keizen uit verschillende documentaires met bijbehorend lesmateriaal. Nav. Hiervan volgt een gastles. Het maken van films is in alle lessen het uitgangspunt. Ook voor vmbo. Info via website.

 • Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek Basisvormin VO
  * Schriftelijk lesmateriaal voor de basisvorming Onder de titel - de Streekreeks - zijn vier thema's voor de basisvorming voor vmbo en voor havo/vwo verschenen
  Deel 1 : Rondom de Gooise Heuvels
  Inhoud: - dia-serie - leerlingwerkboekje met twee museumzegels - map met docentenhandleiding, adressenlijst van de instellingen en bronnenbrieven Rondom de Gooise Heuvels verhaalt over het ontstaan van de Gooi, Vecht- en Eemstreek, de prehistorie. Enkele onderwerpen van bronnenbrieven zijn: Grafheuvels en urnenvelden, Zwerfstenen en het ontstaan van het Gooi, een IJzertijd-nederzetting in Weesp
  Deel 2: Stad en Land tussen Vecht en Eem
  dia-serie- leerlingwerkboekje met twee museumzegels - map met docentenhandleiding, adressenlijst van de instellingen en bronnenbrieven Stad en Land tussen Vecht en Eem verhaalt over het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen, steden en buitenplaatsen in de regio tot 1870. Enkele onderwerpen van bronnenbrieven zijn: de Veemarkt Hilversum, de 's Gravelandse buitenplaatsen, het Ontstaan van Laren, Turfwinning en porselein Loosdrecht, de Gooise Engen, de Mariakerk Bussum
  . Deel 3: Met Wal en Water, met Man en Macht
  leerlingwerkboekje met twee museumzegels - map met docentenhandleiding, adressenlijst van de instellingen en bronnenbrieven Met Wal en Water, met Man en Macht verhaalt over de oude vestingwerken in de regio. Enkele onderwerpen van bronnenbrieven zijn: Kazernes in Naarden, Torenfort in Weesp, de vestingwerken van Muiden, Werk IV in Bussum
  Deel 4: Zappen in je buurt
  leerlingenwerkboekje met twee museumzegels - onderzoeksschrift - map met docentenhandleiding, onderzoeksopdrachten, hulpbladen, diskette Zappen in je buurt verhaalt over wonen, architectuur, werk, voorzieningen, groen, mobiliteit, kunst en de inrichting van de omgeving.
  Schriftelijk lesmateriaal voor de bovenbouw havo/vwo
  Onder de titel – de Streekreeks – zijn vier mappen met praktische opdrachten verschenen Aardrijkskunde: Nieuwbouw, waar en hoe? Landschappelijke diversiteit in de Gooise Noordflank Geschiedenis: Erfgooiers, uit de tijd of bij de tijd? Industrialisatie: industrieel erfgoed in de regio Economie: Een plaats voor jou op de arbeidsmarkt in de regio Een winkel beginnen in het Gooi of de Vechtstreek CKV: Laren als kunstenaarsdorp/de collectie van het Singer Museum Architectuur, moeder van alle kunsten De opdrachten zijn gedifferentieerd naar niveau voor havo (meer structuur) en vwo (meer open) en tevens afgestemd op het aantal studielasturen

 • Stichting oude muziek Brabant klik hier
  *"Oude Muziek Brabant is een landelijk opererend impresariaat oude- en historische volksmuziek en historisch theater. Wij bedienen een grote markt en voorzien in de toenemende vraag van evenementen en subsidiegevers om historisch verantwoord entertainment te bieden met oog voor de doelgroep en het (publieks)evenement. Dat wil zeggen dat we niet alleen de complete muziek- en theaterprogrammering kunnen voeren maar ook als projectleider optreden voor leer-en doe -activiteiten die aanspreken, interactief zijn en aansluiten bij het evenement. We zijn een kleine, flexibele organistie met een hands-on aanpak en hebben een groot netwerk

 • Strada klik hier
  * STRADA is een coproductie van Bekijk 't, ISH en rZpkt in samenwerking met FOAM. Strada is het verhaal van jonge straatartiesten, opgebouwd uit een twintigtal clipachtige scènes, met dans, theater, film en fotografie van ca. 60 minuten, losjes gebaseerd op de film La Strada van Fellini uit 1954. Niet op één podium voor in de zaal, maar overal om je heen. Als toeschouwer sta je er letterlijk middenin.
  Strada vertelt het verhaal van een straatartiest, Zamp, die een meisje meeneemt in zijn bakfiets: Gul. Samen trekken ze rond om op te treden. Dat gaat een tijdje goed, tot ze Matto ontmoeten, een derde straatartiest. Strada vertelt over deze driehoeksverhouding, en vooral hoe Matto en Gul zich uiteindelijk weten te ontworstelen aan de machtswellusteling Zamp. Maar Strada draait ook om al die jongeren die hun kunsten vertonen op de straat omdat hun kunsten daar geboren zijn.
  De voorstelling Strada is bijzonder geschikt voor jongeren die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met kunst en cultuur. Een positieve ervaring die wordt voortgezet in de workshops “Maak je eigen Strada”, waarin er samen met de acteurs uit de voorstelling gewerkt wordt aan een eindpresentatie voor de camera. De workshops zijn, net als de voorstelling, multidisciplinair. De opnamen worden in clips gemonteerd en de scholieren krijgen daarvan een DVD.
  Voor informatie over de workshops kunt u contact opnemen met maren@bekijkt.nl.
  Reserveren kan via info@bekijkt.nl of T020-5818150. Kijk voor recensies, educatief materiaal en de trailer van STRADA op de site

 • Studio Peter Dehing Dans Studio Peter Dehing
  * Peter Dehing Dance Studio's heeft een afdeling" school education programs " voor scholen en instellingen. Reeds op menig schoolfeest, opening, jaarafsluiting waren zij te gast. De bedoeling van deze programs is om leerlingen van het basisonderwijs tot en met het middelbaar onderwijs kennis te laten maken met diverse theater dansvakken. De 8 meest behandelde vakken zijn:
  A.D.V. (algemene dans vorming) , Moderne dans , Afrikaanse dans , Jazz dance, Tapdance , Dansexpressie , Caractere , Klassiek ballet en Spaanse Dans (flamenco)
  Speciaal voor ieder soort onderwijs heeft Peter Dehing Dance Studio's een pakket samengesteld wat afhankelijk naar wens kan worden ingevuld van een dagdeel tot een meerdaags project.

 • T, U terug naar inhoudsopgave

 • Teleblik klik hier
  *Teleblik is een project waarin duizenden uren televisiemateriaal via internet toegankelijk worden gemaakt voor het onderwijs. Het materiaal bestaat o.a. uit uitzendingen en fragmenten van Polygoon Journaals, Klokhuis, Andere tijden, Schooltv en Teleac, Willem Wever en NOS Journaals.

 • TELEBLIK, NIEUW audiovisuele bronnen van o.a. de publieke omroep en het Polygoon journaal voor het onderwijs Teleblik
  * Algemene informatie Teleblik
  Wat is Teleblik?
  Teleblik is een website voor leerlingen en docenten waarmee op eenvoudige wijze audiovisuele bronnen uit de archieven van o.a. de publieke omroepen en het Polygoon-Journaal kunnen worden gezocht, opgevraagd en bekeken. Met die bronnen kunnen docenten en leerlingen hun activiteiten ondersteunen en een impuls geven aan aantrekkelijk en effectief onderwijs. Er zijn Teleblik versies voor het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de BVE sector en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
  Wat zit er in?
  Teleblik bevat duizenden uren radio en televisie materiaal. Historische en recente bronnen. Denk aan Willem Wever, fragmenten uit het Jeugdjournaal, de oude Polygoon Journaals en bijvoorbeeld het Klokhuis, maar ook aan de archieven SchoolTV.
  Er bestaan drie soorten bronnen:
  * Complete uitzendingen die door de redactie zijn beschreven en waar een niveau aan toegekend is. (Herkenbaar aan het ‘programma-icoon’);
  *Fragmenten uit programma’s die door de redactie zijn geselecteerd, beschreven en waar een niveau aan toegekend is. (Herkenbaar aan het ‘beelduitsnede-icoon’).
  * Bronnen die nog niet door de redactie zijn bewerkt, beschreven en aan een bepaald niveau ‘gehangen’. Dit zijn hele programma’s. (Herkenbaar aan het ‘testbeeldicoon’).
  Wat kun je ermee?
  Teleblik bronnen kunnen worden gebruikt door docenten bij oriëntatie-opdrachten of bij instructie en uitleg, maar ook door leerlingen in werkstukken, presentaties of webquests. De gebruiker kan bronnen eenvoudig selecteren, bekijken en bewaren (als favoriet of weblink).
  Een unieke mogelijkheid voor leerlingen en docenten is het zelf fragmenten uit programma’s ‘snijden’ en opslaan of doorsturen. Hierdoor biedt Teleblik naast een receptieve ook een actieve, constructieve en creatieve manier van leren. Het is dus meer dan alleen ‘televisie kijken’.
  Wie bepaalt wat er in Teleblik komt?
  De redactie van Teleblik maakt een selectie uit de honderdduizenden uren radio en televisie die worden beheerd door het Nederland Instituut voor Beeld en Geluid. Zij heeft docenten en leerlingen naar hun voorkeuren gevraagd. Iedereen die ideeën of wensen heeft is welkom en kan zijn/haar voorkeuren kenbaar maken via een speciaal formulier op de Teleblik-website.
  Wie staan achter Teleblik?
  Teleblik is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (zij beheren de collectie), TeleacNOT (zij zorgen voor de onderwijskundige aspecten) en Kennisnet (zij zorgen voor de techniek).
  Waarom inloggen?
  De bronnen in Teleblik zijn auteursrechtelijk beschermd. In de afspraken met de omroepen en het ministerie is vastgelegd dat alleen leerlingen en personeelsleden die zijn verbonden aan een onderwijsinstelling voor PO, VO of BVE gebruik mogen maken van hun radio- en televisieuitzendingen. Ook is afgesproken dat de bronnen alleen online (streaming) kunnen worden bekeken. Downloaden van bronnen kan dus niet, links opslaan en weer oproepen kan heel eenvoudig en mag wel.

 • Teleblikbeeldfragmenten, muziekprogramma's en journaals van de tv Teleblik
  * Een enorm aantal beeldfragmenten komen voor het onderwijs online

 • Tento.BE Museum- en tentoonstellings zoeker van België Vlaamse tentoonstellings- en museumsite incl. Brussel WWW.TENTO.BE
  * Het Vlaamse zusje van CKplus.nl toont het zeer mooie en rijke aanbod van 290 Vlaamse musea (incl. Brussel) en een overzicht van de lopende exposities. Verder is er en site voor de jongeren en kleine weetjes en museaal nieuws.

 • The MoviZone en Klassefilm MovieZone en Algemeen Klassefilm Klassefilm
  * Klassefilm en MovieZone van start
  De landelijke educatieve filmprogramma’s Klassefilm en MovieZone van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) gaan weer van start. Via deze programma’s zien jaarlijks meer dan 200.000 kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar speciaal voor hen geselecteerde films en werken zij met het lesmateriaal dat het NIF bij deze films ontwikkelt. De ongeveer 30 titels uit beide programma’s zullen in maar liefst 70 filmtheaters en bioscopen door het hele land te zien zijn.
  MovieZone kunnen jongeren tussen de 12 en 18 zowel collectief als individueel deelnemen. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs vinden klassikale voorstellingen plaats in bioscopen en filmtheaters van de films Planta 4a, The Wooden Camera, Hero, El Bola en Mean Creek. Deelname van scholen geschiedt op inschrijving vooraf, via een van de bemiddelende instellingen. Leerlingen van de bovenbouw voortgezet onderwijs kunnen in het buitenschoolse circuit van MovieZone zelf een film naar keuze bezoeken. Dit jaar kan er gekozen worden uit 19 titels, variërend van The Edukators en Simon tot The Motorcycle Diaries. De voorstellingen vinden doorgaans plaats op vrijdagmiddag in 28 grote en kleine filmtheaters door heel Nederland. De kosten zijn slechts € 4,50 voor jongeren t/m 25 jaar, met CKV voucher of CJP-pas 3,50.

 • The Music Zone
   TheMusicZone, CKV-workshop-project op het gebied van popmuziek/populaire cultuur en Maatwerkprojecten
 • TheMusicZone, CKV-project op het gebied van popmuziek/populaire cultuur TheMusicZone, CKV-project
  TheMusicZone, CKV-project op het gebied van popmuziek/populaire cultuur, is dit schooljaar weer actief. Met een onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van middelbare scholieren. Met goed lesmateriaal. En - anders dan andere jaren en op verzoek van vele CKV collega's - nog méér en uitgebreider aandacht voor de gastlessen en workshops door professionele docenten & bekende artiesten. Ook heeft TheMusicZone dit schooljaar geanticipeerd op het verzoek, om binnen school dwarsverbanden te kunnen leggen met andere onderwijsdisciplines zoals (vreemde) talen, de creatieve vakken, (moderne) geschiedenis, wereldorientatie of techniek. Of zelfs te integreren in een vakoverstijgend schoolbreed project. Hierbij worden leerlingen actief betrokken bij de organisatie en alle ondersteunende en praktisch aspecten van een (school)festival. TheMusicZone werkt hiervoor samen met Nederlandse professionals en onze Vlaamse collega's van Stressfactor. TheMusicZone duidt de belangrijkste genres in de popmuziek, biedt uitgebreid lesmateriaal, workshops & gastlessen, stimuleert talentontwikkeling bij de leerlingen, brengt bands & artiesten naar de school en sluit - indien gewenst - af met een concert in popzaal of op school. Ongewijzigd en net als de afgelopen twee schoolseizoenen, maken zij een maatwerk editie op basis van uw wensen, mogelijkheden en roosters.


 • The MusicZone lespakketten The Music Zone
  *TheMusicZone is ontwikkeld voor het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming. Het is een project waarin popmuziek als volwaardige vorm van populaire cultuur aan bod komt. Jongeren kunnen voor de verschillende activiteiten CKV-vouchers gebruiken. In landelijke popzalen kunnen zij actief en passief bezig zijn met popmuziek.
  Lespakketten TheMusicZone heeft rond de volgende vijf genres lespakketten samengesteld: Hiphop / Urban Heavy Metal / Hardrock Dance / DJ Worldmusic Singer Songwriter
  Toepassing in het onderwijs De lespakketten kunnen op verschillende leermomenten ingezet worden. Indien gewenst kunnen docenten advies krijgen via TheMusicZone over de mogelijkheden om uitgebreider in te gaan op de materie. Het project kan op maat afgestemd worden op de voorkeur en de mogelijkheden van de school. Ook is het mogelijk voor scholen om aan te haken bij reeds georganiseerde projecten.
  Workshops TheMusicZone biedt workshops voor verschillende onderwijsniveaus (van vmbo tot vwo). Deze komen tot stand in overleg met de school en worden gegeven door genrespecialisten. Onderdeel van de workshops is een slotconcert. Er zijn workshops in de volgende disciplines: Muziek Dans Beeldende kunst Fotografie Mode Journalistiek

 • The MusicZone workshops The Music Zone
  *Aanbod TheMusicZone Workshops Alle workshops worden op maat gemaakt (aantallen deelnemers en tijdsduur kunnen variëren). In overleg met de school en naar jullie behoefte worden de workshops uiteindelijk vormgegeven. Alle workshops kunnen op de verschillende onderwijsniveaus worden afgestemd. De prijzen zijn afhankelijk van de definitieve invulling en het maatwerk dat per editie speciaal voor een school/ aanvrager wordt gemaakt. (NB alle workshops kunnen ook met CKV-vouchers worden betaald)
  Index
  Specials
  Muziek a) Hip Hop b) Dance / Popmuziek c) Wereldmuziek d) Rock e) Jazz / Wereldmuziek f) Tekstschrijven g) De Muziekbranche h) Singersongwriter i) Digitale Muziek / Zelf Muziek Maken
  Dans & Muziek : a) India
  Dans & Video
  Dans
  Muziektheater
  Beroepsoriëntatie: speciaal voor VMBO en ROC :a) Geluidstechniek b) Lichttechniek c) Security d) Verzorging/Hospitality e) Gastles Programmering d) Gastles Publiciteit & Promotie e) Rondleiding in (pop)podium
  Beeldende/Digitale Kunst
  Fotografie
  Mode
  Journalistiek
  Visions of Hope

 • The MusicZone workshops The Music Zone
  *Aanbod TheMusicZone Workshops Alle workshops worden op maat gemaakt (aantallen deelnemers en tijdsduur kunnen variëren). In overleg met de school en naar jullie behoefte worden de workshops uiteindelijk vormgegeven. Alle workshops kunnen op de verschillende onderwijsniveaus worden afgestemd. De prijzen zijn afhankelijk van de definitieve invulling en het maatwerk dat per editie speciaal voor een school/ aanvrager wordt gemaakt. (NB alle workshops kunnen ook met CKV-vouchers worden betaald)
  Index
  Specials
  Muziek a) Hip Hop b) Dance / Popmuziek c) Wereldmuziek d) Rock e) Jazz / Wereldmuziek f) Tekstschrijven g) De Muziekbranche h) Singersongwriter i) Digitale Muziek / Zelf Muziek Maken
  Dans & Muziek : a) India
  Dans & Video
  Dans
  Muziektheater
  Beroepsoriëntatie: speciaal voor VMBO en ROC :a) Geluidstechniek b) Lichttechniek c) Security d) Verzorging/Hospitality e) Gastles Programmering d) Gastles Publiciteit & Promotie e) Rondleiding in (pop)podium
  Beeldende/Digitale Kunst
  Fotografie
  Mode
  Journalistiek
  Visions of Hope

 • The MusicZone workshops The Music Zone
  *Aanbod TheMusicZone Workshops Alle workshops worden op maat gemaakt (aantallen deelnemers en tijdsduur kunnen variëren). In overleg met de school en naar jullie behoefte worden de workshops uiteindelijk vormgegeven. Alle workshops kunnen op de verschillende onderwijsniveaus worden afgestemd. De prijzen zijn afhankelijk van de definitieve invulling en het maatwerk dat per editie speciaal voor een school/ aanvrager wordt gemaakt. (NB alle workshops kunnen ook met CKV-vouchers worden betaald)
  Index
  Specials
  Muziek a) Hip Hop b) Dance / Popmuziek c) Wereldmuziek d) Rock e) Jazz / Wereldmuziek f) Tekstschrijven g) De Muziekbranche h) Singersongwriter i) Digitale Muziek / Zelf Muziek Maken
  Dans & Muziek : a) India
  Dans & Video
  Dans
  Muziektheater
  Beroepsoriëntatie: speciaal voor VMBO en ROC :a) Geluidstechniek b) Lichttechniek c) Security d) Verzorging/Hospitality e) Gastles Programmering d) Gastles Publiciteit & Promotie e) Rondleiding in (pop)podium
  Beeldende/Digitale Kunst
  Fotografie
  Mode
  Journalistiek
  Visions of Hope

 • The MusicZone workshops The Music Zone
  *Aanbod TheMusicZone Workshops Alle workshops worden op maat gemaakt (aantallen deelnemers en tijdsduur kunnen variëren). In overleg met de school en naar jullie behoefte worden de workshops uiteindelijk vormgegeven. Alle workshops kunnen op de verschillende onderwijsniveaus worden afgestemd. De prijzen zijn afhankelijk van de definitieve invulling en het maatwerk dat per editie speciaal voor een school/ aanvrager wordt gemaakt. (NB alle workshops kunnen ook met CKV-vouchers worden betaald)
  Index
  Specials
  Muziek a) Hip Hop b) Dance / Popmuziek c) Wereldmuziek d) Rock e) Jazz / Wereldmuziek f) Tekstschrijven g) De Muziekbranche h) Singersongwriter i) Digitale Muziek / Zelf Muziek Maken
  Dans & Muziek : a) India
  Dans & Video
  Dans
  Muziektheater
  Beroepsoriëntatie: speciaal voor VMBO en ROC :a) Geluidstechniek b) Lichttechniek c) Security d) Verzorging/Hospitality e) Gastles Programmering d) Gastles Publiciteit & Promotie e) Rondleiding in (pop)podium
  Beeldende/Digitale Kunst
  Fotografie
  Mode
  Journalistiek
  Visions of Hope

 • The MusicZone workshops The Music Zone
  *Aanbod TheMusicZone Workshops Alle workshops worden op maat gemaakt (aantallen deelnemers en tijdsduur kunnen variëren). In overleg met de school en naar jullie behoefte worden de workshops uiteindelijk vormgegeven. Alle workshops kunnen op de verschillende onderwijsniveaus worden afgestemd. De prijzen zijn afhankelijk van de definitieve invulling en het maatwerk dat per editie speciaal voor een school/ aanvrager wordt gemaakt. (NB alle workshops kunnen ook met CKV-vouchers worden betaald)
  Index
  Specials
  Muziek a) Hip Hop b) Dance / Popmuziek c) Wereldmuziek d) Rock e) Jazz / Wereldmuziek f) Tekstschrijven g) De Muziekbranche h) Singersongwriter i) Digitale Muziek / Zelf Muziek Maken
  Dans & Muziek : a) India
  Dans & Video
  Dans
  Muziektheater
  Beroepsoriëntatie: speciaal voor VMBO en ROC :a) Geluidstechniek b) Lichttechniek c) Security d) Verzorging/Hospitality e) Gastles Programmering d) Gastles Publiciteit & Promotie e) Rondleiding in (pop)podium
  Beeldende/Digitale Kunst
  Fotografie
  Mode
  Journalistiek
  Visions of Hope

 • theater Theaterspel
  * Paul Rooyackers schreef zo'n 24 educatieve boeken op het gebied van drama, dans en taal. Zijn boeken zijn o.a. vertaald in het Engels, Duits, Spaans en zelfs in het Fins. Ook werkte hij mee met het ontwikkelen van diverse CKV lesboeken.
  Sketch is een theater improvisatie spel. Aan de hand van 64 fraai vormgegeven kaarten kunnen wel 11.000.000 sketches verzonnen worden. Het kaartspel kan, educatief op instellingen worden gebruikt, thuis in de huiskamer, maar ook bij managementtrainingen.

 • theater Databank première voorstellingen Zoekmachine databank Première voorstellingen dans
  * meer dan 50.000 premièrevoorstellingen van tussen 1940-2005 op het gebied van theater en dans in Nederland zijn nu te vinden op de website van TIN Theater Instituut Nederland

 • theater De Nederlandse Theater gids online lees meer
  * Educatiegids: Zoals u gewend bent komt ook dit seizoen de handige educatiegids online te staan. In deze gids vindt u een helder overzicht van het educatieve aanbod van de theatergezelschappen. Deze gids wordt verzorgd door de Vereniging Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten. Nederland Theaterland zet hem online in zijn geheel en per theatergezelschap in de rubriek Theatergroepen.

 • theater encyclopedie Theater Wiki Zoekmachine klik hier
  * Hoeveel toneelstukken schreef Shakespeare en wie speelt de rol van Jane in de musical 'Tarzan'? Wie regisseerde 'Hemel over Berlijn' en welke rollen had Joop Admiraal op zijn naam staan? Vanaf nu is er één plek waar iedereen naartoe kan voor de antwoorden op alle vragen over theater: de digitale theaterencyclopedie TheaterWiki. Dit collectieve gemeenschapsproject is een initiatief van TheaterCentraal.nl zie ook klik hier

 • Theater Gajes klik hier
  * Theater Gajes - De Tuin der Lusten Voor deze voorstelling gaat Gajes terug naar de oorsprong van de wereld. Er was alleen nog maar een tuinman die van deze puinhoop iets probeerde te maken. Hij was al gauw een dag bezig om voor voldoende licht en schaduw te zorgen. De tweede dag voegde hij aarde en een flinke scheut water toe. Op de derde dag zaaide hij gras en pootte bloemen en bomen. De vierde dag maakte hij een gezellige vijver met vissen en na de aanschaf van wat dieren was hij aan het einde van de vijfde dag klaar. Tijd voor het weekend....Voorafgaand aan deze steltentheatervoorstelling is het mogelijk om voor een selecte groep leerlingen (max. 30) een workshop steltentheater te boeken. Deze workshop duurt 2-2,5 uur en wordt voorafgaand aan de voorstelling gepresenteerd. Speelduur: 2 x 45 minuten Aantal leerlingen: 250 leerlingen per voorstelling

 • Theater in WOII Theater in de tweede WO
  *De website over theater in de Tweede Wereldoorlog.

 • Theater Instituut Nederland Theater Instituut Nederland te Amsterdam
  * heeft zes videobanden voor CKV:Cultuur van de kerk van de 11e t/m de 14e eeuw; Hofcultuur van de 16e en 17e eeuw; Cultuur van het Burgerlijke Nederland in de zeventiende eeuw; Cultuur van romantiek en realisme in de 19e eeuw; Cultuur van het Moderne in de Eerste Helft van de Twintigste Eeuw; Cultuur van de massa in de Tweede Helft van de Twintigste Eeuw

 • Theater Odd Enjinears klik hier
  * Odd Enjinears - Kouwe Kermis Kouwe Kermis is een unieke verzameling kunstwerken, die rondtrekt als reizende tentoonstelling. Oude koelkasten krijgen in Kouwe Kermis een tweede leven als interactieve geluidsexpositie. Een frisse verzameling minitheatertjes waarin iets bijzonders te zien en te horen is.Het publiek mag ze zelf bedienen! De opzet van Kouwe Kermis maakt dat de 'expositie' uitermate geschikt is voor scholen in het voortgezet onderwijs. Speciaal voor het vak CKV is er een lesbrief geschrevenScholen in Noord-Holland kunnen voor Kouwe Kermis subsidie aanvragen bij de provincie. Speelduur: 8 uur per dag Aantal leerlingen: 30 leerlingen per lesuur

 • Theater Robert Brouwer Robert Brouwer Theater
  * Robert Brouwer speelt: 'Stofzuigers' en 'Vlees' zeer geschikt voor de klassen 1 t/m 4 (België: 1e en 2e graad), maar worden ook wel eens voor oudere groepen gespeeld.'Bijt!!' is bedoeld voor de klassen 4 t/m 6 (België: 2e en 3e graad), maar afhankelijk van het niveau van de leerlingen of andere omstandigheden kunnen deze grenzen in overleg worden overschreden.
  Hij beweegt over het podium, rent, springt, danst, en stoot woorden uit alsof zijn leven ervan afhangt. Voordat je beseft wat er aan de hand is, zit je er al middenin. Cabaret met een thema, maar altijd zonder moraliserend vingertje.

 • theater Workshops Griekse Mythen klik hier
  *Workshop Theater-Decor en Griekse Mythen. Leerlingen die zelf de hoofdrol spelen in een Grieks Heldenverhaal, in een grieks decor.In 4 lesuren maakt een klas zelf decors en studeert korte scenes in.Afgesloten met een korte Presentatie.Een spannende speelse aanvulling voor het lespakket van de gymnasium studiebollen ?Of een leerzame en speelse kennismaking voor wie geen Grieks en Latijn heeft.
  Marjo Dames Sterk-Verhaal CKV acceptant.

 • Theatergezelschap DOX VMBO HAVO en VWO jong en volwassen theateraanbod (VMBO, HAVO, VWO)
  * DOX –

  STIP theaterproducties is acceptant van CKV-vouchers. DOX is het bontgekleurde theatergezelschap uit Utrecht. De spelers/dansers van DOX zijn jong, ambitieus en talentvol. Binnen het opleidingstraject DOXworks! krijgen ze trainingen in spel en dans en spelen ze in presentaties en voorstellingen. In het maakproces, waarin de DOXers nauw samenwerken met professionele ?regisseurs en choreografen, spelen hun persoonlijke ervaringen, emoties en frustraties een belangrijke rol. DOX maakt fysiek theater voor een breed publiek vanaf 12 jaar, waarin verschillende disciplines zoals spel, dans en mime met elkaar worden vermengd. De voorstellingen van DOX zijn zowel kwetsbaar als confronterend en gaan over actuele hedendaagse thema’s.
  Fasten your Seatbelts´ is een voorstelling over de onhandigheid van afscheid en het feest van een eventueel terugzien. Van omhelzing tot omhelzing. En weer terug.Nog een laatste blik, je dan voorgoed omdraaien en nooit meer terugkomen,Een briefje op het nachtkastje met de laatste woorden,Het afscheidsritueel in tranen bij de paspoortcontrole van Schiphol,En de dozen van je oude naar je nieuwe huis…Mensen nemen hun hele leven afscheid, bij de bakker, van thuis, van elkaar, van hun land en van het leven. We staan er niet te vaak bij stil en kijken liever naar de toekomst.Maar hoe was het gelopen als je was gebleven of juist was weggegaan? DOX staat stil bij de belangrijke, de grappige en de ontroerende momenten van afscheid, waarbij ze hun materiaal mede hebben laten bepalen door verhalen, muziek en filmscènes van jongeren op scholen en op straat. Speelperiode: t/m juni 2008 en februari t/m mei 2009 Discipline: dans/theater Duur: 60 minuten Speelvlak: 10 x 10 x 4 Max. bezoekers: middenzaal: 400 (schoolvst 200 lln) Bijzonderheden: in 2009 ook op school (aula /gymzaal) voor maximaal 100 lln INFORMATIE EN BOEKINGEN: TOURNEEPLANNING: STIP theaterproducties – Els Hazenbos / Afke Duinkerken Telefoon +31-20-623 06 23


 • Theatergroep De Zus van Roos klik hier
  De Zus van Roos speelt:Secretaresse

 • Theatergroep Ponies lees meer
  *tm december 2008 Theatergroep Ponies presenteert: Kaas en de Evolutietheorie naar het gelijknamige boek van Bas Haring.31 oktober gaat in Theater Kikker de nieuwe Ponies’ productie Kaas en de Evolutie Theorie in première. Een voorstelling gebaseerd op het boek van Bas Haring. Hierna zal deze voorstelling op tournee gaan.Oersimpel doet Ponies de evolutietheorie uit de doeken. Gewapend met de grondregels ervan ondervragen 6 jonge theatermakers het leven zelf

 • Theatergroep Stout Stout
  * THEATERGROEP STOUT PRESENTEERT TROTSER; EEN VOORSTELLING VOOR JONGEREN OVER TROTS, EIGENWAARDE, AMBITIE EN ZELFRESPECT!
  De voorstelling Trotser is grappig en snel! Drie acteurs spelen wisselend 15 verschillende rollen en regelmatig vragen ze het jonge publiek om advies bij herkenbare situaties. Hierin is niets taboe. Aan de acteurs de taak om deze input theatraal vorm te geven. Er wordt getoond hoe trots een drijvende kracht tot succes kan zijn, maar ook hoe trots groteske vormen aan kan nemen en tot niets kan leiden. Trotser is een laagdrempelige voorstelling voor jongeren van 12+. De voorstelling kan zowel op scholen als in theaters gespeeld worden.De voorstelling Trotser gaat over trots, eigenwaarde, ambitie en zelfrespect.

 • Theaterland klik hier
  Nederland Theaterland Nederland Theaterland is de educatieve theaterwebsite. Op de website vindt u zes verschillende ingangen: Met inhoudelijke informatie over theater in het algemeen onder de noemer Theaterles, actuele voorstellingsinformatie gemaakt door de educatieve diensten van gezelschappen onder de noemer projectensites en een databank van informatie over gezelschappen en theatermakers in Nederland. Nederland Theaterland is in eerste instantie bedoeld voor het middelbaar onderwijs, maar ook voor u als theaterliefhebber is Nederland Theaterland interessant.Nederland Theaterland bevat een overzicht van alle bij de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten (VNT) aangesloten gezelschappen. Nederland Theaterland heeft de speellijsten voor komend seizoen en hun educatieprogramma's online staan. De laatste ontwikkelingen dit seizoen is Nederland Theaterland een samenwerkingsverband aangegaan met het Stichting Lezen. Onder de noemer boek&theater worden er speciale aandacht gegeven (in de vorm van projectensites) aan voorstellingen gebaseerd op een literatuur. Ideaal voor een samenwerking tussen CKV en het talenonderwijs.

 • Theatervoorstellingen CKV/VO Theatervoorstellingen voor het CKV / Voortgezet Onderwijs
  In uw eigen school of plaats een vijftal speciale voorstellingen voor leerlingen VO. Met uitgebreid lespakket voor docent en leerling

 • theatrer Toneelgroep Oostpool Arnhem educatie lees meer
  * informatie over de educatie plannen voor het komend seizoen.’08-2009.In september kwamen we met een brochure waarin ons nieuw beleid en activiteiten extra onder de aandacht wordt gebracht.Voor het komend schoolseizoen hebben we 2 activiteiten op het programma staan.
  1. Acteurs in de klas voorstelling: Acteurs met een koel hoofd (werktitel), 23 februari 2009 tot 24 april 2009
  2. Club Oostpool avonden, 2 februari en 20 mei 2009

 • Thematis Erfgoed Portaal Thematis erfgoed Portaal
  Thematis het erfgoed Portaal. Het geeft toegang tot miljoenen objecten uit beelddatabanken, bibliotheken, kranten en tijdschriften, archieven, akten, registers, genealogische databases, musea, catalogi van Nederlandse erfgoedinstellingen. Vijftien instellingen uit heel het land hebben 50 databases aangesloten

 • tijdlijn winnaars North Sea Jazz Festivals zie meer
  *Winnaars North Sea Jazz Festival

 • TimeRime tijdlijnen maken lees meer
  * TimeRime.com is een website waar bezoekers gratis tijdlijnen kunnen maken, bekijken, en vergelijken. Je kunt de tijdlijn voorzien van veel verschillende soorten informatie, zoals tekst, foto's, YouTube filmpjes en MP3.

 • toneel Bekijk’t lees meer
  * Over Bekijk ‘t Bekijk ‘t brengt de podiumkunsten in beeld bij jongeren en andersom. Zo laat de jaarlijkse Bekijk ‘t tournee scholieren kennismaken met theater, film, muziek, dans en fotografie.Bekijk ’t richt zich vooral op vmbo, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Met als motto: zelf meemaken, zelf doen. Maar Bekijk ’t doet nog veel meer.

 • toneel Strada lees meer
  * STRADA DIT NAJAAR OP TOURNEE MET NIEUW SCRIPT EN CAST ZAPPEND LANGS FILM, FOTOGRAFIE, TONEEL, STREETDANCE, RAP EN BEATBOX Van 22 september tot en met 28 november 2008 gaat de multimediale jongerenvoorstelling Strada op tournee door het land. Na een succesvolle tour in 2007-2008 is deze voorstelling van Bekijk ’t opnieuw te zien in een nieuwe versie. Schrijver/regisseur Dick van den Heuvel herschreef het script en er is een nieuwe cast, waarin ook een plek is gecreëerd voor de jongste lichting Kunstbendewinnaars. Strada, losjes gebaseerd op La Strada, de filmklassieker van Federico Fellini, vertelt het verhaal van een groep jonge straatartiesten. De straatartiest Zamp neemt een meisje, Cool, mee in zijn bakfiets. Samen trekken ze rond om op te treden. Dat gaat een tijdje goed, tot ze Matto ontmoeten, een derde straatartiest. Matto en Cool proberen zich te ontworstelen aan de machtswellusteling Zamp. en dat leidt tot dramatische gebeurtenissen. Maar Strada draait ook om al die jongeren die hun kunsten vertonen op de straat omdat hun kunsten daar geboren zijn. In een twintigtal clipachtige scènes flitst het verhaal, zappend langs film, fotografie, toneel, streetdance en rap aan het publiek voorbij.

 • toneel Strada workshops lees meer
  * Strada en Kunstbende Een aantal winnaars van verschillende disciplines in de Kunstbende finale hebben een rol op video gekregen in de voorstelling. Dick van den Heuvel heeft ook daar het script op aangepast.
  Workshops Naar aanleiding van de voorstelling Strada biedt Bekijk ‘t scholieren de kans om zélf in de spotlights te staan en te laten zien wat ze kunnen. De Strada-workshops worden begeleid door de cast van Strada: acteurs, dansers en rappers, en in samenwerking met FOAM worden ook workshops fotografie aangeboden. Om een goede indruk te krijgen van de workshops kunt u de videoclips bekijken die tijdens de tournee in het voorjaar 2008 zijn gemaakt op www.bekijkt.nl (ook op hyves en my space!). Neem voor meer informatie over de workshops contact op met Maren Siebert, maren@bekijkt.nl.
  Speellijst 2008 – Strada
  22 september t/m 4 oktober 2008 Rozentheater, Amsterdam,6 t/m 8 oktober ‘08 Stadstheater, Zoetermeer, 14 t/m 17 oktober ‘08 Hal 4, Rotterdam, 27 t/m 30 oktober ‘08 Parktheater, Eindhoven, 31 oktober ‘08 Agora, Lelystad (uitverkocht), 10 t/m 12 november ‘08 Zaantheater, Zaandam, 24 t/m 28 november 2008 Jonge Harten Festival, Groningen

 • Topstukken meer info
  * Elk seizoen selecteren de tien grote Nederlandse schouwburgen en de toonaangevende gezelschappen vier bijzondere toneelproducties onder de noemer Topstukken. De gekozen stukken springen eruit vanwege de diepgang, de maatschappelijke relevantie en de artistieke kwaliteit.Ze worden gemaakt en gespeeld door vooraanstaande regisseurs en topacteurs van dit moment. De vier stukken samen zijn een afspiegeling van de rijkdom en veelzijdigheid die het Nederlandse toneel kenmerken. Van experimenteel tot traditioneel, van actuele thematiek tot tijdloos drama en van luchtige komedie tot ontroerend verhaal.

 • Trapgevels o.a.Hoorn Website over de oorsprong van trapgevels
  * De oorsprong van de trapgevel Op deze website wordt een aantal foto's van historische panden en gedeelten van schilderijen getoond om te laten zien, dat de welbekende zeventiende eeuwse trapgevel een lange voorgeschiedenis heeft die teruggaat tot de twaalfde eeuw.
  De trapgevel is een gevelvorm die, in verschillende variaties, gedurende de tijd van de Romaanse bouwstijl, de Gotiek en de Hollandse Renaissance (en Neorenaissance) in Nederland en andere West-Europese landen heeft bestaan. Al in de vijftiende eeuw is het type trapgevel ontstaan, waarvan er in de periode 1600-1650 grote aantallen zijn gebouwd in ons land en waarop in die tijd versieringen in de stijl van de Italiaanse Renaissance zijn aangebracht.

 • Tweede helft 20e eeuw: 1950-2000 klik hier
  *1950 tot 2000 Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat de Koude Oorlog, maar ook is er sprake van ongekende economische groei en de opbouw van een Europese Unie - De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog -De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld - De eenwording van Europa - De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen- De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

 • Uitburo landelijk uitburo
  Uitburo heeft een landelijke portal voor alle culturele informatie voor het uitgaanspubliek ontwikkeld. Voorlopig nog de grote steden met name, maar al wel te vinden speellijsten, agendagegevens ed.

 • V, W, X, Y, Z terug naar inhoudsopgave

 • Van Abbe Museum Nieuwsbrief
   Het Van Abbemuseum heeft een ruim opgezet educatief programma voor jong en oud. Voor het voortgezet onderwijs bieden we op maat gemaakte museumlessen. Klik op banner
 • algemeen Van Abbemuseum Gratis Educatieve Nieuws brief en Kunsteducatie op maat lees meer en geef je op
  Het Van Abbemuseum is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Het museum beschikt over een uitgebreide, internationaal bekende collectie van ruim 2700 kunstwerken en organiseert spraakmakende tentoonstellingen rond individuele kunstenaars en maatschappelijke onderwerpen. De eigen collectie wordt getoond binnen de Plug In presentaties. Deze nieuwe manier van presenteren legt verrassende nieuwe verbanden binnen de collectie.
  De zeer diverse presentaties in het museum maken het mogelijk om op veel verschillende manieren op uw lessen aan te sluiten, en zo voor iedere groep een op maat gemaakte museumles te verzorgen. Kunstwerken in het echt zien en deze ter plekke bespreken geeft leerlingen een schat aan informatie.
  Als u ons laat weten met welke (praktische) opdracht u bezig bent of welke inhoudelijke kanten u aan bod wil laten komen, dan kijken we naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk hierop aan te sluiten. De museumles kan naast een gesprek op zaal aangevuld worden met een praktische opdracht. De gesprekken op zaal hebben als doel de leerlingen te activeren en te stimuleren over kunst te praten en te discussiëren. Het gaat verder dan een reguliere rondleiding waar kennisoverdracht voorop staat. Dus niet alleen “wat weet je van kunst?”, maar zeker ook “wat vind je ervan?”.
  Leerlingen zijn natuurlijk ook van harte welkom om, buiten een groepsbezoek, een kijkje te komen nemen. Zij kunnen altijd bij onze cicerone (museumvraagbaak) terecht voor informatie over de kunstwerken.
  Educatieve nieuwsbrief
  Wilt u op de hoogte blijven van ons educatieve programma?
  Meld u zich hier aan voor onze gratis educatieve nieuwsbrief. Onderwerp: inschrijven.
  Praktische Informatie
  De kosten van een museumles zijn €70,-, (max. 20 personen, voor +/- 1 uur). Deze kosten kunnen ook voldaan worden met ckv-bonnen. U kunt contact opnemen met Loes Janssen voor meer informatie over educatie in het Van Abbemuseum:Email: lgj.janssen@vanabbemuseum.nl Telefoon: 040-2381025 (ma tm do)


 • Van Gogh Omniversum Den Haag lees meer
  * Van Gogh De eerste grootbeeldfilm over de wereldberoemde schilder draait vanaf 9 februari ‘09 exclusief in de Haagse IMAX-bioscoop. De IMAX-productie Van Gogh volgt de Nederlandse artiest van zijn 27ste, toen hij zijn eerste schilderijen maakte, tot zijn dood op 29 juli 1890. In die korte periode van negen jaar maakte hij meer dan negenhonderd schilderijen. Zijn verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van drie karakters: Ellen Bakhuys, die Van Goghs brieven en aantekeningen in het Van Gogh Museum onderzoekt, documentairemaker Peter Knapp en Vincent van Gogh zelf De reis neemt de kijkers mee van Nederland, via Arles, Saint-Rémy en Parijs, naar Auvers-sur-Oise. Langs de landschappen die de inspiratie waren voor zijn belangrijkste werken. Van het schitterende geel van Van Goghs maïsvelden tot het diepe blauw van zijn nachtluchten. Het vibrerende palet komt op het enorme IMAX-scherm tot leven. Kijkers voelen de energie van de artiest, horen de wind in de takken van de cipressen en voelen de warmte van de Zuid-Franse zon.

 • Vestingwerken beschreven Vestingwerken
  * In de Middeleeuwen werden de steden verdedigd vanaf aarden wallen met grachten, palissades en houten poorten. Later werden dit veelal stenen muren met stenen torens Prachtige site van Daniel van der Ree

 • VPRO De Nederlandse Gezagsdragers
  * In samenwerking met onder meer het Nationaal Archief maakte de VPRO een tijdbalk over het eindexamenonderwerp 'Nederlanders en hun gezagsdragers, 1950-1990'. Je vindt er bronnen over thema's als de atoomdreiging, de anticonceptiepil en de krakersrellen. Op de website wordt ook aandacht besteed aan andere historische thema's.

 • Waterlinie op Wielen klik hier
  * Waterlinie op Wielen gaat ‘on tour’ tm december 2010
  De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in een groot gebied van Muiden tot aan de Biesbosch, met enkele informatiepunten op grotere centraal gelegen forten en vestingwerken. Diverse actieve belangstellenden willen graag op meer decentrale plekken in de Hollandse Waterlinie informatie over de linie aanbieden. Daarom hebben de stichting Werk aan de Linie en Podium (bureau voor educatieve communicatie) het initiatief genomen om te komen tot de realisatie van een mobiel infocentrum: de Waterlinie op Wielen. Het is een informatiecentrum dat naar de plek komt waar het publiek is, bijvoorbeeld tijdens een expositie of evenement op een fort. De Waterlinie op Wielen kan forten en gemeenten aandoen, maar ook scholen bezoeken. De Waterlinie op Wielen is een voorloper op de leskist Hollandse Waterlinie die op dit moment in ontwikkeling is.
  Locaties De Waterlinie op Wielen is een nieuw gebouwde waterlinieblauwe ‘schaftwagen’ van 2.70 bij 7.00 meter. In de wagen staat een linietafel met een overzicht van de Waterlinie van Muiden tot de Biesbosch. Het mobiele informatiecentrum voor de Hollandse Waterlinie bevat tevens diverse (interactieve) presentaties op en in panelen, computers en ‘verrekijkers’ over verleden, heden en toekomst van de linie. Vanaf begin mei is de Waterlinie op Wielen ‘on tour’ in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van 4 tot 14 mei staat het op Kasteel Groeneveld bij de tentoonstelling over het Nederlandse landschap. Op 17 mei is Woudrichem aan de beurt met hun vestingstedendag. Van 20 t/m 28 juni is de Waterlinie op Wielen te bezoeken bij Fort Rijnauwen voor en na de theatervoorstelling Bloedbanket. Van 29 juni tot 9 juli is het te vinden op Fort Asperen en van 9 tot 16 juli staat de keetwagen in het Mobilion. In augustus staat de Waterlinie op Wielen weer bij Kasteel Groeneveld en verder zal het dit jaar ook het Pannerdens kanaal, Fort aan de Klop en Fort Vreeswijk aan doen.
  Reserveren De Waterlinie op Wielen is financieel mogelijk gemaakt door het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, de 5 Waterlinieprovincies (Noord-Holland, Zuid-Holland. Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant), het VSB-fonds, de Mondriaanstichting en het ANWB-fonds. Hierdoor kan de Waterlinie op Wielen de komende 3 jaar gratis ‘on tour’ door het hele gebied van de Hollandse Waterlinie.Het is te reserveren door alle organisaties die voorlichting geven over en activiteiten organiseren in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat kunnen gemeenten, waterschappen, provincies, VVV’s , fortbeheerders en recreatieondernemers zijn, maar ook scholen of historische verenigingen. De Waterlinie op Wielen kan afhankelijk van de activiteit voor een dag, een weekend, een week of langer geboekt worden. De vaste standplaats van de Waterlinie op Wielen is het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. Van daaruit gaat het ‘te veld’ naar diverse plekken en activiteiten in de waterlinie. Op de website www.fortvechten.nl is achter de knop ‘infocentra’ meer informatie te vinden.

 • Web Gallery of Art Web gallery of Art
  * 13900 reproducties in dit virtuele museum en deze database van Europese schilders en beeldhouwers uit de periode 1100-1850

 • webkwesties klik hier
  * Op deze site zijn een zeer groot aantal webkwesties bij elkaar gebracht. Met name in de rubriek geschiedenis en wereldoriëntatie zijn veel onderwerpen te vinden die betrekking hebben op het culturele erfgoed. De “Bouwstenen” van een webkwestie zijn: de inleiding, de opdracht, de verwerking, info bronnen, de beoordeling en de rol van de leerkracht.Webkwesties zet de leerlingen aan het werk met een webopdracht. Ze krijgen daarbij de belangrijkste informatiebronnen die ze als gids nodig hebben om de opdracht te voltooien. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe je het werk wordt beoordeeld

 • webkwesties klik hier
  * Op deze site zijn een zeer groot aantal webkwesties bij elkaar gebracht. Met name in de rubriek geschiedenis en wereldoriëntatie zijn veel onderwerpen te vinden die betrekking hebben op het culturele erfgoed. De “Bouwstenen” van een webkwestie zijn: de inleiding, de opdracht, de verwerking, info bronnen, de beoordeling en de rol van de leerkracht.Webkwesties zet de leerlingen aan het werk met een webopdracht. Ze krijgen daarbij de belangrijkste informatiebronnen die ze als gids nodig hebben om de opdracht te voltooien. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe je het werk wordt beoordeeld

 • Webkwesties CKV drama, muziek, beeldend klik hier
  *Webkwesties basisonderwijs / voortgezet onderwijs. Op deze site zijn een zeer groot aantal webkwesties bij elkaar gebracht met o.a. de rubrieken drama, kunst, muziek, tekenen, ckv en kcv. De “Bouwstenen” van een webkwestie zijn: de inleiding, de opdracht, de verwerking, info bronnen, de beoordeling en de rol van de leerkracht. Webkwesties zet de leerlingen aan het werk met een webopdracht. Ze krijgen daarbij de belangrijkste informatiebronnen die ze als gids nodig hebben om de opdracht te voltooien. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe je het werk wordt beoordeeld.

 • Webkwesties drama, muziek, beeldend klik hier
  *Webkwesties basisonderwijs / voortgezet onderwijs. Op deze site zijn een zeer groot aantal webkwesties bij elkaar gebracht met o.a. de rubrieken drama, kunst, muziek, tekenen, ckv en kcv. De “Bouwstenen” van een webkwestie zijn: de inleiding, de opdracht, de verwerking, info bronnen, de beoordeling en de rol van de leerkracht. Webkwesties zet de leerlingen aan het werk met een webopdracht. Ze krijgen daarbij de belangrijkste informatiebronnen die ze als gids nodig hebben om de opdracht te voltooien. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe je het werk wordt beoordeeld.

 • Website Kunststof voor CKV2 klik hier
  *Deze website is bedoeld voor het vak CKV 2 op havo en vwo, maar is ook geschikt voor studenten in algemene, kunst- of cultuurgeschiedenis. Op deze site staan twee soorten teksten: beknopte samenvattingen en uitgebreidere toelichtingen. De samenvattingen helpen je om je snel in te lezen in bepaalde onderwerpen of om ze te leren
  Kunst-stof is verdeeld in 7 cultuurhistorische periodes. Elke periode heeft zijn eigen kleur. Navigeer tussen deze periodes via het snelmenu aan de linkerkant. Hierboven kun je snel bladeren tussen de verschillende disciplines. Van muziek tot architectuur
  Leren met de computer Maak je persoonlijke samenvatting De computer en de les

 • Wetstrijd klik hier
  *Wetstrijd is een interactieve game voor eindexamenkandidaten geschiedenis op havo/vwo niveau. De inhoud sluit aan bij het examenthema 'Van kind tot burger' (Volksopvoeding in Nederland, 1780 - 1901). Het spel bevat vijf korte filmpjes met een schets van de politieke en sociaal-economische omstandigheden rond de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901. Bij de ontwikkeling van de filmpjes is gebruik gemaakt van bronnenmateriaal uit het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam. Het bestaat uit illustraties en gedigitaliseerde boeken uit de periode 1780 - 1901, zoals 'Kleine gedigten voor kinderen', 'Trap der jeugd' en 'de Brave Hendrik'. De website stelt leerlingen in staat ook 'werkelijk' in deze boeken te bladeren. Wetstrijd werd is een project van het Nationaal Onderwijsmuseum, het Geheugen van Nederland en Metamorfoze. Het spel kan worden gespeeld vanaf de website De beste spelers worden vermeld in de highscore lijst.

 • workshops Kunstkijken lees meer
  * Workshop kunst kijken Kijken naar kunst moet vooral een aangenaam en enerverend iets zijn. De site richt op cursisten die een “workshop kunst kijken” willen gaan doen. Het helpt de gemiddelde museumbezoeker en stadswandelaar om meer uit zijn kostbare bezoeken te halen. In Amsterdam in de Nieuwe Bibliotheek aan het Oosterdok wordt de workshop Moderne Architectuur aangeboden. In Utrecht op de locatie de 7 linden wordt ook het thema Moderen Architectuur aangesneden. In Den Haag aan de Haagse Hogeschool komt dit keer de Gouden Eeuw aan bod. En tot slot in Tilburg in de nieuwe galerie Kap-pur gaat het om een breed overzicht van de kunst die uit Spanje afkomstig is.
  De kosten en de inhoud De cursus kost 90 euro en bestaat uit twee cursusavonden een bezoekdag in het weekend die ook nog opgeluisterd wordt met een heerlijke lunch In de cursus worden de basis kijkprincipes aangereikt. Vanuit zijn vak als voormalig Kunstgeschiedenis Docent aan een lerarenopleiding en nu als internationale toeristengids kent Jan Vijftigschild de wensen en mogelijkheden van het publiek als geen ander. Kunst kan men leren consumeren. Zodat kunst vooral boeiend blijft en helpt ontspannen. Tenminste als men daarvoor precies de juiste inspanningen weet te verrichten. Op de site www.janvijftigschild.nl is meer informatie te vinden. Amsterdam/Utrecht Moderne Architectuur; Den Haag Gouden Eeuw; Tilburg Kunst uit Spanje
  De locaties en tijden zijn Tijden en data op de site www.janvijftigschild.nl * Amsterdam Nieuwe Bibliotheek, dinsdag 4 en 18 november, bezoekdag za 29 november * Utrecht De 7 linden aan het Lagenoord, donderdag 6 en 20 november, bezoekdag za 13 december * Den Haag De Haagse Hogeschool, woensdag 5 en 19 november, bezoekdag zo 30 november * Tilburg gallerie Kap-pur, maandag 3 en 17 november, bezoekdag zo 14 december 2008

 • workshops multidisciplinaire CKV dagen klik hier
  * Multidisciplinaire CKV-dagen (Theater, Circus, Dans) Cheer up! productions verzorgd in samenwerking met Roode Poon Theaterproducties een aantal uitdagende multidisciplinaire projecten voor alle verschillende schooltypen en leerjaren van secundair en MBO onderwijs. D e projectdagen bestaan uit een serie workshops die al dan niet aan het eind van het project worden afgesloten met een voorstelling. In de workshops die worden gegeven wordt standaard gebruik gemaakt van drie disciplines, theater, dans en circus. Deze podiumkunsten zijn heel goed met elkaar te combineren en kunnen elkaar versterken bij het maken van een voorstelling.Naast deze drie disciplines is het ook mogelijk om het workshopaanbod uit te breiden met muziek, literatuur, beeldend en audiovisueel. De projecten worden in verschillende grootten aangeboden. Het meest volledige project is het tweedaags project met eindvoorstelling. Hierop zijn allerlei verschillende variaties mogelijk

 • workshops Multidisciplinaire CKV dagen klik hier
  * Multidisciplinaire CKV-dagen (Theater, Circus, Dans) Cheer up! productions verzorgd in samenwerking met Roode Poon Theaterproducties een aantal uitdagende multidisciplinaire projecten voor alle verschillende schooltypen en leerjaren van secundair en MBO onderwijs. D e projectdagen bestaan uit een serie workshops die al dan niet aan het eind van het project worden afgesloten met een voorstelling. In de workshops die worden gegeven wordt standaard gebruik gemaakt van drie disciplines, theater, dans en circus. Deze podiumkunsten zijn heel goed met elkaar te combineren en kunnen elkaar versterken bij het maken van een voorstelling.Naast deze drie disciplines is het ook mogelijk om het workshopaanbod uit te breiden met muziek, literatuur, beeldend en audiovisueel.De projecten worden in verschillende grootten aangeboden. Het meest volledige project is het tweedaags project met eindvoorstelling. Hierop zijn allerlei verschillende variaties mogelijk

 • Zappen in je buurt Zappen in de buurt
  * de digitale regionale leeromgeving.
  De Zappen-site is een digitale regionale leeromgeving voor zelfstandig onderzoekend leren in de eigen omgeving met behulp van ict.. De site biedt een doorgaande leerlijn met gesloten onderzoeksopdrachten voor de basisvorming naar praktische opdrachten en profielwerkstukken voor de bovenbouw. Aan de opdrachten zijn bronnen en vindplaatsen gekoppeld. De leerling maakt een digitaal eindwerkstuk dat wordt gepubliceerd in de Zappenwerkstukkenkast. Kennis opgedaan via de lesmethoden kan worden toegepast in een onderzoeksopdracht op de site. Vanuit uw landelijke lesmethode inzoomen naar de eigen regionale of lokale omgeving.

 • Zapr ZAPR
  * ZAPR, enter your city! Uitgaan, streetdance, hiphop, stand-up comedy, videoclips, manga, graffiti, kawina, sneakers, musicals, VJ’s, DJ’s, acteurs. Hier krijg je dit jaar mee te maken als je in de derde klas van het VMBO zit. Tenminste als je daar zin in hebt. Je krijgt dit jaar een nieuw vak ‘CKV’ (cultureel kunstzinnige vorming). Voor CKV ga je kijken wat er aan kunst en cultuur bij jou in de buurt/stad te doen is. Bij kunst en cultuur denk je misschien aan oude schilderijen en balletvoorstellingen. Dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Wij hebben een website gemaakt waarop je alle HOTSPOTS van Rotterdam vindt. Die website heet www.ZAPR.nl. Wij bezorgen je de beste tips zodat ook jij weet waar je naartoe moet gaan. Zo sta je niet je tijd te verdoen in een saaie kunsttoko. Op de site vind je ook regelmatig prijsvragen en acties.
  Ook kom je van alles te weten over Doris, Quincy, Gordon, Genelva, Zahra, Sven en Gladys. Zij vormen Young Stage, een groep jongens en meiden die dansen, acteren en bezig zijn met het maken van een voorstelling. Met deze voorstelling gaan we optreden op scholen. Misschien ook wel bij jou op school!
  Anyway, CHECK DUS UIT DIE SITE

 • Zeeuws Archief Zeeuws Archief
  * 600.000 overlijdensakten gedigitaliseerd Zeeuwse overlijdensakten tot 1940 op internet Stichting Historische Steekproef Nederlandse bevolking te Amsterdam (HSN) en het Zeeuws Archief. De HSN doet onderzoek naar levensgeschiedenissen van Nederlanders. Van een bepaald percentage Nederlanders, die in de negentiende en twintigste eeuw hebben geleefd, worden alle gegevens verzameld om een beeld te krijgen van de mensen die in ons land woonden. Om het overlijden van deze mensen en hun families makkelijker terug te kunnen vinden, ontwikkelde de HSN een programma voor het invoeren van de overlijdensakten, genaamd AKON (Algemene Klapper Overlijdensakten Nederland). Aangezien de Zeeuwse akten van de Burgerlijke Stand worden bewaard bij het Zeeuws Archief zocht de HSN in Zeeland samenwerking met deze archiefinstelling.
  Zeeuwen te vinden via genealogische database Alle overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van de in totaal 153 (voormalige) gemeenten in Zeeland over de periode 1811-1940 zijn nu ingevoerd. Aangezien de Burgerlijke Stand in Zeeuws-Vlaanderen al op 22 september 1796 begon, zijn van dit gedeelte van Zeeland de akten vanaf dat moment ingevoerd. Per akte is hiermee een groot aantal gegevens digitaal beschikbaar: de naam van de overledene, diens leeftijd bij overlijden, geboorteplaats, burgerlijke staat en beroep. Ook gegevens over de partner en de ouders (inclusief leeftijden en beroepen) zijn, als deze in de akten genoemd zijn, ingevoerd. Ze geven zo een goed beeld van de identiteit van de overledene en raadpleging van de originele akte is daardoor in veel gevallen niet meer nodig.De 600.000 overlijdensakten zijn nu samen met andere genealogische bronnen zoals geboorte- en huwelijksakten van de Burgerlijke Stand, lijsten van inwoners en emigranten, beschikbaar via de genealogische database van het Zeeuws Archief (ISIS)

 • Zeeuws Archief eeuws Slavernijverleden Beeldbank Zeeuws Archief en Zeeuws Slavernij Verleden
  * Zeeland in Beeld, de online beeldcatalogus van het Zeeuws Archief.
  Via dit systeem kunt u gedigitaliseerde afbeeldingen uit verschillende collecties en archieven opzoeken en bekijken. Van de meer dan 120.000 op het Zeeuws Archief aanwezige portretten, foto's, prentbriefkaarten enz. zijn er nu circa 12.500 digitaal te vinden. Voor een overzicht van de verzamelingen die al (gedeeltelijk) zijn opgenomen, zie de lijst op het zoekscherm onder "collectie".

 • Zeeuws Archief Middelburg klik hier
  * Educatief aanbod. Het Zeeuws Archief in Middelburg is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Zeeland. Maar liefst 17 kilometer archieven over alle mogelijke onderwerpen uit de Zeeuwse samenleving zijn hier opgeslagen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Zeeland, de geschiedenis van zijn woonomgeving of voor wie zijn voorouders wil uitzoeken, biedt het Zeeuws Archief volop mogelijkheden. Ook voor het onderwijs staan de deuren van het Zeeuws Archief wijd open. Docenten die hun leerlingen willen laten kennismaken met het Zeeuws Archief, de collecties en de gebruiks- en onderzoeksmogelijkheden, zijn verschillende gastlessen ontwikkeld. Een greep uit het educatieve aanbod: archiefintroductie ‘Een zee van tijd’ over archieven en wat je er mee kunt, studiezaalintroductie ‘Zoek & Vind’ over de zoekmogelijkheden in de studiezaal, tentoonstellingsgastles ‘Beleef het verleden’ in de middeleeuwse kelders van het Zeeuws Archief, restauratiegastles ‘Restaureren kun je leren’ over restauratie van archiefstukken, boeken en prenten, waarbij de leerlingen zelf op ambachtelijke wijze een schriftje kunnen maken, en diverse speurtochten door de stad Middelburg om het verhaal dat de stad en de gebouwen vertellen te ontdekken. Kortom, er valt op educatief gebied heel wat te beleven in het Zeeuws Archief! Kijk voor meer informatie op de site bij EDUCATIE > docenten > educatief aanbod.
  * Tentoonstellingen. In de middeleeuwse kelders van het Zeeuws Archief zijn regelmatig tentoonstellingen te zien. De tentoonstelling sluiten vaak aan bij landelijke en/of provinciale thema’s, zoals 400 jaar VOC in 2002, de Watersnoodramp 1953 in 2003, het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden in 2004, 50 jaar Zeeuwse Jeugd- en Jongerencultuur in 2005, het Michiel de Ruyterjaar in 2007 en het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008. Het Zeeuws Archief laat met de tentoonstellingen, die in zorgvuldige historische settings worden ingericht, zien wat het aan materiaal in huis heeft over een bepaald onderwerp. Bij de tentoonstellingen worden educatieve activiteiten ontwikkeld die zowel individueel als in groepsverband kunnen worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie over tentoonstellingen op de site bij ACTIVITEITEN > exposities > expositiepagina.
  * Werkstukken. Alle teksten die in de tentoonstellingen te lezen waren, inclusief catalogi, literatuuropgaven en leestips, zijn geschikt gemaakt als achtergrondinformatie voor leerlingen als zij een scriptie of profielwerkstuk willen maken. De informatie is te vinden op de site bij EDUCATIE > scholieren > werkstukken.

 • Zeeuws Museum educatie Zeeuws Museum
  *'educatie overzicht voortgezet onderwijs

 • Zuid-Holland Landgoederen en buitenplaatsen lees meer
  * Landgoederen en Buitenplaatsen op website Ter gelegenheid van het themajaar 'Leve het landgoed' wordt op de website bijzondere aandacht aan de Zuid-Hollandse landgoederen en buitenplaatsen besteed. Interessante verhalen en afbeeldingen te vinden die afkomstig zijn uit de collecties van Zuid-Hollandse archieven en andere erfgoedinstellingen.

  terug naar inhoudsopgave
  Op CKplus vind je
 • CKplus.nl: geeft info over 1300 Nederlandse musea, bezoekerscentra, arboreta ed. Zoeken op trefwoord
 • CKplus-search: 's werelds eerste cultuur naslagwerkzoeker. Zoeken in 275.000 cultuur-webdocumenten
 • CKplus- expositie bijlage: maandelijkse bijlage met ruim 350 beschreven exposities ook rechtstreeks: klik hier

  Reacties en tips of gratis abonnement op maandelijkse expositie-overzicht, mail naar klik hier.


Home